De zwanenzang van het islamitisch fundamentalisme

Islamitische Staat vormt zowel het hoogtepunt van het islamitisch fundamentalisme als het begin van het einde. Welke ontwikkelingen kunnen we verwachten?

Wat zijn de achtergronden van Islamitische Staat?
Islamitische Staat, zoals de terreurbeweging Daish zich tegenwoordig noemt, baseert zich op het orthodoxe soennisme. Deze beweging is gebaseerd op:

 • de koran, het heilige boek van de islamieten, geïnterpreteerd aan de hand van sahih hadith en sirah;
 • sahih hadith: orthodox-soennitische verzamelingen van vertellingen over doen en laten van de stichter van de islam, de zevende-eeuwse koopman en warlord Mohammed en zijn volgelingen;
 • sirah: beschrijvingen van de levensloop van Mohammed en zijn volgelingen;
 • de overtuiging dat doen en laten van Mohammed en zijn volgelingen, hun soenna, zo letterlijk mogelijk na moeten worden gevolgd.

De theologische basis van IS is in feite weinig verschillend van die van het soennisme, dat gezien de slaafse navolging van doen en laten van Mohammed, in feite kan worden gekenschetst als mohammedanisme. Het enige verschil is dat de doorsnee soenniet het geloof minder extreem beleeft dan IS voorstaat en zich minder laat leiden door theologische argumentatie.
De bewering van leiders als Cameron, Obama en Hollande dat IS geen islamitische beweging is, is hiermee onjuist, en is gedaan uit politiek opportunisme.

Er zijn veel groepen zoals IS; de reden dat deze groep het schopte tot een quasistaat met enkele miljoenen onderdanen die grote delen van Irak en Syrië beheerst, is de zeer professionele organisatie in een politiek instabiele omgeving. We kunnen hier een parallel ontdekken met de opkomst van de islam, die alleen plaats kon vinden door de ernstige verzwakking van het Byzantijnse Rijk en het Sassanidische Perzië.

In korte tijd slaagde IS erin om het soennitische kalifaat grondig te delegitimeren.
In korte tijd slaagde IS erin om het soennitische kalifaat grondig te delegitimeren.

IS slaagde er in, grote aantallen ontevreden aanhangers van de ter dood gebrachte Iraakse dictator Saddam Hussein aan te trekken. Het gaat hier om ervaren militairen en bestuurders. Hierdoor kon de groep zich succesvol omvormen van op moordaanslagen gerichte terreurgroep tot quasistaat.
De snelle opkomst van de groep is mede te wijten aan het overlopen van door de Amerikanen  zwaar bewapende FSA-rebellen en door Turkije, Qatar en Saoedi-Arabië bewapende islamistische milities. Naar alle waarschijnlijkheid geniet IS nog steeds de steun van de islamistische  Turkse regering-Erdogan. Door clandestiene verkoop van olie (en archeologische kunstschatten) aan de Turken, naar alle waarschijnlijkheid Koerden en de aanhangers van Assad in Syrië, komt IS aan deviezen voor wapens.

Kobani als zwanenzang
De massale aanval op Kobani, een grensstad in Syrisch Koerdistan, heeft Islamitische Staat duizenden strijders gekost enveel van hun beste materieel. De kracht van de groep ligt in snelle guerilla-aanvallen met zelfmoordstrijders. Hiermee verraste de groep het Iraakse en Syrische leger en de Peshmerga’s, die militair getraind waren op een oorlog tegen geregelde troepen. De IS-aanval op Kobani met zwaar materieel was voor de Amerikaanse luchtmacht (met bondgenoten) een geschenk uit de hemel. Deze werd voorzien van veel stationaire doelen. Amerikaanse bommenwerpers schakelden veel van het IS-wapentuig en hun meest ervaren strijders uit. De mythe van de onoverwinnelijke IS werd effectief aan flarden geschoten. Zelfs de steun van Erdogan zal de groep niet helpen: de weinig ervaren strijders zijn zonder hun voorsprong van zware wapens niet opgewassen tegen de moedige Syrische Koerden, die als leeuwen hun geliefden, hun familie en huis verdedigen. Nu wordt IS langzaam maar zeker weinig zachtzinnig opgerold door de Iraakse sjiieten, Koerdistan en Syrië. Schrijver dezes zal hier geen traan om laten, integendeel.

Delegitimatie van het soennitische fundamentalisme
Een groep als Islamitische Staat is het gevolg, als de groep de politieke en religieuze principes van het soennisme consequent volgt.  Letterlijk alles wat IS doet, is terug te vinden in de koran (soennitische interpretatie) en de soenna.
Slavernij en verkrachting van niet-islamitische vrouwen, standrechtelijke executies, religieuze zuivering en onthoofdingen, dit alles is terug te vinden in het doen en laten van Mohammed en de koran, op soennitische wijze geïnterpreteerd.
Het is vrijwel onmogelijk om met een beroep op soennitische religieuze principes, Islamitische Staat te veroordelen, wat de relatieve stilte van soennitische islamgeleerden verklaart. Ook het uitroepen van een kalifaat, zoals al-Baghdadi en zijn trawanten deden, is, anders dan leidende soennieten voor doen komen, volgens het soennisme rechtsgeldig: al-Baghdadi deed zijn  uiterste best om zijn verkiezing tot kalief volgens het boekje te laten verlopen. Er bestond nog geen kalifaat, dus is het volgens de soennitische regels legitiem, zelfs een religieuze plicht, dit uit te roepen. Er bestaat ook de verplichting voor soennieten, om een legitieme kalief te volgen, wat verklaart waarom duizenden soennieten bereid zijn zich dood te vechten voor deze meneer.

De meeste soennieten zijn niet erg blij met IS. De wreedheid en bruutheid van IS, hoewel volkomen toegestaan volgens de soenna, bezorgen het soennisme een uitermate slechte naam. Ook blijkt al-Baghdadi incompetent als leider, zoals blijkt uit het gefaalde Kobani-offensief. Soennitische leiders voelen er uiteraard weinig voor om hun macht uit handen te geven. Dit verklaart ook de woede van Al Qaida en van massaorganisaties als de Moslimbroederschap en Hizb-ul-Tahrir, die hun gedroomde kalifaat nu in rook zien opgaan, nu iedereen met oren en ogen kan horen en zien wat een kalifaat in de praktijk inhoudt en kennismaakt met de lieflijke geneugten van de soenna. Ideologen van deze groepen hebben een gedetailleerde strategie bedacht om de islamitische wereld en de landen van de ongelovigen gradueel rijp te maken voor overname door de islam. Nu worden de ongelovigen met hun neus op de islamitische feiten gedrukt. Wie nu nog het soennisme verdedigt, zoals een enkel babyboomfossiel, maakt zichzelf onsterfelijk belachelijk. Hoe langer IS nog bestaat, hoe meer het soennisme wordt ontmaskerd als een inhumaan en achterhaald politiek en religieus systeem uit de tiende eeuw, dat ongeschikt is  voor de mensheid.

22 gedachten over “De zwanenzang van het islamitisch fundamentalisme”

 1. German laat weer zijn anti islam masker vallen. Deze waarschijnlijk zionist supporterde schrijver, die de Palestijnnen lui noemt en niet progressief in eerdere artikelen en goed praat wat Israël doet. Is er op uit om zonder een bron te vermelden hier een complot theorie laat uitlopen door Erdogan te verbinden met Isis. Terwijl er meer bronnen te vinden zijn hoe Isis voor de CIA al-Qaida 2 is met de steun van de Mossad.

  Is de KKK christelijk? De KKK is net zo christelijk als dat Isis Islamitisch is.

  Alle hoogwaardige islamitische geleerden en professoren aan hoge universiteiten hebben Isis veroordeeld tot niet islamitisch. Hun handelen slaat haaks op de islamitische leer. Maar dat past niet in jouw straatje. Gerwen houdt ervan om moslims af te zeiken en benut elk gaatje. Jij bent verre weg van een visionair. Want ik zie niks visionairs in dit artikel.

  Warlord Mohammed? Zijn veldslagen (die noodzakelijk waren en fair, want hij was altijd in de minderheid) zijn op 1 hand te tellen. Hij leefde 90% van zijn leven in vrede dan in oorlog.

  Ik zie alleen maar verwijten richting Erdogan. Maar waarom niet het westen in je artikel opnemen? Zij zijn de aanleiding voor al het geweld in het Midden-Oosten.

  Ik kon niet anders verwachten dan Douwe hier weg te houden van schrijven. Dat is pas een visionair. Jij bent er een slap aftreksel van.

  Waarom lezen we hier nooit iets over de genocide begaan door Israël? Of dat de PKK een terroristische organisatie is die nu tot de tanden word bewapend door het westen.

  Waarom vertel je niet dat Erdogan honderden pershmerga en andere terroristen laat verzorgen, gratis, in de ziekenhuizen?

  Jammer echt jammer. Schoenmaker blijf bij u leest. MO politiek en jij gaan niet samen.

 2. Humor, dit soort grappenmakers als jij, daar doe ik het voor.

  Deze waarschijnlijk zionist supporterde schrijver, die de Palestijnnen lui noemt en niet progressief in eerdere artikelen en goed praat wat Israël doet.

  Mooi land, Israël, idd. Net als Koerdistan, dat hoop ik snel onafhankelijk wordt. Beide worden bewoond door moedige mensen, die niet verblind worden door religieuze idiotie.

  Is er op uit om zonder een bron te vermelden hier een complot theorie laat uitlopen door Erdogan te verbinden met Isis. Terwijl er meer bronnen te vinden zijn hoe Isis voor de CIA al-Qaida 2 is met de steun van de Mossad.

  Geen complottheorie, IS kan vrijelijk haar gang gaan in Turkije. http://www.aina.org/news/20140813142033.htm

  Is de KKK christelijk? De KKK is net zo christelijk als dat Isis Islamitisch is.

  Is de KKK christelijjk? Jezus in Mattheüs 22:26-40: Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten staat.

  Alle hoogwaardige islamitische geleerden en professoren aan hoge universiteiten hebben Isis veroordeeld tot niet islamitisch. Hun handelen slaat haaks op de islamitische leer. Maar dat past niet in jouw straatje. Gerwen houdt ervan om moslims af te zeiken en benut elk gaatje. Jij bent verre weg van een visionair. Want ik zie niks visionairs in dit artikel.

  Warlord Mohammed? Zijn veldslagen (die noodzakelijk waren en fair, want hij was altijd in de minderheid) zijn op 1 hand te tellen. Hij leefde 90% van zijn leven in vrede dan in oorlog.

  Pas in Medina was hij sterk genoeg om leiding te kunnen geven aan een leger.

  Ik zie alleen maar verwijten richting Erdogan. Maar waarom niet het westen in je artikel opnemen? Zij zijn de aanleiding voor al het geweld in het Midden-Oosten.

  Wel veel;, niet alle. De tegenstelling soenniet-sji’iet en Arabier-niet Arabier is inheems.

  Waarom lezen we hier nooit iets over de genocide begaan door Israël? Of dat de PKK een terroristische organisatie is die nu tot de tanden word bewapend door het westen.

  Welke genocide? Je bedoelt de Palestijnse Arabieren zeker. Het uitmoorden van de Tasmaniërs door de Engelsen, 100% uitgemoord, of de Armeniërs door het Ottomaanse Rijk, kijk dat is genocide. Er zijn nu voor zover ik weet 12 miljoen zogeheten Palestijnen, tegen misschien 0,9 miljoen in 1948. Schiet niet echt op met die genocide dan.

  Waarom vertel je niet dat Erdogan honderden pershmerga en andere terroristen laat verzorgen, gratis, in de ziekenhuizen?

  HIj werkt samen met de Koerden in Noord Irak.

    1. Ahahaha serieus? Is dit jouw niveau van discussiëren? AHAHAHAHA.

     Armand Sag die meer historische kennis heeft in zijn linker teen dan jij heeft uitvoerig onderzoek gedaan en beide bronnen open geslagen of er daadwerkelijk een genocide heeft plaatsgevonden. Hij is zelfs met de eu naar Armenië geweest en heeft daar ook onderzoek gedaan. En jij? Jij roept maar wat losse flodders zonder ook maar een onafhankelijke bron te gebruiken. Zijn conclusie? Er was absoluut geen sprake van een genocide! Wie zal ik eerder geloven? Iemand met een academische achtergrond en kennis betreft dit onderwerp? Of 1 of andere leek die hier geen pap van heeft gegeten? Hmmm….

     Je noemt Mohammed een warlord. Ik heb dat ontkracht. Jij antwoord met 1 zin? Poe Poe… Je weet hoe je indruk maakt zeg.

     Ik zal je een bron geven hoeveel oorlogsmisdaden Israël heeft begaan tegen de Palestijnen die je genocide kan noemen. En trouwens. Het is een Israëlische professor aan een gerenommeerde Joodse Universiteit. En wat hij vertelt lijkt mij eerder waarheid dan jou gezever. Bron: http://www.historischnieuwsblad.nl/nl/artikel/7008/het-onstaan-van-de-staat-israel.html

     Jij kent de Koran niet en zeker niet de Suna en hadith. Islamitische geleerde die concluderen dat Isis niet islamitisch is doe jij af als sukkels die geen verstand hebben over het islamitische geloof. Nogmaals. Verdiep je in de islam of doe het niet en ga er dan niet over schrijven. De bijbel bevat meer oorlogstaal dan de Koran. Maar als jij de context niet kent van de islam. Wat maakt jou dan? Een achterlijke ezel zoals Wilders?

     Erdogan heeft genoeg Isis aanhangers vast gezet. Hij heeft een enorme doorvoer aan Koerdische strijders bewerkstelligt. Hij heeft het westen continue gevraagd om een georganiseerde VN mandaat op te stellen om Isis te verslaan. Maar nogmaals. Jij laat telkens zien dat jij nergens van op de hoogte bent. O ik was vergeten dat jij idd 24/7 met Erdogan mee loopt. Sorry man. Dumbass!

     Israël kent enorm rechtse joden die nog erger zijn dan de nazis van toen. Ook de Koerden zijn idd o zo vredelievend. 30k burger doden op hun naam. Ben je echt zo een door geslagen dombo of doe je alsof? Je niveau is echt bedroevend.

     Hoe kan je Koerdistan een land noemen als het niet eens onafhankelijk is? Waar komt die sympathie voor die zionistische staat vandaan? Ik weet dat he zelf een zionist bent. Maar ook jij kan hun misdaden tegen de mensheid niet ontkennen. En vanwaar die sympathie met Koerdistan?

     Jij domme zionist. Het is game over. Koerdistan zal misschien ooit bestaan. Maar nooit met Turks of Iraans grond. Weet je waarom? Nee, dat weet je niet. Zal je het begrijpen als ik het zou uitleggen? Nee denk het niet.

     Onruststoker.

     Ps.
     @antares
     Minkukel, als je niks zinnige te melden hebt. Wat doe je hier dan? Bang dat ik ook met jou de vloer aan veeg? Achterlijk stuk stront.

 3. @KC24.

  We hebben hier een vuilnisbak. Vroeger smeet ik daar iedere onnozele creationist in, die jouw soort uitspraken bezigde. Of ik die mogelijkheid nu nog heb als ex redactielid weet ik niet, heb dat ook niet geprobeerd, is Germens taak. Ontspan je doorgedraaide, geïndoctrineerde hersencel, en geef je zwangere kindvrouwtje van 8 jaar een stevige beurt pedo.

  1. Ter leringh ende (vooral) vermaeck voor onze lezers onderstaand proza, waarmee kc24 vooral zichzelf blootgeeft. Verder commentaar overbodig – Germen.

   Oei we hebben hier een keyboardwarrior ahahha.

   Je moeder zal je wel laten vallen hebben toen je nog klein was, want er komt niks zinnigs uit je.

   Please plant je niet voort. Een mooie vrouw zul je toch niet vinden met inhoud. Maybe een golddigger. Maar ik zie jou 24/7 hier actief zijn. Dus waarschijnlijk loop je onterecht nog uitkering te trekken.

   Autistische debiel.

    1. Nee man, dit is kostelijk vermaak. Altijd leuk om te zien hoe dit soort lieden zichzelf op meesterlijke wijze belachelijk maken.

 4. @kc24 wat een onbeleefde islam fascist ben jij. Goed geindoctrineerd in de mohammedaanse mythe van de vredelievende islam en de specifiek Turkse mythe van de onschuldige turken en de schuldige armeniers en koerden. Een schoolvoorbeeld van een sektelid dat grondig is afgeleerd om zelfstandig te denken en onderzoek te doen. Man als je een oog half open zou doen dan struikel je gewoon over de bewijzen die deze mythes naar het afvalputje van de geschiedenis verwijzen. Kom ik nu in de islamitische hel? Hahahahaha

  1. Idioot, je valt mij aan maar zwijgt om die varken van een aantares. Geeft jouw IQ ook al weer van een poffertje.

   Ook jouw reactie is inhoudsloos. Veel woorden weinig wat raakt.

   Je gaat heel makkelijk voorbij aan al het werk van historicus armand Sag. Want jij komt natuurlijk met allemaal hele mooie bronnen en linkjes.

   Doe jij je ogen maar op een kiertje. En aanschouw de waarheid. En een nieuwe wereld zal
   Voor je open gaan. Of niet en welterusten :)

    1. Je weet dat smaad en laster strafbaar is of niet? Dat de EU hem aanwijst om samen naar Armenië te gaan op excursie en niet jij als volkomen leek, zet jou niet in goed daglicht.

     Hannes de tokkie die jaloers is op een allochtoon die het verder geschopt heeft dan hem.

     :'(

  1. zucht….

   Ben jij net zo dom als die racistische honden hierboven?

   Wat wil je met dit artikel bereiken? Wat is je punt?

   Als Armand Sag onderzoek heeft gedaan en dossiers van beide kanten heeft geopend en tot de conclusie is gekomen dat er géén genocide heeft plaats genomen.

   Waarom moet hij dan erkennen dat het fabeltje wel klopt? En hij is niet ontslagen want hij was nooit in dienst :)

   Nogmaals, dombo, lees zijn onderzoeken. Hij gebruikt bronnen uit Armeense en Turkse bronnen. En heeft zeer objectief alles opgesteld en mede hierdoor staat hij hoog aangeschreven. Zijn EU uitje bewijst dit nogmaals.

   Erdogan heeft ergens in 2005 of 2007 Armenië gevraagd om historici onderzoek te doen. Hij zei Ankara heeft zijn dossiers open gesteld waarom doen jullie niet hetzelfde?

   En waarom hoor ik jullie niet over de genocide die Armenië is begaan op Turkije of azerbeidzjan?

   Waarom stel je geen vraagtekens bij de Britse regering die Istanbul bezet had en alle dossiers in hun bezit hadden maar toch de Turken vrij spraken van een Armeense genocide?

   Jullie zijn zo blind van de haat jegens Turkije en de Islam? Haat komt voort uit angst en onzekerheid.

   BOEH! Schrok je?

   Je mag Turkije/Osmaanserijk/Moslims op je blote knieën bedanken. Nederland ging voor de sultan op zijn knieën om ze te smeken om Nederland te helpen tegen de Spanjaarden. Dankzij hen heeft Nederland de 80 jarige oorlog gewonnen.

   Zie de eerste vlag in de ridderzaal. Zie de gemeente turkeye. Zie de eerbetoon monumenten in bijv. Breda.

   Ondankbare varkens.

 5. Lieve mensen kunnen we niet iets begripvoller en toleranter met elkaar omgaan.
  Het is gewoon triest om te lezen dat in de kern jullie net zo intoleranter zijn als IS.
  We leven met 7 miljard mensen hier, laten we het een beetje leefbaar houden, ook al is het alleen maar voor onze kinderen.

 6. Ik dacht hier geleerde mensen hun woordje deden maar hier schrik ik van .
  Misschien wordt ik wat wijzer van jullie kennis maar nee ik heb mij schromelijk vergist .

  Bedankt ,

 7. Turkije is nou eenmaal een land met een dubbele agenda,net als vele andere moslim landen.
  Maar dat is niet gek als het 700 jaar door is doorverteld en toen pas de eerste koran een feit en er heel veel feiten(uit de bijbel)verdraaid zijn en toen dus 700 jaar verder de verse uitkwam ,en dat er nu groepen mensen er worden gehersenspoeld. Moslims roepen maar ;Allah is de enige god!!! maar Allah betekend vertaald god.
  Dus moslims zeggen god is de enige god en alle goden van andere religies simpelweg niet…pfff andere niet ??Mijn God wat een religie om te huilen.

Laat een reactie achter