‘Hand op de knip’

Hand op de knip!

Zoals iedereen weet stevent ons land opnieuw en nog steeds af op een diepe recessie. Ik wil de pret van de nieuwjaarsviering niet bederven maar 2012 dreigt een rampjaar te worden als wij de nieuwsberichten mogen geloven.  De bouwsector verkeert in ongekend zwaar weer. Ik ben allesbehalve een economisch deskundige maar is het niet zo dat het welvaren van de economie voor een groot gedeelte gekoppeld is aan de stand van de huizenmarkt? Zakt de bouwsector in elkaar dan volgt de economie als geheel.

De opgave van deze tekst is inzichtelijk te maken wat een groot probleem van Nederland is op dit ogenblik. Wat mij betreft dekt de titel van deze tekst de volledige opdracht. ‘Hand op de knip’. Een synoniem voor het apathisch ‘schoonhouden van de eigen voortuin’. Het  ‘ik’ denken. Het vergeten van de noodzaak te handelen voor het collectief.

Een bekende kwam een tijdje terug naar me toe en we babbelden wat over de recessie. Hij gaf me dit oer-Hollands advies, als bebaarde hoop en oplossing in en voor bange dagen. Intuïtief breekt in mij een heftig verzet los bij de genoemde ‘tip’.  Hoezo hand er op? Geld moet rollen toch, dan blijft het systeem draaien, even los gezien van de corruptie van het systeem zelf.

Het tegenovergestelde is nu precies wat de banken en de consumenten aan het doen zijn, men houdt de geldstromen tegen, en volgens mij ligt daar op dit moment juist de kern van het probleem. Consumenten stellen grote aankopen uit, met welke reden? Men denkt dat als de hel echt losbarst de 1000 euro die men nu niet uitgeeft aan wasmachines en televisies hen zal helpen de crisis door te komen. Maar is het niet juist zo dat door dat wanhopige gedrag de crisis juist langer aan zal houden, die 1000 euro zijn snel op hoor!

Consumenten wachten met het kopen van een huis tot ze het gebouwd zien worden, want men vertrouwt het eerder niet. De huizenmarkt zou namelijk -buiten hun schuld- kunnen instorten en de aannemer zou failliet kunnen gaan. Men zit dan met een onafgebouwd huis. Beste menschen, er wordt überhaupt geen huis gebouwd als niemand een huis koopt. Inderdaad, blijf liever zitten waar u zit ook al had u verhuisplannen, de huizenmarkt kwijnt vanzelf weg, maar u zit tenminste hoog en droog, met uw huis dat steeds minder waard wordt.

De banken zijn ouderwets zuinig met het verstrekken van hypotheken, omdat ze bang zijn dat de consumenten straks de hypotheekrente niet meer op kunnen brengen vanwege de crisis. Maar is het niet juist zo dat er door dit gedrag geen huis meer verkocht wordt en de banken aan hypotheken daardoor helemaal niets meer verdienen en de ellende alleen maar nóg groter wordt? We hebben hier te maken met deskundigen toch? Is de opslag op de hypotheekrente daarom misschien zo hoog, ter compensatie van zuinig gedrag en bij gebrek aan het inzien van een collectieve noodzaak? Dan komt er tenminste iets binnen? Of ben ik nu heel brutaal? Geen hypotheek betekent geen huisverkoop betekent geen beweging. We zetten zelf de boel op slot en geven elkaar de schuld.

Wat mij betreft zijn we zelf voor een groot deel debet aan het in stand houden van de recessie.  Mijn advies daarom: Denk ‘wij’ in plaats van ‘ik’ en van de knip af die hand! Koopt allen dure zaken en vooral huizen,  en leeft alsof het uw laatste dagen zijn. Doet u het namelijk niet, dan zijn de laatste dagen van onze welvaart misschien dichterbij dan u denkt.