Economie is pseudowetenschap. Dit wordt uitstekend aangetoond door Nauru, waar de economisch lucratieve fosfaatmijnbouw het eiland totaal verwoest en verarmd achterliet.

Economie is pseudowetenschap

Economie is pseudowetenschap. Het vakgebied dat wordt aangeduid als economie, heeft op veel punten weg van pseudowetenschap. Waarom nemen politici en beleidsmakers economie zo serieus?

Economie allesoverheersend
In een wereld die geregeerd wordt door ijzeren natuurwetten, zou je verwachten dat mensen die deze natuurwetten het beste kennen, natuurwetenschappers, de leiding in handen zouden hebben. Of misschien empirisch sociologen. In China is dat inderdaad het geval. In Nederland en België niets van dat alles. De beroepsgroep die het meeste is vertegenwoordigd in de politiek zijn de adepten van een andere pseudowetenschap, rechtsgeleerdheid, gevolgd door volgers van inhoudelijk waarschijnlijk de gemakkelijkste WO-studie: bestuurskundigen. Hierna, met 6% van alle politici, volgen de economen. Niet alleen zitten er veel economen in het parlement en regering. Ook de groepen waar zij het meeste hun oor naar laten hangen bestaan voornamelijk uit economen: bankiers en bankiersorganisaties. Politici denken in geld. Bronnen om geld uit te persen, het oplossen van politieke problemen door er (veel) geld tegenaan te gooien.

Economie is pseudowetenschap
In feite is van een groot aantal economische theorieën aangetoond dat ze niet kloppen. Mensen kopen niet altijd het goedkoopste en beste product, bijvoorbeeld. In het erg statusbewuste Japan stortte de verkoop van het whiskeymerk Johny Walker Black Label in, nadat de prijs was gehalveerd.  Ook spreken economische theorieën elkaar vaak tegen. Economen die geloven dat bedrijven in de watten moeten worden gelegd om economische groei te bereiken, hebben het voortdurend aan de stok met economen, die juist consumenten meer willen toebedelen. Beide slagen er niet om de economie op te krikken. Zelfs als weervoorspeller zou je met dergelijke “successen”  snel je biezen moeten pakken.

Economie is pseudowetenschap. Dit wordt uitstekend aangetoond door Nauru, waar de economisch lucratieve fosfaatmijnbouw het eiland totaal verwoest en verarmd achterliet.
Economie is pseudowetenschap. Dit wordt uitstekend aangetoond door Nauru, waar de economisch lucratieve fosfaatmijnbouw het eiland totaal verwoest en verarmd achterliet. – Wikimedia Commons ex. Lorrie Graham/AusAID

Hoe moeten we het dan wel aanpakken?
Economen kijken heel eendimensionaal naar onze samenleving van mensen, omgeving, machines en informatie. Het is “wat de gek er voor geeft”. Alles wordt uitgedrukt in geld. Waar het in de natuur om draait is niet geld, maar energie. Vrije energie. En informatie, oftewel negentropie. Daarom denk ik dat een opvolger van de economie zoals we die kennen op energie en informatie gebaseerd moet zijn. En het allerbelangrijkste: op mensen en de manier waarop ze met elkaar omgaan. Geld past hier niet bij.

In de economie van nu krijgt iets waarde door schaarste. Schaarste ontstaat door een gebrek aan hulpbronnen, maar vooral door kunstmatig opgewekte schaarste. Het is namelijk verboden zelf cocaïne (Opiumwet) of het duurste medicijn ter wereld, Soliris (patent), zelf te maken. Drugs en merkmedicijnen zijn daarom erg duur. Dat geldt ook voor muziek (copyright) en apparaten waarop patenten rusten. Daarom wordt het erg aantrekkelijk om die schaarste kunstmatig te vergroten. Zo is er een machtige lobby van muziekbedrijven die er in slaagde de copyrighttermijn op te rekken tot 70 jaar na de dood van een auteur. Daarmee pakten zij rechten van de bevolking af, maar economen waren blij: door de schaarste konden bedrijven meer verdienen. En dat was weer goed voor de economie.

Wat wij zien als economische groei, is in feite commoditisering van dingen die vroeger gratis waren. Ik denk dat we in plaats van deze verderfelijke pseudowetenschap beter kunnen meten op dingen als ecologische footprint, welzijn, kennisniveau, gezondheid, levensverwachting en geluk. Kortom een minder platvloerse benadering en meer aansluitend op wat werkelijke waarde is.

9 gedachten over “Economie is pseudowetenschap”

 1. Het geld wat de bevolking heeft willen ze toch wel een keer ergens aan uitgeven.
  Dus met commoditisering wordt er per saldo niets bereikt.
  Bedrijven verdienen dan wel meer, maar andere bedrijven weer minder daardoor.
  Lijkt wel op die participatie flauwekul.

   1. Oh, dank je. Ik zal me even voorstellen: ik ben niet WO gevormd zoals jij. Ik maakte andere keuzes vroeger. Alsnog haal ik e.e.a. autodidact in, multidisciplinair middels complexiteitsleer, zeg maar systeemleer. Dat bestrijkt breed en diep veel disciplines. Veel artikelen op visionair.nl spreken mij aan, m.n. aangaande natuurwetenschappen als kosmologie, natuurkunde met ART en QM en ook klassiek, chemie, biologie, evolutie, enz. maar ook cultuurwetenschappen aangaande economie, psychologie, demografie, geschiedenis, sociologie, enz. Heel veelzijdig. Ik probeer hier dan ook wel eens discussie uit te lokken. Ik ben ook veel te vinden in de commentsectie van FTM.nl m.b.t. economie als complex systeem. Het disqus-account geeft goede communicatie en edit mogelijkheden. Idee voor visionair.nl? Ik ben bij FTM economisch een beetje uitgeleerd, want ik kom steeds weer dezelfde mankementen tegen van het sociaal complex systeem, waarvan economie een hele grote is. Nu spit ik visionair.nl door op zoek naar voor mij bruikbare informatie.

    Ik vroeg het eigenlijk hierom: onlangs nam ik via een cursus een flinke update kosmologie, ART en QM, en zwaartekracht t/m zwaartekrachtsgolven, waarvoor de Elisa-pathfinder in december is gelanceerd. De professoren worstelden eigenlijk nog met het begrip wat energie eigenlijk is, m.n. aangaande donkere energie en materie in kosmologisch verband.
    Ik probeer het te begrijpen vanuit en in systeemverband. Het onderscheid dat jij hanteert is vrije energie van subatomaire oorsprong, en energie zoals warmte bestaat zogenoemd superatomair.
    Zoals ik het begrijp is er tussen die twee een duidelijk grensvlak dat in sommige gevallen permeabel is en in andere gevallen semi-permeabel, bottom-up. Zo is het transport van energie uit kernfusie en kernsplijting permeabel en is kinetische energie subatomair in normale temperatuurzones subatomair niet van invloed, dus semipermeabel voor het grensvlak.
    Daarnaast is er een niet-fysieke, mentale energie werkzaam bij bijv. economisch systeem dat impuls geeft aan de voortgang: initiatief. (‘Zonder wil staat alles stil.’) Dat is nog weer te onderscheiden van de twee energieverschijningen die jij noemt.
    Is mijn begrip van energieën tot zover juist?
    Informatie is doorgaans begrepen als gegevens. Maar in economie blijkt informatie juist een impuls dat een formatie vervormd of van richting doet veranderen, zoals het woord zelf al min of meer aangeeft. Wat is jouw mening daarover of is dat nieuw voor je?

 2. Geld moet blijven als tastbare(dat je het kunt zien en zelf als ruilmiddel kunt gebruiken) Dit geeft een vorm van vrijheid. Gaat alles via internet, dan ben je de gehele controle kwijt. Er moet iets gedaan worden aan de schulden. Banken moeten failliet kunnen gaan. De mens/werknemer moet zelf aandeelhouder worden(recht hebben/ inspraak krijgen) in een bedrijf. Mensenrechten moeten nageleefd worden. Kinderen hebben recht op 1 ouder thuis. Dit is belangrijk om de band goed te houden. Je gaat bij een vogelnestje ook geen kindertjes eruit halen. Ze vliegen pas uit of gaan een eigen leven leiden als de tijd daarvoor is. Dat beslist het gezin/natuur, niet de gevestigde orde of het economisch systeem/stelsel. Nederland had eigenlijk een vrij goed stelsel. Dat kwam mede door bepaalde zekerheden. Zorg, school, werk. vangnetten. Alles was betaalbaar en deed je goed je best, dan kwam het wel goed met een leven opbouwen. Heel die basis is weg en je kunt je eigen familie niet eens opvangen, want je wordt gestraft door het stelsel. Doordat het stelsel op de individu is afgesteld. Daarentegen moet je wel steeds meer doen voor elkaar. Dit is tegen de kosmische wetten in. Er moet dus meer ruimte komen om er te zijn, wanneer dat nodig is. En eigenlijk moet dit op een natuurlijke weg gewoon mogelijk zijn. Zonder dat je toestemming moet vragen aan het systeem. Als je wilt dat mensen voor elkaar zorgen/er zijn, dan moeten we het systeem drastisch gaan veranderen. Maar wel dat de mens een bepaalde vrijheid behoudt. Anders heeft het geen zin, want zorgen voor door je met passie/liefde. Passie/liefde opdringen kan niet. Ook bij werk heb je passie/ruimte nodig. Krijg je die niet, dan word je doodongelukkig. 1 ding weet ik wel: gaan we op huidige manier verder(systeem), dan zie ik de toekomst voor veel mensen somber in. Het systeem is ook nog gevaarlijk, want mensen zullen in opstand komen. Op wat voor een manier dan ook.
  Dus mijn wens voor het nieuwe jaar: Geef mensen meer ruimte, gebaseerd op kosmische orde.

 3. In de middeleeuwen werden astrologen ingezet door degene die de regeringen vormden.
  Tegenwoordig noemen ze zich economen.
  Het probleem blijft hetzelfde, degene die zeggen dat ze hun medemens willen leiden zijn doodsbang voor het nemen van hun verantwoordelijkheid.
  Dus verzinnen ze een nieuwe hocus pocus en niemand mag zeggen dat de keizer naakt is.

 4. Economie is een wetenschap. Economen maken er een pseudowetenschap van.

  Economie is een dynamisch systeem, een complex systeem, met mensen. Dan is het formeel een sociaal complex systeem, nog steeds met algemene eigenschappen van systeem.

  Economisch systeem is en wordt echter niet verzorgd en begeleid zodat het evenwichtig blijft draaien, geld blijft circuleren en buffers worden opgebouwd, maar zodanig gemanipuleerd en vervormd door ideologieën en beleid dat het systeem instabiel en kwetsbaar is en steeds ontwricht.
  Het is het verschil tussen beschaafde win-win transacties met twee tevreden partijen, eten en laten eten, en win-verlies transacties uit het dierenrijk: eten en gegeten worden.
  Homo economicus is nog niet zover.

 5. Dit artikel komt aardig overeen met het artikel overde energie constante beter gezegd standaart die ik hier heb gepost. Maar inmiddels heb ik geleerd dat wat er werkelijk toe doet is dat mensen zoveel mogelijk willen ervaren van wat de aarde en de rest van het heelal te bieden heeft. Daar is een zelfs vergelijking voor bedenken die luidt: Geld = energie = ervaring. Dit verteld dat we de menselijke ervaringen eigenlijk centraal moeten stellen in onze maatschappij en dat iedereen recht heeft hierop. En geld moet dus direct op energie worden gebaseert. Zo kunnen we een menswaardig systeem creeëren die de behoeften van zo veel mogelijk mensen vervuld zoals, eten, drinken, onderdak, sociaal contact, liefde en recreatie.

Laat een reactie achter