Gelovigen worden vaak (niet altijd) een stuk gelukkiger en rustiger van godsdiensten.

De ideale godsdienst

Dat veel godsdiensten mensen behoorlijk ongelukkig maken valt bijna elke dag in de krant te lezen. Zou het mogelijk zijn een godsdienst te bedenken die mensen wel gelukkig maakt en tegelijkertijd ook niet-godsdienstigen in hun waarde laat?

Absolute waarheid psychologisch erg bevredigend

Gelovigen worden vaak (niet altijd) een stuk gelukkiger en rustiger van godsdiensten.
Gelovigen worden vaak (niet altijd) een stuk gelukkiger en rustiger van godsdiensten.

Godsdienstigen kennen het begrip heiligheid. Godsdiensten bieden absolute waarheden (in tegenstelling tot de wetenschap). Dat heeft psychologisch de nodige voordelen. Zo is een bron van onzekerheid verdwenen. Daar komt natuurlijk nieuwe onzekerheid, namelijk die over de wil van de godheid, voor in de plaats. Sommige godsdiensten, zoals het christendom, achten hun godheid zuiver en goed: God is liefde. Wat er mis is in de wereld ligt aan de listen en lagen van de duivel, die het uiteindelijk af moet leggen tegen God (of tegen gelovigen, als ze maar genoeg geloven). Om die redenen zijn christenen doorgaans gelukkiger dan niet-gelovigen. Ze weten dat als ze eenmaal voor hun geloof gekozen hebben, ze voor eeuwig zullen leven en gelukkig zullen zijn.

Absolute waarheden hebben ook een stevig nadeel. Ze verminderen namelijk de flexibiliteit van de mens. Daarom moeten absolute waarheden het liefst ethisch en humanitair van aard zijn, een sterk metafysisch gehalte hebben (dus niet door toekomstige wetenschappelijke ontwikkelingen ingehaald worden) en inspirerend en troostrijk zijn. Maar wel de gelovige tot actie prikkelen en aanzetten het beste uit zichzelf te halen en het leed in de wereld te verminderen.

Gezonde gewoonten
Sommige godsdiensten, zoals het hindoeïsme en boeddhisme, kennen heilzame praktijken waarvan de wetenschappelijke werkzaamheid ook aangetoond is. Zo blijkt dat mediteren stressniveaus laat dalen en mensen evenwichtiger maakt. Op basis hiervan is mindfullness ontwikkeld.
Gokken, drinken, drugs gebruiken en een extreem seksleven hebben over het algemeen ook nare gevolgen voor de gezondheid. Geen wonder dat alle grote geloven dit met regels sterk aan banden leggen.

Het is dus verstandig om in een nieuw geloof deze regels vast te leggen, het liefst op een hoog abstractieniveau. De formulering van het christendom: het lichaam is de tempel van God, is werkelijk briljant in zijn eenvoud. Daarmee verplicht je de gelovige zo gezond mogelijk te leven. In hindoeïsme en boeddhisme zijn deze regels meer impliciet aanwezig (het lichaam wordt gezien als de manifestatie van de ziel in Maya, de illusoire wereld waarin we leven).

Ethiek
Veel godsdiensten kennen een uiterst beroerde ethiek waardoor veel leed ontstaat. Zo worden in de islam mannelijke gelovigen per definitie als superieur gezien aan ongelovigen. In het streng-islamitische Saoedi-Arabië is het wettelijk zoengeld voor het vermoorden van een hindoevrouw slechts 1/32 van dat van het vermoorden van een islamitische man. Het hindoeïsme kent het discriminerende kastensysteem (overigens verworpen door moderne hindoedenkers), terwijl het christendom een manier biedt om keer op keer te kunnen zondigen (en steeds vergeving te krijgen).

De Gulden Regel (behandel anderen zoals je zelf behandeld wil worden), of een nog sterkere formulering (houd van anderen zoals van jezelf), moet dus de hoeksteen van het ethische stelsel vormen.

Future proof
De religie moet rekening houden met de toekomstige ontwikkelingen. Zo bevatten veel heilige boeken nogal wat voor moderne mensen lachwekkende beweringen, zoals een platte aarde, meteorieten waarmee de godheid opstandige geesten bombardeert  en andere absurditeiten. De religie kan zich dus beter verre houden van de natuurwetenschap en zal ethische normen zo exact en abstract mogelijk moeten formuleren (met een uitleg die voor het dagelijks leven anno nu van toepassing is), zodat bijvoorbeeld kunstmatige intelligentie of buitenaardse intelligenties ook in het metafysische kader passen.

Wat denken jullie?

14 gedachten over “De ideale godsdienst”

 1. Zo kampen ook Universiteiten met dit probleem, op het gebied van de signatuur, toekomstige beroepspraktijk en dogmatiek. Mathijs van der Harst schreef er een artikel over in de Spits in 2009;
  getiteld “Jezus in de collegezaal”.:

  Basisscholen genoeg waar het christendom een prominente plek inneemt. Maar in het hoger onderwijs is de leer van Christus geleidelijk naar de achtergrond verdwenen. Welke rol is er nog voor het christelijke geloof weggelegd in de collegezaal?
  Een spannende driehoeksrelatie, zo noemt Willem Hooglugt, woordvoerder van de katholieke Radboud Universiteit (RU) in Nijmegen, de verhouding tussen de universiteit, het christendom en de wetenschap. “Maar”, beklemtoont hij, “academische vrijheid gaat hier voor alles”. Zo wordt “Darwin gewoon behandeld”, en is er “ruimte voor iedereen”.

  Dat betekent dat ook Moslims welkom zijn, aldus de woordvoerder. “We hebben voor hen in onze studentenkerk een speciale gebedsruimte ingericht”. Wel is het zo dat Moslims slechts èèn procent van het totale leerlingenbestand beslaan. Toch laten studenten zich volgens Hooglugt bij het kiezen van een opleiding nauwelijks leiden door de signatuur van een onderwijsinstelling. “De helft van onze leerlingen is weliswaar van katholieke huize, maar het vak komt op de eerste plaats”.

  Peter Blokhuis, directeur van de opleiding journalistiek en communicatie op de Christelijke Hogeschool Ede (CHE), vindt een keuze gebaseerd op alleen de voorkeur voor een vak onverstandig.
  “Je moet je prettig voelen bij de identiteit van een school of universiteit”. Hij heeft wel eens meegemaakt dat een student juist vanwege de christelijke stempel zijn draai in Ede niet kon vinden en voortijdig met de opleiding stopte.
  In Ede klinkt het christelijke geloof dan ook steviger door in het onderwijs dan in de colleges die op de Radboud Universiteit worden gegeven. Het christendom staat op de CHE dan ook nog wel eens op gespannen voet met de toekomstige beroepspraktijk. Blokhuis:”Voornamelijk op het ethische vlak. We zijn het er hier over eens dat je menselijk leven niet aantast, omdat het waardevol is. In gevallen van abortus en euthanasie kan zo`n stellingname problematisch zijn. Toch is het leidende principe in dergelijke gevallen dat je je in dienst moet stellen van de patiënt.

  Toch kan het meenemen van het christendom in je vak ook zijn voordelen hebben, vindt Blokhuis. “Neem bijvoorbeeld een christelijke journalist die een debat tussen een imam en een predikant bijwoont. Hij kan misschien, meer dan iemand anders, begrip hebben voor de strenggelovige motieven van een imam. Zolang hij zich maar bewust is van de genegenheid die hij voor de ene partij koestert.

  Dat ook niet elke christen er dezelfde sympathieën op nahoudt, bewees nota bene Jean-Pierre Wils, hoogleraar theologie op de Radboud Universiteit. Hij haalde in februari het nieuws omdat hij uit afkeer uit de rooms-katholieke kerk stapte. Aanleiding daarvoor was onder meer de rehabilitatie van bisschop Williamson, die de holocaust ontkent. Hooglugt:”Dat bewijst dat wij niet dogmatisch zijn”.

  Ook uit de voortdurende discussie die in studiecentrum Soeterbeeck over christelijke waarden wordt gevoerd, blijkt dat. “Tijdens en na afloop van lezingen en presentaties is er altijd ruimte voor gesprek”. Die open sociale sfeer kenmerkt volgens Hooglugt de katholieke grondslag van de universiteit. “De student doet er echt toe”.

  http://www.katholieknederland.nl/actualiteit/2008/detail_objectID671874_FJaar2008.html

 2. Hersenkrakertje: De ideale godsdienst is wetenschap waarbij je het “weten“ uitroept tot je persoonlijke god en uitoefening van de wetenschap tot je persoonlijke religie.

   1. Idd Peter,

    En je kan er afhankelijk vanwelk soort rust je er zoekt elk willekeurig boek lezen, van geesteswetenschappen tot quantummechanica. Geen gedoe meer met mensen die je je wil proberen op te leggen.

 3. de ideale godsdienst bestaat al heel lang, maar de uitvoerders van het geloof zijn vaak niet ideaal. Als je ziet hoe gelukkige de huidige godsdienst mensen maakt is dit een zeer positieve uitwerking. Het nadeel van de uitvoerders van de huidige godsdiensten is dat ze allemaal de waarheid prediken. Hier komen conflicten van.

  als je dit bekijkt als bijvoorbeeld het ufo fenomeen. Er zijn op de internet fora ontzettend veel discussies omtrent dit fenomeen. Vaak gaan ze na 10 post al niet meer over de inhoud, maar wordt er op de persoon gespeeld. Dit omdat beide kampen (“gelovigen” tegen “niet-wakkere”) hun eigen waarheid prediken.

  Als beide kampen zouden accepteren dat die andere persoon dat geen geloofd wat hij geloofd, dan zou er meer over inhoud gesproken kunnen worden. Maar mensen willen elkaar overtuigen van hun eigen waarheid. net zoals ik nu. :)

 4. Zonder twijfel het meest complete, uitgebreide, filosofische en wetenschappelijke antwoord op deze vraag kun je vinden op de volgende site:

  http://armageddonconspiracy.co.uk/

  Meer dan 2000 pagina’s aan ongeevenaarde kennis en inzichten, gepubliceerd met als doel het ‘vervangen’ van de huidige religies en het tot stand brengen van de ‘ideale’ samenleving.

 5. Misschien moeten we eerst eens kijken wat de bestaande grotere godsdiensten ons te bieden hebben:
  Hindoeïsme – fatalisme, angst voor boze geesten en boze goden, kastensysteem, vrouwen zijn inferieur, mediteren tot je de wereld vergeet.
  Boeddhisme – fatalisme, alles is illusie, inclusief jezelf en de goden, dus het heeft geen zin om iets te veranderen aan onrecht en ellende, verder zie hindoeïsme.
  Jodendom – God heeft alles geschapen en om zalig te worden moet je je aan een hele reeks ge- en verboden houden. Dit systeem zit verder wel logisch in elkaar maar is vormengodsdienst
  Islam – Allah heeft alles geschapen en is verder totaal onberekenbaar. Ook heeft Mohammed zijn regels aan het jodendom ontleent maar die zo verscherpt dat Farizeeërs er nog wat van konden leren. Zeer rigide wettisch systeem.
  Christendom – Een afgezwakte vorm van jodendom: de geest van de wet is belangrijker dan de letter. Heb god en de andere mensen lief als jezelf. De theorie is mooi maar bijna geen enkele ‘christen’ houd zich eraan.

 6. Zoals we in Mindfulness kunnen leren is een open houding (oneindige). We komen er al snel achter dat we oordelen (afscheiden). Dit op inzicht is er ook. Maar je hoeft niet direct te handelen. Zeker als je nagaat dat alle beleving binnen je plaats inden. Niet daar buiten. Dus religie bestaat niet (alleen in afscheiding). God bestaat niet (alleen in afscheiding). De manifestatie van iets binnen ons. Dit is leven zoals wij dat kennen. Als eenheid 1, als geheel 0, en als oneindig (lemniscaat) 8. Het symbool 108 zoals je die tegenkomt in meditaties

 7. Wie God kent heeft vaak mazzel, wie God niet kent kan rustig doorzoeken op zijn pad. Het is toch een pot nat met religies. Vriendjes politiek is eerder regel dan de noodzakelijke klok…. Jezus snap ’t. Je mag geloven dat de aarde een bol is maar er zijn er weinigen die met een altijddurend bewijs komen voor zo’n wereldbeeld… Een openbare visuele satelliet gericht op de aarde, zou wel eens verandering kunnen brengen in het dogmatische denkpatroon van de geschoolden…. Wie weet, kunnen ze het aan? Wat een plaatje. 3d animatie bij….? minimaal 4 ruimtelijke punten nodig en andere punten voor beweging. Nu nog de frequente energie….

Laat een reactie achter