Hoe overleven we onze vooruitgang?

De BBC stuurde recent deze interessante documentaire/film uit: Surviving Progress. Het gaat in op hoe de vooruitgang van de mens wellicht ook onze ondergang kan zijn. Daarbij belicht het dit thema vanuit verschillende hoeken, maakt vergelijkingen met historische rijken en neemt zijwegen in o.a. populatiereductie en het gevaar van een economisch systeem waar alle rijkdom naar de top toetrekt. En hoe belangrijk het is om die rijkdom per direct weer eerlijk te gaan verdelen als we niet een totale sociale ineenstorting willen meemaken.

“Every time history repeats itself the price goes up.”

Surviving Progress presents the story of human advancement as awe-inspiring and double-edged. It reveals the grave risk of running the 21st century’s software — our know-how — on the ancient hardware of our primate brain which hasn’t been upgraded in 50,000 years. With rich imagery and immersive soundtrack, filmmakers Mathieu Roy and Harold Crooks launch us on journey to contemplate our evolution from cave-dwellers to space explorers.

Ronald Wright, whose best-seller, “A Short History Of Progress” inspired this film, reveals how civilizations are repeatedly destroyed by “progress traps” — alluring technologies serve immediate needs, but ransom the future. With intersecting stories from a Chinese car-driving club, a Wall Street insider who exposes an out-of-control, environmentally rapacious financial elite, and eco-cops defending a scorched Amazon, the film lays stark evidence before us. In the past, we could use up a region’s resources and move on. But if today’s global civilization collapses from over-consumption, that’s it. We have no back-up planet.

Surviving Progress brings us thinkers who have probed our primate past, our brains, and our societies. Some amplify Wright’s urgent warning, while others have faith that the very progress which has put us in jeopardy is also the key to our salvation. Cosmologist Stephen Hawking looks to homes on other planets. Biologist Craig Venter, whose team decoded the human genome, designs synthetic organisms he hopes will create artificial food and fuel for all.

Distinguished Professor of Environment Vaclav Smil counters that five billion “have-nots” aspire to our affluent lifestyle and, without limits on the energy and resource-consumption of the “haves”, we face certain catastrophe. Others — including primatologist Jane Goodall, author Margaret Atwood, and activists from the Congo, Canada, and USA — place their hope in our ingenuity and moral evolution.

Surviving Progress leaves us with a challenge: To prove that making apes smarter was not an evolutionary dead-end.

Hieronder deel 1, de anderen delen zijn online te bekijken. Deel 2, 3, 4, 5, en 6

Met dank aan Ido voor de tip 

Hoe denken mensen hier erover, is onze moderne maatschappij niets minder dan een evolutionair dood einde? Of is het juist de benodigde springplank om de mensheid toegang te geven tot de rest van het universum?

Aanverwante artikelen en informatie:
-) Homepage – survivingprogress.com
-) In het licht van voortbestaan

77 gedachten over “Hoe overleven we onze vooruitgang?”

 1. De historische rijken werden verzwakt door corruptie en wanbeleid waardoor ze zich niet meer konden verdedigen tegen hun vijanden, maar tegenwoordig hebben we democratie tegen corruptie en de VN tegen eventuele vijanden dus nou blijft het wel redelijk goed gaan denk ik.
  En anders krijgen we misschien nog wel een revolutie.

 2. Interessant!

  De gedachte dat vooruitgang altijd verbetering betekent, maakt ons extreem kwetsbaar voor manipulatie via technologie. Zodra een nieuwe technologie wordt aangeboden die ons ‘voordelen’ lijkt te brengen, zullen we die technologie omarmen. En binnen de kortste keren zijn we ervan afhankelijk.

  En dat betekent dat we dan ook afhankelijk zijn van degenen die deze technologie beheren of bezitten.

  Het ontwikkelen van nieuwe technologie kost veel geld. Het zijn uiteindelijk degenen die de ontwikkeling financieren die bepalen welke techoligieën wel, en welke niet ter beschikking komen.

  Ik heb hierover een paar jaar geleden dit stukje over geschreven:

  http://pieterstuurman.blogspot.nl/2010/03/technologie.html

  1. Wederom een erg interessant artikel Pieter! 

   Hoe zie jij de lange termijn toekomst van de mensheid, is het niet zo dat we de technologie ook nodig hebben willen we ooit van de aarde af geraken en zo als soort ons 1 planeet leven achter ons laten. (zelf heb ik een visie daarover omschreven in: https://www.visionair.nl/ideeen/filosofie/in-het-licht-van-voortbestaan/)

   Of misschien een betere vraag, hoe ziet jouw ideale wereld er vooral wel uit? Ik vind je beschrijvingen van de machtspelletjes en de elite altijd erg mooi maar ik ben vooral dan ook wel benieuwd hoe een ideale wereld er volgens jou dan uitziet.  

    

   1. Wij zijn, net als alles dat bestaat, afhankelijk van de mechanismen van het universum, oftewel de wetmatigheden der natuur, ook wel natuurwetten genoemd. Ook wij zijn dus een vorm van energie die zich manifesteert door het overgaan van de ene vorm in de andere. Net als alles.

    Voor natuurwetten bestaan geen rechters. Natuurwetten trekken zich niets aan van ‘overtreders’. Ze bestaan gewoon uit oorzaak en gevolg. Iedere technologie maakt hiervan gebruik.

    Zolang we bij het ontwikkelen van die technologie uitsluitend aandacht hebben voor de opbrengst ervan (dat geldt zowel voor de ontwikkelaar/eigenaar als voor de gebruiker van die technologie) en niet voor het gevolg, zullen we geconfronteerd blijven worden met ongewenste gevolgen.

    Om wel aandacht op te brengen voor de gevolgen, zullen we verantwoordelijkheid moeten nemen voor onze acties, inclusief de gevolgen daarvan.

    Vergissingen zorgen voor onverwachte en onverhoopte gevolgen. Eén van de grootste vergissingen die de mensheid al vele eeuwen teistert, is de vergissing dat het mogelijk is om verantwoordelijkheid uit te besteden aan ‘leiders’.

    Steeds geloven we weer in nieuwe leiders, en steeds worden we geconfronteerd met de desastreuze gevolgen hiervan. De menselijke geschiedenis staat er werkelijk bol van.

    Zodra we dit doorhebben, en weer verantwoordelijkheid voor onszelf gaan nemen, zal er een andere inrichting van de wereld ontstaan. Hoe die inrichting er precies uit zal zien, is nog niet bekend. Wel is zeker dat die wereld meer zal aansluiten bij onze voorkeur. Als het tenminste onze voorkeur is om voort te bestaan.

    Vergissingen zijn onbewuste onwaarheden. We geloven dat iets waar is, maar dat is het niet. Vergissingen zijn daarmee gedachten die niet harmoniëren met waarheid. Geloven is daarmee tegenovergesteld aan waarheid.

    Alle problemen waarmee wij geconfronteerd worden, zijn het gevolg van vergissingen (geloven). Het universum met zijn wetmatigheden werkt immers perfect, en de werking ervan is voor ons onveranderbaar. Imperfectie is dus door onszelf gemaakt en altijd het gevolg van een vergissing.

    We hebben de keuze. We kunnen ons beeld van de wereld blijven baseren op hetgeen ons verteld wordt door de ‘leiders’, op wat we geloven, of we kunnen zelf de verantwoordelijkheid te nemen voor onze gedachten. En die gedachten in harmonie brengen met de wetmatigheden van de natuur. In harmonie met waarheid i.p.v. geloof. Zodat de resultaten beter aansluiten bij onze hoop en verwachting.

    En omdat mensen nou eenmaal handelen op basis van hetgeen ze denken, zullen we dan dus anders handelen, en daaruit zullen andere resultaten ontstaan.

    Als onze gedachten (en dus ons handelen) meer harmoniëren met de wetmatigheden van het universum (waarheid i.pv. geloof), dan zullen de resultaten van ons handelen daar ook meer mee harmoniëren.

    Daarvoor is het nodig dat we ophouden ons beeld van de realiteit te baseren op geloven. En omdat machthebbers alleen macht hebben als wij ze geloven, zullen die machthebbers daarmee ook direct buiten spel staan.

    Mij dunkt dat een korte blik op de aaneenschakeling van ellende waaruit de beschreven menselijke geschiedenis bestaat, voldoende is om in te zien dat het geloven van/in leiders/machthebbers geen goed idee is.

    Helaas lijkt dit nog niet tot erg veel mensen door te dringen. Toch is dit een absolute voorwaarde om tot verandering te komen. En daarmee tot een inrichting van de wereld die harmonieert met de rest van het universum, en dus met ons. Vandaar mijn nadruk hierop.

    http://pieterstuurman.blogspot.nl/2011/06/waarheid-vs-mijn-waarheid.html

    1. Oke, interessante visie en volgens mij ook een zeer nuttige. Het doet mij heel erg denken aan Byron Katie trouwens die mensen leert hoe ze wat ze geloven kunnen onderzoeken. En als je zo je geloven leert doorzien kom je bij de waarheid uit wat sterk lijkt overeen te komen met wat jij zegt. 

     https://www.visionair.nl/ideeen/wereld/eigen-en-sociale-identiteit/ hier wat meer over.

     Maar zie jij dit meer als een persoonlijke reis, of als iets wat een hele groep kan meemaken?  

    2. Dit is natuurlijk een persoonlijke reis, net zoals ieders beleving van zijn leven een persoonlijke reis is. Het is een bewuswordingsproces dat al een hele tijd gaande is en waaraan (voor zover ik het kan voorzien) waarschijnlijk nooit een einde zal komen.

     Maar ik maak ook deel uit van de mensheid. En ook die mensheid als geheel, heeft een  bewustzijn. Een collectief bewustzijn. Het wordt gevormd door het bewustzijn van alle individuen, bij elkaar opgeteld. We richten op baisis daarvan de wereld in. Iedereen draagt daaraan bij, en ik dus ook. Ik wil graag mijn bijdrage er een laten zijn waarin ik me kan vinden :-).

     Nog even over waarheid:

     Waarheid staat in geen enkele relatie tot geloof. Ik kan iets geloven, jij niet, de buurman wel en de overbuurman weer niet. Of iemand (wie dan ook) iets al of niet gelooft, zegt helemaal niets over of het waar is of niet.

     In waarheid kun je dus niet geloven. Je kunt waarheid alleen onderkennen (aanvaarden) of kennen.

     Je hoeft bijvoorbeeld niet te weten hoe zwaartekracht werkt om de weten dat het werkt. Je onderkent het dan. Kennen is de volgende stap, maar die is niet noodzakelijk om rekening te kunnen houden met een natuurwet. Onderkennen/aanvaarden is voldoende.

     Als je gelooft dat je zonder fysieke gevolgen van een flatgebouw kunt springen (vergissing), dan ben je vrij om dat te doen. Het reultaat zal echter anders zijn dan je verwacht….

     Pas als je zwaartekracht onderkent of kent, dan kun je je handelen (en de gevolgen daarvan) in overeenstemming brengen met je voorkeur (niet gewond raken of doodvallen).

     Geloof is daarmee dus per definitie onwaarheid (vergissing). Alleen in onwaarheid kun je geloven. Waarheid kun je uitsluitend onderkennen of kennen.

    3. Dat is ook mijn ervaring toen ik mijn gedachten ging onderzoeken. Elk geloof in een gedachte bleek een illusie. En daarmee werd voor mij duidelijk dat wat je denkt en gelooft niet een onderdeel vormt van de waarheid.

     Ik denk dat denken en het in staat zijn concepten te scheppen een bepaald voortbestaansvoordeel heeft maar het heeft ook een keerzijde en dat is dat we door onze gedachten te geloven stress kunnen ervaren.

     En daarbij is het geloven van gedachten helemaal gevaarlijk omdat dit een belangrijk middel tot controle over mensen is. Als je de software kunt controleren, de gedachten die mensen denken en geloven, controleer je ook de hardware, het menselijk lichaam. :-)

     Vandaar idd dat manipulatie door de media zo verschrikkelijk belangrijk is voor de elite. Of zoals ze het in the The Liberty Academy noemen. Psychological control.

     Module 1: When You Are Aware…
     Module 2: We Are Controlled
     Module 3: Who Controls Us?
     Module 4: Psychological Control 

     Maar om dan door te gaan, als dit een persoonlijke reis is, wat is dan een nuttige koers van actie voor mensen. Hoe kunnen mensen zichzelf uit hun eigen gedachte gevangenis halen? Heb je daar ideeen bij?

    4. “Hoe kunnen mensen zichzelf uit hun eigen gedachte gevangenis halen?”

     Het korte antwoord is: dat kan eigenlijk alleen door waarheid te onderkennen/aanvaarden en dus te stoppen met geloven.

     Het mooie is: waarheid (dat-wat-IS en dat IS-zoals-het-IS) ligt altijd recht voor onze neus en is waarneembaar voor iedereen die ernaar wil kijken :-)

    5. Ja dat komt idd ook met mijn ervaring overeen.
     Maar goed, je hebt als mens wel een stake in het grote voortbestaansspel wat realiteit heet, wat Oom T eerder ook al aanhaalde en wat ik wat dieper heb uitgewerkt in het einde van goed en kwaad. En als ik zie dat iets in mijn hoofd tegen mijn voortbestaan werkt. Bijv een elite die de arbied van hele landen tegelijk afroomt via het mechanisme van rente dan wil ik daar ook wat aan doen. En dan gebruik ik dus mijn concepten om de wereld proberen te scheppen op een manier die mij eerlijker lijkt, beter voor mijn voortbestaan.

     Heb je daar eventueel ideen bij, wat kunnen mensen in jouw ogen doen om nu concreet hun voortbestaan te verbeteren. Of is dat juist een voortzetting van het probleem omdat je dan bewust nieuwe illusies schept en dus nieuw geloof. Ben benieuwd hoe je hier tegenaan kijkt en wat je eventueel als praktische richtingen ziet om aan te gaan werken.

    6. Zoals ik al eerder schreef, zijn problemen altijd het gevolg van vergissingen. Alles werkt zoals het werkt en uitsluitend op de manier waarop het werkt. Dat zijn simpelweg de wetmatigheden van het universum en daaraan is niets te veranderen. Alles werkt dus pefect.

     Als de reultaten van onze input ons niet bevallen, als ze anders zijn dan we hadden verwacht of gehoopt, dan hebben we dus verkeerde input gegeven. We hebben ons vergist.

     Een vergissing is niets meer dan een onbewust onwaarheid. We geloven dat iets waar is, maar dat is het niet.  

     Om vergissing uit te bannen, moeten we dus verantwoordelijkheid nemen. We moeten onderkennen dat we ons vergist hebben. En het de volgende keer anders doen.

     Bijvoorbeeld het onderkennen dat het geen goed idee geweest is om ‘leiders’ te volgen en daaraan te gehoorzamen. Dit het een vergissing was om dat te doen. Onder meer omdat dit geleid heeft tot een machtselite die het leeuwendeel van de opbrengst van onze arbeid afroomt.

     Zolang wij de verantwoordelijkheid voor de problemen blijven neerleggen bij regeringen of leiders, dan zullen we ons blijven vergissen. En dan zullen de problemen blijven komen.

     Om die reden is het zinloos om nieuwe ideologieën aan te bieden. Ideologieën werken alleen als mensen zich eraan conformeren. En dat betekent weer leiders en volgers.

     Zodra die tweedeling gemaakt wordt, verdwijnt bij beide partijen het nemen verantwoordelijkheid. Bij de ‘leiders’ omdat het onmogelijk is om verantwoordelijkheid voor anderen te nemen, en bij de volgers omdat ze in de veronderstelling zijn dat de leiders het zullen doen.

     Het nemen van verantwoordelijkheid is niets meer dan het onderkennen van het verband tussen wat we doen, en het gevolg daarvan.

     Pas als we dat onderkennen, kunnen we iets veranderen op een manier die naar onze voorkeur is. Zolang we naar anderen, naar ‘leiders’ blijven wijzen, zal dat nbiet gebeuren.

     Concreter kan ik helaas niet worden :-)

    7. “Het mooie is: waarheid (dat-wat-IS en dat IS-zoals-het-IS) ligt altijd recht voor onze neus en is waarneembaar voor iedereen die ernaar wil kijken”

      

     Helaas heb ik nog niet alles gelezen in dit topic, maar over deze uitspraak zijn weinig (grote) filosofen het met je eens.

    8. Helaas heb ik nog niet alles gelezen in dit topic, maar over deze uitspraak zijn weinig (grote) filosofen het met je eens.
     ———————————————-
      
     Welke filosofen bedoel je precies? Uit het Westen of het Oosten? Pieter benaderd het denk ik veel meer vanuit de Boeddhistische kant,
      

    9. Nu kan ik die Liberty Academy ook beter plaatsen. Een groot misverstand die ik soms wel een had is om het te verwarren met liberalisme. Maar gaat erom je te bevrijden van je ego en te komen tot je essentie. Ik weet dat dit wat zweverig klinkt, maar dat zijn wel termen die me zo te binnenschieten.     

    10. Toch is dat inderdaad precies de essentie, Oom T. En als je eenmaal weet hoe het werkt, is het helemaal niet zweverig.

     Ego werkt puur strategisch. Dat wil zeggen: het wil altijd Dat-wat-IS (waarheid) omvormen naar Dat-wat-IK-wil-dat-is. Het wijst Wat-Is (waarheid) af, en kan daarom Wat-IS (waarheid) nooit aanvaarden.

     Om die reden kunnen egostrategieën ook nooit ‘succesvol’ zijn. Het ego zou zichzelf daarmee overbodig maken.

     Wat in het individu zo werkt, werkt in het collectief precies hetzelfde. Het collectief is immers niets meer dan de optelsom van alle individuen.

     Ook het collectief heeft dus een ego dat precies op dezelfde manier werkt als het individuele ego. Een ego dat puur strategisch (beleidsmatig) werkt, en dat zich opwerpt als ‘belangenbehartiger’. Maar dat er uiteindelijk altijd voor zal kiezen om zichzelf (en zijn positie) in stand te houden. We noemen dat collectieve ego ‘bestuur’ of ‘regering’.

     Dit collectieve ego deelt, net als het indiviuele ego, bevelen uit maar het neemt nooit verantwoordelijkheid. 

     Met het aanvaarden van de dingen zoals ze zijn (onderkennen van waarheid) passeer je dus het ego. En dat is dus de sleutel tot de bevrijding van dat ego. Zowel op individueel als op collectief niveau.

     Het ego kan nooit bestreden worden omdat strijden het domein van het ego is. De enige methode om onder het regime van het ego (zowel individueel als collectief) uit te komen, is door zijn bevelen niet langer op te volgen. niet langer te gehoorzamen. Zijn macht verdwijnt dan vanzelf.

     Zie ook:
     http://pieterstuurman.blogspot.nl/2010/07/ego-het-strategische-zelf.html

     en:

     http://pieterstuurman.blogspot.nl/2011/01/ego-vs-zelf.html

    11. Zeer interessante artikelen wederom, vooral hoe je de mechanismen uitlegt. Heeft me een boel inzicht gegeven in zaken waarom de dingen zo zijn zoals ze zijn. En waarom je dus ook nooit iemand richting inzicht kunt sturen, dat moet altijd uit mensen zelf komen want als je ze gaat sturen versterk je juist hun ego. Dat kan heel wat getrek aan spreekwoordelijke dode paarden schelen. :-)

     Ik heb beide artikelen ook in de links opgenomen in het artikel over Eigen en Sociale Identiteit. 

     Ik denk dat mensen die dat artikel interessant vinden ook zeker wat aan deze twee artikelen hebben.

    12. Zeer interessante reactie. Ik heb ergens ander eerder iets gelezen of Ego en Essentie. Dat is inderdaad het zeer grote probleem: het aanvaarden of accepteren van de waarheid. Ik moet hierbij ook denken aan termen als objectverwijzing en zelfverwijzing. Zelfverwijzing is dan leven vanuit jezelf of je ziel. Objectverwijzing is dan vanuit je ego en daarmee van buitenaf. En in onze maatschappij is vooral gebaseerd op de macht van de objectverwijzing.
      
     Wat ook staat in 1 van de artikelen:
     In onze cultuur en in deze tijd heeft het strategische zelf/ego een buitenproportioneel grote rol toebedeeld gekregen. En omdat het ego van buitenaf beïnvloedbaar/programmeerbaar is, worden we voortdurend bestookt met allerlei angsten die tot doel hebben ons een bepaalde richting in te sturen.
      
     Die link tussen de staat en het collectieve ego vind ik erg interessant. Zo had ik het nog niet bekeken.
      
     Het volgende vind ik erg interessant:
     Echte vrijheid staat daarmee haaks op vrije wil. Echte vrijheid laat ons zijn wat we zijn, en daarover hebben we niks te kiezen. Dat zijn we gewoon.
      
     Dit interpreteer ik dan ook als het feit dat echte vrijheid betekent het aanvaarden dat niet zoiets bestaat al een echte vrije wil. Dit sluit ook weer goed aan bij de non-dualiteit. Heel kort gezegd is voor mij non-dualiteit Essentie en dualiteit ego.
        

    13. Je slaat de spijker op zijn kop. Ego maakt externe zaken verantwoordelijk voor beleving, en probeert dus die externe zaken (andere mensen, omstandigheden) naar zijn hand te zetten (manipuleren) in de veronderstelling dat daarmee de beleving verbeterd kan worden.

     Het essentiële zelf (het bewustzijn) kan niet anders dan de zaken zoals ze zijn aanvaarden. Je kunt immers pas bewust worden van iets, als je het bestaan ervan eerst aanvaardt. Dat het bestaat is dan een onderkend feit. Hoe je het beleeft bepaal je vervolgens zelf door hoe je erover denkt.

     Het bijzondere is, dat er na aanvaarding vaak veel minder aanleiding is tot veroordelen en dus tot een negatieve gedachte erover, en dus tot een negatieve beleving ervan.

     Anders gezegd: bewustzijn leidt tot minder afwijzing, tot positievere beleving. En positieve beleving van je leven is de definitie van gelukkig zijn.

     Begrip van dit eenvoudige mechanisme zorgt er dus voor dat je zelf de regie kunt nemen over je beleving. En dus over je leven. En dus over je gelukkig zijn.

     Dualiteit/non-dualiteit is in dit inzicht ook mooi terug te zien: ego kan niet bestaan zonder bewustzijn en is dus duaal, terwijl bewustzijn prima kan bestaan zonder ego. Het kan zelfbestaand zijn en is daarmee essentieel.

     Hetzelfde geldt voor waarheid/onwaarheid. Onwaarheid kan alleen bestaan in relatie tot waarheid en is dus duaal. Waarheid kan prima bestaan zonder onwaarheid. Waarheid is daarmee zelfbestaand en dus essentieel.

     Onvrijheid kan alleen bestaan in relatie tot vrijheid terwijl vrijheid zelfbestaand kan zijn.

     Zelfbestaande zaken hebben dus geen tegenpool nodig om te kunnen bestaan. Die tegenpool is wel noodzakelijk om ze te kunnen beleven.

     In het kader van de bovenstaande mechanismen kun je stellen:

     Onvrijheid is niets anders dan onvoldoende besef van vrijheid.

    14. Een zeer belangrijke reactie is dit. Ik was altijd wel op zoek naar de relatie tussen Ziel en ego dualiteit en non-dualiteit. Het laat erg mooi zien dat Essentie van een hogere orde is dan Ego. Dat Ego niet kan bestaan zonder Essentie, maar omgekeerd wel. Bedankt voor dit inzicht. 

    15. Erg interessant commentaar moet ik zeggen. Het komt erg overeen hoe ik er ook over denk. Alleen is het maar de vraag of mensen in staat zullen zijn om zelf verantwoordelijkheid te nemen. Ik zou bijna willen zeggen dat het een wetmatigheid lijkt te zijn dat de mensheid steeds dezelfde fouten blijft maken. Althans tot op heden.

    16. Dat mensen niet in staat (zouden) zijn om zelf verantwoordelijkheid te nemen, is een zelfbevestigende gedachte. Omdat die gedachte zichzelf bevestigt in de realiteit die eruit voortkomt, lijkt die realiteit op een (onvermijdelijke) waarheid, maar dat is het niet.

     De gedachte is: wij kunnen geen verantwoordelijkheid nemen voor onszelf en hebben daarom leiders nodig die dat doen.

     De emotie die daaruit volgt: gevoel van onvermogen.

     Ons handelen: overdragen van verantwoordelijkheid aan leiders.

     De (beleefde) realiteit die we daarmee creëren: we gedragen ons gehoorzaam en dus niet verantwoordelijk.

     De bevestiging: Zie je wel! We we dragen geen eigen verantwoordelijkheid. We hebben daar leiders voor nodig.

     Het is een mooie illustratie van het verschil tussen beleefde realiteit (die we zelf maken) en waarheid (die is zoals die is).

     De waarheid (die voor iedereen zichtbaar is) is dat leiders nog nooit verantwoordelijkheid voor ons genomen hebben. Een korte blik op de geschiedenis kan iedereen laten waarnemen dat ‘leiders’ letterlijk de veroorzakers geweest zijn van alles dat we niet wilden. Dat is de waarheid over leiders en machthebbers.

     Leiders nemen uitsluitend verantwoordelijkheid voor zichzelf en hun eigen positie. Ten koste van de rest van de mensheid. Ze kunnen niet anders.

     De enige reden waarom we alsmaar op leiders blijven vertrouwen (ook al worden we altijd weer teleurgesteld), is omdat we geloven dat dit moet. En uitsluitend daarom moet het.

     Zodra we dus het verschil kunnen maken tussen onze beleefde realiteit en waarheid, kunnen we weer verantwoordelijkheid nemen voor onszelf. En waarheid ligt altijd recht voor onze neus.

    17. We zijn inderdaad tot veel in staat als we het maar willen zien. Het gaat er inderdaad om dat je de juiste cognities aanleert. Het proces wat wordt beschreven over gedachten, emotie en handelen lijkt erg veel op de ABC-schema uit de cognitieve gedragstherapie. Zie ook: https://nl.wikipedia.org/wiki/Cognitieve_gedragstherapie
      
     Je hebt er groot voordeel als je op tijd de juiste cognities aanleert. Je omgeving is dus ook van groot belang waarin je opgroeit. Het onderwijssysteem zeg maar. Zo lijkt me een methode als The Work van Byron Katie ook een vorm van cognitieve gedragstherapie te zijn om proberen de B uit het ABC-schema te beïnvloeden en daarmee te proberen je eigengemaakte cognities of conditioneringen te proberen te veranderen wat grotendeels onbewuste processen zijn. Iets wat mijn inziens wel mogelijk is, maar ook een moeilijk proces kan zijn. Het verschilt van persoon tot persoon of je bereid bent deze inspanning te leveren.
      
     Het onderwijssysteem speelt hier een zeer grote rol in. Een site als deze kan een grote rol in dit bewustwordingsproces spelen. Alleen is dat natuurlijk maar een kleine groep mensen die uit zichzelf hier komen en bereid zijn deze inspanning te leveren of te kunnen leveren. Je moet ook maar net de mogelijkheid daartoe hebben.  

    18. Cognitieve (ABC) gedragstherapie is een stap in de richting, maar er ontbreken een paar dingen aan.

     Ten eerste is het therapie. Dat wil zeggen dat het alleen gebruikt wordt als men iets mankeert.

     Maar belangrijker: het stopt bij de emotie. En als die emotie als negatief of onprettig beoordeeld wordt, kan de achterliggende gedachte worden veranderd.

     Wat er mist, is de zelfbevestigende aard van iedere gedachte die lang genoeg aanhoudt om zich in de realiteit te manifesteren. Wat ik het ‘Zie je wel! effect’ noem.

     Met onze gedachten creëren we onze realiteit die logischerwijze die initiële gedachte zal weerspiegelen.

     Onze gedachte levert emotie op. Vanuit die emotie gaan we handelen, en dat handelen creëert onze realiteit. Omdat die (beleefde) realiteit altijd de oorspronkelijke gedachte weerspiegelt, wordt die gedachte altijd bevestigd door de beleefde realiteit. Zie je wel!

     Voorbeeld:

     Gedachte: we hebben geld nodig om te kunnen leven
     Emotie: angst voor tekort aan geld of hebzucht (wat hetzelfde is). Geld willen hebben dus.
     Handelen: elkaar geld afhandig maken, beconcurreren
     Realiteit: schaarste voor velen, rijkdom voor enkelen
     Bevestiging: Zie je wel! We hebben geld nodig om te kunnen leven

     Via dit kringetje creëren we onze realiteit. En omdat die realiteit de oorspronkelijke gedachte steeds bevestigt, lijkt die realiteit waarheid te zijn. Maar dat is het niet. Het is zelfgemaakt.

     Dit is de reden waarom verandering zo moeilijk is. De oorspronkelijke gedachte lijkt ‘waar’ te zijn omdat die weerspiegeld wordt in de realiteit. Er is dus geen aanleiding om de gedachte te veranderen.

     Maar omdat die realiteit door onszelf gemaakt wordt en het gevolg is van onze gedachte(n), is het veranderen van die gedachte(n) de enige mogelijkheid om tot verandering van de realiteit te komen.
     Dit model is dus van toepassing op alle mensen, ook diegene die geen psychische problemen hebben (en dus geen therapie willen). Daarnaast is het zelfbevestigende karakter van gedachten essentieel.
      

    19. Grappig, Byron Katie zegt ook dat het niet het werk is van je hersenen/verstand is om iets op waarde te schatten. Ze zegt dat mensen gedachten geloven en vervolgens is het de taak van het verstand om met argumenten te komen. 

     Zij doet daarom ook turnarounds zodat je een gedachte die je geloofde express omdraait zodat je ziet dat je verstand daar ook hele goede argumenten bij kan vinden.

     Ik heb dit inmiddels uitvoerig getest en voor mij klopt het als een bus. Stel ik geloof dat andere mensen kortzichtig zijn, dan vind mijn verstand daar zo flink wat argumenten bij. Maar draai ik de gedachte om, andere mensen zijn slim en zijn lange termijnplanners dan vind mijn verstand daar ook net zo gemakkelijk flink wat argumenten bij. En bij mij werkt dit voor alle gedachten die ik geloof. Geloof een gedachte en dan komt het verstand wel met de onderbouwing… van je geloof. Daarom is het zo belangrijk te onderzoeken welke gedachten je eigenlijk gelooft. 

     Ik vond het een heel grappige oefeningen omdat het je inzicht geeft in hoe geloof in gedachten werken en daarnaast forceert het je open minded te zijn. Het heeft echter ook nadelen, zo kun je nooit meer iemand anders de schuld geven van je ellende. Dus pas op waar je aan begint. :-)  

    20. Dit laat inderdaad zien hoe eenvoudig het werkt. Hoe gemakkelijk het is om zelf je gedachten te kiezen.

     Het is dus niet moeilijk. Maar het impliceert inderdaad wel dat je voortaan geen andere keuze hebt dan verantwoordelijkheid te nemen voor jezelf.

     Je kunt nooit meer een ander (of externe omstandigheden) de schuld geven. Je kunt nooit meer ‘slachtoffer’ zijn. En dat aspect maakt het voor veel mensen moeilijk te aanvaarden.

    21. Volgens mij kunt dit aardig overeen met het ABC-schema. Ik heb even een stuk tekst uit de Wikipedia-pagina gehaald:
     De basis van CGT wordt gevormd door het cognitieve model. In dit model wordt beschreven hoe gedachten over een situatie tot gedrag en gevoelens leiden. Dit wordt schematisch weergegeven in een zogenaamd ABC-schema, ook wel G-schema genoemd:
      
     A. Gebeurtenis: hiermee wordt de objectieve gebeurtenis bedoeld, beschreven alsof je door een camera kijktB. Gedachten: hiermee worden de specifieke gedachten bedoeld die je hebt bij de bij A genoemde gebeurtenisC. Gevoel/Gedrag: welk gevoel of gedrag is het gevolg van deze gedachten?
     Zo kan iemand die depressief is bij het (A) tegenkomen van zijn baas denken (B) “O nee hè, ik krijg weer een slechte beoordeling straks” en zich daardoor (C) depressief gaan voelen en zijn baas proberen te vermijden, waardoor hij in de problemen raakt.
      
     Met het eerste punt ben ik het eens over de therapie. Het tweede punt lijkt me zeker ook evident. Eigenlijk zou je bij C een duidelijkere splitsing kunnen maken tussen emotie en op basis van die emotie bijbehorend gedrag. En extra reflectie toe te passen op het onderzoeken van die emotie.  Ik hier ook nog leuk plaatje gevonden:

     http://www.psycholoogzoetermeer.info/wp-content/uploads/2012/05/CGT.jpg
      
     In dit schema staat gedachte dan gelijk aan cognitie. Zoals je ook aangeeft in je commentaar zul je dus inderdaad moeten proberen je gedachten te veranderen om dat dit enige manier om in die cyclus iets te veranderen. Om met focus bewust je gedachten te proberen veranderen.

    22. De menselijke gedachte is (via emotie en handelen) de creator is van onze realiteit. De gedachte is daarmee een enorm krachtig gereerdschap.

     Maar zoals voor ieder krachtig gereedschap geldt: je moet er zorvuldig mee omgaan, anders gaat het je bezeren.

     Gebeurt dat desondanks toch, dan zit er niks anders op dan ons vermogen tot denken anders aan te wenden. Inderdaad, bewust de gedachte veranderen dus.

    23. Dan denk ik al gauw aan technieken als meditatie om dat te bereiken. Om je zelfbewustzijn te vergroten. En te proberen kritisch te blijven denken. Niet zaken klakkeloos te blijven aannemen. Geen gemakkelijk opgave. 

    24. Het hangt er vooral vanaf hoe je dit proces doet. Vanuit ego of essentie. Als gaat je mediteren om te mediteren om te hopen dat je ‘verlicht’ raakt, dan kun je bezig blijven. Dat is ego gedrag. Het gaat er denk ik vooral om dat je op dit proces op een wijze doet die vooral bij je past en bij je eigen essentie zeg maar.   

    25. Persoonlijk vind ik overigens het concept van de advaita vedanta erg interessant: http://www.waarheid.com/

     Non-dualiteit ofwel a-dvaita betekent geen-twee. Waar het naar verwijst is dat alles één energie is. Als universum neemt deze energie miljarden vormen aan, waaronder ook de vorm van mensen. Veel mensen denken dat ze een individu zijn met een vrije wil die het leven in goede banen moet zien te leiden. Dit idee zorgt ervoor dat we leven met angst, frustratie, schuldgevoel, gepieker en verkramping.

     De handeling vindt plaats,
     maar er is niet iemand die hem doet. (Boeddha)

     Wat over het hoofd wordt gezien, is dat je helemaal geen individu bent en geen vrije wil hebt, maar je bent energie in beweging. Zodra wordt ingezien dat alles precies is zoals het moet zijn, ontstaat een diep gevoel van bevrijding.
     Dit sluit redelijk goed aan bij veel materie wat er ook op deze website staat beschreven en terug te vinden is in de commentaren van veel bezoekers.  

    26. Dat is het ook. Het is overigens opvallend hoeveel invloed dit concept wel niet heeft en terug te vinden is in verschillende zelfhulpprogramma’s of boeken over persoonlijke ontwikkeling. Waar ik overigens totaal niet op tegen ben. Ook Byron Katie maakt in mijn optiek gebruik van dit concept van non-dualiteit in haar werk in combinatie met elementen van de cognitieve gedragstherapie in haar methode ‘The Work’. Ik ben er vrijwel zeker ervan overtuigd concept van non-dualiteit en haar werk erg veel overeenkomsten bevat. Ze lijkt echter een vertaalslag te hebben gemaakt naar praktisch toepassing van non-dualiteit. Hier trouwens ook nog een interview van de makers van de website waarheid.com met Byron Katie: http://soundcloud.com/pkicken/interview-with-byron-katie Wat vind je van dit interview? 
      
     Overigen daarom vind ik filosofie erg interessant. Je leert welke invloedrijke denkers er zijn geweest en welke impact ze hebben gehad. Veel van wat mensen niet vertellen of beweren is feitelijk terug te brengen op het werk van deze denkers zonder dat veel mensen dit beseffen.

    27. Ik denk dat dat een denkbeeld ook alleen maar sterker maakt dat verschillende mensen vanuit verschillende routes bij hetzelfde uitkomen. Wellicht betekend dat wel dat er een soort waarheid in zit. Wat ik vooral ook fijn vind van Byron Katie maar ook veel Oosterse religies die dit ook beweren is dat ze vooral zeggen, geloof ons niet, onderzoek het voor jezelf. Dit is wat wij vonden, dit was de weg maar neem niets op autoriteit aan. Ga de weg zelf bewandelen en kijk of het voor je werkt of niet. Zal nu het interview gaan luisteren. :-)

    28. Mee eens. Doe altijd je eigen onderzoek en luister naar zoveel verschillende visies. En neem niet klakkeloos iets van een autoriteit aan. Daarom probeer ik bijvoorbeeld ook een Ruud in eerste instantie serieus te noemen in zijn zoektocht naar het functioneren van economisch systeem. Hij heeft duidelijk een eigen en afwijkende visie. Het sluit echter niet aan bij mijn eigen bevindingen. Maar die van andere denkers wel zoals inderdaad een Ad Broere of een Willem Middelkoop. Dit geldt ook voor een vraagstuk dualiteit en non-dualiteit. Doe inderdaad je eigen onderzoek en neem niet klakkeloos iets aan van anderen. Helemaal mee eens.

    29. Leerzaam interview idd. Ik heb zelf ook een boel naar haar video`s gekeken die gewoon gratis zijn te kijken op thework.com/watch.php

     Persoonlijk kan ik iedereen aanraden je eigen gedachten te onderzoeken met deze methode. Het heeft mij veel nuttige inzichten gegeven.  

     Maar goed er zijn meer wegen die naar Rome leiden en ook niet iedereen is op weg naar Rome :-)
      

    30. Dan ga ik dit interview ook maar even goed beluisteren en eventueel naar video’s kijken. Ben zeker geïnteresseerd moet ik zeggen. Eens bekijken of deze weg naar Rome me bevalt :-)

 3. Erg interessante documentaire lijkt me dit. Moet ik later maar eens een keer gaan bekijken. Dit is een uitdaging waar we continue mee te maken hebben als mensheid en past bij de evolutie van onze soort. Maar hoe overleven we dit? Door scherp te blijven en te blijven nadenken. Er zijn altijd mensen zoals op deze site die niet alles klakkeloos aannemen en tegen de stroom durven in te gaan.
   
  Ik vind het volgende artikel ook erg goed passen bij dit artikel:https://www.visionair.nl/ideeen/mensheid/het-begin-en-einde-van-goed-en-kwaad/
   
  Wat belangrijk is om te beseffen is dat de dualiteit van goed en kwaad direct voortkomt uit het spel van elk uniek levend wezen om het patroon van voortbestaan zo goed mogelijk te volgen. In dit spel tot voortbestaan met ontelbare individuele spelers beginnen belangen echter al snel te botsen en dat maakt het tot een interessant spel. Wat goed is voor het voortbestaan van de leeuw kan goed samenvallen met het einde van het voortbestaan van de zebra. Goed en kwaad bestaat dus alleen vanuit de individuele standpunten van deelnemers aan het voortbestaansspel.


  Dit voortbestaansspel waarbij belangen van individuen soms samengaan maar ook regelmatig botsen vormt de continue evolutie in het leven. Dit zorgt ervoor dat er continue nieuwe strategieën worden uitgetest. Individuen komen ter wereld en gaan weer ten onder en degenen die hun genen hebben doorgegeven hebben nieuwe spelers gecreëerd met hun unieke standpunt in hetzelfde spel. Strategieën en spelers veranderen continue maar het spel blijft hetzelfde.
   

  Het idee dat mensen boven andere levende wezens zou staan is waarschijnlijk niets minder dan een ontkenning van het feit dat we precies hetzelfde spel spelen als alle andere levende wezens.

   


  De strategie die tot nu toe door de evolutie heen geleid heeft tot de mens is een andere dan die van de naaktslak en de zeearend, maar allen draaien ze volop mee in het spel van het voortbestaan. Verschillende vormen maar allen spelen ze precies hetzelfde spel.
  We hebben in deze ronde van het spel het beste inzicht in de positie van de mens aangezien we nu allemaal een mens zijn. Het spel van voortbestaan vanuit de positie van een mens is interessant genoeg.
   
  Technologie speelt hierbij een erg belangrijke rol. Wie de technologie beheerst, beheerst mede de mensheid. 

 4. Pieter, Douwe en OomT, jullie reakties gelezen te hebben, denk ik dat er veel overeenkomsten zijn. Het non-dualisme is iets wat er bij mij niet inwil, zelfs energie is geen non-dualisme in mijn denken. De ontdekkingsreis naar het innerste van je zelf, vergt zeer zeer veel positieve kracht om dat te bewerkstelligen. Dat er zijn maar een enkeling die dat hebben kunnen bewerkstelligen. Om het zo maar even te verwoorden, de gewone doorsnee mens, ongeacht hun graduatie in deze maatschappij, blijven we ten eerste altijd behebt met het dualisme en ten tweedde zijn we onderhevig aan de gegevens die we door vererving mee hebben gekregen en tenslotte onze opvoeding. Deze 3 gegevens zou je dus uit moeten schakelen. Om met een schone lei te kunnen beginnen, is dat mogelijk? m.i. nee. De reis naar je innerste is de enige optie die overblijft en dan nog. Stel dat je het vermogen zou hebben om die reis te maken, let wel zonder drugs en aanverwante artikelen, maar puur op wilskracht, en je keert dan terug in de huidige wereld met de wetenschap wie je bent, krijg je de vraag: ben je dan nog acceptabel voor je omgeving en wordt je niet gezien als een anders dekende, dus een paria. Het enige wat overblijft is een gespleten persoonlijkheid te creeren. Dat zou in houden: 1-zodra je bij mensen bent, je aanpast aan die mensen. 2- zodra je alleen bent, kun je jezelf zijn. Dit is een hele moeilijke en paradoxale leefwijze. Dan nog proeft de mede mens je uitzonderlijk gedrag. Zelf heb ik dat maar los gelaten, ik kwam in conflict met me zelf en werdt het niet meer leefbaar voor me. Maar je moet wel nuchter blijven en scherp om voor je zelf de juiste beslissingen te kunnen nemen, die ook rieel gezien naar de direkte omgeving aanvaardbaar is. pfff’s dat is er uit, succes heren. Mvg Paul. ;-)

   1. Non dualiteit wordt gezien als eenheid van een gegeven. Dualisme is het begrip, waarvan men van uit gaat van 2 tegenover gestelde polen bv liefde-haat, oftewel onderwerp-antie onderwerp. Alles is m.i. dualisme, anders zou er geen (waarneembaar) onderscheid zijn. Als je iets waarneemt als eenheid, zal het toch een samenstelling zijn van een enof meerdere onderp(en) en anti onderwerp(en).
    Mvg Paul.

    1. hmm ik weet niet of ik dat helemaal zo zou definiëren. Misschien dat daar dan ook het verschil van mening vandaan komt. Non dualiteit zoals ik het zie betekend niet dat alles 1 is, het betekend meer dat alles onderdeel uitmaakt van een gezamenlijk overkoepelend iets. Of dat er een gezamenlijk iets ten grondslag ligt aan de enorme diversiteit van alles. Je lever en hart zijn beide onderdeel van je lichaam om zo maar te zeggen. Wat is in jouw idee het duale aan een hart bijvoorbeeld? 

     Dualisme zoals ik het zie komt vooral voort uit het spelen van een voortbestaansspel waardoor je een positie inneemt in bijvoorbeeld een menselijk lichaam en dat wilt laten overleven. Als ik dan honger heb en een kip tegenkom probeer ik die wellicht op te eten, maar als ik een bergleeuw tegen kom probeer ik juist hard weg te rennen. Dus ik ga allemaal strategien bedenken om mijn voortbestaan zo goed mogelijk te plannen. En mijn voortbestaan kan op punten botsen met dat van andere wezens.  

     Ik ben het met je eens dat volledige non dualiteit dan ook moelijk te verenigen lijkt in een mensenleven, juist omdat het voortbestaansspel deze dualiteit schept. en vereist. Het is voor mensen in je omgeving in de mate ook goed om mensen die non duaal worden eruit te bonjouren omdat ze het spel verpesten :-) Of ergens afwijzen en dat is dan ook direct een afwijzing van de mensen die het nog wel spelen, of het kan iig gemakkelijk zo geinterpreteerd worden. 

     Maar goed die discussie hebben we wellicht al eerder gevoerd bij het artikel over het begin en einde van goed en kwaad. 
     -) Het begin en einde van goed en kwaad 

    2. Als het hart, het onderwerp is, zou je het volgende kunnen zeggen: Elk onderwerp bestaat uit meerdere onderwerpen, het gegeven zien we wel als een eenheid, maar bestaat dus altijd uit meerdere onderwerpen. Als je het hart zou verwijderen is er geen leven mogelijk. Maar in het hart zijn meerdere mechanismen aan het werk. Deze mechanismen zijn altijd van elkaar afhankelijk om te kunnen werken. Neem bv het bloed, dat bestaat weldegelijk uit dualisme. Netzoals een brok graniet, we nemen het waar als een eenheid, maar ook hierin zijn alle onderwerpen die onderhevig zijn aan dualisme. Oom T, deze visie die jij aanreikt was eerst ook het uitgangspunt van de natuurwetenschap: “er was een een brok energie ter grootte van een tennisbal”, die uit elkaar spatten. Hierin zat niet 1 onderwerp, maar meerdere, anders konden er er geen fusies plaatsvinden.

    3. Gaat het hier dan niet om een defintiekwestie? Als iets uit meerdere kleinere samenwerkende delen bestaat hoeft dat toch niet per se duaal te zijn. Bij dualisme denk ik vooral aan tegengestelden terwijl veel dingen helemaal geen tegengestelde hebben. Bloed heeft toch geen tegenpool om zo maar te zeggen. Wel bestaat het weer uit kleinere delen maar ik ken dat meer als reductionisme dan dualisme. 

     En in de zin is de mens toch ook maar een onderdeeltje van iets groters. Zonder aarde en lucht kunnen wij ook niet leven dus wij zijn daar weer een onderdeel van en zo zijn wij dus ook weer een onderdeel van iets groters. Wij zijn alles van een stukje en een stukje van alles om zo maar te zeggen. :-)

     Ik kan me in ieder geval goed in je uitleg vinden al begrijp ik je definitie van dualisme in deze context eerlijk gezegd niet zo goed. Of laat ik het zo zeggen ik vind je definitie van dualisme een beetje verwarrend omdat ik bij dualisme meer denk aan goed vs slecht tegenstellingen. 

    4. Douwe, dualisme is een zeer complex gegeven. M.i. heeft het ALLES te maken kwantummechanica. Omdat te verwoorden heb ik even tijd nodig, dus vandaag enof morgen kom ik daar op terug.

    5. Mijn inziens verwar je dualisme met reductionisme. Beiden gaan uit van een eenheid. Alleen staat bij het dualisme de strijd of tegenstelling volgens mij centraal. Bij het reductionisme gaat het er juist om dat je het geheel reduceert tot verschillen onderdelen. Bijvoorbeeld moleculen die weer bestaan uit atomen. Zie ook: http://nl.wikipedia.org/wiki/Reductionisme   

    6. Hier heb ik een interessante lezing van de Stadium Generale van de Universiteit van Utrecht gevonden over reductie en emergentie aan de hand van het fenomeen: een zwerm vogels. De zwerm vogels is het geheel en de vraag is: welke benadering werkt het beste om dit te beschrijven. Volgens mij bedoel dit Paul. Hier is de link: http://www.sg.uu.nl/2012/02/22/delen-of-gehelen/
      
     Hoewel het zeker overlap heeft met dualisme. Ik ben echter niet goed genoeg filosofisch onderlegd om dit verschil aan te geven of te duiden. Misschien andere lezers van deze site die dit wel goed kunnen duiden als ze dit toevallig lezen en willen reageren.   

    7. Ja, waarschijnlijk bedoel je reductionisme. Ik heb de volgende definitie gevonden: opvatting in de wetenschapsfilosofie die stelt dat de natuur van complexe entiteiten steeds herleid kan worden tot meer fundamentele entiteiten.  Zo was vroeger er een reductionistische benadering dat je alles kon herleiden tot atomen als fundamentele bouwstenen. Atoom betekent volgens mij ook ondeelbaar in het Grieks. Totdat met erachter kwam dat er nog kleiner deeltjes zijn en dat de wonderlijke wereld van de kwantummechanica bestaat. 
      
     Maar het boeiende en het moeilijke aan de filosofie is dat je verschillende visies door elkaar heen kunt halen. Dit blijkt ook op het einde van de video. Je kunt verschillende filosofische stromingen en visies met elkaar combineren. Dat maakt het erg boeiend en tegelijkertijd ook zo moeilijk. Het is daarom ook zo belangrijk om helder te hebben wat je precies bedoelt. Wat is precies dualisme? Vanuit welk perspectief bekijk je precies? Er zijn verschillende percepties hiervan met nuanceverschillen. Ook zijn er weer termen die vergelijkbaar zijn of die je gemakkelijk door elkaar kunt halen. Zoals monisme en holisme. Ik merk voor mijzelf dat ik dat wel eens doe. Dat is een belangrijke valkuil. Iets wat ik volgens mij nu ook weer heb gedaan. 

    8. Oom T, mijn respekt voor je zoals je dingen uitknobbelt, laat dat duidelijk zijn. Bij mij zelf werkt dat gegeven idem dito. Maar wat je ook filosofeerd en leest hieromtrent, we zijn zover in een materie beland, waar eigenlijk nog niemand een vinger heeft op kunnen leggen. Dus heb je fantasie nodig, die wel een basis begrip moet hebben anders loop je stuk. Voor mij is non dualisme een woord dat gecreeerd word, voor dat gene wat we nog niet verwoorden kunnen enof bevestigen kunnen. Alhoewel ik het ook weer een zeer redelijke verwoording vind. Dus het blijft een ieder zijn eigen interpretatie. Mvg Paul. ;-)

    9. Ik lees het met een grote glimlach die commentaar. :-) Je hebt helemaal gelijk. Ik ben nogal een associatieve denker en kan van de hak op de tak springen. Dit kun je ook wel zien aan het commentaar. Overigens wel interessant om dit proces van mijzelf te volgen. Eigenlijk is het soort log van mijn denkproces. Ik kan me goed voorstellen dat het moeilijk te volgen. :-) Je hebt gelijk: we gaan diep in op de materie. Misschien wel te diep. Ach: we zijn maar een stel amateurs die een beetje filosoferen :-)
      
     Maar je hebt gelijk: het woord non-dualisme is inderdaad een concept en daarmee interpretatie. Het is echter wel een zeer radicaal concept dat je dwingt om door te dringen tot de essentie en daarmee voor mij erg interessant.  

    10. Non dualisme,
     Oom T, welkom in de ploeg.  :-D Veel nagedacht over het hierboven staande woord en elke keer krijg ik dan een paradoxaal gevoel erbij. Maar ik denk dat ik er achter ben waarom nl: Letterlijk vertaald is het eenheid, eenheid kan je in allerlij bestaande vormen omschrijven. Het desbetreffende onderwerp in zijn en of haar geheel gezien, kan je omschrijven als non dualisme. Het is het woord op zich wat relateert aan dualisme en dat zou in principe kloppen, daar de inhoud van het onderwerp, dus volledig opgebouwd is uit bouwstenen (atomen). Eigenlijk had die gene die dit woord op de markt bracht een ander woord moeten bedenken, die niet direkt gerelateert is aan dualisme, dan had ik mijn hersencellen niet in opstand gebracht, bv uiterlijke omschrijving en of iets van die strekking. Mvg Paul. ;-)

    11. Bedankt voor de reactie. Het is fijn om bij de ploeg te horen :-) Ik vind het wel een mooi woord: non-dualiteit. Advaita betekent trouwens zoiets als: ‘niet-twee-heid’. Het betekent inderdaad uiteindelijk eenheid, maar om daar achter te komen moet je eerst gaan twijfelen aan de tweeheid of dualiteit. Aan het feit dat alles ‘gescheiden’ is.   
      
     Hier een erg interessante tekst die ik ben tegengekomen waarin stukken beter wordt uitgelegd wat non-dualiteit volgens de Advaita Vendata is. Het is een andere manier van eenheid dan je vanuit Westerse denkwijze zou denken. Daarom is het ook zo moeilijk te begrijpen voor ons westerlingen. Het staat ver af van onze belevingswereld.  

    12. Alles is m.i. dualisme. Zoals ik de nondualiteit begrijp is dat ‘alles’ de non-dualiteit. De dualiteit is dan een uitingsvorm van ‘alles’. Je ziet en ervaart dualiteit, maar het is ‘alles’. Het moeilijk te begrijpen materie en ook moeilijk uit te leggen in een duaals als taal. Neem bijvoorbeeld de oerknal. Volgens de college van Robber Dijkgraaf van De wereld draait door komen alle tijd- en ruimtedimensies uit 1 punt. Wat hij demonstreerde met laten zien van 1 bal. Dat was het startpunt en vanuit daaruit zou kunnen zeggen is de wereld ontstaan zoals we die nu kennen. En die we ervaren als duaal, maar het lijkt allemaal  te begonnen zijn op 1 punt die ‘alles’ zou kunnen noemen.  

 5. Wat ik wel belangrijk vind om op te merken dat we hier feitelijk dus een filosofische discussie (in de ruimste zin) aan het voeren zijn. Ik heb verwezen naar het college van Robbert Dijkgraaf. Die hier te vinden is: http://www.publiekeomroep.nl/artikelen/robbert-dijkgraaf-geeft-college-over-de-oerknal  

  Dit gaat uiteraard over de wetenschappelijk verklaring van de werkelijkheid.De werkelijkheid waar we nu in leven genaamd het het heelal of universum die steeds verder aan het uitdijen is. Zodra je echter zaken als dualiteit en nondualiteit eraan gaat koppelen kom je in de metafysica terecht en daarmee dus de filosofie. Waarbij je weer gebruik kunt maken van de Westerse filosofie en de Oosterse filosofie. Het concept van de nondualiteit die ik interessant vind is de advaita vendata uit India.
   
  Wat ik dus gedaan heb is mijn eigen interpretatie van mijn metafysica te koppelen aan de bekende fysica. Iets wat zo oud is als maar wat deze zoektocht. Dit is een proces wat altijd is gedaan en zal worden blijven uitgevoerd.
   
  Het interessante vind ik nu om mijn interpretatie van non-dualiteit los te laten op het college van Robbert Dijkgraaf. Vanaf minuut 44 zie dat hij een bal in de hand. Het is onvoorstelbaar als je bedenkt dat uit die bal alle materie komt van ons helaal. Ons hele universum komt volgens de hedendaagse wetenschappelijke kennis uit die bal. Alle ruimte en tijd. Fascinerend om te bedenken natuurlijk. Ook benoemt Dijkgraaf de snaartheorie. Dit zou je kunnen beschouwen als een vorm van metafysica. Het is een vorm van grenswetenschap denk ik. Het is in ieder geval geen dominante geaccepteerde theorie zoals de oerknal dat wel is. 

  Het fascinerende vind ik nu dat die bal dus het startpunt is en van daaruit alle tijd en ruimte zijn onstaan die het toneel vormen van het heelal waarin wij leven. Het geeft de grenzen aan waaraan wij ons te houden hebben en waarmee we rekening moeten houden. 

  Nu zegt de non-dualiteit zoals ik het interpreteer ook dat we eigenlijk uit dezelfde oorsprong komen. Die bal zou je kunnen beschouwen als ‘alles’ of non-dualiteit. Ons universum zegt maar. En binnen dat universum speelt zich conform bepaalde natuurwetten de dualiteit plaats. Ook wij mensen zijn gemaakt van dezelfde materie als de rest van het heelal die uit die bal is gekomen. In dat op zicht zijn ‘een’ of ‘niet-twee’ wat de advaita vendata betekent. En het bewegingsspel van de materie conform van natuurwetten zou je dualiteit kunnen noemen. Een verhaal of proces wat 13,7 miljard geleden is begonnen en zich tot op heden nog steeds doorzet. En waar wij als mensheid een zeer kleine fractie van vormen.               

 6. Dualisme
  Er zijn door de tijd heen vele vormen ontstaan van het Dualisme, maar dit gaat over de kleinste bouwsteen van het universum “de atoom”, die ook een dualistische werking heeft. Denk aan de protonen (positief geladen) en de neutron (negatief geladen), met daarom heen een wolk van negatief geladen elektronen. In de atoom zitten ook quarks die elk ook weer een anti deeltje bezitten, deze hebben een tegengestelde lading. M.a.w. in de natuurkunde heeft elk deeltje ook een antideeltje. Als een deeltje botst met een antideeltje vernietigen ze elkaar, wat energie oplevert. Hier zit ook nog een heel werkings gevolg aan vast, maar tot zover.
  Het volgende is op persoonlijke titel geschreven. Alles, maar dan ook daadwerkelijk alles is onderhevig aan een systeem, zoals hierboven beschreven, zie het als een basis. Maar alles heeft ook nog informatie nodig, je zou kunnen stellen dat het de kwantummechanica is, dit is nog steeds een theorie, maar het bevat wel elementaire stofjes(informatie), die nodig zijn om iets tot stand te brengen.
  Alhoewel het nog steeds een theorie is, zal in mijn denken eens de tijd komen, dat ook deze werking een dualistissysteem kent. Tot slot hieromtrent, in mijn leken verstand zie ik deeltje en antideeltje (denk aan de spinwerking) als een vorm van balans gegeven, die de werking begeleid om de juiste procedure te sturen, die nodig is voor het desbetreffende onderwerp. Zover ik weet is in verhouding het antideeltje altijd iets groter dan het deeltje, waarom weet ik niet. Misschien dat een ander onder ons dat kan uitleggen?
  http://www.newdualism.org/quantum.htm
   
  Info over Henry P. Stapp.
  http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=SERP&br=ro&mkt=nl-NL&dl=nl&lp=EN_NL&a=http%3a%2f%2fwww.csus.edu%2fcpns%2ffellows%2fh_stapp.html

  1. Alles, maar dan ook daadwerkelijk alles is onderhevig aan een systeem, zoals hierboven beschreven, zie het als een basis. Maar alles heeft ook nog informatie nodig, je zou kunnen stellen dat het de kwantummechanica is, dit is nog steeds een theorie, maar het bevat wel elementaire stofjes(informatie), die nodig zijn om iets tot stand te brengen.
   Alhoewel het nog steeds een theorie is, zal in mijn denken eens de tijd komen, dat ook deze werking een dualistis systeem kent.
   ——————————————————
   Hallo Paul,

   Ik heb je website even bekeken. Het lijkt er inderdaad op dat je bezig bent om net zoals ik je eigen metafysica vast te stellen. Laat ik eerst even aangeven wat ik met metafysica bedoel wat ik van de betreffende Wiki-pagina heb gehaald :

   Metafysica is de leer over de gronden van de werkelijkheid, waarin een omschrijving gemaakt wordt van de zijnsorde; zijnsleer. Metafysica tracht informatie te geven over de werkelijkheid als geheel. Ze beoogt een algemene omschrijving van het gehele universum, waarin alle fundamentele soorten dingen worden vermeld waarvan we weten dat ze tot de inventaris (of codex) van het heelal behoren, en tegelijkertijd wordt onderzocht in hoeverre het waarschijnlijk is dat er zich nog andere fundamentele dingen bevinden waarvan we niet met zekerheid weten dat ze er zijn. Metafysica is dus een discipline die niet alleen de realiteit onderzoekt zoals die in onze ervaring gegeven is, maar de totaliteit van al het gegevene, met inbegrip van datgene wat deze éénheid construeert, de tijdloze en onveranderlijke vorming.

   Bovenstaande schijnt de betekenis van de metafysica in de klassieke zin te zijn. Het is in ieder best wel ingewikkeld.  Laat ik maar eens een keer concreter zijn. Zoals ik het begrijp is in jouw wereldbeeld of allesomvattend systeem de theorie van de oerknal, de kwantummechanica en de evolutietheorie van groot belang.  Om het ontstaan van en verloop van het allerkleinste, het allergrootste en het leven zelf te kunnen verklaren.  Gebruikmakend van een elementaire delen als atomen en DNA.  Hier in zitten dan zeker dualistische en reductionistische elementen in je systeem.

   Groeten,

   Oom T

   1. Oom T, je verwoordt het aardig zoals ik er naar kijk. Door de laatste jaren heen ben ik eigenlijk alles, maar dan ook daadwerkelijk alles, als een gegeven gaan zien van chemie. In mijn denken kan het ook niet anders. Maar als je dan begint te realiseren wat die chemie allemaal bewerkstelligd, vind ik het prachtig systeem.
    De website is bij lange nog niet klaar, het geluk is dat ik heb tijd, niets moet alles mag. Ook heb ik nog veel zeer veel te leren en te ontdekken. Het mooie van visionair is, dat als je een fout maakt, direkt op je vingers wordt getikt. Ook kun je vraag hier neer leggen. Dat is mijn bezigheid de laatste 15 jaar en het houdt de geest scherp moet je maar denken. Mvg Paul. :-D
    Ps; mijn basis boek was van “de Levens van een atoom” geschreven door Lawrence M. Krauss. Veel hiervan is alweer achterhaald, maar het gaf mij een klein beetje inzicht van het geheel. Mvg Paul.
    http://krauss.faculty.asu.edu/

    1. Chemie lijkt me inderdaad een zeer goede basis te zijn zoals je het noemt. Vaak ontstaat discussie ook over zaken waar mensen eigenlijk het zelfde bedoelen, maar andere woorden gebruiken om het te omschrijven. Chemie of scheikunde is zeker een zeer interessant vakgebied. Dan volg je waarschijnlijk ook graag de serie artikelen van Douwe over het periodiek systeem der elementen.
      
     Ik vind het trouwens een zeer mooi project moet ik zeggen om je eigen website te hebben die ook in blijvende ontwikkeling is. Het houdt je zeker bezig en deze website kan hier zeker goed bij helpen. Misschien het ook nog idee om cursus filosofie of iets dergelijks bij de LOI te volgen. Of gebruik te maken van de bronnen die op deze website ook worden benoemd.
      
     Ik vind het interessant om te zien hoe anderen hun zoektocht uitvoeren. Daar haal ik ook weer inspiratie uit. Bedankt voor dit inzicht :-)     

    2. Als je eenmaal de basis principes van het systeem begint te begrijpen, dan kom je m.i. in de meest bijzondere wereld terecht die je maar kunt voorstellen. Het is een ongekende pracht en grootsheid, ik weet eigenlijk niet eens hoe ik het verwoorden moet, zo groots. Bv: je denken wordt geregeld door 4 kleine elementaire stofjes. en zo kun je wel even doorgaan met deze wonderbaarlijke wereld. Maar het is ook een proces die veel tijd nodig heeft om het te verwerken en te aanvaarden. En steeds komen er weer nieuwe dingen aan het licht, dus hoef ik me absoluut niet te vervelen. Moet alleen oppassen dat ik wel eens even bij mn vrouw gaat zitten, anders krijg ik terecht commentaar. :-D  Het periodieke systeem der elementen heb ik op de tuinbouwschool moeten leren, maar ik lees het wel om mn geest weer even op te frissen. De rekening komt nog wel, dus geen dank. Mvg Paul. ;-)

    3. Je hebt het is ook een in wonderbaarlijke wereld van de atomen als je het maar ziet en je fantasie weet te gebruiken. Groot gelijk dat je ook voldoende aandacht aan je vrouw besteedt, anders krijg je inderdaad terecht commentaar :-)
     Wat betreft de term metafysica: graag gedaan. Ik heb je graag kennis laten maken met het begrip metafysica. Zo leren we weer van elkaar en delen wel weer kennis. Daarvoor is deze site ook bedoeld :-)
      

    4. Zojuist nog even de DWDD University over het allerkleinste bekeken en ook het online deel. Erg fascinerende TV. Voor mij is het de publieke omroep bedoelt. Vooral de vragen na afloop die online te volgen was, was erg interessant. Het interessant om juiste deze uitzending te bekijken. Het geeft zeer goed inzicht in het allerkleinste en daarmee ook de chemie zoals je. Het bizarre is ook nog dat je allerkleinste weer nodig bent om het begin van allergrootste te kunnen begrijpen: de oerknal. Wat perfect past mijn inziens bij nondualiteit en en dualiteit. Ga in ieder geval deze uitzending bekijken die hier te vinden is: http://dewerelddraaitdoor.vara.nl/Allerkleinste.2799.0.html     

    5. Ook komt trouwens de term fysica en metafysica nog even terug in de uitzending als het gaat over hoe de Oude Grieken dachten over de natuur en probeerde aan de hand van de 4 elementen de wereld te verklaren wat fysica was. En een vijfde en laatste element metafysica.  

    6. Oom T, de link die je aangeeft, zegt:pagina niet gevonden??? misschien even over nieuw plaatsen? Mijn dank alvast. Mvg Paul.

    7. Hier is de link nogmaals: http://dewerelddraaitdoor.vara.nl/Allerkleinste.2799.0.html
      
     Ook doe ik meteen de link van het eerste college erbij:
     http://dewerelddraaitdoor.vara.nl/index.php?id=2628
      
     Beide colleges zijn erg interessant: ze vormen een tweeluik. Hoewel tegenstrijdig op het eerste gezicht zijn erg veel overeenkomsten en overlappen ze elkaar in bepaalde opzichten enorm. Het is ook erg interessant om het web-only deel na afloop met de vragen vanuit de zaal te bekijken. De fragmenten hiervan zijn onderdaan de pagina’s te vinden en te selecteren.

    8. Nu is het linken wel gelukt zie ik. Even experimenteren met de advacanced link functionaliteit. Verder zie ik dat mijn reactie nog goedgekeurd moet worden. Komt dat doordat je geen twee linken meer mag plaatsen of door die extra data van microsoft internet explorer?
      
     Wanneer kunnen we trouwens de nieuwe functionaliteit van deze site verwachten met buddy press en dat soort zaken? Alvast bedankt voor de reactie.

  1. He Paul, bedankt voor de opheldering. Ik denk dat het idd een definitie verschil was. En wellicht gaat het voor de kleinste zaken op maar is er altijd een anti van alles. Is er een anti-geit tegenover de geit om zo maar te zeggen?

 7. bij voorbaat mijn excuus dat ik niet verder heb gelezen dan tot 14 nov. 13:38, van de heer Stuurman.
  Maar daar zou ik toch wel graag op in willen gaan:
   
  Bij de tweede alinea merk ik gaarne op dat geestelijke wetten uit de zelfde stal komen als de fysische en een soortgelijke oorzaak en gevolg hebben.
  Bij beiden staat de Formeerder ervan Zelf boven de wetten en kan de gevolgen dus naar wens uitschakelen; een vreselijk interessant gegeven, waar de geschiedenis overvol van is.
  Aangaande mijzelf heb ik zo weleens verteld dat ik als een natuurwetmatig gevolg van mijn leven eens dood ging aan m’n 2e hartinfarct, wat mijn Formeerder op mijn eerbiedige verzoek reeds na 5 minuten afbrak, zodat ik dat hier tot Zijn eer nu nog na zit te vertellen.
  Eigenlijk zou ik als techneut dat soort beleefde verzoeken graag tot de technologieën verheven willen zien. (ze werken namelijk hetzelfde)
   
  Bij de 3e alinea zou ik bescheiden op willen merken dat ons inzicht in het ecologisch geheel van wat ik de schepping noem zo uitermate gering is dat de gevolgen van ons handelen vaak absoluut onvoldoende kunnen worden overzien.
  Het is heel fijn dat ons inzicht (mede door ons regelmatig ‘op de blaren moeten zitten’) enorm toeneemt naarmate ook de technologie voortschrijdt.
   
  Het (ad 4e alinea) zoals we in de bouw noemen verdommen om rekening te houden met reeds ons bekende gevolgen, omdat ze ons niet uitkomen, (een usance in de politiek!) zie ik als een groot kwaad en niet ‘maar net van welke kant je het bekijkt’, zoals mij ooit op deze site werd geleerd.
  Schoften binnen de financiële markten en Monsanto en zo nog vele slechten meer worden daar rijk van, doch zullen de gevolgen in de geestelijke wereld niet ontlopen, zo weet ik.
   
  ad 5e: elk mens is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen doen en laten en zal daar ooit op geoordeeld worden. Afschuiven is een vorm van falen, voor zover dat niet door de groep zo is georganiseerd, zoals in de politiek, waar ikzelf maar weinig in te brengen heb.
   
  ad 6e: voor al die falende leiders is wel een alternatief, waar ik een heel leerzaam Boek over heb.
   
  ad 7e: daar ‘we’ niet eenswillend zijn wegens tegengestelde belangen, zullen ‘we’ nooit tot een ‘andere inrichting van de wereld’ komen op ons niveau.
  Hoe dit op een hoger niveau opgelost zal gaan worden is ons vriendelijk medegedeeld.
  Ook hoe die inrichting er zo ongeveer uit zal zien is reeds bekend.
  Die wereld zal aansluiten bij wat goed IS, dat is wat anders dan wat onze voorkeuren zijn.
  Trouwens als onze voorkeuren blijven liggen op de eeuwige consumptievermeerdering zoals nu, zou ons bolletje gauw opgebrand zijn. 40 jaar terug had ik al een grote bekende poster boven m’n bureau hangen, met moeder aarde als kaars die opbrande.
   
  “van de rente van moeder aarde mogen we leven. Tasten we het kapitaal blijvend aan, dan gaan we failliet; dat weet iedere grutter”, zo leerde ik toen al van Wouter van Dieren van de club van Rome. Onze hebberigheid is er bepaald niet minder op geworden, zo neem ik waar!
   
  Natuurlijk is het wel onze voorkeur om voort te bestaan. Maar op onze schouder zit een klein zwart engeltje met bokkenpoten en een fout doel, ons in te fluisteren dat we moeten pakken wat we pakken kunnen …. en zeur niet joh, na jou immers de zondvloed!
   
  ad8e: nou weet ik een geloof (niet in dat zwarte engeltje dat zich rot lacht als je niet in hem gelooft) dat om den donder geen vergissing bleek te zijn in al die decennia dat ik- en in al die millennia dat de mensheid er wat mee deed.
  Vergun mij nog even duidelijk (grof?) te blijven (zo lekker opbouwcultuur): als bedonderen bij de vergissingen gerekend mag worden is de rekenaar m.i. wel heel erg lief en onervaren.
   
  ad9e: zou het nou echt zo stom zijn om wat van de Formeerder te leren omtrent het richten van onze gedachten op harmonie met Zijn schepping?? En dat al helemaal omdat wij nog geen fractie van de Waarheid kunnen bevatten in dat beetje floddermassa waar we zo arrogant zoveel hoogweledelzeergeleerde titels aan hangen?
  Lieve mensen, laat ons toch leren om onszelf te lachen. En om ons daarbij behulpzaam te zijn maakt de Schepper Zijn oneindige heelalletje elke dag nog weer oneindig veel groter. Leuk hè? (verschil moet er zijn …)
   
  Laat ik als 10e maar deels aansluiten bij de slotalinea van Pieter:
  “ Helaas lijkt dit nog niet tot erg veel mensen door te dringen. Toch is dit een absolute voorwaarde om tot verandering te komen. En daarmee tot …………….. “ : een herinrichting van de wereld die harmonieert met de rest van het universum, door de Schepper Zelf, toen Hij ons eens zei: ‘Zie, IK maak alle dingen nieuw.’
   
   

  1. @ Ben,

   Bedankt voor je uitgebreide reactie.

   Iedere manifestatie van energie is onderheving aan de wetmatigheden van oorzaak en gevolg van het universum (of, als je wil, van de formeerder). De geestelijke energie dus ook.

   Om rekening te houden met de wetmatigheden hoef je ze niet te kennen. Je hoeft ze alleen te aanvaarden. Aanvaarden als waarheid. Als Wat-IS. En dat is niet moeilijk.

   Is het voor een boom moeilijk om boom te zijn? Is het voor een konijn moeilijk konijn te zijn? Nee. Deze levensvormen hebben geen andere keuze dan de wetmatigheden te aanvaarden zoals ze zich aandienen. Problemen ontstaan niet uit gebrek aan kennis, maar uit vergissingen. En aan iedere vergissing ligt een oordeel ten grondslag.

   Het bestaan van tegengestelde belangen is gebaseerd op oordeel. Een vergissing dus. Er bestaan geen tegengestelde belangen. Er bestaat alleen de illusie van tegengestelde belangen (een illusie overigens die gekoesterd wordt door machthebbers).

   Tegengestelde belangen behoren dus niet tot waarheid, maar tot onze beleefde realiteit. Een beleving die we zelf maken en voortkomt uit onze gedachten. In dit geval is die gedachte dus een vergissing. Maar dat maakt voor de creatie van realiteit niet uit.

   Iedere gedachte die lang genoeg aanhoudt om het kringetje te doorlopen zal zich in onze beleefde realteit manifesteren. Dus ook de gedachte dat we ‘nooit tot een andere inrichting van de wereld zullen komen’.

   De vergissing is de noodzakelijke keerzijde van de leugen (bedonderen). Een leugen is een bewuste onwaarheid. Een vergissing is een onbewuste onwaarheid. Een leugen kan alleen bestaan als die leugen geloofd wordt. Als het slachtoffer van de leugen die leugen voor waarheid aanneemt. Zich vergist dus.

 8. Op het dieptepunt van de week qua bezoekersaantallen van deze site heb ik deze  documentaire bekeken. Fascinerende documentaire om te bekijken. Er zijn dus 2 soorten progressie: goede of slechte. In onze huidige maatschappij hebben we steeds meer te maken met een toenemende complexiteit wat wordt gezien als een progressie. Maar trappen we daarmee niet in een valkuil: de valkuil van vooruitgang? Erg goede vraag moet ik zeggen die wordt gesteld in deze documentaire.
   
  Als mensheid hebben het unieke vermogen om bewust te zijn. Om te kunnen nadenken over de toekomst. Tegelijkertijd bezitten we ook hersenen die primitieve gedeelten kent. Als mens schijnen we niet teveel verschillen van mensen die 50.000 jaar geleden leefden. Alleen is onze omgeving juist wel radicaal anders. En vooral de laatste 100 jaar is dat enorm veranderd. Ook onze hersenen moeten daarin functioneren. Alleen lijken ze daarin niet goed te kunnen meegaan met de moderne technologie en systemen. Dit veroorzaakt stress.
   
  Ook laat deze documentaire mooi zien dat overbevolking een groot probleem is. Door sociale en religieuze redenen wordt hier echter weinig over gesproken. Globalisatie is de grootste valkuil waarin we kunnen trappen. Door globalisatie te zien als een noodzakelijk iets van vooruitgang. Technologische vooruitgang en continue economische groei wordt gezien als een noodzakelijk iets bij deze valkuil. In een economisch systeem die gebaseerd is op schuld. Er moet dus steeds meer schuld komen en nog meer schuld. En nog meer schuld. Hierdoor ontstaat grote ongelijkheid en die steeds groter wordt. Alle welvaart gaat naar de top van de piramide: de elite. Wat echter nodig zijn is een moderne jubeljaar: een jaar waarin alle schulden wordt kwijtgescholden. Dit gaat echter in tegen de belangen van elite: de oligarchie.
   
  Feitelijk leven nu ook niet in democratie, maar in oligarchie. Bij een oligarchie s de macht in handen van enkelen uit een bevoorrechte klasse (zoals adel, regentendom, priesterkaste, superrijken, multinationals). Dit wordt ook wel mooi aangeduid met de term corpocratie. De ijzeren wet van oligarchie lijkt dan ook sterk van toepassing: De ijzeren wet van de oligarchie stelt dat alle organisatievormen, onafhankelijk van het democratische of autocratische gehalte in het begin, onvermijdelijk oligarchisch worden.
   
  Progressie betekent dan ook dat deze ijzeren wordt toegepast. Het is inderdaad progressie, maar dan voor deze elite. Het is goede progressie voor de oligarchie, maar slechte progressie voor de normale bevolking en daarmee ook voor de mensheid. Waarom? Zoals deze documentaire goed laat zien is de situatie goed te vergelijken met de situatie in het Romeinse rijk: de schulden werden steeds groter, maar die werden ook niet kwijtgescholden wat echter wel gebruikelijk was. De Romeinse oligarchie wilde namelijk alleen maar rijker worden. Het gevolg was dat de middenklasse steeds armer werd en dat men ook oorlog moest gaan voeren om aan voldoende grondstoffen te komen om maar voldoende te produceren om de schulden te kunnen aflossen wat nooit ging lukken. Het gevolg was een ontwrichting van de samenleving en afbraak van noodzakelijk sociale structuren en andere systemen. Uiteindelijk stortte het Romeinse Rijk in en kwam men in Italië voor 1000 jaar terecht in de zogenaamde Middeleeuwen voordat de beschaving weer begon te bloeien.
   
  In onze huidige samenleving zijn weer op dit punt aangekomen. We verbruiken veel meer dan de aarde te bieden heeft. Onze ecologische voetafdruk is stukken groter dan de aarde te bieden heeft. We verbruiken wereldwijd bekeken stukken meer dan de aarde zelf produceert in 1 jaar. Toen ik dit zag in de documentaire moest ik aan het volgende denken:
   
  “Earth provides enough to satisfy every man’s needs, but not every man’s greed.”

   Mahatma Gandhi   


  Maar we lijken niet van de geschiedenis te leren en wederom dezelfde fout te maken al de Romeinen. Aan dat alleen maar om dat elite of de oligarchen aan zichzelf denken. Het grote verschil met toen en nu is dat het nu een wereldwijd probleem is. De globalisatie heeft gezorgd voor een wereldwijde monocultuur. Toen de Romeinse beschaving instortte waren er nog andere beschavingen die niet instortte. Ze stonden immers los van elkaar. Nu echter is wereldwijd alles met elkaar verbonden.
   

  We lopen nu tegen de grens van planeet en is nu zaak om als diersoort te bewijzen dat we slim genoeg zijn om onze beschaving aan te passen en verder te ontwikkelen binnen de grenzen van de natuur. Anders verliezen we het eindigt het evolutieproces voor ons hier.
   
  Dus: gaan we door met slechte progressie of gaan we zorgen voor een goede progressie? Dit betekent het overstappen op geheel nieuw paradigma met een duurzame economisch systeem. We moeten die keuze wel maken of anders worden we er wel toe gedwongen.  Zeer interessante documentaire dus. Gaan we tegen de natuur in of gaan we leven in harmonie met de natuur?             
    
   
   
   

  1. Oom T, zeer goed verwoord en m.i. wordt het ook tijd om uit deze maatschappelijke indoctrine (zo zie ik dit gegeven) te stappen. Maar vergeet niet ,denk ik , dat we kuddedieren zijn. En hierin zit de kneep denk ik. Alhoewel het vreemde is, we bezitten genoeg potentie om de boel om te draaien, want waar een wil is, is een weg? :-(

   Deze link hieronder is speciaal voor jou. Mvg Paul. ;-)
   http://www.levendmechanisme.nl/index_bestanden/Page1545.htm

   1. Hallo Paul,
     
    Bedankt voor het compliment. Ik heb de uitzending bekeken en aantekeningen gemaakt om vervolgens dit verhaal te typen. Wat bijzonder dat je geïnspireerd heb de metafysica :-) Bedankt voor de pagina.
     
    We leven in wonderbaarlijke wereld. Alleen moet je er wel voor openstaan en de moeite nemen om het te zien.
     
    Groeten,
     
    Oom T

Laat een reactie achter