Fjodor Dostojevski schreef het uitstekende boek Schuld en Boete waarin hij de psychologische processen in het brein van de moordenaar Raskoljnikov beschreef.

Schaf verminderde toerekeningsvatbaarheid als begrip af

In de meeste landen, waaronder Nederland, krijg je een lagere straf als je iemand in drift doodslaat dan als je iemand doelbewust vermoordt. Als je er goed over nadenkt, is dit behoorlijk krom. Kan dat niet anders en beter geregeld? De argumenten.

Verminderde toerekeningsvatbaarheid levert lagere straf op

Fjodor Dostojevski schreef het uitstekende boek Schuld en Boete waarin hij de psychologische processen in het brein van de moordenaar Raskoljnikov beschreef.
Fjodor Dostojevski schreef het uitstekende boek Schuld en Boete waarin hij de psychologische processen in het brein van de moordenaar Raskoljnikov beschreef.

Het doden van een mens kan bijvoorbeeld in de volgende strafrechtelijke categorieën vallen: dood door schuld, doodslag of moord met voorbedachten rade. Dood je veel mensen als soldaat, dan krijg je zelfs de militaire Willemsorde opgespeld. Verder kan je tijdens je misdaad nog verminderd toerekeningsvatbaar worden verklaard, In dat geval delen rechters lagere straffen uit, maar de kans is wel groot (bij ernstige misdrijven) dat dan een tbs-maatregel wordt opgelegd.

Kortom: veel rechtszaken zijn een voortdurend juridisch steekspel, waarin een verdachte in samenwerking met zijn advocaat probeert aan te tonen dat hij verminderd toerekeningsvatbaar was, want dat levert strafvermindering op. Verdachten worden juridisch gezien beloond voor het verliezen van hun zelfbeheersing.

Impulsiviteit wordt beloond
Een berekenende dader is volgens het Nederlandse rechtssysteem fouter dan een dader die uit een impuls handelde. Dit is merkwaardig. Alles in onze cultuur is er op gericht om mensen zelfbeheersing aan te leren. We hebben meer sympathie voor een dronkelap die iemand doodrijdt of iemand in elkaar slaat, dan voor een jarenlang mishandelde vrouw die zorgvuldig een moord op haar gewelddadige echtgenoot beraamt en uitvoert. Het is zelfs nog erger. Als een alcoholistische of tirannieke huisvader in een vlaag van drift zijn vrouw doodslaat, krijgt hij een lagere straf, dan als deze vrouw het recht in eigen hand neemt om zo te ontsnappen aan de jarenlange mishandelingen; als ze om haar gezin te beschermen, het recht in eigen hand neemt.In dit geval wordt zelfverdediging niet als verweer geaccepteerd, immers ze heeft wekenlang haar misdaad voorbereid (bijvoorbeeld om aan een vuurwapen te komen).

Het alternatief: het motief van de misdaad de strafmaat laten bepalen
Iemand die lukraak in een moordmachine verandert is een gevaarlijk projectiel dat je het liefst zo lang mogelijk in verzekerde bewaring wilt hebben. Ook het misbruik van alcohol of andere harddrugs is geen geldig excuus om een lagere straf uit te delen. Het is daarom beter te kijken naar wat de redenen voor de verdachte zijn of waren om de misdaad uit te voeren. Was sprake van een situatie van overmacht? Kon de verdachte niet anders? Hoe groot is de kans op herhaling? Als een verdachte redelijkerwijs geen andere uitweg meer had dan door middel van een berekende zware misdaad een bepaalde zeer ernstige situatie op te lossen, moet mijns inziens een lagere strafmaat worden gehanteerd dan voor een gewelddadige dronkenlap die iemand in blinde drift doodslaat.

11 gedachten over “Schaf verminderde toerekeningsvatbaarheid als begrip af”

  1. Tegen stemmen verzetten is heel moeilijk daar eenieder ze “normaal “mijn gedachten mijn overtuigingen mijn idee noemt. Mensen die Zeggen stemmen te horen zijn vaak Juist wat minder mentaal gestoord Minder vatbaar daar ze dit bewust ervaren. In hoeverre de invloeden te weerstaan zijn in afhankelijk van hoeveel eigen Aangeboren Corrigerend Wezen  er over is dat gebruikelijk met misbruik schoolsystemen drugs martelingen gangbangs en monarchtechnieken op kinderen volkomen uitgewist is. Elke Weerstand en Verzet gebroken en uitgevaagd. Als Mensen stemmen horen wat vaker aangegeven is inzake geweldsdelichten is het gebruikelijk stemmen van posthypnotische monarchspecialisten die de terreurdaden tegen de Kinderen en Mensheid begeleiden op de schoolreisjes ed. Allerlei maar ook geweld tegen Eigen Volk en Familie en Kinderen wordt dan ingebracht dat ooit eens getriggerd kan worden. Ook ze vergiftigen of verkrachten.
    
   Bijvoorbeeld ook de zo gekende zich ziekten inbeeldende Mensen de ? hoe heten ze …hypochonders ..is RECHTSTREEKS afkomstig van monarchtechnieken dat de Kinderen heel de week van verkrachting drogeringen en Moord te horen krijgen als er gezien wordt dat Ze Pijn hebben dat ze kanker hebben dat ze een ernstige ziekte hebben dat ze terminaal zijn ed suggesties door de schooldirecteur die zich dan ontpopt als de duivel zelf op zulke joodse weekjes.
    
   Je weet wel diezelfde keurige schooldirecteuren met hun mark rutte brilletjes en bijbeltjes onder de armen. Ook ALLE joodse rabijnen zijn academisch opgeleidde martelspecialisten en monarchspecialisten en kunnen in hun eentje Volken tot Moord haat en oorlog aanzetten.
    
   Uiteraard daar rechters en ovjs tot diezelfde raciale terreurploeg behoren Zal Men geen Gehoor Vinden voor Nader Onderzoek Naar Deze stemmen en hun oorsprong mede dat betrokken gerechtelijk psychiaters en doktors gebruikelijk alles mafialeden zijn. Alle schoolkinderen begeleidende schoolartsen zijn gebruikelijk mafiaartsen zo als pieter kalbfleisch alle monopolie voor Kinder misbruikende mafialeden op Creches via misbruik wet en vergunningstelsel belegde al dezen mafialeden zijn. Op die wijze zijn Alle Kinderen “en hun Ouders ook (Zie hofnarretje en de zeer vele justitie en Jeugdzorgmafiazaken) volkomen en jarenlang volkomen geisoleerd van de Maatschappij ter liederlijkst misbruik en Brainwash of de verbloemingen daarvan.
    
   Dezen kunnen dan inderdaad soms “raar gaan doen of stemmen horen. Die stemmen ZIJN er dan ook.
    
   Dezen gaan ook vaak drugs gebruiken drinken afglijden automutileren Zelfmoorden en zeer veel andere verschijnselen. Meeste in de medische wereld in Fact.  Om Dezen dan in Hun Onbegrepen Pijn af te vallen als onder over alcoholrijden etc is in Mijn Belevingswereld wat minder geslaagd als Punt van Vooruitgang.
    
   50.000 vaste heroinejunks > Oorzaak > joodse mannen en vrouwen en sc#mislamieten ook richten Kinder Leeftijden ZERO tot 12 jaar af met heroine en geweld om hun sexpoesjes te moeten worden. Daarna worden Ze op straat gegooid en vervangen voor nakomende generaties Peuters en Babies. Zo kreeg Ik als Baby al ook al veelvuldig de heroinenaald van een bankster in Mijn Armpje geperst ter jarenlange plezier en vreugde van hem en veel van zijn clanleden en zijn gezinnetje.
    
   ALLE 8,5 miljard aan  mafiajeugdzorg te betalen per jaar kostende Supposed probleemjeugd >ALLES ENIG  Oorzaak Zijn de misbruiken en drogeringen martelingen en Hersenspoelingen op lagere scholen creches en Peuterschooltjes.
    
   Waarnaast het misbruik door jeugdzorg ZELF erger  en talrijker  is dan in het ergste kelderfritzl en dutrouxgezinnetje.
    
   Wil Men Van Maatschappelijke problemen ÀF Moet Men BIJ DADERS en Niet bij Slachtoffers Aan Kloppen. Dat Wordt Dan de elite de banksters de instanties de academici de overheden burgemeesters wethouders hoogleraren priesters rabbis imams besturen  schoolleidingen bordeelhouders drughandelaren politiek religien media kerken wijkterrorismen….waar We elke Dag met Ons Gezinnetje langs moeten om nog eens hard voor hun nooitgenoeg hebzuchtige woekerpraktijken te werken ook.

  2. Nog wat stemvarianten des doods als dagelijks werk en niet Herkend als zodanig:

   “”  Als Je de regelmatige crimineel waanzinnige aanbevelingen aanradingen uitspraken van hun religious leiders ook van die even krankzinnige islam Bijhoudt…Leer Je een nieuwe dimensie van hoé politiek en rascismen terrorismen ook aangelegd en uitgevoerd kunnen worden.
    

   Een zo een doorgeneukte onderknuppel van de bank&elite geschapen als moloch met hun bankstermonarchtechnieken  die ook coauteur van “the king´s torah” is beveelde dit keer weer aan Onze Babies en Kinderen te doden. Prompt sprong een onder beheer en bevel van subsidiefraudeur en heroinedealer rabijn evers vallende tristan van der vlis Mensen uit een winkelcentrum weg te maaien en voordien al had een religekke askanzijoodse jongeman kim de wilde in Belgie na uitkomen van dat boek en vast mondelinge religieuze aanbevelingen eerder ook al 15 babietjes in een Creche aangevallen Waarvan Drie dood en een Verlamd voor het Leven.””  https://www.visionair.nl/wetenschap/lost-perslucht-ons-energieprobleem-op/comment-page-1/#comment-30790

   OOK DIT Zijn LETTERLIJK stemmen. Veelvuldig later vertaald als eigen overtuigingen ideeen meningen en haat. Daar op voortbordurende:hoeveel van deze stemmen zijn er de eeuwen door de oorzaak geweest van heuze genocidenoorlogen EN HEDEN NOG? Hoeveel opzettelijk geweld oorlogen Moord en doodslag en zeeen van Zinloos geweld hebben Onze media tv religien overheden op hun “”academisch instructeurs militaire psychologische oorlogvoeringen  en  die rechters ovjs ambtenaren ministers politici rabbis imams incluis”” …Ã’P hun Geweten?  MOORD op Ons Moord op Volken Moord op Onze Kinderen de haat der wijkterrorismen massale verkrachtingen massale drogeringen en geweld en racismen.

   Dacht je een medium als de mafiatv gaat in de koude kleren zitten? Uiteindelijk al is de leugen nog zo duidelijk zal die eenieder breken en dat dé waarheid worden. ZO gaat indoctrinatie Hersenspoeling jaren van Brainwash en misdaad en zinloos geweldsverspreiding.Met heuze professionele Landen dekkende middelen. Wat Dacht je heeft het dagelijks prostituties en porno via Onze tv´s opdringen en aanprijzen met Onze al op lagere scholen verkrachtte en misbruikte gedrogeerde Kinderen  Die  ZO eindigen voor de staat en industrie van haat?
    
   Dat heeft een perverterende degenererende werking en ontmenselijking tot Gevolg en schept zo misdaad en de als vanzelfsprekend zijnde houding tov misdaad en Schendingen en Kinder misbruik. Zuiverste wapens van raciale exterminatie en misbruik terreur en onderdrukking. Het ontmenselijkt het devalueert het ontneemt status en daarmee Veiligheid Stabiliteit Recht en Rust Gezondheid en Zelfbeschikkingsrecht van Bestaan en zijn een der vele middelen  om Natives in Eigen Landen naar de laagste regionen van de maatschappijen te werken.

   De Wereld is vol van perverse degenererende en gedegenereerde en perverse en perverterende stemmen….die hee wát een toeval tegelijk Ons ook dagelijks van juist “recht  juist moraal juist zinloos geweld juist drugs juist prostituties juist Kinder misbruik juist afkeuring juist wet juist veroordeling  juist schuld  aankwaken in hun Allerliederlijkste geperverteerdheden…en door hen We niet Zien …Bij Voorbeeld …1 der Vele Mogelijke Voorbeelden ” Wát Die Kinderen Mensen Jongeren ten eerste al dronken gedrogeerd achter de sturen dreef. Ze doen er alles aan te zorgen dat die Slachtoffertjes als enigen …anders via hun jeugdzorg hun media hun tv hun ncrv hun wetenschappen hun academici  hun justities hun rechters hun rechtbanken hun uni Utrecht en hun nctb hun verbloemingen met vaticaanhetsen hun verbloemingen met vaccinaties hun  of wát  …de Ouders wél …de schuld krijgen voor weer de Gevolgen dáár ván. Met ALLE middelen van de staat de media en heel de wetenschappen en moneyforce er achter. Alles zo als U Weet hun allenigst totalitair monopolie.

   Kinderen Mensen Zijn van Geboorte Geen eens gewelddadig drugslovers tabaksgebruikers misdadigers perverts  oid en Liefdevolle Zeer Cooperatieve uiterst Vreedzame Rustige Liefdevolle  Lalaatjes en Winky Twinkies Met Volste Vertrouwen  IN U. Ziet U dan eens Naar de Verschillen die de rauwe realiteit U elke dag laat zien en dan wat Ze wel aangedaan moest worden dat Ze zo werden. 

   ELK verlangen naar ELKE verslaving aan  drugs tabak alcohol medicijnen Ze als Kind AL aangedaan op de scholen schoolreisjes in de wijkterrorismen en massa verkrachtingen en in de Wiegjes. De van de allerernstigste martelingen vergiftigingen verkrachtingen gewelddaden aangedane niet Helen kunnende Pijnen en naarste gevoelens ook niet Kunnen Helen en mede daarom naar die dat alles verdovende drugs grijpen ZO ALS Ze AAN GELEERD IS AL. Naast die vaste hoeveelheid van 50.000 heroineslachtoffertjes zijn er alleen al zeeen van hartaanvallen en suikerziekten wegens de Schaden en 24/7 dan wakker gehouden worden bij zulke reisjes van school en imam. 

   Elke Heupoperatie (Onderlichaan treffende martelingen) later een Gevolg er van. Elke eksteroog  -  bij voorbaat aangebracht lidtekenweefsel waar van ze bij voorbaat de latere Gevolgen weten -   dat maakt dat Men rond de vijftig jaar opeens gloeiende kooltjes dermatig krijgt dat men immobiel hulpbehoevend wordt IS ER VAN afkomstig.
    
   Mijn Moeder werd er rond Haar Vijftigste van Afhankelijk en Kon geen Boodschapjes meer doen en Mij Gebeurde dat ook rond dezelfde Leeftijd met gloeiende kooltjes ondergebonden Pogen de super te bereiken.   Migraines later een Gevolg van oa falakamartelingen – slaan onder de Voetzooltjes met stokken. En nog ZEER VEEL MEER  in Gevolgen Schaden gedrag misdaad drugsoverlast geweld minachting Zelfmoorden Relatiestoornissen Familieuiteenvallens verslaafdheden onrecht haat en Maatschappelijke onrusten en uiteenvallen van ELK Sociaal Systeem.Kassa voor de staat van HAAT die DAAR haar inkomens en tevens bestaansrechten aan ontleent in elk Land waar ze neerstrijken.

   Stemmen: ze praten Ons elke dag de dood de ondergang de verwording de ziekten de gebreken de schuld de schulden de Armoeden in all over the place en ELk Volk …en veroordelen Ons ter dood om de Gevolgen zich de vette pensen nog meer  er aan vol vretende tegelijk zich elke dag zwaarder bewapenen tegen hun eigen geweten en Elke Klokkenluider doodslaanden …Onze TE DURE übergoeierikken.

 1. Ook heb ik gelezen in de media, dat iemand ondanks drugsgebruik toch toerekeningsvatbaar werd geacht, omdat hij vantevoren kon weten dat hij beïnvloed zou worden door de drugs.
  En ik vind dat als iemand weigert om een psychisch onderzoek te ondergaan, bijv. in het Pieter Baan Centrum, hij daar niet voor beloond moet worden door hem geen TBS op te leggen, maar dat juist wel te doen, gebaseerd op een snelle conclusie dat iemand sociopatisch is of zo.

  1. Prima argument Julie, dat geldt ook voor dronken chauffeurs. Zij hadden zelf maatregelen moeten nemen toen ze nog nuchter waren, bijvoorbeeld door niet met de auto naar de locatie te gaan waar ze gingen drinken, door een BOB te regelen, of door een alcoholslot te laten installeren. Bij de eerste keer dat ze dronken rijden kun je evt. wel aanvoeren dat ze het niet konden weten, maar daarna niet meer.

   Als je willens en wetens je zelfbeheersing/controle afstaat moet je ook verantwoordelijkheid nemen voor de gevolgen. 

   1. Dank je Lennart, en degene die willens en wetens dronken achter het stuur wil kruipen (zitten kan je het niet meer noemen) moet de gevolgen ervaren, maar niet het hele gezin (boete, ongeluk) of het slachtoffer die toevallig ook op die weg rijdt.
    Het moeilijke is, als Bob zich niet aan de afspraak houdt, of de zelfverzekerdheid van de dronken bestuurder is evenredig toegenomen met het percentage alcohol, of de nog wel zijnde eigenaar wil ineens perse zijn eigen auto niet ‘uitlenen’.

    Wat doe je daar aan? Heen en terug in een taxi en daar vantevoren geld voor opzij zetten, met elkaar afgesproken op een goed moment. Dat bespaart je een woedende echtgenoot omdat je hem niet zou vertrouwen, een boete/en of rijbewijs en doodsangsten en/of een ongeluk. Dat taxigeld is het allemaal waard. (meestal kiest iemand niet uit zichzelf voor beperkende maatregelen Lennart)

 2. Germen,

  In deel 2 van je artikel staat iets wat discutabel is.
  Als een vrouw jarenlang mishandeld wordt en ze vermoord degene die haar mishandeld om haarzelf en haar gezin te beschermen dan valt dat onder noodweerexces. Het doet er niet toe of ze dit letterlijk op een tastbare manier heeft voorbereid of dat ze al een jaar met moordplannen rondliep om dan vervolgens in 1 actie die persoon die haar mishandelde te vermoorden. Noodweerexces kan niet strafbaar worden gesteld. Het draait zich hier om: Als je een zwakkere directe familielid van je moet beschermen, je zoon of dochter dus dan valt dit ook onder noodweerexces. Hierbij geldt dan wel de nadruk op het woord zwakker. Natuurlijk zal om noodweerexces aantoonbaar te kunnen maken ook een geestelijk profiel gemaakt moeten worden van de moordenaar (es).

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Noodweerexces

  1. Ik vind wel dat de mishandelde vrouw in het voorbeeld aangifte van mishandeling had moeten doen bij de politie voordat ze zelf toesloeg, en pas als de politie niks kon of wilde doen en de schrijnende situatie buiten haar schuld om voortduurde, is een lichtere straf op zijn plaats. We kunnen niet tolereren dat mensen het recht in eigen handen nemen zonder de politie erin te betrekken.

   1. Nou Lennart, die politie hier in Nederland doet vaak pas iets als het schaap verdronken is. Voorbeeld: ik ben buschauffeur en een paar maanden geleden bedreigde een man mij die vervelend was in de bus, er was politie in de buurt en die wilde niets doen , want de man had tenslotte nog niets gedaan; Ik zei daarop tegen de agent dat die man maar beter kon maken dat ie weg was als ik weer terug kom met de bus want ik rij hem te pletter. Ik zag dat de agent zich erg ongemakkelijk voelde, maar hij zag dat ik het ‘meende’, hij heeft het wel gezegd tegen die man dat dan weer wel…..

   2. Ligt er aan wat voor misdaden of geweld het om Gaat. Als je gevallen als Ben van den Brink en Fred B Die in de gevangenis Vermoordt is Neemt en in beide gevallen Hun Kinderen door georganiseerde mafiaperverts in diensten staat besturen overheden ambtenaren burgemeesters rechters ovjs de misbruikers zijn in georganiseerd mafiaverband is een Bivakmutsje en een keukenmes Nog Enig Mogelijkheid Maar om Ook Maar iets aan het Welzijn van Je Familie te Kunnen Doen. Neem Je in zulke gevallen contact op met politie of welke dienst dan ook loopt dat heel slecht af voor Jou en Je Gezin nog erger.
     
     
    Ook met wijkterrorismen die door de mafiaburgemeesters vol op aangezet gefaciliteerd en beschermd worden dat de Politie al meer dan 30 jaar met krommen tenen naar de Schanddaden der gasten Kijkt en van hoger joods mafiaklauw niet Mag Ingrijpen IS Zelfverdeiging Ook Hier Enige Weg om van de verkrachters en drogeerders van Je Kind af te Komen.
     
     
    Uitschot als lubbers kok van agt van thijn alexander pechthold en job cohen die familia zijn van mafia en bankstersc#m hebben 1972 al Rellen in de grote Steden gedoofpot om wat de allochtonen en marrokkanen Onze Kinderen en vrouwen op Zelfs Klaarlichte dag deden en de hele hoge raad Fullin on Deze smeerpijperijen van raciaal misbruik en terrorismen.
     
     
    Je leeft in een Land waar de Slachtoffers Slachtoffertjes Getuigen Klokkenluiders Door JUIST de overheden ambtenarij en wetgevers afgemaakt worden.
     
    Er Zal Zeer Zeker een geschiedskundige Reden Zijn dat die Vrouw niet naar de politie ging Zo Als Mijn Moeder Meermalen Heus Wel zag dat Ik verkracht Thuiskwam en enkel Maar Kon Troosten met “dat gaat wel over” al Haar Levenlang van Geboorte af aan afgeleerd welk overheid rechter ovj ambtenaar of agent dan ook te vertrouwen omdat zij zelf grootste en ergste daders waren EN ZIJN Wat Ik uit Eigen veelvuldige Ervaringen Kan Bevestigen en Onderstrepen.
     
    We zitten met  Natives misbruikende asiatische(Fake joodse) mafiaclans als overheden en wetgevers opgescheept. GEEN Knip Voor de neus en GEEN Cent Waard!
     
    Zelfs de door hen oa de rothschildbanksters opgezette eu is grootste en ergste Landenontwrichter Mensenhandelaar en Kinder pooier van het moment op Aarde…en Je Ziet het niet omdat ze de slaven vluchtelingen en immigranten noemen en niet ook Vermelden Ze met oorlog hongersnoden en geweld Hun Eigen Landen uitgejaagd te hebben zo als ze Somalie op 6000 ton agent orange trakteerden en daar die 10 miljoen opeense hongerlijders van kwamen wat ten ene mooi voor de bank is om afrika weer verder in te palmen alsmede ze weer nieuwe te misbruiken slaven hebben voor hun sex en industrieel uitbuitingen en misbruik zo als mauro ook voor de sex geimporteert was en nu vervangen voor verser en jonger.  Daar Hoor Je die rascistenmafia eu en ook die Valse herder Supposed goeierik nigel farrage niet Over.

   3. Even Onderstrepen waar Je mee te maken hebt:
     

    Een Aangifte Tegen albert drent de crechehouder in de robert m zaak is door burgemeester job cohen de doofpot ingetrapt en de Aangiftedoenster kreeg een boete van 1800 euro en Haar Aangifte werd achteraf tot meldingkje verklaard toen het Bekend Werd. http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/11379/kafka-rond-verslaggeving-robert-m
     

    1. Albert Drent is in 1995 ontslagen op basis van ontoelaatbaar gedrag waar kinderen bij betrokken waren en daarbij werd de GGD ingeschakeld en aangifte tegen hem gedaan. Later kreeg die aangifte de status van melding.

    Kan dat eigenlijk: “Ik denk dat mijn kind is misbruikt”. “Oké, mevrouwtje we zetten het tussen de gevonden voorwerpen en de katten in de boom…”.

    2. Albert Drent heeft daarna met zijn partner zelf kinderdagverblijven opgezet waarbij sprake was van zogenaamde ‘slaapfeestjes’ waar de ouders zorgvuldig werden geweerd.

    3. In 2003 en in 2005 werd er door zedenrechercheurs in Amsterdam aan de bel getrokken over de dubieuze rol van Robert M. Hen werd te verstaan gegeven dat zij moesten zwijgen en dat het al was onderzocht.
     

    4. In 2006 meldt een moeder van ‘t Hofnarretje dat zij sperma vond op de kleding van haar kind. Dat leverde haar een boete op van 1800 euro wegens smaad en een vermaning van Job Cohen.
     

    5. In 2008 melden twee moeders aan Albert Drent dat er iets mis was met Robert M. Reactie Openbaar Ministerie: “Albert heeft het toen redelijk goed aangepakt”.
     

    6. In 2010/2011 melden zedenrechercheurs Amsterdam opnieuw dat zij het telefoonnummer hebben aangetroffen van Frits van Straelen (hoofdofficier van justitie A’dam) in het adressenboekje van Richard van O., de partner van Robert M. en chauffeur naar diverse “party’s”. Zij krijgen opnieuw te horen dat zij hun mond moeten houden.
     

    Gevolg is dat Van Straelen een aantal maanden uit beeld verdwijnt (ziekteverlof?) om terug te keren als Advocaat-generaal van het hof Amsterdam.
     

    7. Zowel de stichting Akros (rechtsopvolger van de rechtspersoon waar Drent toen was ontslagen wegens ontoelaatbaar gedrag), als Drent zèlf trekken een duur PR-bureau aan om alle verklaringen over zijn verleden te helpen ontkrachten.
     

    8. In een vroegtijdig stadium (2011) wordt Drent al door het OM ontslagen van rechtsvervolging terwijl het misbruik zich afspeelde in ZIJN gebouwen, onder ZIJN verantwoordelijkheid en onder ZIJN aansprakelijkheid en met minimaal zijn voorkennis over eerdere misdragingen van Robert M.
     

    9. In maart 2012 krijgt Albert Drent zendtijd bij de MSM om zich nog eens als ‘slachtoffer’ te mogen presenteren. Hij schrijft er zelfs een boek over om aandacht te vragen voor zijn ‘onschuld’.

    10. In maart 2012 wordt aan de ouders van de misbruikte kinderen plots het spreekrecht ontnomen (met dank aan een snel ingrijpen van de Hoge Raad) zodat elke verbinding tussen Robert M. en Albert Drent en andere hoogwaardigheidsbekleders wordt verbroken. Die ouders kennen namelijk alle medewerkers, de gemiddelde bezetting, hebben onderling contacten gehad over hun twijfels en verdenkingen en kunnen het Drent cs. nog zeer lastig maken.

    Er wordt dus letterlijk alles aan gedaan om de zaak te focussen op alleen Robert M. en zijn partner. Daarnaast zijn er een paar andere spierinkjes opgepakt maar de grote vissen mogen doorzwemmen. Met alle gevolgen van dien.

     

    *Buitendien is president hoge raad ybo buruma betrapt bij Criminele activiteiten omtrent de robert m zaak. Die belde een Ouder van de hofnarretjeszaak onder Vals en vaag voorwendsel om Diegene zijn Huis en een afspraak te krijgen. Bij onmiddelijk Terugbellen Bleek dat de gsm te zijn van iemand Die zich Identificeerde als “de vriend van ybo buruma” ibrahim hoesein.

    Nog Maar 1 van de jaarlijks vele Zaken die gesaboteerd worden door de joodse misbruikmafia in de staat wetgevingen en politiek. Het Gaat om honderdenduizenden Gevallen per jaar Gezien ook mafialid edelachtbare pieter kalbfleisch het landelijk monopolie op creches en Vast Ook de Peuter en Lagere schooltjes dermatig belegd had dat enkel Kinder misbruikende mafialeden vergunning  kregen een Babyvlees  kebabtent te runnen. 
     

    Dat Moest inzake een hardnekkige weigering Vergunning te Verlenen aan een Burger Die Ook een Creche Wilde Beginnen te Vlissingen met maar Liefst 12   even Hardnekkige  WOB Verzoeken Achterhaald Worden. Onmiddelijk daarna begon jan piet hein donner fanatieke pogingen de WOB te killen en ernst hirsch ballin pogingen het Internet af te sluiten wat ze op allerlei illegale wijzen toch al volop doen als Men de aanvallen sabotages op Klokkenluiders en Klokkenluidersites Bedenkt en hoe die ook door hun mafiajustitie volkontinu worden aangevallen en op slinkse bijzaakjes gesaboteerd en ontmanteld en Zelfs Vermoordt in Criminele samenspan tussen de mafialeden in justities diensten en rechtbanken Zo als Fred B in de schroeferszaak Waar Bij mafia Kinder misbruik Weer speelde laatst nog en de Wederwaardigheden van Ben van den Brink Behoorlijk Gedocumenteerd Zijn. Marchel Vervloersem Jarenlang al Gedocumenteerd Ook een Icoon om te Bestuderen hoe mafiaoverheden met Getuigen Burgers Slachtoffertjes omgaan. klokkenluideronline.nl/artikel/11359/marcel-vervloesem-spreekt-onthullend.

    Als er Interesse is Bestudeer eens de dutrouxzaak en met namen de Getuigenissen van x1 tm x7. Weet Je Gelijk dat overheden diensten politie en die rechtbanken bellen een Slecht idee is. Dezen en bestuurders politiek eu werken weer nauw samen met de banksters internationaal en gebruikelijk ook familie en mafialeden van hen. Ook met israel dat al 52 VN Resoluties tegen zich Heeft en er wat wegens Mensenhandel tussen zitten.
     

    Maar Als er Nog Eens Iemand Niet naar die politie ging Weet je Nu Tenminste in wat voor Land Je woont Waarbij het vaticaan dutroux fourniret en thailand maar Arme amateurtjes Zijn. En het komt er op neer dat We eigenlijk de hoer zijn die de klant/pooier/gijzelnemer  volkontinu betalen en financieren. Elke misdaad elke Schanddaad tegen Ons wordt volkomen van uit Ons Eigen Geld en Vruchten van Ons Werk tegen Ons begaan.

Laat een reactie achter