Wat als dit een normaal beeld was geweest in Iran?

Wat als de Iraanse islamitische revolutie nooit had plaatsgevonden?

In 1953 was Iran, de opvolger van het oude Perzië, een van de modernste en welvarendste landen in het Midden Oosten. Britten en Amerikanen brachten dat jaar de democratisch gekozen regering-Mossadeq ten val. Dit zette een noodlottige keten van ontwikkelingen in gang, die uiteindelijk eindigde met de val van de dictatoriale sjah van Iran en de machtsovername door de sji’itische geestelijkheid. Wat als dit nooit was gebeurd?

Deze analyse van AlternateHistoryHub slaat denk ik de spijker op de kop.
De CIA bracht Mossadeq ten val. Dit op instigatie van de Britten, die de Amerikanen ervan wisten te overtuigen dat Mossadeq een gevaarlijke communist was. De Britten wilden Mossadeq weg om de nationalisatie van de Iraanse olieindustrie terug te draaien. Overigens was Mossadeq na de nationalisatie hiervoor in het gelijk gesteld door het VN-gerechtshof in Den Haag (!) en was de man verre van een communist. Duidelijk hadden de Britten hier weinig gevoel voor fair play.

Wat als dit een normaal beeld was geweest in Iran?
Wat als dit een normaal beeld was geweest in Iran?

Omdat de westerse machthebbers consequent hebben gekozen voor dictators in plaats voor democratisch gekozen seculiere regeringen en hun principes hebben verloochend, zijn de Iraniërs verbitterd geraakt en zitten we nu opgescheept met een kwaadaardig theocratisch regime in Iran.
Ik denk zelfs dat de gevolgen nog ernstiger waren dan Cody hier aangeeft. Deze revolutie, gecombineerd met de overvloedige salafistische zendingsactiviteiten van de steenrijke oliestaat (en bondgenoot van het westen) Saoedi-Arabië, inspireerde soennitische extremisten wereldwijd namelijk om het kunstje over te doen in bijvoorbeeld Afghanistan en nu Islamitische Staat.

Kunnen we deze ontwikkeling nog terugdraaien? Het onderwijspeil in Iran is hoog. Er is sprake van een beperkte vorm van democratie, onderworpen aan de ijzeren greep van de sjiitische vorm van de sharia. Helaas is Iran door zijn geografie, een ring van redelijk bewoonbare bergen rond een dorre woestijn als binnenland, veroordeeld tot armoede. De olie bracht hier tijdelijk verandering in. Armoede dwingt mensen om zich te beperken tot de eerste levensbenodigdheden. De harde strijd om het bestaan maakt, dat ze niet in de gelegenheid zijn zich geestelijk te ontwikkelen. Ze zullen dan in de leugens van de geestelijken blijven trappen.

Het probleem is verder dat islamitische fundamentalisten maar al te bereid zijn om te moorden en om te sterven om hun zin te krijgen. Seculier denkende mensen hebben hun leven, en dat van anderen, te lief. Pas als er er in slagen ons leven te verlengen, zal duidelijk worden dat religie niet nodig is voor het eeuwige leven.

13 gedachten over “Wat als de Iraanse islamitische revolutie nooit had plaatsgevonden?”

 1. Ingaand op het effect van de met gelijke, stijgende tred daarmee houdende energiebehoefte, van een zich ontwikkelende wetenschappelijk/technologische verzameling van samenlevingen :

  Op de eerste plaats; geen enkele van bovenstaande gebeurtenissen had plaatsgevonden, indien de logisch van nature uit opportunistische mens, zich zo het geweten op deze helder beschreven, oneervolle wijze niet had gesust. Dit naast het bewezen feit; dat überhaupt een religie/filosofie, het instrument bij uitstek is om te voorkomen dat bestaande behoeften, gewetensconflicten bij mogelijk anders denkende, populaire opposities of daaraan gerelateerde individuen post zal vatten. Zet daarnaast, hoe in de praktijk vanuit beschreven laatstgenoemde principes, dergelijke opponenten of partijen onschadelijk worden gemaakt, en het scenario is beschreven waar vele beschavingen in’t verleden om andere redenen al om streden en zullen strijden, hier op aarde en elders. Om logisch evolutionaire redenen aanwezig ; natuurlijk egoïsme, versus intelligent bewust egoïsme, is de motor achter dit gebeuren.

  Daar steeds meer ontwikkelde mensen zich hiervan bewust worden, lopen de kerken leeg. Echter; het domino effect van de beschreven, gemanipuleerde gebeurtenissen die in het artikel beschreven staat, blijft lang en uitermate dramatisch doorwerken in onze huidige maatschappijen. Hele volkeren worden nu met gesust geweten over hun landsgrenzen gejaagd. Dit komt slechts weinigen onder de autochtone bevolking goed uit, als direct gevolg van de crisistijd waar de bevolking van vele opvanglanden mee geconfronteerd is.

  Verkeer nu zelf in groot conflict met dierbaren in mijn omgeving, die nu helaas opportunistisch gekozen, de in scene gezette, door Wilders aanhangers vertoonde, onrechtvaardige propagandafilmpjes voor waar aannemen.

  1. Terug lezende zie ik dat ik teveel verbanden kwijt wilde in mijn woede over dit onrecht. Om dit euvel te compenseren zeg ik het nu anders:

   Minder Geert Wilders aanhangers in het multiversum graag.

   1. Je eerste reactie is inderdaad moeilijk te volgen door allerlei terugwijzingen die je maakt maar je tweede reactie is zo kort dat ik daar de bedoeling ook niet van snap. Wat wil je nou eigenlijk zeggen? :P

    1. De wilders aanhang verspreid op uitgebreide schaal in scene gezette filmpjes. Dat doen ze o.a. via Nederland mijn vaderland, en anderen plaatsen dit vervolgens weer op sociale netwerken. De scenes die dan vertoond worden zijn manipulatief, uit hun verband gerukt., waardoor het lijkt alsof de vluchtelingen voedsel weigeren van o.a. het rode kruis. Het rode kruis heeft dit vervolgens opgemerkt, en aangegeven hoe het geheel is gemanipuleerd. In andere filmpjes wordt vertoond hoe grote groepen vluchtelingen vanuit een trein, en op het perron, aangeboden voedsel weigerden en op de treinrails smeet. Dat deze vluchtelingen eerder zware mishandelingen moesten ondergaan, door groepen gewapende Hongaarse, in uniform gestoken personen, dat wordt er bewust niet bij vermeld. Tevens werden normale journalisten hier op grote afstand gehouden, door de trein tientallen kilometers buiten de stations stil te zetten. Hierna werden de vluchtelingen zelfs door duistere figuren, ook werkzaam in de journalistiek, mishandeld en hun reacties daarop gefilmd. Ja, dan weigeren ze wel terecht het voedsel dat hun werd aangeboden, zou ik ook doen. Een vrouwelijke journalist werd betrapt op het opzettelijk laten struikelen van een vader die zijn kind in z’n armen droeg, en ten val kwam. Ook dat gebeurde in Hongarije. Later werd dit bekend en aan de grote klok gehangen, de journaliste werd daarom ontslagen.

     In ieder geval; ik merk dat mensen in mijn en andere omgevingen effectief zo op het verkeerde been worden gezet, en er in geloven wat ze zien. Mensen die ik jaren kende, zijn nu mijn vrienden niet meer als gevolg hiervan. Ik ben de enige niet die dit meemaakt, er zijn velen.

    2. D’r wordt van beide kanten gigantische gemanipuleerd door informatie te verdoezelen, in een andere context te plaatsen of gewoon keihard liegen. Dat fotootje van dat jochie op het strand bijvoorbeeld… Ik heb foto’s gezien waar dat jochie eerst dood op zijn rug tussen een paar rotsen aan de kust lag. Maar om hem wat fotogenieker te maken wordt hij op een mooi egaal strand gelegd, op zijn buik, met een wijdse horizon op de achtergrond……… Walgelijk als dat echt gebeurd is!
     Mijn persoonlijke standpunt is dat ik niet blij ben dat de islam in dit land steeds groter wordt. Sinds het eind van WOII is de islam gegroeid van 0,00 procent van de bevolking die islamitisch is tot ergens tussen de 5 en 10 procent; Joost mag het weten. En met de geboortecijfers in de hand ziet het er naar uit dat de islam harder groeit dan de rest van de levensbeschouwingen.
     Ik zou het een ramp vinden als de islam een factor van betekenis wordt in dit land. Want dat zou betekenen dat we een heleboel vrijheid moeten inleveren.
     We kunnen NU al niet meer vrijuit praten of tekeningetjes maken………..

    3. Inderdaad moet ten kostte van alles voorkomen worden; dat wij hier geconfronteerd worden met teveel invloeden van de islam, d.m.v. steeds grotere geïntegreerde, ingeburgerde groepen blijvende vluchtelingen, die hier hun zogenaamde burgerrechten ( bijvoorbeeld de invoering van de sharia) gaan opeisen. Ze moeten naar mijn mening daarom allemaal terug naar hun eigen land, maar dan wel nadat wij daar de oorzaak van dit alles uitgeroeid hebben. Ondertussen zijn we hun dan wel om humanitaire en grondwettelijk vastgelegde redenen onderdak verschuldigd. We dragen tenslotte zelf ook, zij het dan indirect, schuld aan de situatie die daar heerst, dat wordt glashelder in bovenstaand artikel uitgelegd.

    4. Maar je weet hoe dat gaat met het terugsturen van vluchtelingen met een ‘vluchtelingenstatus’: gaat niet gebeuren. Daarom zeg ik: liever tijdelijk daar in de regio opvangen. Maar sommige landen daar doen veel te weinig, bijvoorbeeld: Saoudi Arabië is een van de grote financiers van Soennitische strijders die Assad uit Syrië willen verdrijven. Maar hoewel de Syriërs vijf maal per dag richting Mekka bidden als zou daar het beloofde land zijn geeft Mekka nu niet thuis. Wel geven ze geld voor opvang elders. Maar zelf daadwerkelijk mensen opvangen: NEEN!!! (Er zijn videootjes van Syriërs die op Kos aankomen en zich ernstig over SA beklagen.) Saoudi Arabië wil echter wel geld aan Duitsland geld geven voor de bouw van 200 moskeeën voor de vluchtelingen in Duitsland. Dan zou je toch haast gaan denken dat Saoudi Arabië een geheime agenda heeft om Europa te islamiseren? ……….
     Mijn devies mbt tot een groot deel van de ‘vluchtelingen’ – die overigens voor ruim driekwart bestaan uit mannen in de kracht van hun leven – is dus: tyft toch lekker op naar Saoudi Arabië……

    5. “Dan zou je toch haast gaan denken dat Saoudi Arabië een geheime agenda heeft om Europa te islamiseren.” Kan zijn Razorr, kan zijn maar zeker weten doen we het niet. De vele extremistische moslim groepen die er zijn, opereren onder verschillende namen, maar het resultaat is gelijk. Grote stromen, juist overwegend islam aanhangers moeten voor hun leven vrezen, en gedwongen allemaal speciaal onze kant op vluchten. In voornamelijk islamitisch georganiseerde landen zijn ze niet welkom, wat dus sterk duidt op een strategische poging de zaak hier te islamiseren. Dat moet ten kostte van alles voorkomen worden, we mogen niet toestaan dat hier nieuwe moskeeën bij komen. Of Saoudi Arabië hier achter zit??? Ik kan het niet bevestigen, noch ontkennen dat ik die mogelijkheid intuïtief en ernstig overweeg. Inderdaad zou het verder veel beter zijn ze daar waar ze vandaan komen op te vangen. Ten eerste moeten we die mogelijkheid voortvarend, internationaal gaan organiseren. Dan trainingskampen opzetten waar de gezonde mannen en vrouwen met geavanceerde wapens, (bijv drones) kunnen leren omgaan. Dat deze mannen, vrouwen en families wraak willen nemen op IS en de andere terroristische groepen, staat als een paal boven water. Met een dergelijk systeem heb je dan de sterk gemotiveerde grondtroepen al ter plaatse, de middelen moeten wij dan eerst voor financieren.

Laat een reactie achter