Hijskraan uit de Middeleeuwen, gefotografeerd in het Poolse Gdansk. -Wikimedia Commons

“Middeleeuwen verre van achterlijk”

De middeleeuwen, Dark Ages in het Engels, was een periode van ongekende barbarij, waar pas een einde aan kwam met de Renaissance. Maar klopt dat beeld wel?

Weliswaar waren de Middeleeuwen geen periode waarin veel klassieke Griekse en Latijnse teksten werden gelezen door het gewone volk, maar stil zaten de Middeleeuwers bepaald  niet. Hierbij hielp het verbod op slavernij door de rooms-katholieke kerk, waardoor arbeidsbesparende uitvindingen die de Romeinen maar maatschappelijk ontwrichtende nieuwlichterij vonden, erg populair werden. Watermolens, de Engelse Magna Charta, hier in de Lage Landen de eerste polders. Muzieknoten. Tijdens de Middeleeuwen vond het technologische grondwerk plaats, dat Europa in de vijf eeuwen er na het wetenschappelijk en technisch gezien meest gevorderde continent ter wereld zou maken.

Hijskraan uit de Middeleeuwen, gefotografeerd in het Poolse Gdansk. -Wikimedia Commons
Hijskraan uit de Middeleeuwen, gefotografeerd in het Poolse Gdansk. -Wikimedia Commons

6 gedachten over ““Middeleeuwen verre van achterlijk””

 1. de middeleeuwen hebben nooit bestaan. Er waren volop pelgrims naar Israel vanuit europa, scandinavië en zelfs ijsland. Er waren hostels, B&B en er was reisinformatie. wellicht waren er ook al reisburo’s. Er was een goed ontwikkeld postsysteem en er zijn brieven gevonden van vrouwen die alleen op reis gingen en naar hun mannen schreven. Tijdens de kruistochten waren er protestdemonstraties die tegen de hoge kosten van de kruistochten streden. Ze waren de voorlopers van Occupy. Zie Rodney Stark, the Case for the Crusades.

 2. de donkere middeleeuwen in europa is vooral een mythe die vanuit de islam geschapen werd. Tegelijk zou de islam in de middeleeuwen een hoogstaande cultuur hebben gehad. Maar niets is minder waar. De moslims hadden nauwelijks eigen schepen en waren woestijnvolk. Ze waren niet gewend om over water te reizen.

 3. Ik las pas geleden ergens dat de Middeleeuwen weer helemaal terug zijn bij conservatief Amerika.
  Op zichzelf waren de Middeleeuwen inderdaad niet alleen maar helemaal duister. Dat is zeker waar. En er was misschien geen echte slavernij maar er was wel feodaliteit en ‘horigheid’: iedereen was in feite eigendom van de keizer en zijn aristocraten (en ‘de Kerk’). Gewone mensen hadden dus feitelijk echt helemaal niets te zeggen hetgeen dus vaak ook in de rechtspraak tot uitdrukking kwam. Gewone mensen hadden veel onrecht en misstanden maar gewoon te pikken.
  Ik vind dat verwijzen naar onze ‘judeo-christelijke geschiedenis’ dus ook altijd een beetje misplaatst. De grootste verworvenheden van tegenwoordig komen uit het Griekse denken en de Verlichting: democratie, rechten van het individu, rationaliteit en wetenschap, enzovoort! (En even een mooi stemadvies op deze plek… FvD! Bijna net zo sterk tegen het wanbeleid van de EU – waaronder een wanstaltige immigratiepolitiek – als Wilders maar een partij die ook daadwerkelijk wil meeregeren en beleid wil maken.)
  Overigens vind ik een heel indrukwekkend videootje een bezoekje van een Amerikaan aan een Nederlandse houtmolen. Daar waar voor het eerst in de ‘moderne’ tijd de kruk-as (crank shaft) werd ingezet in de industrie. De stepping stone van de industriële revolutie.
  https://www.youtube.com/watch?v=Q6FxG3ll-lw

 4. Er is een probleem met de Middeleeuwen. Vooral de “Vroege Middeleeuwen.” Probeer maar eens na te gaan hoeveel bouwwerken er nog bestaan uit de tijd van de Karolingers.Vooral de regering van Karel de Grote zou zo bijzonder, zo creatief, zo productief en zo welvarend zijn geweest. Welnu:er zijn nog geen vijf bouwwerken geïdentificeerd, die zouden zijn toe te schrijven aan die periode. Alledrie nogal magere en schriele gebouwtjes. Niet te vergelijken met de overblijfselen uit de Romeinse tijd. Ook is er nog nooit een slagveld gevonden waar Karel de Grote en zijn troepen zouden hebben gevochten. Geen schild, geen zwaard, geen helm, geen speerpunt. NIETS is er gevonden uit de periode van Karel de Grote. Dr. Heribert Illig maakt alle deskundigen het leven zuur door te beweren dat Karel de Grote gewoon is verzonnen. Door Keizer Otto III en zijn klerken (996-1002). Het aardige is: niemand kan aantonen dat Illig ongelijk heeft, want vervalsen van documenten was een wijdverbreide sport in de Middeleeuwen.

Laat een reactie achter