Moeder Aarde heeft een stuk minder wrede aanhangers dan Jahweh en Allah.

Lang leve de Moedergodin

Aanhangers van patriarchale goden als Jahweh en Allah zaaiden en zaaien nog steeds dood en verderf. Veel mensen hebben het daarom helemaal gehad met patriarchale monotheïstische godsdiensten en vinden dat we terug moeten naar Moeder Natuur. Hebben ze gelijk en wordt het tijd de Moedergodin weer in ere te herstellen?

Moeder Aarde heeft een stuk minder wrede aanhangers dan Jahweh en Allah.
Moeder Aarde heeft een stuk minder wrede aanhangers dan Jahweh en Allah.

Een aardgodin, best wel logisch
Opmerkelijk genoeg blijkt op alle plaatsen waar de landbouw is ontstaan – variërend van Zuid-Amerika tot het Midden Oosten, Oost Azië en Europa – sprake te zijn van een belangrijke rol van aardgodinnen. Op zich is dit ook logisch. Mannen besteden een belangrijk deel van hun leven aan het indruk maken op vrouwen. Bij de mens gebeurt dat niet door een grote pauwenstaart of felgekleurd scrotum, maar door in een groep het alfamannetje proberen te worden. Veel evolutionair biologen denken dat ons grote brein is geëvolueerd, doordat slimme mensen een grotere kans hebben om een hoge status te verwerven en zo nakomelingen te verwekken bij vrouwen (als het mannen zijn) en niet makkelijk in de luren worden gelegd door een rasversierder (in het geval van vrouwen).

Een groot deel van het leven brengt een man door als kind, onder de hoede van een vrouw die voor hem zorgt, of  als aanbidder die dingt naar de gunsten van een vrouw. De vrouw is zowel de oorsprong van de man, als het doel van de man. Sorry, Paulus.

En zeker als de natuur als vrouw wordt gezien moet de natuur worden verleid om een goede oogst te geven, bijvoorbeeld met offers en rituelen. Tegelijkertijd is de man een beschermer voor de vrouw omdat hij groter en sterker is, zoals zij eerder de beschermer was toen hij nog een klein kind was. Er zijn twee mogelijke oplossingen. Of een man komt er vooruit dat zijn leven om vrouwen draait en probeert vrouwen op gelijkwaardige en respectvolle manier te verleiden, of een man probeert met geweld vrouwen te veroveren. Complicerend hierbij is dat een vrouw over het algemeen een sterke man wil.

De man kan zijn kracht gebruiken om de vrouw te steunen en zich te laten ontwikkelen, of om de vrouw te overweldigen. Een man kan zich overgeven aan de stralende ogen van zijn geliefde, de wens haar te laten glimlachen en haar in zijn armen te laten gloeien van geluk, of zijn geluk zoeken in aantallen, de vrouw terugbrengen tot een gebruiksvoorwerp, waarna hij er steeds maar weer nieuwe bij moet zoeken om dezelfde prikkel te ervaren. Uit het resultaat van deze keuze ontstaat een matriarchale of patriarchale godsdienst. Koningen in de bijbel die de matriarchale godsdienst aanhingen, zoals de koningen Jerobeam en Achab, hadden meestal één intelligente en invloedrijke gade. Koningen die ‘recht waren in de ogen des Heeren’, zoals David en Salomo hielden er doorgaans een enorme kudde bijvrouwen op na.

De Fenicische vruchtbaarheidsgodin Astarte was veel aardiger dan Jahweh.
De Fenicische vruchtbaarheidsgodin Astarte was veel aardiger dan Jahweh.

Overblijfselen van matriarchale religies
Legenden uit latere patriarchale godsdiensten, alsmede teksten in de bijbel, bevatten de nodige sporen van eerdere matriarchale elementen in religies. Uit de klassieke Griekse mythologie kennen we de oorlogen tussen de patriarchale goden van de Olympus en de eerdere chthonische aardgoden. Het orakel van Delphi, in de klassieke tijd gewijd aan de god Apollo, was daarvoor een plaats waar de aardgodin Pytho, de bewaakster van de navel van de wereld, werd vereerd. Ook in de bijbel vinden we sporen terug. Zo wordt er gesproken over ‘hondengeld’ en dat het niet toegestaan is dit als religieuze gift te gebruiken. In feite was dit geld dat werd betaald voor deelname aan tempelprostitutie.

Vruchtbaarheidsgodsdiensten waren razend populair. Geen wonder. Het is veel leuker om met elkaar te vrijen dan om elkaar te vermoorden. Ze kenden een gezonde concurrentie met de monotheïstische Jahweh-verering. De aanhangers van de patriarchale godsdiensten kenden echter enkele machtige wapens. Ze waren veel beter in bruut geweld en in het organiseren van machtige hiërarchieën. Patriarchale groepen liepen daardoor snel matriarchale volken onder de voet. Religieuze geschriften als bijbel en koran, en de godsdienstige geschiedschrijving, bevatten veel levendige verhalen over brute slachtpartijen die ter meerdere eer en glorie van de godheid Jahweh, of zijn kloon Allah, werden aangericht. Denk aan godvruchtige  acties als het over de kling jagen van priesters van een vijandig geloof of het afslachten van een vreedzaam buurvolkje als de Moabieten. Geen wonder dat er niet veel overbleef van de verering van de moedergodin, die daarna dan ook voor een groot deel ondergronds ging.

Patriarchale godsdiensten hebben hun tijd gehad
Nu wapens steeds vernietigender worden zijn oorlogen steeds minder interessant geworden. Een markt verover je niet door je klanten onder schot te houden om je spullen te kopen (al hebben de koloniale machten dat geprobeerd), maar door ze te verleiden je spullen te kopen. De oplossingen die de patriarchale godsdiensten boden met hun georganiseerde legers en hiërarchische bureaucratie bleken ‘nuttig’ voor lange tijd maar werken nu steeds meer contraproductief. We komen in een netwerkmaatschappij te leven waarin kleine groepen met elkaar samenwerken.

Hoewel vrouwen altijd zullen verlangen naar een sterke, stoere man en het als man altijd een heerlijk gevoel is als je geliefde zich vol overgave tegen je aan vlijt, is het op georganiseerde wijze met een grote knots de schedels inbeuken van een groep die je niet aanstaat steeds meer verleden tijd. Het geeft te veel rommel. In een patriarchaal land als Somalië kost het maar een paar honderd euro om een kind op te voeden, in een Nederlander is bijna een ton geïnvesteerd tegen de tijd dat hij of zij aan het werk gaat. Een beetje zonde natuurlijk om ze dan met een sleuteltje naar het paradijs om de nek voor een tank uit te laten lopen, zal zelfs de meest psychopate machthebber (en dat laatste wil wat zeggen) denken.

Kortom: er is het nodige voor te zeggen om Jahweh en Allah met pensioen te sturen en ons te storten in de verwelkomende armen van de Grote Moeder. En haar met respect behandelen en koesteren als een geliefde.

18 gedachten over “Lang leve de Moedergodin”

 1. Wat een schitterend artikel heb je daar nu weer geschreven Germen. Ik ben het er helemaal mee eens, maar kan de woorden er zo gauw niet voor bedenken, om hier commentaar op te geven. Ik kom hier later op terug.

 2. Ik ben niet iemand, die song teksten opslaat in het geheugen, of speciaal fan ben van, maar Prince flikte het toch maar met een bijzonder mooi compliment :
  You must by the reasen why Got created woman. Zal wel iets aan de grammatica mankeren, en de titel ontbreekt ook, maar niet de opzet. Tsja, dat had ik ook wel willen zeggen tegen mijn godin, wat was ze mooi, en wat kwamen die woorden te laat. Nou, als ik al iets als goede raad mag geven, omarm je geliefde voordat een ander dat doet, want de Godmoeder wacht niet.

 3. Als je “you tube Prince you must be the reason why God created woman” intypt bij Google krijg je automatisch de goede titel, of waar het in de lijst staat. Het hoeft niet precies de juiste titel te zijn, de computer zoekt ook op trefwoorden in songteksten.

 4. In Bolivia en Peru is de verering van Moeder Aarde al eeuwen de gewoonte: Pachamama. Prachtig. Alles komt tenslotte van Moeder Aarde. Hoe meer mensen haar in ere herstellen, hoe minder er van de patriarchale monotheïstische godsdiensten zal overblijven. Dit kan best wel snel gaan overigens, nu nagenoeg iedereen genoeg heeft van oorlogen en uitbuiting. En dankzij internet kunnen goede dingen zich snel ontwikkelen. Je hoeft de bestaande geloven niet te bestrijden: zet er iets naast dat goed is dan zal het vanzelf groeien en het andere verkleint dan vanzelf.
  Acceptatie van wat is, is belangrijk en eigenlijk het eerste uitgangspunt om te kunnen veranderen.
  Mooi stuk Germen!

 5. volgens mij is het echt een illusie aante nemen dat matriarchale samenlevingen vredeliefender zouden zijn dan patriarchale.
  juist in de mythologische restanten van matriachaat stikt het van de sages waar mannen/broeders/vrienden elkaar de hersens inslaag om het vruchtbaarheidritueel met de matriarch deel te nemen.
  macht, sex en geweld gaan nu eenmaal hand in hand en dat was volgens mij al zo toen we nog in de bomen leefden.

 6. Dit is echt een onzin verhaal. Alle geloven zijn gebaseerd op moeder aarde/natuur/kosmische orde. Het zijn de machthebbers die misbruik maken van een groep.
  Het probleem nu: het systeem/beleid zorgt ervoor dat vrouwen en mannen uit elkaar groeien. Het is op de individu ingesteld. Gelijkheid in geschrifte kan wel, maar vrouwen en mannen zullen nooit gelijk zijn. Puur natuur. En dat moet ook, anders komen er geen kinderen meer. Het beleid van nu is puur om minder kinderen te krijgen. Families drogen op. En zo wordt het steeds gemakkelijker om de mens onder controle te houden, omdat je dan geen achtergrond steun meer hebt. Die vervaagt.
  Het is bekend dat jongens het nu slechter doen op de basisschool. Dit komt omdat de manier van lesgeven meer op meisjes denken is gericht en omdat er steeds meer vrouwen voor de klas staan. Jongens moeten elkaar kunnen uitdagen, om hun testosteron op te wekken. Maar dat mag niet meer, want het beleid is te meisjesachtig. Slaan is uit ten boze. De meiden worden teveel op een voetstuk gezet. Dagen jongens uit, want ze weten dat jongens er niet tegen kunnen. Jongens geven een mep en krijgen ook weer straf. Gevolg: secreten van meiden. En jongens krijgen een hekel aan meisjes. Gaat meestal wel over als ze ouder zijn, maar respect voor elkaar is dan niet echt aangeleerd. Het is opgelegd. 1 richting verkeer.
  Zorgt dit beleid ervoor dat vrouwen hogere functies krijgen? Nee. Zorgt dit beleid dat ze elkaar groeien? Ja.
  Als het beleid wil dat vrouwen blijven werken en hogerop willen, dan moet je voor gratis flexibele opvang zorgen, maar de keuze om niet te werken moet behouden worden. Het moet geen controle middel worden. Het gezin/het kind moet voorop kunnen blijven zijn.
  Het probleem man en vrouw heeft met respect te maken. Maar dan moet je wel weten, dat je verschillend bent. En dat wordt nu dus afgeleerd. En dan krijg je juist problemen en groei je dus uit elkaar.
  Verschillen in werk. Een vrouw is niet gebouwd om zwaar werk te doen. Ik ken vrouwen die nu met bekkenproblemen zitten . Of een verzakte baarmoeder. Door teveel tillen. Om deze redenen is gekomen dat vrouwen niet hoeven te werken bij geloven. Geloven zijn gebaseerd op bescherming. Niet voor onderdrukking. Dat is cultuur of een smoes voor het beleid/het 24 uur systeem. Dus beide zijn fout. Geloven zijn adviesorganen, geen moet. Verkeerde interpretatie. Het systeem is een moet werken, want anders heb je armoede. Tenminste bij laag betaalde banen. Balans krijgen voor die groep is lastig en zwaar. Vandaar dat daar vaak vele problemen voorkomen.
  Het moet dus anders. Het systeem kan daar verandering in brengen. Het moet meer op het gezin aangepast worden, maar de vrijheid in uitvoering moet blijven. Anders ben je net zo slecht bezig als opgedrongen cultuur gedachte goed. Of misschien nog wel slechter. Het gevaar van dit beleid is dat je mensen juist tegen elkaar opzet. Man en vrouw, maar ook de verschillende groepen van gedachtegoed. En dit zie je nu dus al gebeuren in onze maatschappij. We worden lekker tegen elkaar uitgespeeld. En van gelijkheid is nergens meer iets van terug te zien. Misschien wel bewust zo gedaan. De mens opruimen, zonder dat ze(elite, die de mens wil verminderen) het zelf hoeven te doen.
  Oh ja, ooit bij moslims over de vloer geweest? De vrouw is de baas over het huishouden(algemeen/goed huishouden). Iedereen heeft respect voor de moeder. Er is geen discussie als zij iets vraagt. Je moet het doen. Iets wat in veel westerse gezinnen vaak een drama is. Even wat halen in de winkel bv. Was vroeger hier ook gewoon. Ik wil hiermee duidelijk maken dat het niet zo zwart/wit is. De media butst vaak de boel op. De media die in handen is van een bepaalde groep psychopaten. Zij zijn extreem. Niet de gewone man/vrouw.

Laat een reactie achter