Video: De superieure mens?

Uiteraard is de mens het meest succesvolle en belangrijkste dier op aarde, of toch niet? Deze video gaat een groot aantal punten bijlangs die vaak worden aangedragen om te bewijzen dat de mens superieur is aan andere dieren. Grappig en leerzaam; The Superior Human?

 

Verwante artikelen:
Kennen dieren moreel gedrag?

Hoe verhoudt de mens zich tot andere levende wezens waar we de planeet mee delen?

19 gedachten over “Video: De superieure mens?”

 1. Er zijn een paar dingen waar de mens wel superieur in is:
  – Het vernietigen van de natuur.
  – Het zichzelf en anderen onnodig het leven zuur maken.
  Immers we hebben de technologie om te kunnen leven in een soort paradijs, maar door constant foutieve beslissingen te nemen op het gebied van intermenselijkheid maken we er een puinzooi van. 
  Als we in staat zouden zijn om te leven volgens een paar hele eenvoudige basisprincipes zoals geen geweld (op wat voor manier en om wat voor reden dan ook), niet stelen (op wat voor manier en om wat voor reden dan ook), respect voor de andere mens en de natuur dan zou dit een paradijs kunnen zijn.
  Zo moeilijk lijkt me dat niet. Sterker het is veel eenvoudiger en voor de hand liggend dan leven op de huidige manier, maar helaas……..

 2. @Roeland

  Als het zo eenvoudig is, waarom doen we dat dan niet?  Rationeel gezien heb je helemaal gelijk en sta ik achter je woorden.  Maar de praktijk is dat ik overal om me heen oorlog zie.  En dan bedoel ik niet de grote ‘oorlog’, maar de kleine oorlog.  Buren die elkaar bijna afmaken.  Getreiter op de werkvloer of elkaar beentje lichten op de werkvloer.  Zelfs in iets wat gezellig moet zijn als bijvoorbeeld een vereniging zie je dat verschijnsel.

  De mens denkt van zichzelf dat hij rationeel is, maar veelal is de mens een emotionele denker. 

 3. Toen ik de leeftijd had van rond de 4 jaar hield bovenstaande vraag mij bezig. Ik kon gewoon niet begrijpen waarom mensen niet kozen voor het mooie in plaats van elkaar het leven zuur maken.
  In mijn vroege jeugd fantaseerde ik over het bijeenroepen van een conferentie met alle wereldleiders waarop afgesproken zou worden om bijv. nooit meer oorlog te voeren en alle legers op te heffen. Ik kon niet begrijpen waarom er zoveel middelen werden  aangewend voor vernietiging en ellende.
  Je hebt helemaal gelijk dat wat we zien in het groot ook tot uiting komt in het klein. Het is te makkelijk om alles neer te leggen bij de elite. Ieder moment dat iemand ruzie maakt om wat voor reden dan ook stelt die persoon zich aan de kant van de krachten die alles op deze Aarde verzieken.
  De wereld verbeteren begint dan ook bij onszelf. Er is nooit een excuus voor agressiviteit. Op komen voor jezelf kan ook op een liefdevolle manier en is dan zelfs effectiever omdat de ander dan ook positiever zal reageren. 
   

 4. De wereld verbeteren houdt dan ook in dat je geen kwaad met kwaad mag vergelden.  Als ik mensen hoor over (bijvoorbeeld) Robert M. dan roepen ze vaak: “als hij dat met mijn kind doet, dan overleeft hij dat niet” .  Mensen zijn ingesteld op wraak nemen.  Op micro en op macro niveau.  Nu is onze maatschappij gelukkig nog dusdanig ingericht dat dat niet mee valt.

  Maar wie van ons zou geen wraak nemen als hij dat ongestraft zou kunnen doen?  Mijn inschatting is dat minimaal de helft van de mensen onrecht zou vergelden als dat ongestraft zou kunnen.

  Liefdevol leven is mooi, maar wat te doen als je groot onrecht wordt aangedaan? 

  1. Dat is wel interessant wat je schrijft. Mijn schoonfamilie woont in de Amazone en daar kan je ongestraft iemand wat aandoen als je zou willen. Maar dan lig je waarschijnlijk ook uit de stam. Daarnaast heb ik stellig de indruk dat mensen elkaar niet veel aandoen en druk zijn met overleven. Alleen al kleren wassen of koken duurt uren. Misschien is het ook te warm en vochtig, alles gaat er met een slakkengang.
   Ik heb stellig het idee dat er in de moderne maatschappij iets mis is. En dan bedoel ik op de maatschappij sinds Athene en Rome enz. Toen de mens in steden ging wonen en organisaties als de Kerk grote gebieden onder de knoet kregen. De mens kan het beste in een kleine stam leven zonder dat er een grote organisatie een vinger in de pap heeft. Ook qua voedsel en lichaamsbeweging is dat beter. Mijn schoonmoeder en zussen zijn al oud, missen tanden maar weinig rimpels en nog steeds aan het werk. Een tante doet nog steeds haar minisuper en heeft inmiddels twee hypotheekvrije optrekjes. Allemaal zogenaamde arme mensen hè… Ik hoop oprecht dat die beschaving van jullie hier wegblijft. Als ik met laptop open is het net een soap, goede tijden slechte tijden. Gaat nergens over maar blijkbaar vermakelijk genoeg dat ik nog af en toe langskom. Alhoewel ik wel overweeg deze laptop in de plomp te pleuren.
   Lekker rustig, geen problemen meer alleen een beetje uitkijken voor piranha’s enzo…
   Weet je, de meeste simpele mensen zijn vaak de aardigste. Niets te verliezen, leven van dag op dag. Ook diep in mij zelf voel ik geen enkele haat of behoefte een ander wat aan te doen. De mens is van nature een empathisch wezen. Ik meen het als ik schrijf dat jullie met z’n allen al millennia in een vicieuze cirkel zitten en niet leven naar jullie natuur en daardoor “de stam” niet naar haar potentie. Denk daar maar eens over na!

   1. @moerstaal

    In de stammenmaatschappij waren de problemen inderdaad kleiner.  Daar liet je het wel uit je hoofd om een ander lid te verkrachten, te bestelen oid.  Want op dat soort gedrag stond uitsluiting van de tribe.  Het probleem is ontstaan toen de mens overging van verzamelaar/jager naar boer.  Landbouw en veelteelt houdt ook handel in.  En een grotere organisatiegraad.  En natuurlijk iemand die de belangen beschemrmde. (die noemde men graaf, koning, keizer)

    Zo zijn er ca 3000 jaar geleden de (stad)staten ontstaan. En al ras had men door dat er een instrument moest komen om ‘eenheid’  te bewerkstelligen.  Daar was religie dan weer goed voor.  Niet echt religie natuurlijk, want religie heeft altijd meer met politiek te maken gehad dan met religieuze verdieping.

    De staten werden groter en groter. Tot anno 2011 er eigenlijk alleen nog een aantal machtsblokken zijn.  Daarin leven wij nu.  Alleen behoor ik niet meer tot een tribe, maar tot een eenheid die zo groot is dat ik die niet meer kan overzien.  Wat veel mensen in de moderne maatschappij doen is toch weer de tribe opzoeken.  Men zoekt gelijkgestemden.  Jij in Brazilie, ik in mijn eigen omgeving. 

    Alleen met je conclusie dat de mens van nature een emphatisch wezen is, ben ik het maar ten dele eens. Op zich is dat wel zo, maar de mens is ook een wezen dat graag zijn emoties achterna hobbelt.  Emphatie is een emotie, maar haat, jaloezie, afgunst etc. is ook een emotie.  In het welvarende Nederland zie ik dat veel mensen die het op zich goed hebben, ontevreden zijn.  De dankbaarheid voor de kleine dingen is verdwenen en o wee als je ‘hen’ te na komt.  Dan worden ze opstandig en zoeken naar de schuldige voor de ’tegenspoed’ .

 5. Uiteindelijk is de mens ook maar een dier die meedoet in het spel der voortbestaan. Als jij via aggressie of andere onplezierige strategien voor anderen in status kunt klimmer en zo meer toegang tot hulpbronnen en paringskansen kunt komen dan doen mensen dat. Althans een gedeelte. En kun je ze dat kwalijk nemen? Ik geef toe dat als we deze idiotie zouden doorzien we een veel mooiere wereld kunnen maken maar ja zolang je met schaarse grondstoffen zit is de kans dat geweld en intimidatie gebruikt worden om daar toegang tot te krijgen vrees ik niet uit te roeien. Alleen een soort overvloed van voortbestaan voor bijna alle mensen zou zoiets op kunnen lossen. Wellicht dat dat met zonne-energie, 3d printers etc nu telkens dichterbij komt? 

  Verder deel ik je gevoel overigens Roeland, ik had precies dezelfde frustratie al van jongs af aan. Probeer nu vooral maar mensen te leren begrijpen. :)

 6. Als er groot onrecht wordt aangedaan dan komen er emoties los. En dat kunnen heftige emoties zijn.
  Tegelijk heeft de mens ook het vermogen tot nadenken, tot rationeel handelen. Inderdaad is dit vermogen bij de meeste mensen weinig ontwikkeld, maar toch.
  Dat vermogen houdt in dat je niet nav emoties hoeft te handelen, maar dat je er naar kunt kijken en dan je afvragen wat in deze situatie het beste is. Zowel voor jezelf als voor anderen. Mediteren kan dat vermogen versterken omdat je dan kijkt naar emoties in plaats van je er helemaal mee te identificeren. 
  Heftige emoties uiten geeft weliswaar een kortstondig gevoel van opluchting, maar lost uiteindelijk niets op want de puinhoop wordt dan alleen maar groter. 
  Juist wanneer het moeilijk wordt moet je niet als een dolle olifant door de porseleinkast hollen, maar je afvragen wat in een bepaalde situatie de beste reactie is.
  Wat criminelen betreft moet de nadruk liggen op behandeling. En als dat ernstige criminelen zijn dan moet de behandeling gegarandeerd effectief zijn.
  Daarnaast kan ook straf deel uitmaken van een rationele criminaliteits bestrijding om de simpele reden dat het mensen kan weerhouden tot het plegen van bepaalde daden.
  Liefdevol handelen is dan de dader effectief behandelen en tegelijk ervoor zorgen dat de maatschappij verschoond blijft van soortgelijke daden door een strafmaat.
  Het streven moet echter zijn naar een maatschappij waarin de natuurlijke harmonie zegeviert. Dat betekent dat niemand het in zijn hoofd krijgt om een daad te doen die een ander op wat voor manier schade kan berokkenen. Dat is waar we uiteindelijk naar toemoeten, maar ik vrees dat daarvoor nog wel een miljoen jaar aan evolutie noodzakelijk is…….. 
  Die natuurlijke harmonie kan ook niet afgedwongen worden, maar mensen moeten spontaan tot het inzicht komen dat een dergelijke maatschappij gewoon prettig is en dat zij bereid zijn om dat mogelijk te maken. Maar als dat al gebeurt dan verwacht ik dat niet op de korte termijn want de uitgangssituatie, de wereld zoals die is, is behoorlijk beroerd.  
   
   

 7. @Douwe: Ik vermoed dat er op deze site heel veel dromers zitten die al als kind erg veel moeite hadden met deze wereld en er eigenlijk niets van begrepen. Misschien zitten mensen zoals jij en ik heel anders in elkaar dan 99,99% van de rest van de mensheid. Je zou het bijna een genetische anomalie kunnen noemen……..  

 8. star and mountain

  Ik ben 16 jaar en vindt ook dat veel systemen verkeerd in elkaar zitten, het onderwijs, politiek enz. Als ik dit tegen andere mensen zeg vinden ze me gek en dat ik te veel over dingen nadenk, maar toch weet ik dat ik gelijk heb. Systemen zitten verkeerd in elkaar met de verkeerde mensen aan de macht. Ik zit vaak op deze site, elke dag eigenlijk wel, en merk dat er toch wel veel buiten de media wordt gehouden om het ”gewone, niets wetende” volk onder de duim te houden. Ik ben eigenlijk ook wel een dromer zoals Roeland zegt, denk misschien wel veel te veel na over dingen. 

 9. Ik ben ook heel erg bezig met dit soort ideeen al zo een 20 jaar, sinds mijn puberteit. Eerst 10 slechte jaren, nu 10 goede jaren, en de idealen zijn in mijn geval dichterbij gekomen.
  Eigenlijk doe ik het al in het klein, via mijn bedrijf, door een goede service, en een goed klimaat te creeeren voor mijn personeel, en ik vraag me af hoe verder te gaan.
  Ik heb me altijd vrij alleen gevoeld, en in mijn zoektocht heb ik recent ontdekt dat er anderen zijn met dezelfde overeenkomsten. Thank god for internet :).

  In reactie op de eerste post; de mogelijkheden van een en de mens hebben de laatste 100 of 10 jaar een enorme vlucht genomen. Media en vooral internet maakt het dat individuen een verschil kunnen maken.
   

  1. Tui, en de media bieden ook kansen aan de andere mensen en organisaties…
   Daarnaast merk ik dat mensen het internet ook links laten liggen uit angst voor de sporen die je achterlaat bijv. of omdat er teveel negativiteit over je heen komt.

 10. Vanuit de reincarnatie gedachte zou je wellicht kunnen denken dat een aantal mensen het spel van de mens al wat vaker gespeeld hebben, daardoor doorzien ze zaken wat sneller omdat ze intuitief wat meer ervaring hebben en daarom zijn ze ook minder gemotiveerd door geld of het verovereren van een partner wellicht. Persoonlijk vind ik het een mooi idee maar natuurlijk onbewijsbaar. 

  Wellicht kan het ook gewoon zijn dat een klein percentage mensen wordt geboren die meer vredig zijn en zo in stand zijn om de grote lijnen van een maatschappij wat meer uit te denken waar de grote groep op termijn ook voordeel van zal hebben.

  Ik ben iig blij dat viaionair een boel van dat soort interessante mensen aantrekt. Het is interessant om na te denken hoe wij ons als visionairs nog sterker zouden kunnen organiseren. En of dat wenselijk is maar je ziet in de natuur dat coalities van mensen vaak zeer goed werken als je je doelen wil verwezenlijken.  

  1. Ik zou heel graag een forum aan deze website gekoppeld zien. We kunnen wel reageren op elkaar, maar het is nogal ongestructureerd.

   Zoals gezegd ben ik al vrij lang bezig zo en heb geleerd dat er verschillende eigenschappen belangrijk zijn. IQ, intellectuele nieuwsgierigheid en openheid, creativiteit,  autonomiteit, een bepaalde motivatie, wilskracht. Dit is deels terug te vinden in theorien van psychologen als Maslow en Dabrowski. Check theorie of positive desintegration.

    

  1. Maar je moet vaak wel heel veel mensen doorzoeken voordat je er eentje tegenkomt. :-) Maar met internet is het idd al een stuk makkelijker. Desalnietemin zou het interessant zijn oom een systeem te hebben om visionaire ideen op een of andere manier te bundelen en/of in beleid te gieten gericht op het voortbestaan van alle mensen. Ik weet niet of het internet en een slimme site daar al mogelijkheden toe bieden. 

  2. Dat gaat niet goed samen, onafhankelijk maar toch georganiseerd. In mijn ervaring zijn er heleboel bijzonder slimme en goedwillende mensen, maar weinig mensen kunnen iets met idealen in hun dagelijks bezig zijn, omdat er een constant spel bezig is van belangen waar we verstrikt in zijn.
   Voor velen is idealisme gelijk aan domheid, en ik snapte niet dat andere mensen niet zien wat er verkeerd is in de wereld, en deze site brengt ontzettend veel van dit soort dingen naar voren. Hoe leg je aan iemand uit dat de wereld een geheel is, en niet een simpel oorzaak en gevolg?  Dat doet filmpje uitstekend.
   Een stukje van een puzzel voor mij. 

 11. Tegen mij zeggen ze ook altijd dat ik teveel nadenk. Maar het is juist goed dat meer mensen zouden gaan nadenken. In mijn ogen zijn we in deze maatschappij niet veel mer dan een soort dier. Iedereen wil iets doen voor een ander, zolang men dit ook altijd terug kan verwachten. Iedereen wil overal geld voor hebben. Waarom moeten mensen altijd iets terug hebben? Hierin zit volgens mij het probleem.
  Het zou juist de voldoening moeten geven om iets voor een ander te doen en de ander daarmee vooruit te helpen. Ook zou men niet moeten gaan werken om geld te verdien, maar om er plezier van te hebben. In mijn ogen is dit de volgende evolutionaire stap voor de mens als soort. Het is de bedoeling dat we als soort echt superieur worden aan andere dieren op deze planeet en elders. Zolalng de maatschappij inelkaar zit zoals ze inelkaar zit, zie ik de mens niet als een soort die superieur is aan andere levende organismen.
  Mijn tip om een betere wereld te creeëren is alles voor je plezier te doen en tevreden te zijn.
  Geld is niet meer dan een illusie!
   

Laat een reactie achter