Voormalig premier Dries van A. gaf opdracht Molukse treinkapers ook na overgave dood te schieten, zo blijkt uit getuigenverklaringen.

Wat als je wel zou mogen moorden?

Volgens sommigen zijn wetten onzin, een excuus om een heersende elite veel macht te geven. Wat als er geen enkele wet zou bestaan, met als meest extreme voorbeeld: dat het toegestaan zou zijn te moorden?

In Jemen draagt elke volwassen man een dolk. Hier heffen ze hun dolken tijdens de traditionele Jambia dans. Wapens zijn in het uiterst gewelddadige Jemen geen overbodige luxe. Bron: Wikimedia Commons
In Jemen draagt elke volwassen man een dolk. Hier heffen ze hun dolken tijdens de traditionele Jambia dans. Wapens zijn in het uiterst gewelddadige Jemen geen overbodige luxe. Bron: Wikimedia Commons

In een discussie met mijn lief kwam het ter sprake: hoe zou een wereld zonder wetten er uit zien? Uiteindelijk kwam ik met het meest extreme voorbeeld: een wereld waarin het niet verboden is een medemens te vermoorden. Hou zou het dagelijks leven er in een dergelijke wereld uitzien? En hoe ziet onze dagelijkse praktijk er uit vergeleken met een dergelijke wereld?

Gij zult niet doden
Het is misschien wel het bekendste van de Tien Geboden.  Het zesde gebod van de Tien Geboden, die volgens het bijbelboek Exodus  door de mythische joodse leider Mozes op een plaat leisteen zouden zijn gekerfd. Vrijwel elke menselijke  maatschappij kent een verbod om medemensen te doden. Dat is niet voor niets. Moorden werken over het algemeen erg ontwrichtend. Op een handjevol zelfmoordenaars, door religie verblinde lieden of terminaal zieke patiënten na, wil niemand sterven.  Er is dus een gezamenlijk belang van alle mensen om een algemeen verbod op moorden in te voeren. Dankzij dit verbod hoeven we veel minder voor ons leven te vrezen, wat het leven veel prettiger maakt.

Moorden mag van de staat, soms
Op het eerste gezicht wekt het verbazing. Staatsdienaren zoals agenten en soldaten lopen rond met geladen vuurwapens.

Voormalig premier Dries van A. gaf opdracht Molukse treinkapers ook na overgave dood te schieten, zo blijkt uit getuigenverklaringen.
Voormalig premier Dries van A. gaf opdracht Molukse treinkapers ook na overgave dood te schieten, zo blijkt uit getuigenverklaringen.

Moorden mag dus wel van de staat, in sommige gevallen. Gevallen waarin staatspersoneel mag doden, zijn het uitschakelen van gewapende potentiële moordenaars om erger letsel te voorkomen. De voormalig premier Dries van A., nu bekend van zijn heftige, hysterisch aandoende aanvallen op de Israëlische politiek vanwege vermeende onmenselijkheid jegens de Palestijnse Arabieren, gaf opdracht de Molukse treinkapers in 1977 gericht te doden, zelfs nadat ze zich over hadden gegeven. Staten voeren vaak oorlog, een ander woord voor georganiseerde massamoord. Piloten mogen dodelijke bommen op andere mensen laten vallen, marinekapiteins andere schepen naar de kelder jagen en landtroepen het vuur openen op anderen. Staten waar de doodstraf heerst, geven opdracht aan een beul om een terdoodveroordeelde bijvoorbeeld te onthoofden, te vergiftigen of op te hangen. Duidelijk is dus, dat het verbod om te moorden bepaald niet absoluut is, en in bepaalde gevallen zelfs een koninklijke onderscheiding oplevert.

Moorden mag: gevolgen in het dagelijks leven
Als moorden mag, zullen mensen er vanzelfsprekend alles aan doen om te voorkomen dat ze het slachtoffer worden van een moord. Lid worden van een beschermende groep, waarbinnen de leden afspreken elkaar niet te vermoorden, op straffe van de dood, is dan erg aantrekkelijk. Deze zullen er dan ook massaal komen. Waarschijnlijk, en hopelijk, zullen slimmeriken dan op een dag afspreken dat alle leden van de betrokken groepen elkaar niet meer vermoorden.

Waarschijnlijk zal elke familie het huis grondig afgrendelen. Gezinswoningen zullen veel weg hebben van forten, of elke groep bewoont een eigen kasteel, zoals je nu in bijvoorbeeld de Indiase deelstaat Bihar veel ziet. Iedereen zal voortdurend trainen met wapens en ze voortdurend bij zich dragen. Ook voedsel is niet veilig: families zullen voedsel eerst op hun huisdieren uitproberen voor ze eten.

In een maatschappij waarin moorden toegestaan is, zullen dit soort huizen erg populair worden.
In een maatschappij waarin moorden toegestaan is, zullen dit soort huizen erg populair worden.

Als  moorden mag, is het ook legaal om allerlei moordwapens, zoals vergif en vuurwapens, te verkopen en in bezit te hebben. We zullen deze dus gewoon in winkels kunnen aantreffen.

Moorden is moeilijk, vooral als iedereen op zijn hoede is. Er zullen waarschijnlijk georganiseerde roofmoordenaarsgildes ontstaan, zoals de gevreesde Indiase Thuggee-sekte die door de Britse kolonisators met veel moeite werd uitgeroeid. Reizen zal nauwelijks meer voorkomen, behalve in gewapende konvooien.

Handel en reizen zullen ernstig teruglopen. De economie zal hierdoor een harde klap krijgen en vermoedelijk terugvallen tot een middeleeuws niveau. Kortom: deze wet afschaffen is mijns inziens een onzalig plan. Wat denken jullie?

21 gedachten over “Wat als je wel zou mogen moorden?”

 1. Ten eerste moet je een onderscheid maken tussen moraliteit en wetgeving.

  Moraliteit is gebaseerd op het natuurlijke gegeven dat als jij als mens liever niet vermoord wordt het wellicht handig is om eerst dat gedrag tentoon te spreiden. Noem het de gulden regel, noem het natural law noem het het Non Aggression Principle of wat dan ook. Als jij niet wilt dat je eigen vrijheid beperkt wordt, waar moord duidelijk een voorbeeld van is, dan is het logisch dat je moet beginnen met het niet inperken van de vrijheid van anderen.

  Dan moet je kijken naar wat wetgeving daadwerkelijk is, wetgeving zijn de regels die vanuit de heersende klasse worden opgelegd aan de overheerste klasse. De wet pretendeert alsof moraliteit niet opgaat maar dat bepaalde mensen dat kunnen bepalen. Jij en ik mogen belasting betalen en dus ons werk inleveren. De koning en politici mogen zichzelf dat geld toestoppen en ons werk dus voor niets innemen. De wet noemt dat belasting, vanuit moraliteit is het de beperking van vrijheid door onvrijwillige inname van arbeid, zou er geen heersende klasse bij betrokken zijn dan zouden we dit diefstal of dwangarbeid noemen.

  Hetzelfde geldt zelfs voor moord. Waar moraliteit zegt dat niemand het recht heeft een ander te vermoorden aangezien dat een beperking van de ander zijn of haar vrijheid is, zegt de heersende klasse wederom dat het voor hun wel toegestaan is om te moorden. En ze doet dat dan ook met veel plezier. En vooral eigen onderdanen worden het slachtoffer van die moordpartijen. In de vorige eeuw werden 262 miljoen mensen vermoord door hun eigen staat. Dat is aanzienlijk meer dan dat er omkwamen in alle internationale oorlogen.

  Moraliteit stelt dat mensen gelijke rechten hebben. Wetgeving is altijd een middel van de heersende klasse om hun eigen agenda verder vooruit te willen en wetgeving zorgt er dan ook voor dat we ongelijke rechten hebben. Alleen leden van de heersende klasse hebben het recht de arbeid van de overheerste klasse in te pikken zonder er iets voor terug te geven. En als de heersende klasse mensen binnen haar eigen gebied ombrengt dan heet dat het bieden van bescherming en als ze mensen buiten haar eigen gebied begint om te brengen dan noemen we dat het brengen van democratie.

  Voor de mensen die meer willen weten raad ik aan het volgende boek eens te lezen:
  Het einde van al het kwaad; Het tijdperk van de oorlogen op aarde is voorbij, door Jeremy Locke
  http://achterdesamenleving.nl/het-einde-van-al-het-kwaad-het-tijdperk-van-de-oorlogen-op-aarde-is-voorbij/

  1. Wetten zijn geformaliseerde moraliteit. Moraliteit is alleen van belang voor het individu en per individu verschillend. Voor conflictoplossing is moraliteit dus alleen in zoverre zinvol, voor zover twee mensen deze moraliteit delen. Doen ze dat niet, dan zal in de praktijk teruggevallen worden op de grootste gemene deler, de fysieke realiteit. We zien dan gedrag als meppen, moorden of stelen.
   https://www.visionair.nl/politiek-en-maatschappij/nederland/nederlandse-rechters-hun-eigen-ergste-vijand/
   Dat de heersende klasse veel teveel te zeggen heeft over die wetten, en deze gewoonlijk de moraliteit van de heersende klasse weerspiegelen, is geheel juist. Het probleem is dan niet dat er wetten zijn, het probleem is dat er oneerlijke wetten zijn die een bepaalde klasse bevoordelen.

   1. Jij gelooft blijkbaar dat jij en de mensen om je heen het nodig hebben dat iemand op een stukje papier schrijft dat jij niet mag moorden, verkrachten en stelen en dat je dan blijkbaar veilig bent daartegen. En als diezelfde personen dan zeggen dat zij wel mogen stelen en moorden dan geloof je ze ook. Je voert wellicht zelfs hun opdrachten uit te gaan stelen en moorden als ze dat van je verlangen. Het geloof in Sinterklaas en Allah is geloofwaardiger dan je geloof in de goedheid van de heersende klasse maar goed.

    Echte moraliteit kan niet via een boodschap op een stukje papier worden verandert en dan kan met wetgeving wel. De wet heeft waarde voor de bedenkers ervan in hoeverre het jou gehoorzaam maakt aan de heersende klasse. Zo kunnen 67 mensen inmiddels evenveel geld bezitten als 3.5 miljard andere mensen. Zo konden mensen als Hitler, Mao en Staling miljoenen mensen hun eigen landgenoten laten afslachten. Applaus voor jezelf dus.

    Als je gehoorzaamheid aan de heersnede klasse en daadwerkelijke moraliteit; het niet beperken van de vrijheid van je medemens, niet eens uit elkaar kunt houden dan ben je niets minder dan een gewillige slaaf die elke daadwerkelijke immorele daad uit zal voeren als de heersende klasse je daarom vraagt. Je bent een slaaf die zichzelf en zijn medemensen onderdrukt omdat je blijkbaar meer vertrouwen hebt in de heersende klasse dan in je medemens. Je buigt netjes voor je meesters die je in hun greep hebben via Het Patroon van Tirannie: http://achterdesamenleving.nl/het-patroon-van-tirannie/

    Ik stel voor dat mensen die wel bereid zijn zelf eens na te denken en niet bereid zijn een gehoorzame slaaf van de heersende klasse te zijn zelf eens op onderzoek uit gaan.

    Wellicht dat deze eerste stap kan helpen.
    Een einde aan de slavernij, stap 1 van 5: Liefde/Openheid & Angst
    http://achterdesamenleving.nl/van-angst-naar-nieuwsgierigheid/#.VBMbvvmSyac

    1. Jij gelooft blijkbaar dat jij en de mensen om je heen het nodig hebben dat iemand op een stukje papier schrijft dat jij niet mag moorden, verkrachten en stelen en dat je dan blijkbaar veilig bent daartegen.

     Dat heb ik nergens gezegd. Ik geloof dat er een algemeen toetsbare wet moet zijn en dat deze gehandhaafd moet worden door de politie. Uiteraard moet de politie streng gecontroleerd worden door de bevolking. En inderdaad, het leven hier is aanmerkelijk veiliger (zoals blijkt uit het aantal geweldsdelicten) dan in gebieden zonder democratisch overheidsgezag zoals Somalië. Op die manier zullen daders afgeschrikt worden die geen morele bezwaren hebben tegen moord, diefstal en/of verkrachting, denk bijvoorbeeld aan soennitische extremisten.

    2. Ja de heersende klasse moet worden gecontroleerd. Succes daarmee.

     En ondertussen hebben staten zelf de vorige eeuw 262 miljoen mensen afgeslacht waaronder ook de Nederlandse overheid een flink aantal van haar onderdanen de dood in heeft gejaagd… Maar goed als overheden mensen vermoorden dan telt het voor de gelovigen in overheden niet. Sterker nog het is noodzakelijk. Net zoals de christenen en de moslims en andere gelovigen het ombrengen van mensen altijd wel op de een of andere manier voor zichzelf weten recht te breien.

     http://www.anarchiel.com/display/262_miljoen_doden_de_grootste_bedreiging_van_de_burger

     Nauwelijks zelf bevrijd van de Duitse bezetter in 1945, geeft onze overheid nog in het hetzelfde jaar opdracht tot moord en geweld – vaak gepaard gaand met de afschuwelijkste martelingen – op medeburgers van het Koninkrijk der Nederlanden in ‘ons’ Indië. De reden is de enorme bron van inkomsten waarin Nederlands Indië voorziet, waaronder olie en cocaïne, afgezet tegen de drang van het volk tot vrijheid en onafhankelijkheid.

     Minimaal honderdvijftigduizend onderdanen zijn daarom door de Nederlandse overheid verbrand in hun dorpjes, doodgemarteld of standrechtelijk geëxecuteerd tijdens de ‘politionele acties.’ Aan het begin van de eeuw levert de Atjehoorlog al een eindresultaat van minstens 70.000 gedode koninkrijksonderdanen. Tezamen goed voor bijna een kwart miljoen moorden onder de burgerbevolking: meer dan de helft van alle ingezetenen van Den Haag of gelijk aan het inwonertal van een complete stad als Eindhoven. Vervolgens heeft de Nederlandse overheid, in ondermeer de persoon van Joseph Luns, steeds onvoorwaardelijke steun verleend aan Amerikaanse interventies als de massamoorden in Vietnam voor ‘vrijheid en democratie.’

     Onze overheid is schuldig aan de onevenredige hoogte in verhouding tot de rest van Europa, van het totaal aantal joodse burgers dat in de oorlog uit ons land is weggevoerd en omgebracht. Het is in vergelijking het hoogste aantal in Europa. Het aantal doden was nooit zo omvangrijk geweest als de overheid niet op zo’n grote schaal had gecollaboreerd en haar burgers niet zo kwetsbaar had gemaakt door haar controlegerichte registratiewoede. Nooit is de registratiedrift echter zo groot geweest als nu (voor uw veiligheid uiteraard). Een kwaadwillende overheid kan thans moeiteloos afwijkenden, ‘Entarteten’, geïnfecteerden, andersdenkenden, activisten of etnische minderheden traceren en afvoeren.

     Deze eeuw verleende de christelijke Nederlandse overheid opnieuw kritiekloze steun aan massamoord op burgers, zowel politiek als militair bij de olie- en opiumoorlog te Irak en Afghanistan die onder valse voorwendselen is begonnen. Over deze megaslachtingen voor ‘democratie en vrijheid’ door zichzelf verrijkende parasitaire naties tegen de ‘as van het kwaad’, maakte Pilger een documentaire, getiteld Breaking the Silence (bekijk video). Ook de Israëlische genocide van 1300 Palestijnen onlangs, kon weer rekenen op de steun van ons christelijk kabinet.

     Nederland is medeverantwoordelijk voor bijna anderhalf miljoen doden in Irak en minimaal hetzelfde aantal dat nog wordt verwacht als gevolg van kanker, misgeboorten en geboortedefecten door het gebruik van verarmd uranium in de munitie. Daarvoor leverde Nederland al wapens aan de tegenpartij, Sadam Hoessein, waaronder 4.621 ton grondstoffen voor chemische wapens.5 Hoessein wendde deze grondstoffen vervolgens aan voor genocide op zijn onderdanen te Halabja, met ondermeer 5000 dode en 7000 Koerden met ernstige gezondheidsschade tot gevolg (Amnesty International). Nederland verdient vermogens aan de moord op burgers en behoort tot de top vijf wapenexporteurs in de wereld 6 met klanten als Israël7 en Indonesië.8

    3. Je leven is veilig zolang je de orders van de heersende klasse uitvoert. Een slaaf is veilig zolang hij zijn meester gehoorzaamt. En als dat inhoudt dat hij op orde van die meester andere slaven moet onderdrukken en bestelen en moet verraden dan doet de slaaf dat braaf.

     Als jij veiligheid onder een slavenmeester wil die jouw dicteert wat volgens hem moreel en immoreel gedrag is inplaats van vrijheid gebaseerd op natuurlijke moraliteit van het recht op een leven in vrijheid en die ruimte ook aan je medemens gunnen en de verantwoordelijkheid die daarmee gepaard gaat dan moet je een keuze maken. Eentje die jij al gemaakt lijkt te hebben.

     In mijn ogen ben je gewoon een laffe bange hond die alles doet wat het baasje zegt om zijn eigen huid te redden. Dat is althans de mindset die je hier continue uitdraagt en verdedigt. Ik geloof niet graag dat ik een jood was geweest in je buurt ten tijde van de tweede wereldoorlog.

    4. In mijn ogen ben je gewoon een laffe bange hond die alles doet wat het baasje zegt om zijn eigen huid te redden. Dat is althans de mindset die je hier continue uitdraagt en verdedigt. Ik geloof niet graag dat ik een jood was geweest in je buurt ten tijde van de tweede wereldoorlog.
     In mijn ogen ben je door ideologie verblind, heb je oogkleppen op en beperk je je tot kritiek op het huidige systeem, zonder grondig te doordenken hoe een alternatief, beter systeem er uit moet gaan zien. Je ideologie is niet in staat om zelfs de eenvoudigste tegenvragen te beantwoorden. Ik heb soennitische fundamentalisten nog een overtuigender verhaal horen vertellen dan jij, en dat is al brandhout.
     Er hoeft slechts een handjevol gewetenloze spelbrekers te zijn en je blijft nergens met je anarchistische pacifisme. Als iemand jouw telefoon pikt ren je ook naar de politie. Enfin, je bent duidelijk niet opgewassen tegen het open discussieklimaat dat er op Visionair heerst. Als ultiem zwaktebod ga je op de man spelen.

 2. Die wet is er natuurlijk zodat wij/iemand de elite die ons in een wurggreep houdt niet mogen/kunnen vermoorden, bedreigen, bestelen etc en ze op die manier altijd beveiligd zijn door politie en als nodig het leger maar het idd dus wel andersom mag/kan. Als goede mensen samenleven die dus uit nature niet moorden (het grootste deel) dan hoef je je ook geen zorgen te maken dat iemand jou vermoord in die samenleving. Daarnaast als iemand je echt wilt vermoorden als je b.v. zijn vrouw doet dan vermoord hij je nog of steekt je huis in brand etc. ook al zijn er die wetten. Als ik om me heen kijk voel ik mij niet omgegeven door mensen die zonder die wetten mij spontaan uit het niets willen vermoorden. En als iemand mij bedreigd me te vermoorden en ik klap hem dood dan ben ik schuldig omdat ik gemoord heb terwijl ik gewoon me heb verdedigd.. het gaat gewoon nergens over. Dan heb je diefstal waar ik een dief niet met een knuppel of vuist mag weg slaan en ik dus dan weer verkeerd bezig ben terwijl ik mezelf en me hebben gewoon verdedig. Ik moet me eerst laten vermoorden of bestelen voordat ik me recht en verdediging kan halen bij wet/politie. Dus dan is iemand me huis leeg aan het leegroven of me keel dicht aan het knijpen en dan moet ik de politie bellen en wachten totdat die er zijn.

  1. Wij hebben geen rechten wij maken gebruik van wetten die er zijn voor de elite. Technologie hetzelfde verhaal. De elite maakt technologische vooruitgang en laat ons klein ‘meegenieten’ . Wat wij bezitten aan technologie is gewoon (slaven)speelgoed.

   1. Het gevaar van het internet dus dat informatie makkelijk kan worden verspreid wat negatief kan zijn voor hun is natuurlijk erkend bij hun voordat ze het hebben gelanceerd. Echter is het voordeel groter dan het nadeel zo kunnen ze b.v. ondertussen iedereen vervolgen via de smartphones en computers en zijn wij zo makkelijker te voorspellen en controleren/beheersen.

  2. Beste Lacsap,

   Je hebt volkomen gelijk.
   Een goede vriendin van ons kon zelfs met blauwe plekken in haar hals (poging tot moord) nog niets uitrichten daar in die polder van jullie.
   Wij zijn die polder ontvlucht omdat naast een voelbare crisis ons leven zuur werd gemaakt door van die doorgeslagen moraalridders die het voorzien hadden op ons kleurrijke gezin. Pesten komt helaas meer voor dan je denkt, vandaar die 7 miljoen zaken bij MinJus heren, per jaar hè en alleen al in dat HOL-land…
   Hier gebeurt getreiter zoals valse aangiftes niet zo snel omdat je dan wraak kan krijgen.
   Slechts 10% van de moorden wordt opgelost , in onze sloppenwijk waarschijnlijk nog veel minder.
   Voel ik mij hier bedreigd?
   Nee, nou ja, soms maar niet echt!
   In die polder voelde ik mij soms ook behoorlijk bedreigd door veelal die MAROKKANEN (sorry) en andere soepjurken en wel om niets. Dan kreeg je weer een groep die duidelijk maakte dat je op moest zouten van hun bankje of dat je geen gebaar mocht geven voorrang te willen verlenen. Aankijken was al teveel.

   Hier is het leef en laat leven, nou ja, naast de gebruikelijke oplichterspraktijken dan.
   Het zijn net Arabieren…
   Mensen maken zelf hun gerechtigheid uit en de meeste mensen zijn zoals jij en ik en deugen dus. In de basis dan.
   Wel zo’n veilig gevoel en dat meen ik. Beter dan die laffe in hun vinex woningen opgesloten Anita’s en Sjonnies die zich wel tegen hulpdiensten keren enzo. Dat soort idioterie zie je hier dus niet hè…
   Een pedofiel of ander gespuis krijgt gewoon een kogel en komt onder een meter beton of eindigd in een uitgebrand wrak of 100km verder op de vluchtstrook. Ik weet het want ik hoor zo eea. om mij heen.
   En anders helpt de (ex) politie. Ik heb echt een keer afgesproken met zo’n doodskader hè, serieus, ik overdrijf niet. Was gewoon interesse. Als je het te bont maakt en justitie kan weinig doen dan krijg je gewoon te maken met point blank. Hoor ik mensen daarom huilen of huil ik…………… pfff
   Ik kan ’s nachts over straat. Nou ja, jij hier niet als toerist maar iedereen kent elkaar hier en geloof me, dat voelt veilig! Leef en laat leven, oog om oog, tand om tand.
   Sorry, die polder is, nou ja, was echt een paradijsje op aarde en dat kan je merken aan dat hopeloze geloof in overheid en haar geweldsmonopolie. Daarom loopt ome Joris zeker nog steeds vrij rond… De hoogste baas van OM zal toch wel braaf met 18+ doen niet?
   Germen zit of gewoon te provoceren of hij is echt hopeloos naief.
   Douwe zijn toon is zoals gewoonlijk tikkie te fel maar wat mij betreft is het gewoon 1:0 voor Douwe.
   LBNL. Brazilië is een kloteland qua corruptie en bureauratie maar het kent naast eigenrichting ook een gebrek aan ondersteuning aan die afbraak èh sorry opbouwmissies van jullie…
   Je ziet hier meer berechting door het volk en minder geweld door de staat en dan doel ik vooral op het internationale toneel. Zo van afstand bezien zitten jullie hopeloos in de val van de elite met haar eigen agenda.

   Jongeluy

   PS
   Ik wou dat Germen gelijk had…

   1. Hoe herken je complotdenkers? Al snel in een discussie gaan ze tegenstanders persoonlijk beledigen met schelden, grof taalgebruik en trekken ze de motieven en intellectuele vermogens van hun opponenten in twijfel. Helaas…..

    1. Okay, mijn doel stond even open. Jouw dooddoener cq oneliner schoot mij in het verkeerde keelgat. Normaal zie je ze niet op deze site dus na geïnteresseerd het artikel en de discussie te hebben gevolgt kan iemand in één zin mijn hele plezier wegnemen. Chapeau!
     Puntje voor jou maar dat neemt niet weg dat die opmerking kant nog wal raakt.
     Misschien moet je eens opennieuw lezen want dat lees je wel degelijk dat Germen best mainstream is. Hij is juist tegen eigenrichting en voor centraal gezag, wellicht met de nodige nuances maar daar komt ene Hannes even de discussie doodslaan.
     Lekker opbouwend maar niet heus.
     Normaal zie je weinig klootjesvolk hier vanwege de hogere intellectuele drempel.
     Als je dat arrogant vindt, klopt!
     Afijn, geniet van je doelpunt, we spreken elkaar wel weer.

     Een complotter…

 3. Op de reactie van Germen van 16 nov 2014 wil ik overtuigd zeggen, dat ik het daar volkomen eens ben met hem. Ben te moe om hier of elders nog te reageren, maar als ik voor die reactie likes kon geven zoveel ik wilde, dan kon je dat aantal niet tellen.

 4. Vredelievende waarden zijn door de tijd getoetst. Geloof in hogere waarden bied waarschijnlijk zelfs een evolutionair voordeel. Hoe groter de groep waarin onderling vrede heerst hoe beter de verhouding inhoud vs omtrek. Dus een muis heeft meer blootstelling aan kou dan een mammoet (deze is niet door kou uitgestorven).
  Succesvolle gemeenschappen (ordinaire definitie van succes), houden onderling hogere waarden aan en weten dierlijke instincten (winst op korte termijn) zoals corruptie, luiheid, agressie, onrecht, seksuele driften enz. Beter te beheersen dan niet ontwikkelde volkeren. Geloof heeft bijgedragen, zelfs de islam heeft rust en ontwikkeling gebracht in Arabische wereld. Confucianisme in China en christendom in het westen.
  Voor onderwijs is vrede nodig. Onderwijs geeft welvaart. Uitzondering op de regel is grofweg communisme (negatief) en bezit van olie (positief).
  Vrede zij met u!
  Nicolas.

  1. Sjaloom aleichem Nicolas,
   Op ISIS scholen krijgen schoolkindertjes les in het in en uit elkaar leren halen van Kalashnikovs en onthoofdingen van poppen, die ongelovigen moeten voorstellen. Voor de komst van de islam waren Syrië en Irak beschaafde landen, dat is nu wel minder. Dus iok vrees dat ik het niet geheel met je eens kan zijn.

 5. mooi dat het gebod gij zult niet doden bestaat.
  jammer dat hele groepen mensen zich er niet aan houden.
  maar van de andere kant stel dat je vrij zou mogen moorden
  zou je in zo`n wereld willen leven dat je nergens veilig zou zijn?
  er op los moord en zelf ook risico loop om vermoord te worden,
  echt gezond voor het mensenras is het niet je houd immers niemand over.
  sterf je vanzelf uit. en dat is ook niet goed voor de wereld.

Laat een reactie achter