Deze leeuw past natuurrecht toe op een zebra.

De mythe van universele rechten en natuurrechten

Veel denkers geloven dat er iets bestaat als natuurrecht en onvervreemdbare mensenrechten. Iets dat te vergelijken is met zwaartekracht of de natuurlijke getallen. Is dat zo, of zijn universele rechten een uit de lucht gegrepen geloof?

Wat is een recht?
Kern van de verwarring is het semantische onbegrip bij velen wat de term ‘recht’ nou precies inhoudt. Volgens de Van Dale is een “recht”, in de zin die we hier bespreken, een “wettelijke of morele bevoegdheid”. Een bevoegdheid, of het tegenovergestelde, een verbod, wordt toegekend door een persoon of een groep. In het Nederlandse recht spreekt men van een “rechtsbron“. Deze rechtsbron is bijvoorbeeld een wetboek of de mening van de lokale bendeleider. Als beide partijen het eens zijn over de rechtsbron, en de rechtsbron ondubbelzinnig is over de kwestie, is er geen probleem. Zijn beide partijen dat niet, dan is de vraag, welke rechtsbron het sterkste geldt. Over het algemeen is de krachtigste rechtsbron, die van diegene die het hardste kan (laten) meppen (in de praktijk: de Nederlandse en Belgische overheid), of andere, subtielere machtsmiddelen heeft. Zo kan een vrouw, die over het algemeen lichamelijk zwakker  is dan een man, weglopen, klagen of naar een andere man gaan, waardoor de eens zo stoere kerel verandert in een hoopje ellende. Samenvattend kunnen we dus zeggen dat rechten worden toegekend. Hoe sterker de entiteit achter de rechtsbron die het recht toekent, hoe sterker het recht. Je kan zelf wel vinden dat je recht hebt op de fraaie villa van de buren, maar als anderen dat recht niet aan je toekennen, heeft dat geen betekenis.

natuurrecht
Leeuw past natuurrecht toe op zebra.

Natuurwetten en natuurrechten
Dat er natuurwetten bestaan: universele regels die het gedrag van materie, ruimte en tijd bepalen, is duidelijk. Wat de bron voor deze wetten is, is nog een open vraag. Voor gelovigen niet: volgens hen is God in zijn diverse incarnaties (Shiva, Jahweh, Tezcatlipoca, Allah,  Elvis) de bedenker van al deze wetten. Als er natuurwetten bestaan, zo vinden een aantal mensen, dan moet er ook zoiets als natuurrechten bestaan. Immers: de Nederlandse wet kent ook rechten toe aan de onderdanen van Nederland. We zijn allemaal onderworpen aan de natuurwetten, dus moeten er ook universele natuurrechten bestaan. Hier is sprake van de klassieke logische denkfout non sequitur. Immers, als A (het bestaan van rechten), dan B (het bestaan van wetten) dan geldt niet per definitie als B, dan A. Het bestaan van natuurwetten impliceert niet zogeheten natuurrechten.

Natuurrechten van de gelovige
Om dit voor elkaar te krijgen moet je bijvoorbeeld de omweg van een god volgen: de god creëert de natuurwetten en omdat de mens de onderdaan is van God, kent God de mens rechten toe, bijvoorbeeld het recht om niet in de hel te branden als de mens doet wat God wil. Gelovigen doen dat zo. Zo vinden de islamitische strijders van IS bijvoorbeeld op basis van hun geloof, dat ze het door hun god Allah gegeven recht hebben om niet-islamieten te verkrachten en te vermoorden. Je kan hier spreken van een goddelijk recht. Hanteer je geen god, en accepteer je ook geen andere rechtsbronnen, dan is er maar één recht van toepassing, het recht van de sterkste, door Engelstaligen niet voor niets Law of the Jungle genoemd.

56 gedachten over “De mythe van universele rechten en natuurrechten”

 1. Zonder cultuur geen wetten of regels, (met uitzondering van de natuurwetten) die binnen een cultuur, (elke vorm van samenleving) een samenleving overeind houden. Zonder samenleving geen ontwikkeling; op geen ontwikkeling volgt onherroepelijk het uitsterven van een soort, (natuurwet). Uitstekend artikel.

  1. Zonder cultuur geen wetten, dat klopt als een bus en zonder wetten geen (cultuur van gehoorzaamheid…) Cultuur en wetten zijn beide ingesteld om gehoorzaamheid af te dwingen nadat die gehoorzaamheid is afgedwongen met geweld. (Het Patroon van Tirannie) Cultuur en wetgeving zijn beide wapens van tirannie om de vrijheid van mensen mee in te perken. Het zijn twee handen op een buik intrinsiek met elkaar verbonden. Zie hieronder wat denkbeelden van Jeremy Locke hierover. Voel jezelf vrij er inhoudelijk op te reageren.

   ————————

   Cultuur steunt de verhevenheid van de wet.

   Cultuur leert dat de wet goed en oprecht is. Het vraagt zich nooit af wie de wet heeft gemaakt; tiran en broeder zijn dezelfde.

   Cultuur vraagt zich nooit af of de wet goed is. Je moet gehoorzamen, wat de wet ook zegt.

   Op deze manier is de wet een krachtig wapen dat tegen jou gebruikt kan worden. Alle overheden maken boekdelen vol wetten die een mensenleven kosten om ze te begrijpen en legers vol juristen om ze te manipuleren.

   Al deze dingen zijn wapens in de handen van de machtigen, die ze zullen gebruiken ten laste van jou.

   Jouw waarde wordt afgemeten aan de mate waarin jij gehoorzaamt.

   De wet heeft alleen waarde voor degenen die ze gecreëerd hebben, en alleen maar omdat jouw cultuur van je vereist dat je die gehoorzaamt.

   De zuiverste uitnodiging tot tirannie is jouw toezegging om de wet te gehoorzamen wat die wet ook zegt.

   Tegen jou wordt de wet een perfect wapen.
   Wie de wet beheerst, beheerst ook jou.

   Alles wat in dit boek geschreven staat is geschreven om de denkbeelden van cultuur en wetgeving te vernietigen.
   De les die dit boek je leert is eenvoudig: niets op aarde is meer waard dan jij.
   ————-

   Voor de medelezers, ik zou zeggen lees dit boek eens door, er staan een boel interessante denkbeelden in, denk er eens over na en bekijk dan wat je er van wilt meenemen en wat niet. Denk zelf na en geef anderen de ruimte hetzelfde te doen.

   -) Het Einde van al het Kwaad (gratis download als PDF)
   -) The End of All Evil by Jeremy Locke (gratis download als PDF )

  1. Jij ook bedankt Germen :) 
   Verder zal ik de paus maar negeren ;)  Onbuigzaam conservatisme kan een samenleving compleet lamleggen en uitroeien, daar hoeft men geen neanderthaler voor te zijn….
   Om daar op terug te komen; e.e.a. kwam de neanderthalers ook duur te staan. Mijn vriendin schreef onlangs een leuk, kort artikeltje. Aanleiding was de houding die de paus aanneemt in onze samenleving.
    De paus is tegen technologische of andere verbeteringen, (wetten en regels in de samenleving) die het leven van de mens gemakkelijker, of draaglijker maken. Ik zal haar schrijven hierop niet letterlijk herhalen; maar dat ze als zij de keus moest maken, te kiezen voor het technisch aards paradijs dat wij als moderne samenleving kunnen creëren, dan kiest ze daarvoor. Mijn antwoord daarop bedroeg een vijftal pagina’s op haar site. Tot nu toe geen enkele negatief commentaar, alleen positief. Ik ga niet uitgebreid herhalen wat ik daar geschreven heb, noch geef ik haar recht op privecy ooit prijs.
   Een sterk verkort antwoord aan haar, van mij:
    
   We mogen ons gelukkig prijzen dat wij 30 000 jaar geleden niet over pausen beschikten, anders was het ons vergaan, zoals het de neanderthalers verging. Gedurende de 200 000 jaar dat zij konden bestaan, evolueerde dit volk naar de omstandigheden die destijds in de natuur golden, maar die nu veranderden, (de ijstijd naderde). Hun bouw en metabolisme was voornamelijk ingesteld op het eten van vlees. De primitieve manier van jagen, in combinatie met een enorme behoefte aan calorieën als gevolg van hun fysieke bouw en jachtmethoden, nam met zich mee dat hun jachtmethoden gespecialiseerd waren op groot wild. Op die manier stond een moeizaam verkregen succes tenminste garant voor hun behoefte aan calorieën. De homo sapiens ondertussen; deze doorkruisten als gevolg van het intreden van de ijstijd, en de ook voor hun geldende veranderingen in het klimaat, en de wild standen, de jachtgebieden van de neanderthalers. Door verminderde groei van gewassen (oorzaak kouder klimaat) nam ook de populatie groot wild sterk af. De homo sapiens compenseerden dat van nature al, doordat zij ingesteld waren op omnivoor voedsel. Tevens beschikten ze over betere jachtmethoden (gevolg van onderlinge creatieve communicatie, afspraken en de noodzakelijke regels). Het overblijvende kleinere wild bleek te snel voor de neanderthalers, die ondertussen ontmoetingen hadden met de homo sapiens. De onderlinge communicatie verliep moeizaam, maar niet perse vijandig. Leren deden de neanderthalers echter niet veel van de georganiseerd levende homo sapiens, het ontbrak hen aan communicatie vaardigheden. De soort stierf uit, al vermoed men dat sporadische hybriden later opgingen in de mens. Daarvan zijn overigens geen bewijzen gevonden.
    
   De grotere herseninhoud; en daarmee het spraakvermogen door intelligentie, in combinatie met creativiteit, hebben ons door moeilijke tijden gesleept. Helaas kan ons dit ook de das omdoen. Creativiteit van geest bracht ons de religie. Geen bewijs was daarvoor nodig, slechts ons voorstellings vermogen. Nu maak ik een flinke sprong in de toekomst.  
    
   De Hyksos, ten tijde van onstabiele perioden in het oude Egypte.
   Pas in de laatste decennia ontdekte men nu pas hun werkelijke geschiedenis, de rol die zij speelden en nog spelen. Dit komt omdat hun verleden met een bedoeling was gewist… Wat we nu van hun weten; is dat het een grote groep nomadische, Aziatische stammen betreft, op de vlucht geslagen door onenigheid en conflicten in hun oorspronkelijke gebieden.
   Wordt vervolgd.   
    
    

   1. Vervolg.
    De Hyksos (verzamelnaam voor groepen samenwerkende Aziatische nomaden met Semitisch, religieuze gebruiken). Zij maakten gebruik van de instabiliteit in een regeringsperiode in het oude Egypte, om zich daar succesvol een plaats te veroveren. Dit leidde er toe dat zij daar zelfs een tijd regeerden. Het nu onderdrukte, maar ontwikkelde Egyptische volk verzette zich daar onder een nieuwe dynastie en farao met succes tegen, en ze werden er compleet met z’n allen uitgemept. Achtervolgt tot o.a. in het beloofde land, maar sowieso naar alle windstreken en uithoeken, pasten ze zich daar met hun talenten en vaardigheden, alweer succesvol aan aan de plaatselijke culturen, religies en gebruiken. Het moge dan ook duidelijk zijn, dat wij van oost naar west vermengd zijn met hen. Echter; de overgebleven groep Semitisch georiënteerden herschreven hun religieuze volksgeschiedenis in het midden oosten grondig. En daar zat o.a de bibliotheek van Alexandrië hun stevig in de weg. Er bestonden twee van deze bibliotheken in twee verschillende landen, die met elkaar wedijverden om de grootte, kennis, en plaats van belang in de intellectuele historie. Ten gevolge daar weer van, werd de uitvoer van het Egyptische papyrus verboden, waarop een antwoord werd gevonden i.d.v. de uitvinding van het perkament. Heel knap, maar het heeft niets geholpen. De geschiedenis omtrent het ware gebeuren in het oude Egypte, strookte uiteraard niet met de nu te verdonkeremanen waarheid in de nieuwe religieuze geschriften. De semitisch (joods), christelijke, en islamitische religies lopen namelijk netjes geschiedkundig in elkaar over. E.e.a waarbij volgens afspraken het één, het ander in’t verleden netjes aanvullen moest, of in elk geval niet uitsluiten. In ieder geval, daarvoor zul je toch nauw en heimelijk moeten samenwerken als een gesmeerde, perfect gesloten organisatie. Wie of wat niet paste in hun plaatje, moest eenvoudig met geweld verdwijnen, en zoals u weet kunnen bibliotheken, steden en hun culturen flink fikken….. Dit uiteraard nog afgezien van het aanhoudend meedogenloze geweld tegen de bevolking, overal ter wereld waar men voet aan land zette. Bij mij is ondertussen tijdens mijn zoektocht naar de redenen voor dit voortgezette geweld in onze moderne tijden, een sinister vermoeden gerezen. Een vermoeden dat wat ik als de werkelijke elite achter de huidige geweldspiraal beschouw, bestaat uit de rechtstreekse afstammelingen of nazaten van die elite groep, die destijds de geschiedenis aanpasten aan hun versie van de werkelijkheid. De consequentie daarvan houdt in; dat wat men zo lollig de bankenmaffia noemt, het gevolg is van manipulaties door een daarboven gestelde elite. Wordt vervolgd.     

    1. Vervolg.
     Dat men mijn schrijven serieus neemt en meeleest, zou ik als ik een complotdenker was, nu serieus nemen :) Ik werd van het internet gemept zonder enige waarschuwing gniep gniep. Ik prefereer echter bewijs boven verbeelding, zo belangrijk kan mijn mening niet zijn, hooguit controversieel. Wat het ook was, de hele lap tekst verdween als gevolg daarvan. Ben nu even te moe om verder te gaan, welterusten. ;)

    2. Vervolg:
      
     Dan moeten we nu gaan filteren op wat is controleerbaar als feit, (wat is bewezen) wat is aannemelijk, wat is waarschijnlijk/onwaarschijnlijk.
     De geschiedenis van de Hyksos, de zekere aanwezigheid van papyrus rollen; omvattende hun bestaan en gewelddadige entree in de Egyptische cultuur, hun voornamelijk semitisch/joods religieus georiënteerde cultuur, (er zijn afwijkingen geconstateerd) wat zij daar deden in Egypte. Dat is bewezen aan de hand van latere vondsten. De beschreven, gedwongen uittocht en achtervolgingen, ook dat allemaal is bewezen. Dit geschiedde namelijk vóór de vernietiging van de bibliotheek van Alexandrië, vondsten die dit bevestigden werden pas sinds kort gevonden. 
     Wat is op grond van deze bewijzen aannemelijk:
      
     We constateren drie verschillende, zorgvuldig op elkaars geschiedenis en mythen afgestemde religies. De onafhankelijke bronnen die destijds objectief o.a. de volledige geschiedenis van het oude Egypte beschreven, en waarvan hun geschriften opgeslagen lagen in de genoemde bibliotheken, werden vernietigd. Ook dat is bewezen. Niet bewezen geacht werd of wordt, wie daaraan schuldig was. Aannemelijk is; dat omwille van de geloofwaardigheid van de dogma’s, van genoemde latere religieuze stromingen, de bibliotheken moesten verdwijnen. Dit daar deze geschiedschrijving absoluut niet in overeenstemming was met de gecreërde dogma’s en zodoende de doctrines zou schaden. Ik kan het risico niet nemen dit schrijven weer te verliezen, dus op naar het volgende hoofdstuk ;)

    3. Vervolg.
     De aannemelijkheid van bovenstaande beweringen wordt ondersteunt door het feit; dat betreffende religies  in de later correct beschreven geschiedenis, bewezen opvallend maar logisch te herleiden, massaal in hun gedreven vernietigingsdrang, zich er alle moeite voor hebben genomen en getroost, elk bewijs dat het tegendeel van hun geschriften bevatte of vormde, te doen verdwijnen. Dit was en is in de loop der eeuwen essentieel gebleken voor de individuele instandhouding van hun doctrines. Kreeg nu een waarschuwing, er is iets mis met de verbinding, tot morgen. 

    4. Vervolg.
     Het is hoogst onwaarschijnlijk; dat de goed verborgen elite achter de drie zorgvuldig op elkaars geschiedschrijving afgestemde religies, in de afgelopen 2000 jaar het onderlinge contact heeft verloren. Het is naar ik vermoed waarschijnlijker een goed verborgen atheïstische, (ligt voor de hand) hoogst ontwikkelde, maar kleine groep meedogenloos geconditioneerde intellectuelen, binnen alle drie de genoemde religieuze stromingen. Ik noem ze de onaantastbaren. Naar buiten toe hebben ze zeker geen publieke functie, ze vallen niet op, maar gebruiken hun middelen om het geheel aan te sturen in onderling overleg. Deze lieden werken niet bij banken, zitten niet in regeringen en hebben geen openlijke, maar een verborgen elitestatus. Ja ja, bewijs voor bovenstaande beweringen heb ik niet, maar afwezigheid van bewijs, is geen bewijs van de afwezigheid daarvan…. Zo werken complotdenkers… De schijnbare aanwezigheid/afwezigheid van een complot, bestaat vaak slechts uit de gedachten constructies van het individuele brein. Dat komt omdat ons menselijk brein op eigen houtje de ontbrekende informatie invult. Ons uitermate creatieve brein kent een evolutionair kostenplaatje. Wie zichzelf een dienst wil bewijzen, volge de weg die de wetenschap volgt. Wordt vervolgd.      

    5. Vervolg.
     Als we de weg volgen die althans de serieuze wetenschap volgt, dan moet ik toegeven dat voor het bestaan van een groep “onaantastbaren” geen enkel bewijs voorhanden ligt. Op basis van speculaties kunnen we dus niet verder. Wat we weten aan de hand van bewijzen, is dat we de natuur om ons heen en daar buiten niet moeten onderschatten. De omstandigheden hier op aarde werken het leven zoals wij dat kennen in de praktijk in de hand. Dat dit dramatisch en in enkele ogenblikken kan veranderen weten we ook. Ook weten we dat de hele geschreven religieuze geschiedenis grotendeels bestaat uit opgelegde doctrine beelden. De uiterst schadelijke uitwassen (terrorisme, voortkomend uit o.a. religieus, of anders georiënteerd anarchisme) werken desastreus op de voortgang en ontwikkelingen die de wetenschap ons biedt. Als we daar niet op korte termijn mee afrekenen verdwijnen we als soort. Leer wat je leren kunt en hou daar nooit meer mee op…..

    6. Op zoek naar de hypothetische “Onaantastbaren”, het verhaal over de bijbelse zondvloed en waar bedoelde Ark van Noach vandaan is gekomen, kwam ik de volgende link tegen.
      
     http://www.talkorigins.org/faqs/flood-myths.html
      
     Er zijn letterlijk honderden verschillende zondvloeden en verhalen in omloop geweest; van duizenden jaren voor de jaartelling, mondeling overgebracht, daarna voor het eerst beschreven in spijkerschrift, tot en met het schrijven in de bijbel hierover. 
      
     Het zal niet meevallen een these over de Onaantastbaren aannemelijk te maken, (tenzij men graag in complottheorieën gelooft). Aannemelijk is wel, dat een dergelijke organisatievorm sporen achter zou moeten laten. Deze zullen echter wel sterk vermengd zijn, als gevolg van onnoemelijke aantallen interacties met de vele andere politiek/religieuze stromingen op aarde. Wel staat althans in theorie in zo’n geval, dat we de Pyramide van Maslow in deze these van een extra torentje kunnen voorzien. Daar ga ik dit schrijven dan ook voortzetten.

 2. Als dit een reactie op mijn eerdere twee artikelen is hier van Jeremy Locke Germen dan heb je het hele punt een beetje gemist. Hieronder wat Jeremy Locke over rechten zegt. Ook maakt Larken Rose duidelijk dat we altijd in een staat van anarchie leven omdat leiderschap of het accepteren van externe autoriteit altijd een proces is in mensen hun eigen hoofd. Het is een geloof, het meeest gevaarlijke geloof aldus Larken Rose. In de praktijk is het onmogelijk om iemand anders verantwoordelijk voor je eigen leven te maken. Zie om dat punt beter te begrijpen ook het artikel van Pieter Stuurman – Verantwoordelijkheid is Vrijheid

  ———-

  Rechten

  Er bestaat niet zoiets als een recht. 

  Alle mensen zijn van nature vrij. 

  Het concept van het recht is bedacht door personen die mensen wilden bevrijden van een aantal lasten van de regering, maar die nog altijd vonden dat overheden meer waarde hebben als mensen zelf. 

  Het probleem met rechten is dat de regering de mens toestemming geeft voor bepaalde afgebakende zaken. Daarbuiten kan de regering nog steeds met je doen wat het wil. Zelfs binnen deze rechten leert het de mensen dat ze minder waard zijn dan de wet. 

  De waarheid is dat je vrij bent, en er is geen enkele vorm van gezag die ooit aanspraak op jou kan maken. Jij bent van nature al vrij. Dat is de waarde van de mens. 

  —–

  Het hangt dus nogal van je eigen zelfwaarde af hoe je hierin staat. Geloof je dat jezelf in staat bent te bepalen wat zinvol gedrag is of geloof je dat een ander dat beter voor je kan bepalen. 

  Als je gelooft dat iemand anders betere beslissingen kan nemen over je leven dan jezelf en dat iemand anders dus beter regels voor je leven kan opstellen dan jezelf dan moet je vooral lekker blijven geloven in wetten en rechten die je opgelegd worden door externe autoriteiten. Bedenk alleen wel dat je daarmee altijd een geestelijke slaaf van de maker van die wetten bent. En dat jezelf nog steeds de volle verantwoordelijkheid draagt voor de resultaten van het volgen van die wetten.

  De hoeveelheid religies en overheden die mensen vertellen wat ze zouden dienen te geloven en hoe ze zich zouden dienen te gedragen is aanzienlijk dus als je ervoor wilt kiezen je denk en besliswerk uit handen te geven, kandidaten genoeg en er zijn genoeg andere mensen die met je meedoen.

  Persoonlijk geloof ik echter dat mensen prima voor zichzelf kunnen denken en prima in staat zijn hun eigen gedrag kunnen bepalen. Sterker nog ik denk dat als iedereen eens wat meer zelf zou nadenken en wat meer zou nadenken over wat voor resultaten hun gedrag hebben we wel eens een volgende stap als mensheid kunnen maken in hoe we met elkaar en de planeet omgaan.

 3. Hanteer je geen god, en accepteer je ook geen andere rechtsbronnen, dan is er maar één recht van toepassing, het recht van de sterkste, door Engelstaligen niet voor niets Law of the Jungle genoemd.

  Dit lijkt me een drogreden ook wel het valse dilemma genoemd. Je doet alsof er maar twee opties zijn terwijl er in de praktijk altijd meer opties zijn.  Wat jij lijkt te zeggen is dat mensen altijd buiten zichzelf moeten kijken voor wat goed gedrag zou zijn en anders geld het recht van de sterkste. Ze kunnen daar niet zelf over nadenken en dan tot conclusies komen of in overleg met anderen erachter komen wat wenselijk en onwenselijk gedrag is? Is dat werkelijk hoe jij de mensen om je heen ziet?

  In het volentarisme gelooft men dat relaties tussen mensen op vrijwillige basis dienen te geschieden. En dat het initieren van geweld niet acceptabel is. Wat u niet wilt dat u geschied doet dat ook aan een ander niet… Mochten mensen echter wel aggressie initieren dan heeft eenieder het recht die mensen die dat doen te neutraliseren. 

  95% van de mensen die ik ken willen gewoon een plezierig leven en begrijpen heel goed dat het initieren van geweld tegen andere mensen niet een acceptabele vorm van gedrag is simpelweg omdat ze over empathie beschikken en begrijpen dat zij het liefst op een bepaalde manier behandelt willen worden en dat dat ook voor anderen geldt. 4% van de mensen staan onder invloed van een suppressief persoon en zijn daardoor zelf ook dusdanig verward zijn geraakt dat ze anderen wel geweld aan doen en 1% van de mensen is wellicht psychopaat en is zo bang voor anderen dat ze geloven dat ze alle andere mensen koste wat het kost onder de duim moeten houden. Ook wel suppressieve personen genoemd.  

  In geval van twijfel kun je altijd overleg plegen en communiceren met de andere partij. Er zijn dan geen geschreven wetten van een god, profeet, koning of regering nodig.

  Maar terug naar de 95% dat is verreweg de grootste groep, dat zijn empathische mensen, mensen die elkaars vrijheid respecteren en bij twijfel met elkaar in dialoog gaan. En het recht hebben zichzelf te verdedigen tegen de 5% psychopaten en mensen die door ze onderdrukt worden en daardoor zelf ook psychotische trekken beginnen te vertonen die bljikbaar over te weinig empathie beschikt om te bedenken dat initieren van geweld niet acceptabel is. 

  En mocht dat allemaal te moeilijk zijn voor mensen, zelf nadenken en praten met je medemens, dan is hier nog wel een code van 21 leefregels gebaseerd op gezond verstand. 

  http://www.dewegnaareengelukkigleven.nl

 4. Visionair.nl wordt zo langzamerhand een one-topic-site met als enige onderwerp: de natte, utopische droom van Douwe van een Anarchistische wereld.
   
  Ik weet niet wie uiteindelijk de eigenaar is van de naam / het domein ‘Visionair.nl’ maar als ik dat was geweest had ik Douwe opgedragen veel meer variatie in zijn bijdragen te brengen, en niet meer uitsluitend over dat flauwe ‘Anarchisme’ te schrijven. En als hij daaraan niet zou willen meewerken zou hij een schop onder zijn kont hebben gekregen.
   
  Er was een tijd dat Visionair.nl een leuke site was; met veel schrijvers en veel leuke artikelen. Nu is het ‘Douwe’s grote Dram-domein’. En UITSLUITEND ‘Douwe’s grote Dram-domein’!!!
   
   

  1. Oké, laat ik dan het initiatief nemen. Als bezorgde bezoeker. Met het doel visionair te redden… Thema / topic / polletje (misschien) van de dag is: moet Douwe een perma-ban krijgen? Of heeft visionair geen bestaansrecht meer zonder Douwe vanwege gebrek aan schrijvers?

   1. Even als ikzelf dat af en toe heb onder invloed van grote spanningen, (psychose als gevolg van overbelasting door extreme stress) kan ook Douwe daar al een tijdje inzitten, daar lijkt het ook op. Ik zit hier al vanaf het allereerste begin, (onder een ander pseudoniem) en weet dat Germen die taak moeiteloos aankan. Dat is het probleem dus niet. Douwe heeft zich eerder afdoende bewezen als een redelijk denkend mens, met zijn eerdere artikelen. Als ik hem was, zou ik evenals ikzelf dat moest doen, gewoon rust nemen. Hij heeft niet eens in de gaten dat hij mensen dwangmatig, obsessief zijn eigen wetten oplegt. 

   1. Idd. Met zijn eindeloze gedram jaagt Douwe ook bezoekers weg.
     
    Germen, als jij de eind-beheerder van de site bent: verbied de troll Douwe (>)om nog langer over Anarchisme / Anarchie te publiceren. Voordat Visionair.nl echt helemaal aan de grond is gelopen.
     
    Hak eens een keer de knoop door! Toon eens dat je een rechte rug hebt!

    1. D’r zit geen hond op dat linkse fundamentalisme te wachten. Want dat is het: links, religieus, fundamentalisme!

  2. Ook ik heb Visionair laten vallen, aangezien Douwe de site volspamt in een zeer uitgebreide gish gallop. Niet alleen verhult hij zijn werkelijke leegheid door alles uit te smeren over 100 inhoudsloze artikelen, maar hij is tevens niet in staat fatsoenlijke en serieuze discussies te voeren.

   Antares, Germen, Razorr, Tui, Merkloos, Niek, et. al.: het was erg leuk om met jullie te praten en discussiëren. Hopelijk tot ooit / elders.

   1. Lukas, ik zou je hulp goed kunnen gebruiken. Door mijn stoornis is mijn geheugen niet leeg, maar het hapert mij op de meest ongelegen momenten. Alles is er, maar ik kan er op dat gewenste moment gewoon niet bij. Ik heb hulp nodig, omdat ik zo mijn berekeningen nooit meer kan vertrouwen. Het zelfde geldt voor Germen. Neem contact met mij op. 

 5. Beter dan een verbod op publiceren over Anarchisme is zoals eerder voorgesteld waarschijnlijk een permaban! Dit omdat Douwe ‘bezeten’ (ja, BEZETEN) genoeg is om de comments voor zijn ‘zaak’ te gijzelen.
   
  De man is GESTOORD!

  1. Oh is jou dat ook al opgevallen. Reacties die hem niet aanstaan verdwijnen na een tijdje, als meneer denkt dat het artikel niet meer onder de aandacht van het publiek staat. Ik kon het aantal keren dat hij dit bij mij had gedaan niet meer tellen. Toen ik dit onredelijk (ik moest weer aan de medicijnen) en woedend geworden, uiteindelijk bij hem deed diende meneer een klacht in bij Germen, zocht en vond zelfs uitgebreid steun bij de hele redactie. Daar kreeg ik nog een maand schorsing voor en ben toen opgestapt. Zelf heb ik Germen daar destijds nooit enige mail over gestuurd, daar ik goede redenen had mijzelf niet meer te vertrouwen en wist/vermoedde wat zijn situatie was. In ieder geval, ik was de gebeten hond. In een veel later stadium (recentelijk) heb ik Germen mijn excuses aangeboden voor de rotzooi die ik hier blijkbaar heb achtergelaten. De rotzooi die Douwe hier heeft achtergelaten bestaat echter uit een compleet ontvolkte redactie. Dat komt door de manier van optreden van hem. Doe echter zo als ik geleerd heb, negeer alles wat hij schrijft alsof het er niet staat. Ik weet niet of het jullie opgevallen is, maar dat heb ik deze keer gedaan. Uiteindelijk zal die ouwe truukjesdoos  het dan toch een keer moeten opgeven. Voor mij is de strijd met hem gestreden, en ik reageer nog slechts op Germen. ;) 

 6. Het staat eenieder vrij artikelen voor visionair te schrijven. Antares, Razorr, Niek jullie hebben allemaal de mogelijkheid. Dat is jullie een half jaar geleden ook al meermalen duidelijk gemaakt. Hoeveel artikelen hebben jullie in die tussentijd zelf geschreven? Dat jullie daar geen gebruik van maken en dat je dan dus idd een redelijk eenzijdig aanbod krijgt is daarmee vooral ook jullie eigen creatie. Germen heeft de afgelopen maand 5 artikelen geschreven ik niet veel meer en verder niemand wat…

  De redactie van Visionair is al tijden naarstig op zoek naar geinspireerde schrijvers.  Hoe meer interessante denkbeelden hoe beter. Dus weest welkom en zet je woorden om in daden.

  Daarbij leek me dit artikel een duidelijke reactie van Germen op mijn eerdere twee artikelen. Volgens mij leven we in een wereld waarin iemand dan weerwoord mag geven. En als je mensen wilt ontzeggen een open en inhoudelijk debat aan te gaan dan ben je zelf de vrijheid van meningsuiting aan het beperken en daarmee dan een persoon die het patroon van tirannie implementeerd en dan ga ik daar met alle plezier tegenin. Mensen die bewust geen gebruik maken van hun eigen vrijheid van meningsuiting maar om het hardste roepen dat anderen hun vrijheid van meningsuiting beperkt moet worden omdat die mensen iets roepen waar ze het zelf blijkbaar mee oneens zijn, zijn in mijn ogen standaard voorbeeld van supressieve personen.

  En als een paar mensen overstuur raken van een wereldbeeld wat zegt dat mensen meer waard zijn dan de wet, dat mensen prima in staat zijn zelf na te denken, en dat mensen prima in staat zijn hun eigen beslissingen te maken in hun leven, sterker nog dat de waarde van de mens oneindig is, dan ben je daar natuurlijk vrij in. Be offended zou ik zeggen. Het is je eigen keuze hoe je je over iets wilt voelen. Lang leve diversiteit en een verschil in gezichtspunten.

  Dat je dan een hele grote mond opzet zonder enige inhoudelijke reactie op het artikel van Germen zelf dat is ook je eigen keuze maar goed van harde schreeuwers ben ik persoonlijk niet zo van onder de indruk. Ik zie liever een persoon die zijn eigen wereldbeeld scherp weet op te schrijven want die vrijheid heb je hier, of die op een inteligente manier een inhoudelijke discussie aangaat en ook die vrijheid heb je hier.

  De afgelopen twee artikelen van mijn hand die beide over Het einde van al het Kwaad gaan zijn zeer goed gedeelt. De een op dit moment respectievelijk 141 keer en de ander 63 keer. Een totaal van 204 shares op de sociale media voor 2 artikelen dat is bovengemiddeld. Dus blijkbaar is er ook een hele grote publieksgroep op visionair die deze boodschap wel interessant vind.

  Samenvattend, het staat jullie allemaal vrij zelf artikelen voor visionair te schrijven, graag zelfs, hoe meer gezichtspunten en themas voorbij komen hoe leuker het wordt, en het staat jullie allemaal vrij inhoudelijk de informatie van artikelen waar je het mee oneens bent te weerleggen, graag zelfs, iedereen leert van een goede open en inhoudelijke discussie. En het staat jullie ook allemaal vrij om inhoudelijk te reageren op het artikel van Germen zelf inplaats van op mijn reactie op het artikel van Germen.

  Aangezien dit artikel van Germen een reactie lijkt om mijn artikelen maak ik graag gebruik van mijn vrijheid van meningsuiting. Ik stel voor dat jullie hetzelfde doen. Gebruik je vrijheid om zelf artikelen te schrijven inplaats van mensen die een wereldbeeld delen waar je blijkbaar overstuur van raakt of het mee oneesn bent proberen de mond te snoeren.

  1. Ik constateer alleen maar dat jullie (en jij in het bijzonder) geenszins meer in de geest bezig zijn van de mission statement van Visionair.nl: https://www.visionair.nl/about/ Het Visionair uit de begintijd lijkt in de verste verte niet meer op de one topic site die het nu is.
    
   Verder constateer ik dat je werkelijk bezeten bent – repeat BEZETEN – van je utopische ideologie. (Ik raad je werkelijk aan eens met een psycholoog of psychiater te gaan praten; denk je werkelijk dat je iets veranderd aan de wereld?.  Het lijkt meer een soort publieke zelfbevrediging waar je mee bezig bent.) En na honderd-miljoen-miljard posts heb je blijkbaar je punt nog niet kunnen overbrengen. Want hoeveel mensen zijn het nu met je eens?
    
   Ik herhaal mijn verzoek aan Germen dus nog maar eens: geef Douwe een perma-ban! En als ik geen reactie zie van Germen onder dit artikel, verwijder ik iig de bladwijzers uit mijn browser en  ben ik definitief weg hier.  Ik heb de pest aan eindeloos doordrammende jankerds!
    
   Ik hoop dat degenen die het met me eens dat ook willen aangeven; graag een beetje bijval dus. ;)

   1. Ik schrijf over zoveel onderwerpen Razorr, permacultuur, psychedelica, Bashar, het econiomsche systeem, 3D printen, social engeneering, MH17, False Flags, Mainstream Media, Nieuwe vormen van Onderwijs en ja ik vind zelfeigenaarschap ook heel interessant. Zie hier het overzicht van mijn artikelen.

    Ik denk dat in een tijd van globale schuldenslavernij het idee van zelfeigenaarschap en zelf verantwoordelijkheid voor je leven nemen buitengewoon visionair is, maar goed het is prima om daarover van mening te verschillen. In een wereld waar mensen massaal nog in goden, het huidige geldsysteem en overheden geloven inplaats van in hunzelf en hun medemens dan schrijf ik daar graag eens een stukje over.

    Ik hoor je nooit klagen onder een van de andere onderwerpen. Dus volgens mij ben jij vooral heel allergisch voor specifiek dit ene thema. Dat lijkt me verder prima maar waarom schrijf je zelf niet een leuk artikel voor visionair wat je eigen visie op dit gebied is? Hoe fijn het is dat we een democratie hebben of wetten of een koning of een Europese superstaat of weet ik het, ik ken je eigen opinie op dit gebied niet omdat je die eigenlijk niet lijkt te geven. Dus geef je eigen opinie inplaats van proberen die van een ander te censureren of de kop in te drukken. Door je eigen visie te delen kunnen anderen daar wellicht ook weer wat van leren. Ik vind het altijd interessant om een standpunt van mensen te zien omdat dat ruimte geeft mijn eigen wereldbeeld eventueel wat bij te schaven. 

    Sterker nog ik zie je uberhaupt amper reageren op visionair. En bijna nooit inhoudelijk op het artikel zelf, niet onder mijn artikelen, niet onder Germen zijn artikelen. Je reageert blijkbaar alleen als een artikel je niet aanstaat. En je reageert daarop door te gaan schelden, een oproep te doen tot geweld, Germen zou me moeten trappen en een oproep tot censuur, ik zou niet meer mogen reageren of schrijven over specifiek dit onderwerp.

    In mijn ogen is dat vooral de reactie van een klein kind wat zijn zin niet krijgt. Iemand zegt iets wat je niet aanstaat, je wilt of kunt blijkbaar niet je eigen standpunten verwoorden of inhoudelijk het standpunt van de ander ontkrachten terwijl je die mogelijkheid altijd hebt op visionair dus ga je gewoon snoeihard de suppressie in. Dat is je eigen keuze maar het patroon van suppressie is voor mij totaal niet interessant. Er valt niets van te leren voor mij behalve dan het feit dat je je gedraagt als een suppressief persoon en als je bekend met dit materiaal dan weet je vrij duidelijk hoe daarmee om te gaan. 

    Jij kiest ervoor niet je eigen standpunt te verwoorden terwijl je die vrijheid hebt, jij kiest ervoor om heel specifiek onder 1 thema van mijn artikelen te reageren, jij kiest ervoor om dan niet inhoudelijk te reageren maar op te roepen tot geweld en censuur. Je kiest er zelf voor hoe je emotioneel reageert op iets wat je leest waarvan je de volle vrijheid hebt het te negeren. Neem verantwoordelijkheid voor die eigen keuzes en evalueer voor jezelf of het je dient of niet. 

    Je creeert je eigen wereld Razorr, ik zou zeggen focus op wat je wel wilt en wees daarin zo constructief mogelijk. Volg je eigen passie inplaats van de passie van andere mensen de kop in te drukken omdat het toevallig niet jouw ding is. 

    Wat ik eerder al zei, het artikel over Jeremy Locke, Het Einde van al het Kwaad is inmiddels 141 keer gedeeld. Dat geeft aan dat die mensen het dus zo interessant vonden om het te delen met hun, vrienden, familie, kennissen en achterban. Het lijkt me prima dat er ook mensen zijn die dit onderwerp niet interessant vinden. Maar hoeveel voor of tegenstanders er voor iets zijn lijkt me nooit een reden om ideeen te gaan censureren. Als je het boek van Jeremy Locke had gelezen zou je dat trouwens inmiddels ook vrij duidelijk moeten zijn. :D

    1. “… Sterker nog ik zie je uberhaupt amper reageren op visionair. …”
      
     Nee, natuurlijk reageer ik niet meer op visionair.nl. Het gaat nog maar over een ding: dat jij niet tegen autoriteit kunt. Dan moet je naar de psycholoog of psychiater… En niet hier e maar over door blijven drammen.
      
     Overigens: was het je opgevallen dat niet alleen ik maar steeds minder mensen reageren, dat bezoekers verdwijnen, dat schrijvers / redacteuren verdwijnen. Heeft dat misschien iets te maken met het gegeven dat je deze site hebt gegijzeld?
      
     Wat mij betreft tief je op en horen we nooit weer iets van je!

    2. Zie je het verschil zelf, jij scheldt, bedreigt en wil mij volledig censureren omdat een van de vele ideen waar ik over schrijf je niet aanstaat en ik nodig jou daarentegen juist uit om je eigen mening op dit punt eens op te schrijven in een artikel.

     Jij probeert vrijheid te beperken via onderdrukking, ik probeer je in te laten zien dat je veel meer bereikt door je eigen vrijheid te gaan ontwikkelen en daar gebruik van te gaan maken. Of je het zelf in wilt zien of niet. Jij krijgt echt geen gelukkiger leven door mensen die iets anders dan je vinden proberen de kop in te drukken. Ga bij jezelf na waar je eigen passies liggen en ga daarmee aan de gang.

     Misschien dit filmpje een bekijken:
     http://www.dewegnaareengelukkigleven.nl/thewaytohappiness/precepts/flourish-and-prosper.html

     En dit artikel van de wet naar geluk, een morele gids gebaseerd op gezond verstand eens lezen?

     21. ZORG DAT HET IN ALLE OPZICHTEN GOED MET JE GAAT.1

     Soms proberen anderen ons klein te krijgen, of onze verwachtingen en dromen, onze toekomst en onszelf kapot te maken.

     Iemand die ons slechtgezind is, probeert misschien met spot en op vele andere manieren voor elkaar te krijgen dat het minder goed met ons gaat.

     Pogingen om vooruitgang te boeken of om gelukkiger te worden in het leven, kunnen om wat voor reden dan ook het mikpunt worden van aanvallen.

     Soms is het noodzakelijk om direct iets te ondernemen tegen dergelijke aanvallen. Maar voor de lange termijn bestaat er ook een aanpak die zelden faalt.

     Wat proberen mensen die daarmee bezig zijn nu eigenlijk precies met ons te bereiken? Ze proberen ons zwakker te maken.

     Blijkbaar hebben ze het idee dat wij in een of ander opzicht een gevaar voor hen betekenen; dat wij, als we vooruit zouden komen in de wereld, een bedreiging voor hen zouden kunnen gaan vormen. Daarom proberen zulke mensen ons op allerlei manieren onzeker te maken over onze talenten en bekwaamheden.

     Sommige van die gekken hebben zelfs een strategie die ze overal op toepassen en die als volgt in elkaar zit: “Als A nog meer succes krijgt, kan hij een bedreiging voor mij gaan vormen; daarom moet ik alles doen wat in mijn vermogen ligt om te zorgen dat A minder succes heeft”. Het schijnt bij dergelijke mensen nooit op te komen dat ze door zo te handelen A tot hun vijand kunnen maken, hoewel A dat daarvóór niet was. Het valt in de categorie van manieren die hen vrijwel zeker in de problemen zullen brengen. En er zijn van die gekken die alleen maar zo te werk gaan, omdat ze een vooroordeel tegen iemand hebben of omdat ze “iemand niet mogen”.

     Maar hoe ze het ook proberen te bereiken, hun eigenlijke opzet is dat hun slachtoffer zich niet nog verder zal ontwikkelen in zijn leven en dat hij zal mislukken.

     Wie een dergelijke situatie met dergelijke mensen echt wil aanpakken, moet zorgen dat het met hemzelf goed gaat. Dat is de manier om hen echt te verslaan.

     O ja, het is natuurlijk wel zo dat zulke types, zodra ze zien dat je vooruitgaat in het leven, helemaal over hun toeren kunnen raken en je des te harder kunnen gaan aanvallen. En als het niet anders kan, moet je natuurlijk tegen hen optreden. Als je maar niet ophoudt ervoor te zorgen dat het goed met je gaat, want dat zou nu precies zijn wat ze willen.

     Als je maar zorgt dat het steeds beter met je gaat, zullen ze zich uiteindelijk machteloos gaan voelen en geven ze hun pogingen waarschijnlijk helemaal op.

     Als de doeleinden die je in het leven hebt de moeite waard zijn, als je bij de verwezenlijking ervan wat aandacht schenkt aan de leefregels uit dit boek, en als je zorgt dat het goed met je gaat, zul je uiteindelijk als overwinnaar te voorschijn komen. En hopelijk zonder een haar op hun hoofd te krenken.

     Dit is dus mijn wens voor jou:
     dat het steeds beter met je gaat in het leven!

  2. Douwe, is het niet een ideetje om zelf een Anarchistische site te beginnen in plaats van deze site te gijzelen?
    
   Noem je het bijvoorbeeld “Mijn_natte_utopische_anarchistische_droom.nl”
    
   Dan val je ons niet langer lastig met je kinderachtige doordrammen.

   1. Razorr is het niet een idee dat je artikelen en commentaren die je niet aanstaan gewoon negeert… En anders gebruik gaat maken van je eigen vrijheids van meningsuiting door zelf te verwoorden hoe jij over dit thema denkt, het zit je duidelijk heel hoog. Lijkt me eerlijk gezegd een stukje makkelijker en dan kunnen de mensen die mijn artikelen wel interessant vinden die gewoon blijven lezen en delen. En mensen die jouw visie interessant vinden kunnen jouw visie dan lezen en als ze willen delen. Er is ruimte genoeg voor meer dan 1 visie in de wereld.

 7. Blij dat we het daarover eens zijn. 

  Misschien dat dit stukje je kan leren om wat minder boosheid te kiezen als je iets leest wat je niet zint. 

  Choice

  In order to free yourself from the slavery of speech control, you must understand the principle of personal offense. If you are offended by a word or a sentence, then you have chosen anger and hurt for yourself.

  Culture would have you believe that it has been forced upon you, but this is not true. Culture would have you believe that evil is found in the discussion of ideas, or the passing of intentional or unintentional insults. It would have you believe that certain words, or allusions are where evil is to be found within society. If evil can create the enemy of speech, it can convince you to yield to its control. This is the design and purpose of culture.

  Though people always feel entirely justified in taking offense at speech, it is nonetheless their full choice. They have the freedom to feel anything they want when they hear the mind of another person. Yet the solution offered by culture is to force speech into a manner conducive to culture’s taste. Once you believe that the control of speech is noble, you will not wonder at why it is improper to question authority.

  Pagina 33, http://www.mensenrechten.org/wp-content/uploads/2014/05/EndofallEvil1.pdf

  En voor de liefhebbers ook de Nederlandse versie. Op pagina 29:
  http://www.mensenrechten.org/wp-content/uploads/2014/05/EindevanalhetKwaad1.pdf

  Keuzes

  Om jezelf te kunnen bevrijden uit het juk van de overheersing van de vrijheid van meningsuiting moet je het principe begrijpen waarbij iemand zich persoonlijk beledigd voelt. Als je je beledigd voelt door een woord of een zin, dan heb je ervoor gekozen om je boos en verdrietig te voelen. Cultuur wil dat je gelooft dat je hiertoe gedwongen wordt, maar dat is niet waar.

  Cultuur wil dat je denkt dat het kwaad ligt in het bespreken van ideeën, of in de uitwisseling van bedoelde en onbedoelde beledigingen. Het wil dat je denkt dat je het kwaad binnen een maatschappij kunt aflezen aan bepaalde woorden of zinspelingen.

  Het kwaad kan een vijand van de vrijheid van meningsuiting scheppen, het kan je overtuigen dat je je moet overgeven aan zijn overheersing. Dit is het plan en de doelstelling van cultuur.

  Ondanks dat mensen het altijd helemaal gerechtvaardigd vinden om zich beledigd te voelen door een uitspraak, is het toch volledig hun eigen keuze. Ze hebben de vrijheid om alles te voelen wat ze willen als ze de mening van een ander horen.

  Echter, de oplossing die cultuur geeft is om spraak te dwingen op een manier die bevorderlijk is voor de voorkeur van de cultuur. Zo gauw je gelooft dat de beperking van de vrijheid van meningsuiting bewonderenswaardig of goed is, zal je je niet afvragen waarom het onbeleeft is om het gezag in twijfel te trekken.

 8. Ik zou het prettig vinden als alle off-topic opmerkingen en oud zeer dat men kwijt wilde, inclusief dat van mijzelf, uit dit artikel werd gemodereerd. Negeren wat je niet lezen wilt of aanstaat is de beste oplossing voor iedereen. Het komt de kwaliteit van dit blad niet ten goede en is ook terug te vinden in het beperkte aantal deelnemers/reaguurders hier. Een schone lei maakt iedereen blij. :)  

 9. Dat is wat mij betreft aan Germen.
  Het is zijn artikel waar dit allemaal onder is verschenen. 
  Ik vind het prima als het blijft staan aangezien het hopelijk duidelijk is voor eenieder die dit leest dat oproepen tot het censureren nooit wenselijk nog verstandig is. In die zin kunnen de medelezers er wellicht wat van leren.

  Maar goed nogmaals dat is aan Germen gezien het onder zijn artikel staat.
  En als mensen voortaan gewoon ontopic gaan reageren of inhoudelijk gaan reageren inplaats van de aanval te openen op reageerders die een mening hebben die hun persoonlijk niet aanstaat dan hoeven we dit soort discussies in de toekomst ook niet nog een keer te hebben.

  Als jullie graag je eigen mening en visie willen ventileren op dit punt kruip in de pen. Visionair kan goed nieuwe input gebruiken.

  1. aangezien het hopelijk duidelijk is voor eenieder die dit leest dat oproepen tot het censureren nooit wenselijk nog verstandig is

   Hoe kom je dáár nou weer bij? Soms is censuur wel degelijk verstandig en bovendien valt het weigeren van artikelen voor een medium niet onder censuur maar onder het dagelijks werk van een hoofd- of eindredacteur. Een medium heeft een bepaald doel / een bepaalde richting die het op wilt, en als bepaalde stukken (artikelen, filmpjes, reacties) niet binnen dat doel of de richting van het medium passen, moet er gewoon de mogelijkheid bestaan om die te weigeren. Vrijheid van meningsuiting betekent niet dat je overal en altijd alles mag zeggen en het ook gepubliceerd moet worden. Dat is een verkeerde opvatting.

   Wat het doel en de richting van Visionair is hebben we het al vaak genoeg over gehad, en ik ben weggegaan omdat de richting die het opging mij totaal niet meer aanstond en mij zelfs in mijn andere werkzaamheden gingen belemmeren (ik werk / werkte bij verschillende media). Dan kun je wel je ‘argument’ blijven herhalen dat iedereen mee kan schrijven, maar daar gaat het niet om. Ik kan best schrijven, maar ik wil mijn stukken niet publiceren op een website die niet past bij wat ik wil uitdragen. Of waar veel andere artikelen staan die niet passen bij wat ik wil uitdragen. Ik wil niet met dit Visionair geassocieerd worden. Ik probeer de wereld positief te benaderen en wenste dat ook met Visionair uit te dragen, maar dat laatste heb ik in gefaald doordat de toon van de site duidelijk veranderde.

   Bovendien ben ik vaak genoeg met jou, Douwe, in discussie gegaan waarin ik vond dat je mij te weinig serieus nam en mij negeerde.  Belangrijkste onderwerp wat mij het meeste tegen ging staan is dat je veel uitspraken doet over wat jij de ‘mainstream media’ noemt die je te weinig hard maakt en waar je te weinig vanaf weet. Je bronnen zijn sloppy en je vertrouwt soms te veel op je eigen ervaring (die duidelijk anders gekleurd is dan mijn ervaring; en ja ik durf te zeggen dat ik meer ervaring met de media heb dan jij). Nou hoef je niet altijd de de beste bronnen te hebben om visionaire uitspraken te doen, maar de negativiteit in sommige van jouw uitspraken vraagt toch echt om betere onderbouwing.

   En over het huidige topic: je hebt duidelijk andere inzichten dan vele anderen hier. Het gaat hier om basis assumpties die misschien wel vóór de logica liggen en (nog) niet te bewijzen zijn. Veel mensen (filosofen) zijn van mening dat er wel degelijk normen en waarden ‘in de natuur’ (a priori?) te vinden zijn en denken daarbij bijvoorbeeld aan dat etnische zuivering / massa moord etc onafhankelijk van je achtergrond slecht is. Andere mensen denken dat normen en waarden continu veranderen en dus relatief zijn. Hier is veel discussie over en Jeremy Locke is ongetwijfeld één van de spelers binnen deze discussie. Of hij serieus wordt genomen weet ik niet, maar ik ben hem nooit tegen gekomen binnen mijn opleiding. En met uitspraken als “Cultuur vraagt zich nooit af of de wet goed is. Je moet gehoorzamen, wat de wet ook zegt.” vind ik dat ook niet zo raar, want dat klinkt voor mij als onzin. Als je daar in gelooft heb je een erg negatief beeld van de wereld, denk ik. Ook hier hebben we al over gediscussieerd. Ik waardeer dat jij een andere mening hebt en ik vind anarchisme een verwerpelijk maar interessant fenomeen, maar jouw manier van discussiëren maakt het niet interessant voor mij (en kennelijk voor anderen) om in de discussie mee te gaan. Je bronnen zijn te eenzijdig. Volg is een cursusje grondslagen van de ethiek of politieke / sociale filosofie. Lees is wat van bijvoorbeeld Jeremy Bentham, John Locke (geen grapje), John Stuart Mill of John Rawls die er – als ik het me goed herinner – een wat positiever beeld op nahouden dan hoe jij de huidige maatschappij lijkt te zien. Oh en als je meer over vrijheid wilt weten kan het nooit kwaad om Isaiah Berlin – Two concepts of liberty eens begrijpend te lezen.

   En over razorr: ook al kom ik hier zelf amper nog, vind ik het jammer om te zien dat een trouwe lezer als hij (zij?) die hier al jaren komt en reageert, zo ontevreden is dat hij zijn bookmarks verwijderd. Vanuit managementoptiek is dat misschien wel een van de grootste tegenslagen die je kunt krijgen. Het spijt mij om het te horen razorr, het ga je verder goed!

   1. Helemaal mee eens Niek. Verder vind ik het walgelijk en absoluut hypocriet dat Douwe glashard durft te beweren, dat het oproepen tot censureren nooit wenselijk noch verstandig is. Dit terwijl ik hem een niet te tellen aantal keren betrapt heb, op niet alleen het weg censureren van mijn reacties alleen, maar ook van vele anderen. Van mij mag hij bij deze dan ook een perm-ban krijgen van Germen. Dat weg censureren van hem niet passende reacties, was namelijk ook de oorzaak van mijn grootste ergernis hier, en de reden waarom ik dit later dan ook bij hem deed. Wat gij niet wilt u geschied, doe dat ook een ander niet!!! Maar goed, meneer voelt zich hier heer, en speelt vooral de belerende meester. Dit alsof hij de enige waarheid hier te verkondigen heeft. Praktisch de hele redactie is om die redenen al opgestapt. Alleen de hoofdredacteur Germen bleef over, en zit opgescheept met Douwe, die zich als de elite onder de waarheid verkondigers beschouwd. Bovenstaand artikel van Germen is een kwalitatief uitermate correct, en naar ethisch, moreel, en praktisch verantwoord waarheids bevinden geschreven. Toch moest meneer daar alweer op in hakken. Dit omdat de logische inhoud ervan, automatisch het tegendeel vormde van Douwes schrijven. Dat kan ook niet anders!!! De likes die meneer op Face book kreeg toebedeeld, zijn van zijn anarchisten aanhang. Ik word er gewoon misselijk van. 

 10. Een site als deze kan alleen gedijen bij tegengestelde meningen die elkaar respecteren.
  De degens kruisen en debatteren op het scherpst van de snede, daar worden we wijzer van.
   
  Deze site is verworden tot een one man show die voor niemand meer interessant is.  Ik las graag reacties van bepaalde reageerders.  Die zijn er niet meer.  Maar op eenzijdige informatie die zichzelf bovendien herhaalt zit ik niet te wachten.  Mijn advies: doek toch op deze site.  Kennelijk zit er een houdsbaarheidsdatum aan wat een mens hebben kan.
   
  Have fun.

  1. Het heeft me zeer teleurgesteld dat een hypocriete papegaai als Douwe zijn stempel op deze site heeft kunnen drukken. Ik heb hem 2 jaar geleden al netjes gevraagd om zijn toon te matigen. Hij reageerde dat hij zijn ding moest en wilde doen. Dat hij daarmee de site verkracht, doet hem blijkbaar weinig. Hij voedt zich met de goedkeuring van gelijkgestemden en verdedigt zich met cirkelredeneringen die discussies volkomen zinloos maken.

   Je bent een schijnheilige opportunist Douwe, met selectieve informatie opname en zich verzuipt in andersmans denkbeelden om die vervolgens aan anderen wilt opdringen. Echt zonde van mijn tijd om me bezig te houden met iemand als jou. Als je je weleens afvraagt waarom er niet meer gereageerd wordt wordt, dan heb je daar de reden. 

   1. Maar jullie kunnen toch gewoon doorgaan met nieuwtjes schrijven en niet meer op Douwe reageren?
    Dan is hij maar 1 van de vele bloggers, en wordt hij een beetje onder gesneeuwt.

 11. Ja ik kan me grotendeels vinden in de bovenstaande kritiek. Dit forum is echt een one man show geworden en ik kijk veel minder hier als voor een paar jaar terug. Als ik zie dat Douwe weer eens een van zijn stokpaardjes opgestart heeft dan lees ik niet eens meer verder. Ik vond de reacties van bv ben dbd en paul r veel leuker en afwisselender. Waar zijn ze gebleven?

 12. Wat is het nut om een artikel af te zeiken?
  Je kan het toch gewoon negeren als het je niet boeit?
  Schrijf anders zelf eens een artikel ipv anoniem iemand te beledigen!
  Jullie lijken wel een stelletje gefrustreerde pubers!

  1. Ja robert, ik vind dat er wel flink gescholden word op Douwe. Dat hoeft nu ook weer niet. Hij bedoelt het vast goed maar het begint wel eentonig te worden wat hij steeds weer schrijft. Achter iedere boom zit een complottant verborgen…

 13. OK… De stand tot dusver: 7 bezoekers spreken zich uit tegen het voortzetten van de vrijheid die Douwe heeft op visionair.nl. 2 bezoekers zijn voor principiële vrijheid – als ik het zo mag interpreteren. Germen spreekt zich niet uit. Hoewel hij hier en in het verleden wel heeft laten blijken het verhaal van Douwe onzin te vinden – als ik het zo mag interpreteren.
   
  Helaas kunnen we de mening van alle bezoekers die Douwe heeft weggejaagd niet meetellen.
   
  Hoewel dit misschien geen representatieve steekproef is lijkt het er toch heel sterk op dat er een hele sterke frustatie is onder de bezoekers over het gegeven dat Douwe de site Visionair.nl min of meer heeft overgenomen. Tenminste 70 procent maar waarschijnlijk veel meer – alle wegggejaagde bezoekers meegerekend – is het erover eens dat Douwe aan banden moet worden gelegd. (En dat zal niet meevallen voor iemand die wars is van autoriteit but so be it.)
   
  Ik zou zeggen: Germen trek je conclusies, laat eens zien dat je ballen hebt en hak de knoop door!
   
  Ik dank u allen.

  1. De vrijheid op Visionair is groot, maar er zijn  beperkingen. Deze staan in de redactionele richtlijnen. Inderdaad houdt Douwe zich hier stelselmatig niet aan, onder meer door copypaste en dergelijke. Ik heb hem daar ook al meerdere keren op aangesproken, zonder dat er verbetering optrad. We zijn hier tegen inhoudelijke censuur van welke aard dan ook, maar goed, ik ben persoonlijk ook minder blij met de nogal eenzijdige onderwerpskeuze van Douwe. Vooral dat kritiekloos napraten van  denkers als Anka, sorry, de gechannelde alien Bashar en nu weer die Jeremy Locke. Visionairs praten niet na, maar denken zelf na. Ik zit al een tijdje na te denken over een goede oplossing voor dit probleem. het beste is denk ik als ik voortaan Douwe’s artikelen controleer of deze voldoen aan de redactionele richtlijnen.

   1. Misschien is een tussen-oplosssing dat je hem een formele beperking oplegt in het ventileren van met name zijn politieke (anarchistische) mening. Ook wanneer hij dit doet in ogenschijnlijk niet politiek getinte artikelen.
     
    Het probleem is volgens mij niet dàt hij zijn politieke mening uit maar de mate waarin en de wijze waarop (w.o. i.d.d. ook het vele copy-pasten). Je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen dat hij nog slechts één keer per half jaar een doorwrocht en dus stevig onderbouwd artikel mag publiceren over anarchie, Bashar e.d. Dat is ook in zijn eigen belang omdat nu met name ook zoals gezegd de vorm waarin hij zijn mening ventileert ondoordacht is.

 14. Nou nou visionaire medemens, mag het wat minder met Douwe bashen? Zeker is hij fanatiek in de discussie en overtuigd van zijn gelijk, wie niet? De laatste tijd hangt hij inderdaad anarchistische standpunten aan en brengt deze nadrukkelijk naar voren, dat mag van mij ook wel wat minder, maar dat hoef je toch niet allemaal te lezen? Ook hoef je toch niet steeds hierover in discussie te gaan (dit geldt uiteraard ook voor Douwe zelf). Hierover kun je toch gewoon van mening verschillen en doorgaan naar een ander onderwerp? Draag zelf andere onderwerpen aan, schrijf zelf artikelen over onderwerpen waarin je geintresserd bent, maar stop aub met elkaar verwijten te maken.
  Douwe heeft heel veel artikelen geschreven over allerlei verschillende onderwerpen. Ik heb de meeste hiervan met veel plezier gelezen en er zeer veel van opgestoken en ben hem hier zeer dankbaar voor. Om hem nu af te rekenen op zijn huidige reacties, vind ik zijn staat van dienst hier op visionair veel te kort doen. Mag ik een adempauze daarom voorstellen? Even stoppen met op elkaar reagerenen beschuldigingen uiten en zeker stoppen met uit naam van anderen, waarvan je niet weet wat hun beweegredenen zijn, vragen om een ban.
  Ik heb nog een ander idee om wat meer diversiteit in de artikelen te krijgen. Ik snap dat een artikel schrijven niet voor iedereen weggelegd is dus, misschien kan iedereen een onderwerp aandragen dat ze intresseert en Douwe vragen hier een artikel over te schrijven?

 15. Goedenavond.
  Nou heb ik net deze webstek een paar weken gevolgd en vind het leuk dat er hier op een redelijk frisse wijze naar de realiteit wordt gekeken. Mijn nickname is Antisoof.  AntiSoof is mijn nickname omdat ik nogal tegen sofisme ben. Sofisme in de zin van het manipuleren met taal, het drog-redeneren.
  Gewone mensen zijn meestal geen sofisten. Die gebruiken enkel taal om hun gedachtes en gevoelens te uiten. Wie wel taal gebruiken zijn bijvoorbeeld wet-gevers. Wetten en regels zijn in taal vastgelegd. Wie deze taal niet kent kan de wet moeilijk begrijpen. 
  Taal wordt ook gebruikt door het ego. Het bewustzijn van het ego bestaat m.i. onder meer dankzij taal. Het zelfbewustzijn van een mens is naar mijn idee dus o.a. mogelijk omdat de mens een talig wezen is.
  Wanneer iemand een mening heeft en die mening wordt aangevallen, dan zullen de meeste mensen dit als een aanval op hun persoon (ego) vinden.
  En dat is jammer. Waarom? Omdat veel mensen de eigen mening ziet als een deel van zichzelf. Iemand heeft zich een mening eigen gemaakt en denkt dan dat die mening iets van doen heeft met hem- of haarzelf.
  En das jammer. Want als men inziet dat men de mening niet is, maar dat men die mening op dat moment als gedachte heeft (taal dus weer) , dan is er minder reden om boos te worden.
  Dit geldt voor de doorsnee mens. Een mens dat leeft van taal ( een schrijver, politicus, jurist e.d. ) zal de taal in zijn voordeel (weten te) gebruiken. Hoe meer men weet over taal en over de werking van het ego en het zelfbewustzijn, des te beter kan e.e.a. gebruikt worden. De geest van de mens kan zo beïnvloed worden.
  Gegroet.

Laat een reactie achter