Alleen het uiterste noorden is welvarend. Het zuiden blijft economisch sterk achter. Dit wekt daar veel woede.

Achtergronden bij de rellen in Tunesië

Waarom is Tunesië, het welvarendste Noord-Afrikaanse land, nu een kruitvat geworden? Tunesië, dat op de plaats ligt waar zich meer dan tweeduizend jaar geleden  het Fenicische handelsrijk Carthago bevond, kent een vrij feminiene cultuur met een sterke pragmatische inslag. Dit geldt voor het vruchtbare noordelijke deel. Over het algemeen genomen steeg de welvaart flink, maar dan alleen in de ontwikkelde kustgebieden. Het traditionele binnenland bleef arm. Dit zette kwaad bloed in het binnenland, de reden dat de rellen hier begonnen.

Waarom de rellen in Tunesië?
De half januari 2011 naar Saoedi-Arabië gevluchte president Ben Ali was een geslepen tacticus. Kort nadat hij in 1987 de vorige president en vader des vaderlands Habib Bourguiba afzette ging hij op pelgrimstocht naar Mekka. In islamitische ogen werd hij hierdoor witgewassen van alle zonden (bijvoorbeeld het afzetten van Bourguiba) waardoor zijn steun in het land -voor meer dan twee decennia- verzekerd was.

Alleen het uiterste noorden is welvarend. Het zuiden blijft economisch sterk achter. Dit wekt daar veel woede.
Alleen het uiterste noorden is welvarend. Het zuiden blijft economisch sterk achter. Dit wekt daar veel woede.

Ondertussen versterkte hij zijn greep op het land tot een wurggreep en maakte gebruik van de politieke vrijheid die hij nu had om vrouwen meer rechten toe te kennen – Tunesië is nu het meest vrouwvriendelijke islamitische land.  Dit kan een unieke prestatie genoemd worden. Het afschrikwekkend voorbeeld van buurland Algerije waar meer dan honderdduizend mensen tijdens de burgeroorlog werden gedood en de overal aanwezige geheime dienst hielden het land al die jaren rustig. Ben Ali identificeerde islamitische extremisten als de gevaarlijkste oppositiegroep en pakte deze dan ook keihard aan. Ook doet Tunesië het economisch gezien vrij goed: nauwelijks staatsschuld (rond de vijftig procent van het BNP, onder de EU-eis)  en een groeisnelheid per jaar waar Nederlandse politici erg jaloers op zouden zijn. Ondertussen groeide de onvrede echter.

Tegenstellingen in Tunesië
Naast de tegenstellingen tussen het welvarende noorden en het arme zuiden, speelt er meer.

Gebrek aan huwelijkspartners en banen
Zoals in alle Arabische samenlevingen speelt de familie een centrale rol in Tunesië. Nepotisme is de norm. Jongens uit armere families, vooral die uit het woestijnachtige zuiden, hebben daardoor nauwelijks kans op werk. Dit is een gevaarlijke ontwikkeling, want in Tunesië moeten zoals in andere islamitische landen hoge bedragen aan bruidsprijzen en bruiloften worden uitgegeven om te kunnen trouwen. Een grote hoeveelheid ongehuwde jongens is overal een reden tot sociale onrust. In islamitische landen (en het Iran van Khomeini) werd dit traditioneel opgelost door voortdurende oorlogen met ongelovige buurlanden, waardoor het overschot aan mannen werd weggewerkt en de overlevenden in het veroverde gebied bleven of met rijke oorlogsbuit terugkwamen – voldoende voor het betalen van bruidsprijzen. In de moderne tijd is dit emigratie, maar met de steeds strengere asiel- en immigratieprocedures in het rijke westen komt deze mogelijkheid steeds meer buiten bereik.

Levensonderhoud wordt duurder
Ook in het ontwikkelde kustgebied steeg de onvrede. De censuur werd iedere dag gevoeld door de hoogopgeleide beroepsbevolking. De oplopende werkloosheid en het terugschroeven van subsidies zetten de maatschappij onder druk. Kortom: het regime werd alleen gesteund door de selecte, zeer rijke groep die baat had bij de opmerkelijke economische groei in Tunesië. Een stabiele middenklasse ontbreekt. Geen wonder dat de grote zelfverrijking door deze groep steeds meer woede opwekt.

Oprukkende islamisering van de bevolking
Het regime heeft met harde hand uitingen van islamisme, zoals de oprukkende hoofddoek, onderdrukt. In de meeste Arabische landen wordt het regime gesteund door de seculiere elite die bang is voor de islamitische extremisten.  In Tunesië wordt door het effectieve overheidsoptreden tegen deze groep de druk van de islamisten nauwelijks gevoeld, waardoor paradoxaal de effectiviteit van het Tunesische bestuur leidde tot grotere steun voor islamisering. Veel Tunesiërs hebben religieuze bezwaren tegen het huidige overheidsbeleid waarbij vrouwen naar hun mening teveel rechten krijgen en ook andere godsdiensten te weinig worden gediscrimineerd. Ze willen meer sharia. Extremistische groepen als AQIM proberen deze wrevels aan te moedigen om zo een islamistische staatsgreep in Tunesië te kunnen plegen.

Censuur wordt steeds minder effectief
De belangrijkste tegenstelling is misschien nog wel die tussen Tunesië en Europa. Door de opkomst van internet en sociale netwerken als Facebook wordt de censuur steeds minder effectief waardoor Tunesiërs kennis kunnen maken met het leven in vrijere, welvarende landen. Sociale media stelden de Tunesiërs nu ook in staat om hun protesten te coördineren. Dictaturen kunnen zich alleen handhaven door een effectieve controle van de informatiestroom. Die verdwijnt steeds meer. Tunesiërs krijgen steeds meer door hoe ze al die jaren door de media zijn gemanipuleerd en reageren daar, logischerwijs, woedend op.

Verwachte ontwikkelingen
Veel Arabische landen zijn kruitvaten waarin een jonge, verarmde bevolking met bruut politiegeweld onder de duim wordt gehouden. De werkelijke oorzaken van de economische stagnatie – corruptie, voortrekken van familieleden en veel te veel bureaucratie en ambtelijke willekeur – zijn de bevolking onbekend, waardoor wordt teruggegrepen op wat bekend is. Dat is het islamitische geloof dat, het moge bekend worden verondersteld, zowel een politiek als religieus systeem claimt te zijn. Het voorbeeld in Tunesië – het succesvolste en sociaal gezien meest progressieve land van de Arabische wereld – kan ook de bevolking in andere Arabische landen aanzetten tot een opstand.

Dictator Gadaffi in buurland Libië maakt zich zorgen. De grassroots van zijn regime zijn weliswaar beter georganiseerd dan in Tunesië en hij heeft de Derde Weg, een unieke mengeling van socialisme en islamisme bedacht, maar ook zijn bewind kan weinig genade vinden in veel islamitische ogen. In Egypte en Syrië is de kans op opstand nog een stuk groter. De Marokkaanse koning kent als politiek en religieus leider meer legitimiteit waardoor hij zich minder zorgen hoeft te maken. In Algerije is de brand al uitgewoed – de bloedige burgeroorlog heeft de behoefte aan nog meer geweld effectief doen bekoelen.

Vermoedelijk zullen nu in Tunesië de progressieve hervormingen op het gebied van vrouwenrechten en vrijheid van levensovertuiging voor een groot deel terug worden gedraaid. Dit is een veilige en goedkope manier om de steun uit islamistische hoek voor het nieuwe regime te vergroten.

13 gedachten over “Achtergronden bij de rellen in Tunesië”

 1. Daar gaan we weer. Islamisering, dus achteruitgang van de rechten van de mens, en met nadruk de rechten van de vrouw. De prijs die betaald wordt voor onderdrukking, is ontwrichting van de samenleving, want zo blijft het niet. Een islamitisch regime, kan bij de huidige ontwikkelingen in de moderne westerse wereld niet op genade rekenen als het erop aan komt, de islamisering verder te verspreiden. Ook wordt zo’n land gegarandeerd gecontroleerd door de democratische regeringen in nauw verband, wat sancties betekent. Want je kunt eenvoudig gewoon de islam niet teveel ruimte geven. Ze willen overheersen, en zijn niet vrijheidslievend met betrekking tot de rechten van de mens. Wat een rotzooitje is religie toch. Laat het aan de religie over, en het volk wordt vee.

 2. “”Laat het aan de religie over, en het volk wordt vee””

  Lijkt me niet dat je daar een religie voor nodig hebt!

  “Ze willen overheersen, en zijn niet vrijheidslievend met betrekking tot de rechten van de mens”

  hmmm heb je het nou over een Shell, Turm oil, BP, en andere multinationals en de westerse legers, in het midden oosten die tal van wetten overschrijden met hun oorlogsvoeringen.

  1. toppop.

   Ik weet precies wat je bedoelt, en vind jouw opmerking dan ook terecht.
   De andere zaken zoals je die beschrijft spelen ook een zeer grote rol, maar die had ik hier niet aan willen roeren, omdat daar al genoeg op in wordt gegaan op deze site. Het kapitalisme is een even grote pest, die hetzelfde doet.

 3. toptop,
  In het Midden-Oosten is ALTIJD oorlog, onderling.
  En zodra een land hulp nodig heeft geeft niemand thuis. En het Oosten mag ook blij zijn dat het westen olie afneemt, en de regering in dat land moet op de eerste plaats zorgen voor de rechten en de faciliteiten van de onderneming en de (arme) bevolking, zij hebben immers olie in de grond!
  En de religie overheerst ten koste van het individu. Mensen uit zulke landen die hier komen kunnen niet goed met (individuele) vrijheid omgaan, ze weten zelfs niet goed wìe ze zelf zijn.
  Wie wil er nou geen welvaart en vrijheid, en vrede?
  Een enkele Bush en een heleboel schurken moeten vervangen worden door betere leiders die niet alleen aan bezit denken maar ook aan de genoemde punten, voor alle mensen. En alle mensen zouden een goede opleiding moeten krijgen om mee te kunnen denken over een vreedzame oplossing, door naar zichzelf te kijken en naar hun eigen land, en niet altijd de schuld te geven en de eigen verantwoordelijkheid af te schuiven.

 4. Het artikel klopt niet helemaal, en ook de eindconclusie niet. De revolte in Tunesie is helemaal niet geinitieerd door het islamisme, sterker nog, een overgroot deel van de bevolking wil weinig te maken hebben met islamitische fundementalisten.

  Ook mag toegevoegd worden als economische oorzaak: De kredietcrisis, die ook gevolgen heeft gehad voor Tunesie in bijvoorbeeld investeringen en toerisme.

  ”De belangrijkste tegenstelling is misschien wel die tussen tunesie en europa”..vervolgens een stuk over sociale media en internet. Dit is juist een overeenkomst en geen tegenstelling.

  Verder vergeet je erbij te zetten dat het Westen; de VS en de EU, en met name Frankrijk het regime van Ben Ali sterk heeft ondersteund, zowel militair, financieel als moreel. Tot op de laatste snik heeft Frankrijk angeboden aan ben Ali ordetroepen te sturen om het naar vrijheid zuchtende Tunesische volk onder de duim te houden.

  Maar de grootste fout in dit artikel is de eindconclusie: Al Qaida is helemaal niet zo geliefd bij de arabische volkeren. De opstanden en demonstraties die we nu zien in veel Arabische landen worden JUIST niet gedreven door islamisme, maar juist in naam van de democratie, mensenrechten en tegen corruptie. Gewoon heel menselijke waarden.

  1. ramzi.

   Alle commentaar zoals ik dat hier van jou lees, werd in het artikel al aangevoerd. De argumenten die jij aanvoerde, zijn al aangevoerd door de auteur van het artikel, dus lees het nog maar eens. Ook ons commentaar houdt rekening met deze omstandigheden in z’n totaal. Je hebt bepaalde zaken niet goed gelezen of geïnterpreteerd, maar fouten mag iedereen maken, doen wij ook.

   1. In grote lijnen met je eens. Er wordt wel eens wat te vaak de nadruk gelegd op de religie. Terwijl mensen het gewoon beter willen hebben. Ze vechten voor dingen als hun kinderen te eten geven en een toekomst in vrede. Als een religieuze partij daar bij kan helpen, zullen ze dat aanvaarden.

  2. Ramzi,
   Er is (net als bij de opstand tegen de sjah van Iran in 1979) inderdaad geen islamistische hoofdreden voor de opstand. De meeste opstandelingen zijn boos vanwege de uitzichtloosheid van hun bestaan, de censuur, werkloosheid, gebrek aan werk en inkomen. Wel is er onder de bevolking behoorlijk wat verzet tegen de seculiere koers van de regering. Dit zal dus zeker meespelen bij de opstand.

   Veel westerse politici denken dat democratie niet geschikt is voor islamitische landen. Die conclusie trekken ze uit onder meer Algerije (vrije verkiezingen ontaardden in burgeroorlog), Irak (onbestuurbaar door haantjesgevechten) en dergelijke terwijl dictaturen als Syrië of Egypte stabiel zijn.
   Dit is ook de reden dat ze dictaturen steunen, ze denken dat het alternatief een Iran aan de Middellandse Zee is.

   Al Qaeda is niet erg geliefd bij islamieten (logisch, ze vermoorden voornamelijk mede-islamieten en ongelovige toeristen, militair kunnen ze nog geen deuk in een pakje boter slaan), maar de roep om “meer islam” is dat wel. Hier en in de VS kijtk maar een handjevol mensen naar televisiedominees, de meerderheid van de islamieten kijkt trouw naar schotelimams met vaak extremistische standpunten.

 5. Het leven starte niet in 2011,of bij je eigen geboortedatum.Er is nog een geschiedenis voor al die dictaturen geweest.Vandaag de dag een kruisvaarders-oorlog bezig is door zeer hoge regente leden.Ook het cristendom kent zijn geschiedenis,hoe het andere wilde overheersen.Eerst kreeg je het jodendom,wat de eenheid creeerde,wat goden betreft.Toen kaapte de bijbel het verhaal van de joden,met een eigen messias en toen kreeg je de Islam,wat een eigen godsdienst wilde hebben,omdat de bijbel iedereen wilde bekeren op straffe van de dood. Zo is de Islam ontstaan.Het verschil van veldslagen tussen de 2 religeuse stammen/volkeren was dat het cristendom alles vernietigde wat het oude cultuurtje was,en dat de islam alleen het geloof bracht.Al die landen waar de islam,het cristendom had verslagen,ze nog steeds hun taal spreken,en hun cultuur hebben behouden,terwijl overal waar het westen geweest is,men europees moest spreken,en westerse kleding dragen.En de gehele cultuur werd vernietigd,Zie maya’s,inca’s en katharen.Dan de rest waar nu het westen zit,zoals Israel,turkije,azie,midden oosten,etc en etc.Vandaag de dag is het kalifaat verslagen.In 1923 officieel het kalifaat ontbonden werd.In plaats van het kalifaat,is er nu een nationalistisch denken ervoor in de plaats gekomen.wat elkaar nu bestrijd,omdat het westen het zo wilt.

 6. @tamso
  Verdiep je eens in de kruistochten. Die waren reacties op honderden jaren islamitische invasies. De christelijke landen hebben hun culturen grotendeels behouden, inclusief talen, terwijl de islamitische landen een grote eenheidsworst zijn. Niet voor niets mag er alleen in het Arabisch gebeden worden, terwijl christenen dat in elke taal mogen doen. Niet voor niets zijn vrijwel alle niet-islamitische minderheden verdwenen in islamitische landen. Natuurlijk hebben ook de christenen verschrikkelijke dingen gedaan. Het verschil is dat wij dat openlijk toegeven in onze geschiedenisboekjes en het zelf als fout beschrijven, terwijl in de islam zelfkritiek verboden is, zijn hun geschiedenis dus als vredelievend en goed leren. Maar dat is de islamitische fabel. De kalifaten waren enorm bloederige expansieve rijken die aan circa 270 miljoen niet-moslims het leven hebben gekost. Lees maar eens over de hindu genocide van 1000-1500.

 7. Libische toestanden en Cohen’s thema, “de boel bij elkaar houden”.

  Tweedeling begon toen de eerste Moslims binnen waren en wordt steeds groter. Waardoor? Omdat Moslims volgens hun religieuze politiek zich niet mogen mengen met de westerse culturen. Dit staat vast. Islamitische opstandelingen die gesteund zijn door de Westerse politiek, vechten in feite voor een nieuwe dictatuur. Deze Moslims zullen islamitische politieke stelsel nooit hervormen. 140 miljoen Christenen en circa 57 miljoen andersdenkenden die in 35 Moslimlanden wonen en de oorspronkelijke bewoners zijn van die landen verwachten hiermee geen veranderingen. Deze gewapende Moslims die “Allah Akbar” schreeuwen tegen huidige dictators blijven bij hun eeuwenoude ideologie en stichten ze straks nog meer dictatoriale regimes.
  In Nederland dreigt een Libische toestand te ontstaan. Overal in de wijken zijn er fundamentalistische kolonisten actief, imams en andere leerkrachten zijn bezig om jonge mannen en vrouwen te opleiden!

  Ze stellen onomwonden dat Nederland moet worden overgenomen. Sterk georganiseerde Turken en Marokkanen zouden nieuwe instroom te bevorderen via: hun bruiden uit een islamitische land halen, creatie van een gesloten maatschappij waarin uitsluitend via TV schotels gekeken wordt naar eigen staatspropaganda, eigen scholen oprichten, moskeen bouwen. Op die manier wordt er een nieuwe bevolking gevormd die heel snel in aantal toeneemt. Ondertussen is het aantal moslims in Nederland explosief gegroeid. De vele kolonisten uit Marokko, Turkije, noordelijk Afrika en het Midden-Oosten doen ook het aantal illegale moskeeën en korancursussen. Dit is nog erger dan de Libische stammen toestanden.
  Er bestaan geen zuilen meer en er tekent zich bijgevolg steeds duidelijker een ‘spontane apartheid’ af tussen verschillende groepen. Er ontstaan steeds meer ‘zwarte scholen’ en ‘zwarte wijken’, waar grote moskeen gebouwd worden.
  De kansen op integratie zullen steeds kleiner worden en de kansen op een permanente apartheid in onze samenleving worden steeds groter naarmate het aantal Moslims groter is en de instroom blijft voortduren. Dit betekent een permanente bron voor het ontstaan van spanningen en conflicten.
  Met de gaande krijgen de moslims steeds meer macht In Nederland. Grote delen van sommige steden zijn al etnisch anti-Nederlands. Grote groepen zijn etnisch met elkaar gescheiden en groeien steeds uit elkaar: dan hebben we straks hier ook zo maar Libische toestanden, grote onlusten of erger, burgeroorlogen. De kritische grens is voor de moslimbevolking in Nederland bereikt. Kappen met verdere immigratie en mogelijkerwijs het radicale deel terugsturen naar land van oorsprong. Nu kan het nog zonder bloedvergieten.

  Het zijn altijd dictatoriale moslimlanden waar minderheden worden onderdrukt, die de grootste mond hebben over racisme en discriminatie!

  In veel moslimlanden mogen christenen niet zeggen dat Christus de Zoon van God is, omdat dit een ideologische gevaar is voor de islam. Christenen zijn in het Midden-Oosten en Noord_Afrika een minderheid, vaak achtergesteld, onderdrukt of zelfs het doelwit van geweld. Veel christenen voelen zich niet meer thuis in hun eigen land. Konijnachtig fokkende Moslims hebben overal meerderheid gekregen en oorspronkelijke bewoners worden in de rol van vreemdeling geduwd, hoewel ze tot de oorspronkelijke bevolking behoren, net als in Nederland. Schaamteloze Turken en Marokkanen rukken verder op: via de media die door hun dictators gecontroleerd is, worden Moslims die daarin zin hebben, aangeraden naar Nederland, België enz. te gaan: in Nederland kan iedere Moslim zijn geluk beproeven zonder visum, zonder eerst een baan te hebben, zonder toestemming.
  Vraag is waarom kunnen de 140 miljoen Christenen die in 35 Moslimlanden wonen en de oorspronkelijke bewoners zijn van die landen hun eigen geloof niet mogen uitoefenen, hun kinderen geen christelijke namen geven, geen radio en tv uitzendingen in eigen taal volgen, is dit democratie? Turkije, Soedan, Pakistan, Marokko en Egypte moeten stoppen met de Christenen te terroriseren! De oorspronkelijke bewoners van huidige Turkije en veel Arabische landen hebben tot op heden geen rechten, terwijl dwaze EU politicus Moslims helpen met de bouw van grote Moskeen, volgen van islam lessen en creatie van Turkse – Arabische enclaves binnen Europa. In Turkije en omtrent Midden-Oosten zijn de afgelopen eeuw wellicht miljoenen christenen vermoord of gedeporteerd. Al die tijd deed de wereld de oogjes dicht. Men mocht hier niets over zeggen. In Moslimlanden worden christenen onderdrukt, dan ook hier in Nederland geen moskeeën. Er zijn nu meer dan genoeg moskeeën. Als wij in islamitische landen geen kerken mogen bouwen, ja als zelfs christenen worden vermoord omdat ze christen zijn, dan mogen jullie hier ook geen nieuwe moskeeën bouwen. We hebben zelfs niet zoveel rechten als de Moslims in Europa! terwijl wij de oorspronkelijke bewoners zijn, Mensenrechten in moslimlanden bestaan gewoon niet…
  De meeste westerse leiders ontkennen de connectie tussen geweld en de Islam. De elite heeft de neiging om de Islam af te schilderen als een mysterieus geloof dat tolerant en vredelievend is. Men baseert zich daarbij op de zgn. vrede-teksten en de terroristen als rand-figuren. Europese politici zullen in toenemende mate rekening moeten houden met de moslimkiezers!! Er zijn al hele gebieden waar niemand bij de verkiezingen kan winnen, als ze niet de steun hebben van de moslims…
  Men vergeet daarbij een verklaring te geven van het geweld dat van meet af aan de Islam heeft vergezeld, dertien eeuwen lang.
  Kijk naar al die dictatoriale regimes in Moslimlanden. De Islam heeft een doctrine van geweld tegen de westerse volkeren.

  Het verlangen van de Islam is de wereldwijde overheersing met onderdrukking van alle andere volkeren. Kijk naar 25 Arabische dictators:een verplichting die de hele Moslimgemeenschap met elkaar verbindt. De ellende is dat we met het toelaten van de Moslims tot onze gemeenschap het “Paard van Troje” hebben binnen gehaald en we niet goed weten hoe we de strijders in het paard moeten houden. Moslimstaten van verschillende culturen hebben iets gemeenschappelijks en dat is de neiging om met hun buurstaten in conflict te leven. Marokko tegen de west Sahara, Turkije tegen de Armeniërs en Koerden, Op de Filippijnen zien we hetzelfde patroon. Ook in Indonesië is de strijd op de Molukken gaande. Somalie tegen de afrikaanse stammen, In Thailand en China komt nu ook de strijd. De strijd tussen de Moslims en Hindoes in India is welbekend. Soedan is een ander voorbeeld van de strijd tegen de buren voor nu al twintig jaar. Nigeria ook daar is strijd en Kenia is het volgende land. Ook in Mauritanië, Kosovo, Bosnië Albanezen, Tsjetsjenië, enz.Hoe is het mogelijk dat er zoveel anti_westerse Moslims helemaal door Turkije kunnen reizen en vrijwel onbelemmerd de grens met Europa over kunnen steken? Waarom moet dat paspoort opgedrongen worden aan de Turken die zich wel aan willen passen in Europa?
  Let op:niet lang geleden stonden de Turkse legers voor de poorten van Wenen. Het Turkse onderdrukking is er nog steeds, alleen neemt het nu de vorm aan van sluipende immigratie en een Turkse overheid die zich actief met in het buitenland wonende turken bemoeit en de Moslims organiseert. De ramkoers van de Turkse overheid wordt steeds duidelijker.
  Turkije in de EU en NAVO is er een Trojaanse paard binnen.
  Niet_islamitische minderheden worden nog steeds onderdrukt. Niet alleen Christenen zijn slachtoffer van de repressie. Ieder- een die de Turkse regeringspolitiek bekritiseert, loopt grote kans op vervolging: journalisten, advocaten, mensenrechtenactivisten. Op deze manier maakt het Europese Unie zich schuldig aan negationisme.  Een uitspraak doen over genocide, over de bezetting van eiland Cyprus, over de rechten van de Koerden, Grieken en Armeniers, Dat staat haaks op de resoluties van het Europees Parlement waarin de genocides, onderdrukking van de alle minderheden in Turkije heel expliciet erkend en veroordeeld worden.
  Turken voelen zich heel sterk en dreigen nu al heel veel. Het is verschrikkelijk om te zien hoe de Armeniërs, Pontische Grieken van Zwarte zee, Suryaniler, als tweederangs burgers, worden behandeld in Turkije. Waarom zijn de Christenen anders gevlucht uit hun eeuwenoude thuisgebied? De meeste christenen komen uit Mesopotamie, het land tussen de twee rivieren. Helaas zien we nog steeds verschrikkelijke nieuwsberichten over christenen die in Arabische landen worden afgeslacht. Wat doet Europa en de VS? Ze staan erbij en kijken ernaar. Egypte is nog niet verandert. Christenen worden nog steeds afgeslacht…De onverzoenlijke en intolerante houding van delen van de Turkse en Arabische machthebbers ook al is het verraderlijke EU regeringspolitiek. De huidige machthebbers in Turkije, de leger en Moslims zijn doodsbang voor schadeclaims van Armeense, Griekse Cyprioten en Koerdische slachtoffers en Bovendien druist zo’n historische terechtwijzing in tegen de trotse, nationalistische, patriottische gevoelens van de meeste Turken, een gevolg van de indoctrinatie van de leer van het Leger en islam. Zelfde Turken en arabieren in EU landen vormen een grote gevaar voor de stabiliteit van de lidstaten. Er blijft zowel op het politiek-ideologische als op het culturele en strikt nationalistisch en religieuze gebied de gerichtheid op islamitische landen erg groot. Integratie is onmogelijk. Islamieten zijn sinds 1400 jaar in geen enkele land geïntegreerd met een niet islamitische cultuur. Ze hebben uiteindelijk al die landen bezet. Landen waar ze oorspronkelijk als immigrant binnengedrongen waren, hebben ze verandert in een moslimland! Weliswaar – en daar wordt doorgaans te weinig rekening mee gehouden- worden ze hier ook nooit geïntegreerd.
  Op basis van dit etnische of religieuze elementen georganiseerd hoge emigratiegraad uit Turkije en andere Arabische landen tegen Europa is een grote wapen, en dit samen met de zwakke EU leiders vormt een grote gevaar voor EU volkeren. Moslims fokken als konijnen:huidige demografische nachtmerrie waarbij de moslims door stevig doorfokken als vanzelf de grootste partij worden in Europa is een van de belangrijkste bedreiging. Ze gaan Europese volkeren verdrukken via hun export nog miljoenen Moslims naar alle gebieden. De integratie in het woonland moet worden tegengegaan, want hier kan het dictatoriale regime in het moederland last van krijgen, zowel financieel als politiek. Het met de satellietschotel uitsluitend naar tv-programma’s uit het moederland kijken wordt bevorderd. Evenals nieuwe huwelijksverbindingen vanuit het woonland met bewoners van het moederland. Het propageren van de hoofddoek als uniform van de Islam maakt deel uit van het segregatiedoel. Door zich met dit “onschuldige lapje stof” te onderscheiden zal integratie geheid flink worden gehinderd. In een andere log staat beschreven welke functie de hoofddoek heeft in de vrouwengroep. In het moederland zelf heeft de moskee nòg een belangrijke functie. Zij organiseert de door massale corruptie en wanbeleid ontstane boosheid als bliksemafleider op een voor het regime veilige wijze. M.a.w. deze massa Moslims welke kweken als konijnen zijn de ondergang van onze sociale wetgeving want overbevolking brengt ramp. De ideologie achter de Islam kent maar een houding tov andersdenkenden: Dhimmies” = onderworpenen, zonder rechten behalve de plicht een extra belasting te betalen.
   
  Elke Koerdische organisatie of partij zal in Turkije vroeger of later geconfronteerd worden met de terrorisme, wat in Moslimlanden populaire is. Elke keer als de Koerden hun rechten op een parlementair-democratische manier willen verdedigen, dan worden ze in de cel gesmeten of gebombardeerd met rechtszaken. Dat daarna de Koerdische gemeenschap zich met geweld weert tegen Turken en Arabieren is onbegrijpelijk voor de handlangers van Moslim dictators…. Het is dan ook de elite die de agenda uitvoert van Turkije en andere Moslimlanden en zo een wapen is in de handen van de volksonderdrukkers waar ook ter wereld.
  En vergeet niet wat Turkije heeft gedaan met een groot deel van Cyprus, het halve eiland bezet in de jaren 70 alwaar ze de autochtone bewoners verjaagd hebben, en de vele christelijke kerken die ze aldaar vernietigd hebben. Dat zijn de Turken met hun islamitisch geloof.
  Daar waar Islam heerst en regeert worden systematisch alle zaken opgeruimd die ook maar enigszins iets te maken zouden kunnen hebben met andere denkbeelden. Het eens zo mooie Byzantium is door de Turken volledig gesloopt en vakkundig opgeruimd, ditzelfde is ook gaande in andere landen die door Islam en Arabieren bezet zijn.

  Dat er al onteigend is geeft al aan hoe de Turken over andere geloven denkt dan de Islam. In Turkije gebeurt het zelfde als de Taliban die de eeuwen oude Boeddhabeelden in Afghanistan hebben vernietigd van ook een beschaving, weliswaar van een tijd geleden. Wacht Europa op het moment dat hier hetzelfde gaat gebeuren?
  Van het eiland met EU-politici in Brussel kan je onmogelijk iets verwachten, die hebben hun eigen agenda maar worden wel onderhouden door ons, de bewoners van Europa. Het wordt tijd om wat daar is opgetuigd weer wordt afgebroken.

  We mogen nu al van geluk spreken als de vrede in Europa bewaard blijft. Maar met de gaande krijgen de moslims steeds meer macht In Nederland. Grote delen van sommige steden zijn al etnisch anti-Nederlands. PVDA leider praat nu over “boel bij elkaar houden”, grote groepen zijn met elkaar etnisch gescheiden en ze groeien steeds uit elkaar:moslims en Nederlanders, het werkt gewoon niet. Dan hebben we straks hier ook zo maar Libische toestanden, grote onlusten of erger, burgeroorlogen. De kritische grens is voor de moslimbevolking in Nederland bereikt. Kappen met verdere immigratie en mogelijkerwijs het radicale deel terugsturen naar land van oorsprong. Nu kan het nog zonder bloedvergieten.

Laat een reactie achter