Atlantis, volgens gelovigen, was een groot eiland met een machtige hoofdstad. Het eiland verdween in korte tijd in de diepte.

Bestond er vroeger een technisch vergevorderde beschaving?

Atlantis. De goden van het oude India, die elkaar met vliegende wagens, vimana’s, bevochten. Oude gravures die veel weg lijken te hebben van technisch geavanceerde apparaten. Waren de goden vertegenwoordigers van een vroegere, nu geheel verloren gegane beschaving?

Sporen in mythen en legenden
Al sinds de dageraad van de mensheid duiken er in mythen en legenden figuren op die meer kunnen dan een menselijke sterveling. Zo zijn er goden, die de wereld hebben geschapen en in staat zijn deze onder water te zetten, zondige steden totaal van de aardbodem te vegen en, vanzelfsprekend, absolute macht hebben over leven en dood. De laatste drie eeuwen zijn wetenschap en techniek in een moordend tempo gevorderd. We kunnen nu meer dan ooit tevoren in onze geschiedenis. Als een middeleeuwer of een oude Israëliet zou zien wat wij allemaal kunnen, zou hij ons ook voor duivels, tovenaars of goden verslijten.

Raadselachtige afbeeldingen en historische beschrijvingen

Atlantis, volgens gelovigen, was een groot eiland met een machtige hoofdstad. Het eiland verdween in korte tijd in de diepte.
Atlantis, volgens gelovigen, was een groot eiland met een machtige hoofdstad. Het eiland verdween volgens de legende in korte tijd in de diepte.

De Zwitserse kroegbaas Erich von Däniken en zijn navolgers plozen allerlei mythen en legenden uit naar aanwijzingen dat er in het verdere verleden buitenaardse wezens sporen achter hebben gelaten. Zo is er gewezen op de Nazca-lijnen, kilometers grote afbeeldingen van onder meer vogels. Ook de Egyptische piramides vormen een geliefde inspiratiebron voor mensen die op zoek zijn naar een verdwenen beschaving. In de oudste bijbelboeken wordt God aangeduid als Elohim, een meervoudsvorm. Reden voor de UFO-sekte Raël om te geloven in buitenaardse wezens die de mensheid gekloond hebben.

Volgens anderen bestond er een vergevorderde beschaving tijdens de laatste IJstijd. Hiervoor wordt vaak het mythische Atlantis genoemd. In dit artikel zullen we de laatste mogelijkheid onder de loep nemen. Bestond er in het Pleistoceen, 1,8 miljoen jaar geleden tot 10.000 jaar geleden, een of meerdere hoogontwikkelde beschavingen?

Zin of onzin?
Om vergevorderde technieken, zoals luchtvoertuigen of ruimteschepen, te ontwikkelen zijn heel veel mensuren nodig. Ook is er een hoog technisch peil nodig. Dit valt samen met een grote hoeveelheid mensen, honderden miljoenen tot een miljard, en een enorm energie- en grondstofverbruik om de technieken in de praktijk te kunnen brengen. Dit moet sporen achter gelaten hebben. Zelfs een relatief klein imperium  als het Romeinse liet overal in Eurazië, tot in China toe, sporen na in de vorm van munten, aardewerk of resten. Overstromingen en de verwoestende werking van erosie zullen veel sporen vernietigd hebben, maar toch zal vooral een vergevorderde beschaving veel sporen achter laten. Denk aan stuwdammen, mijnen en dergelijke.

Waar is het afval?
Stel dat er een technisch hoogontwikkeld imperium als Mu, Lemurië of Atlantis heeft bestaan. Dan moet er overal ter wereld overblijfselen zijn achtergebleven van gebruiksvoorwerpen en afval van dit imperium. Overal vinden we potscherven van Griekse amfora’s, Om weer even bij Rome te blijven: bijna duizend jaar van afval storten leverde Rome de achtste heuvel op, de Monte Testaccio van bijna twee hectare oppervlakte. Hoe hoger technisch ontwikkeld het imperium is, hoe meer afval.Wat dat betreft is er slecht nieuws. Er is geen afval van Atlantis of Mu aangetroffen, althans niet afval dat wij als zodanig herkennen. Geen blikjes Atlantis Cola, roestige vimana’s of scheepswrakken van Mu dus.

Aan de andere kant: slechts weinig materialen, voornamelijk aardewerk en edelmetalen overleven de millennia. Dat is ook goed nieuws – je moet er niet aan denken dat ons plastic afval na honderdduizend jaar nog bestaat…

Lees ook:
‘Continenten kunnen werkelijk verzinken’

9 gedachten over “Bestond er vroeger een technisch vergevorderde beschaving?”

 1. “maar toch zal vooral een vergevorderde beschaving veel sporen achter laten.”
  Het ligt er maar aan hoe vergevorderd. De sporen die je beschrijft stammen uit een bepaald stadium van ontwikkeling.

  Van dat afval is echt nogal onzin. Het vergaat. Alle serieuze verhalen over Atlantis zeggen dat het vernietigd werd in een grote explosie (sommigen spreken over kernbom, dat geloof ik dan weer minder makkelijk aangezien er dan nog straling te localiseren zou kunnen zijn; andere bronnen over een gravitatiebom). Het vergaat of wordt opgeslagen in aardlagen als dat zo uitkomt dan. Hoeft dus niet.

  Hoe kom je aan informatie?
  Ik heb een boek over regressies naar Atlantis. Hun onderzoek wijst uit dat Atlantis bestaan heeft van 200.000 jaar gelee tot ca 10.000 jaar terug. Erg interessant. Daar werden ook volop genetische experimenten uitgevoerd, waarover uitvoerig verslag:
  “Atlantis, de verloren wereld: http://www.boekenwebsite.nl/mysteries-mythen/atlantis-de-verloren-wereld
  Hier is nog een link, staat ook wel wat interessants tussen. Kan het niet allemaal voorkauwen: je dient zelf in te passen in je eigen wereldbeeld:
  http://www.wanttoknow.nl/inspiratie/de-atlantische-matrix-en-het-ontwaken-van-de-mensheid

  Dat is dan ook zo’n btje de draad die ik ontdek. Er zijn scheppende goden op vele nivo’s. Hoe dichterbij je bij ons komt hoe meer actief gespeel en gerommel met DNA. Er zijn vele intelligenties met wie je kunt levelen, door wie je je kunt laten inspireren of leiden.
  Het komt erop neer dat hoogontwikkelde intelligenties ons gemaakt hebben en dat daarna de mindere goden (Annunaki) zijn gekomen die claimen ons gemaakt te hebben, maar ze hebben ons omgebouwd voor eigen doeleinden.

  Voor zeer veel informatie, check: “Onze levende bibliotheek: Aarde; lessen van de Pleiadiers” van B. Marcianak.
  Dat is de shit!

 2. Het bekoort mensen blijkbaar een legende als waarheid te gaan beschouwen. Antwoorden op mogelijk technisch vernuft in de oudheid zijn te vinden in de bijbel. Om te beginnen is het woord Elohim als zijnde God in meervoud simpel te verklaren. God de Vader en God de Zoon. De Vader en de Zoon zijn goden. De idee van een drieenheid wordt nergens in de bijbel onderschreven. Jezus had het duidelijk over Zijn Vader en heeft meerdere keren gezegd de Zoon van God te zijn. Twee goden in het Goddelijke Gezin. Elohim klopt bijbels dus prima en heeft niets te maken met een Atlantismystiek o.i.d. De UFO sekte Raël houdt haar eigen sprookje in stand, omdat zij niets begrijpen van de inhoud van de bijbel.
  Hoe zijn dan zaken te verklaren als wat Erich von Däniken ooit schreef. Ook simpel verklaarbaar vanuit de alles omvattende bijbel. Ooit gehoord van gevallen engelen? Overdenk de macht van een engel en van een gevallen engel eens ten opzichte van wat mensen kunnen. Engelen beschikken over een grote kennis van Gods schepping. De gevallen engelen beschikte ook over deze kennis. Zij hebben deze kennis (mis)bruikt tijdens en nadat zij gemeenschap hadden met vrouwen. Hun nakomelingen, de Nephilim, waren ook behept met deze kennis. Deze reuzen, waar skeletten van zijn gevonden, hadden nog een deel van de macht van hun vaders. Het lijkt mij dan niet onwaarschijnlijk dat zij degenen zijn geweest die de “onverklaarbare” vondsten hebben gemaakt.

  1. Gerard.

   Ik heb op youtube een aantal van die reuzenskeletten gezien, compleet met opgravingen. De vraag komt dan in mij op, waarom zijn ze in geen enkel bestand met betrekking tot de evolutie van de mens opgenomen? Het antwoord kan zelfs ik nog wel geven, FAKE. Als dergelijke skeletten serieus worden gevonden, dan worden ze ook serieus genomen, en zag de beschreven evolutietheorie er ook radicaal anders uit. Met alle respect voor de religieuzen, het gaat er bij mij niet in.

Laat een reactie achter