Universitair onderwijs kan ook via internet gevolgd worden. Een uitkomst voor studenten uit afgelegen gebieden.

Internationale internetuniversiteit lost onderwijsprobleem op

Onze voornaamste hulpbron is niet aardolie, ijzererts of landbouwproducten, maar zit tussen onze oren. Massaal onderwijs in exacte vakken is essentieel om het menselijk potentieel van zeven miljard mensen te ontsluiten. Als iedere wereldbewoner door middel van een goedkoop laptopje contact kan maken met deze universiteit, kunnen we voor lage kosten alle voldoend intelligente mensen over de hele wereld voorzien van het gereedschap om de wereld een betere plek te maken.

De Toren van Babel van universitaire titels
Op dit moment is de internationale erkenning van academische titels beroerd geregeld. Zelfs binnen de Europese Unie bestond er tot voor kort nauwelijks wederzijdse erkenning van titels. Pas nu met de door de hele EU ingevoerde bachelors-masters structuur begint de internationale erkenning op gang te komen. Dit is vervelend, want vooral hoogopgeleide mensen zijn  erg mobiel en werken vaak in het buitenland. Ook leidt dit er toe dat hoogopgeleide vluchtelingen en asielzoekers jarenlang in vreemdelingendetentie moeten doorbrengen of eenvoudig werk ver onder hun niveau moeten doen terwijl er een schreeuwend tekort op de arbeidsmarkt is aan hooggeschoolde krachten. Niet erg visionair geregeld, kan je wel stellen.

Universitair onderwijs kan ook via internet gevolgd worden. Een uitkomst voor studenten uit afgelegen gebieden.
Universitair onderwijs kan ook via internet gevolgd worden. Een uitkomst voor studenten uit afgelegen gebieden.

VN bemoeit zich met de verkeerde dingen
De Verenigde Naties heeft in al die jaren sinds haar oprichting in 1948 niet indrukwekkend veel tot stand gebracht. Voor een groot deel is dit te wijten aan het te sterk gepolitiseerde karakter van de organisatie. Zo wordt een groot deel van de tijd verspild aan allerlei anti-Israël resoluties, gekrakeel over discriminatie van godsdiensten (islamitische obsessies) en klimaatverdragen (een westerse obsessie) waar vervolgens haast geen land zich aan houdt. Het belangrijkste politieke besluit van de VN – het universele verdrag voor de rechten van de mens – is reeds zestig jaar geleden aangenomen. Een internationale organisatie als de VN moet doen waar internationale organisaties het nuttigst voor zijn: dingen voor elkaar krijgen waarbij voor ieder land objectief een voordeel is te behalen. Het aantal van dergelijke issues is beperkt. Wetenschappelijk onderzoek, internationale ziektebestrijding, misschien snelle noodhulp en rampenbestrijding, bestrijding internationale misdaad en terrorisme, voorkomen van wereldwijde catastrofes en standaardisatie.

Voordelen van standaardisatie van titels
Standaardisatie van onderwijs zou dus een speerpunt voor de VN moeten zijn. Met één klap zou de scholing van derde-wereldlanden op het niveau dat relevant is in de ontwikkelde landen gebracht kunnen worden. Althans: er zou eindelijk een eenduidige maatstaf bestaan aan de hand waarvan hun onderwijs op voldoend hoog niveau gebracht zouden kunnen worden. Er zou één wereldwijd geldende universitaire titel bestaan waarmee in principe mensen wereldwijd aan de slag kunnen. De woedende demonstranten in Tunesië die nu niet aan het werk komen omdat hun diploma’s buiten Tunesië waardeloos zijn, zouden snel bijgeschoold kunnen worden en vervolgens via telewerken aan de slag kunnen. Mensenhandelaars zouden werkloos worden, in plaats daarvan zouden would-be immigranten investeren in een hoogwaardige opleiding.

Internationale internetuniversiteit
Veel landen zijn te klein of te arm (denk aan Tuvalu of Laos) om een goede eigen universiteit te stichten. Met internationaal tele-onderwijs en examencentra per land kan je een internationale universiteit oprichten. Iedereen met genoeg talent (aan te tonen door een toelatingsexamen met goed gevolg af te leggen) kan dan aan de universiteit studeren.

Om dit te verwezenlijken is niet heel veel nodig. Wereldwijd draadloos internet per satelliet bestaat al (denk aan het Iridium systeem en dergelijke). Dit kan je koppelen aan goedkope laptops (er bestaan al modellen van rond de honderd euro). Ook in landen die het qua geografie niet bepaald getroffen hebben (denk aan Mongolië, Bolivia of Nepal) kunnen zo arme plattelandsbewoners zich bijscholen tot op internationaal erkend niveau en daarna als telewerker harde valuta in het laatje brengen.

Om corruptie te voorkomen moeten examinatoren uit een ander land komen dan waar het examencentrum staat en iedere keer op door het toeval te bepalen wijze van plaats wisselen. begeleiding van studenten is duur. Dit kan voor een deel door gepensioneerde vrijwilligers met emeritaat. Deze moeten FAQ lijsten bijhouden waar de meest voorkomende vragen in staan. Als dingen onduidelijk zijn over een bepaalde paragraaf in een internettekst van de universiteit kan een hyperlink naar het FAQ item het duidelijker maken.

9 gedachten over “Internationale internetuniversiteit lost onderwijsprobleem op”

 1. Een grandioos idee, vooral de mogelijkheid om kennis toegankelijk te maken voor de arme mens in achterstands gebieden. Het is een grondrecht van elk menselijk wezen, om toegang te hebben tot alle kennis die van wezenlijk belang kan zijn voor die mens, ongeacht diens financiële positie, teneinde diens positie te verbeteren. De beste oplossing is totale verspreiding van nuttige kennis over de hele mensheid, door het in de vorm van ontwikkelings hulp, verspreiden van internet toegang. Als gevolg van de technische kennis, kunnen ze zichzelf en hun medebewoners helpen aan een menswaardig bestaan op elk gebied. Projecten die wij nu financiëren en realiseren, onstaan dan vanzelf als gevolg van de ontwikkelingen in hun samenleving, die nauw samenhangen met kennis. De economische gevolgen voor de arme bevolking, zullen tengevolge van een dergelijk initatief ongekend zijn, naast de geestelijke ontwikkeling, die nu slechts religieus en onderdrukkend is. De verspreiding van kennis zal een zegen voor de mensheid zijn, en de ondergang van de opzettelijke fantasie wereld waarin men ze nu houdt, om ze te knechten en onderdrukken.

 2. Dit “idee“ is al zo oud als dat het internet bestaat, desalnietemin is het bovenstaand artikel een goed artikel omdat het idd precies omschrijft wat het hardst nodig is en dat is kennis.

  Er is 1 belangrijke MAAR…aan het vergaren van kennis. Hoe vang je de cultuurshock op als mensen die normaal gesproken een gat in de grond moeten graven om hun behoefte te doen opeens wereldwijd toegang krijgen tot kennis waarvan ze niet begrijpen wat die kennis met hun en andermans leven gaat doen. Er zijn genoeg landen waar de kloof tussen hun primitieve cultuur en de modernere culturen gewoon te groot is, dat gaat grote problemen opleveren.(kijk bijvoorbeeld naar de nigeriaanse internetscammers die ontstaan zijn door deze kloof). En jazeker, het verspreiden van kennis over de aardbol is zeker een zegen maar dit zal goed moeten voorbereid worden. Je wilt toch niet dat elke halve gare leert hoe hij een atoombom kan bouwen, waarvan elke goede universiteit ergens de bouwplannen van heeft of minstens de basisprincipes hoe het gebouwd moet worden.

  Geef een mens een vis en hij heeft een dag te eten, leer hem te vissen en…..

  1. Alfa,

   Dat klopt, dat schreef je ook, je zal ook vast wel begrijpen dat voor arme mensen elke vorm van kennis nuttig is omdat zij overal voordeel uit kunnen halen.

   En die voordelen kunnen nogal dubieus zijn.

   Wij europeanen kunnen er ook wat van, kennis omzetten in dubieuse zaken alleen is het voor ons niet nieuw meer en dus is die kennis ook minder gevaarlijk.

   Alle kennis kan gevaarlijk zijn als het verkeerd gebruikt word, ga maar eens op de verkeerde plaatsen irrigeren, dan kan je nog behoorlijke aardverschuivingen veroorzaken. (gewoon een stom voorbeeldje)

 3. Helemaal eens met dit “idee”. Het is zoals vaak weer bedroevend hoe ons organiserend vermogen ons in de steek laat. Ik geef zelf les in het technisch onderwijs en we zitten me een partij te prutsen met papieren boeken van rond de 100 euro waar niet echt in staat wat we nodig hebben. Maar ik zie het voorlopig nog niet gebeuren dat er 1 nederlandstalige mechanicawiki komt die door de docenten gezamenlijk wordt onderhouden.

  1. Ben zeer benieuwd of studenten die er de brui aan geven dit jaar om financiële redenen, dit artikel als voorbeeld gaan nemen. Als internet examens wereldwijd betrouwbaar en erkend gestandaardiseerd worden, moet het te doen zijn. Vaak heb je een crisis nodig om het roer efficiënt om te kunnen gooien, omdat er dan sprake is van massale erkenning van een probleem dat om oplossingen schreeuwt. 2012 wordt een heftig jaar voor de minder gesitueerde, en men spreekt al van elitestudenten die het nog kunnen betalen. Denken ze nou echt dat deze kapitaalkrachtige studenten intelligenter zijn, en een verdere opmars van rechtse regeringen kunnen stimuleren? Ik bedoel maar te zeggen; waar geld zit denkt men politiek overwegend rechts, al wil ik niet generaliseren natuurlijk. Jonge mensen denken flexibeler, het kan maar zo zijn dat ze de handen in één slaan, en bovenstaande gedachten samen in de praktijk gaan brengen. Ik denk dat dat ook maar het beste is, want financieel verstotenen ontbreekt het beslist niet aan de intelligentie, om tegen het bestaande systeem in opstand te komen. Je kunt er als regering niet op anticiperen wat ze dan gaan doen, met de Arabische Lente in de praktijk als voorbeeld.

 4. Uitstekend idee, eigenlijk zouden de Ministeries van OC&W, BZ en BuZa dit per direct in moeten voeren. Geld dat nu naar nobele maar kansloze projecten gaat kan zo duurzaam geinvesteerd worden.

  Eigenlijk vind ik dan ook dat de zgn. goede doelen een bepaald bedrag van hun omzet in een hiervoor ingericht fonds zouden moeten storten, dan is er tenminste iets nuttig besteed in plaats van dure huisvesting en auto’s. Het uiteindelijke goed van een charitatieve instelling zou toch zelfopheffing moeten zijn, toch?

  1. Wat denk je van een Studiebook, in plaats van Facebook. Alle denkbare studies van hoog tot basis onderwijs, ondergebracht op internetpagina’s, voor iedereen vrij toegankelijk. De noodzakelijke laboratorium experimenten uit laten voeren door studenten op de universiteit zelf, aangestuurd door de studenten thuis achter de computer. De student in het laboratorium voert dan instructies uit naar de inzichtelijke ervaring van de thuis student. De resultaten geven volgens mij dan een realistisch beeld van de vorderingen, of inzichtelijke gebreken aan kennis. Uiteindelijk zal een thuisstudent praktijkexamen kunnen doen aan de universiteit zelf, maar heeft nooit de hoge kosten van een verblijf moeten dragen. De studie zelf zal waarschijnlijk nooit kosteloos worden voor de wetenschappers die zich hier voor inzetten, dus daar moet wel gepaste compensatie voor in de plaats komen. Als iemand daar een werkend idee over heeft?

Laat een reactie achter