In de loop der eeuwen verzonnen talmoedische joden steeds meer moeilijke regels.

Jezus, de onbegrepen held

Jezus van Nazaret is de beroemdste en tegelijkertijd een van de meest fascinerende personen uit de menselijke geschiedenis. Wat wilde hij nu werkelijk?

De omgeving van Jezus
Jezus kwam ter wereld als zoon van een timmerman in een weinig aangename omgeving. Of dat nu in Galilea, het huidige Noord-Israël of in Bethlehem, zoals de bijbel zegt is, weten we niet. Het oudste en meest betrouwbare evangelie, het Evangelie van Marcus, spreekt zich hier niet over uit.

jezus
De Farizeeën waren de voorlopers van de talmoedische joden nu. Veel, vaak zinloze regels. Bron: www.pxfuel.com/en/free-photo-ozjnj

Palestina werd in die tijd geterroriseerd door vaak gewelddadige religieuze sekten. Zo waren er de Zeloten, mensen die met geweld het Romeinse juk omver wilden werpen. De vreedzamere Samaritanen waren de nakomelingen van de armere Israëlieten die niet (zoals de hoogste joodse kastes) door de Assyriërs en Babyloniërs weg waren gevoerd naar Mesopotamië. Tussen hen en de teruggekeerde joodse ballingen bestond een intense haat: de achtergrond van het beroemde bijbelverhaal van de barmhartige Samaritaan.

Ook berucht was de wedijver tussen de Farizeeën, religieuze dwepers, en de meer rationalistische Sadduceeën.

In Jezus’ thuisstreek, Galilea, woonde een gemengde bevolking die redelijk harmonieus samenleefde. Dat was in de streek rond Jeruzalem wel anders.

Herodes
Palestina werd in die tijd geregeerd door koning Herodes de Grote die er in de bijbel niet best vanaf komt. Herodes, van niet-Joodse afkomst en daarom gehaat, kwam aan de macht als beloning voor zijn militaire steun aan de Romeinen toen deze Cleopatra aan de macht hielpen. Hij moest rekening houden met de uiterst precaire geopolitieke situatie: zijn machtige zuiderbuur, het Egypte van Cleopatra, stond op goede voet met de Romeinse keizers en wilde zijn rijkje graag opslokken. Hij bestuurde Palestina bruut, gehaat door de bevolking, maar bekwaam. Later werd Herodes opgevolgd door zijn minder competente zonen Antipas en Archelaos. Later zou heel Palestina worden geannexeerd door de Romeinen.

Godsdienstige dictatuur
De joodse sekte van de Farizeeërs, die je het beste kunt vergelijken met Saoedi-Arabië of een soort taliban, eiste een strikte gehoorzaamheid aan de sabbat en de joodse spijswetten. De Farizeeën waren de voorlopers van wat later het talmoedische jodendom zou worden. Stenigingen en openbare geselingen waren aan de orde van de dag en ook de Romeinen hadden een reputatie hoog te houden wat bloeddorstige straffen betreft.
De Romeinen kon dit niet zoveel schelen. Ze wilden alleen dat de orde werd gehandhaafd en dat er geregeld grote schattingen naar Rome werden verscheept.

jezus steniging
De islamieten hebben de steniging overgenomen van de joden.

Jezus als persoon
Uit de bijbel kunnen we opmaken dat Jezus een hoogbegaafde en gevoelige man was. In een later evangelie staat dat hij al op jonge leeftijd met rabbijnen, joodse godsdienstgeleerden, over religieuze zaken discussieerde. Het bij hoogbegaafden veel voorkomende gevoel voor rechtvaardigheid en zijn gevoeligheid vinden we onder meer terug in de beroemde episode, waarin hij het leven redt van een van overspel beschuldigde vrouw die dreigde te worden gestenigd. Veel van de ziel van Jezus vinden we terug in de christelijke ethiek.

In de bijbel staat beschreven dat Jezus lezingen hield in de synagoge. In die tijd was dat net als nu voorbehouden aan rabbijnen. Jezus was dus een rabbijn en uitstekend op de hoogte van de joodse wetten uit de torah. Deze wetten zijn, net als bijvoorbeeld de sharia-wetten, naar huidige maatstaven nogal wreed en barbaars. Zo moest een vrouw die niet om hulp had geroepen tijdens een verkrachting binnen een dorp of stad, gestenigd worden of trouwen met haar verkrachter. Homo’s en aanbidders van andere goden dan de joodse oppergod Jahweh werden geëxecuteerd.

Jezus was een moedige, principiële man die geen blad voor de mond nam. Jezus’ “ketterse” uitspraken stonden de religieuze leiders niet aan. Vandaar dat hij uit de synagogen werd geweerd en steeds meer openluchtbijeenkomsten hield, waar duizenden mensen op af kwamen. Uiteindelijk zou dit hem het leven kosten.

Hoe Jezus het rabbinale jodendom opblies
Met zijn visionaire en briljante geest vond Jezus de oplossing om voorgoed af te rekenen met de weerzinwekkende oudtestamentische wetten. In de torah staat namelijk: heb je medemens lief als jezelf en heb God lief boven alles. Dat is de hoogste wet. Met andere woorden: als je dit basisgebod, dat verder gaat dan de Gulden Regel, in praktijk brengt, zijn de andere wetten niet meer nodig. Je wordt niet onrein door je niet aan de strenge joodse halacha, de spijswetten, te houden, maar door leugens en achterklap.  Jezus verwoordde het kernachtig: niets dat van buitenaf in de mens komt kan hem onrein maken (reinheid en onreinheid is een obsessie in veel primitieve religies), maar wat er uit de mond van de mens komt, maakt hem onrein (Marcus 7:15).

Jezus, volgens sommigen, zowel de meest invloedrijke als de minst begrepen persoon uit de wereldgeschiedenis. Bron: Bloch (1877), Bergrede

Tot dan toe werd door de joden geloofd dat alleen je zo goed mogelijk aan de joodse wetten houden, je kon redden uit de hel, alsof je met een zaklantaarn in het donker door een doolhof manoeuvreert. Alleen door een dier te offeren en daar je slechte dingen in te stoppen, de zondebok,  kon je jezelf bevrijden van allerlei slechte dingen, zonden, die je had begaan. De kern van het grote ritueel op Grote Verzoendag, Jom Kippoer.

Het briljante inzicht van Jezus was: wat je moet slachtofferen is niet een offerlam, maar je zondige natuur. Je moet niet jezelf, maar God centraal stellen in jezelf. Dan verdwijnt de neiging om verkeerde dingen te doen steeds meer.  Als jij evenveel van je medemens houdt als van jezelf, voel je de behoefte niet meer om je medemens te bestelen, te vermoorden en te verkrachten. Wat Jezus hiermee deed was een manier laten zien waarop mensen boven hun ik konden uitstijgen en het zondeprobleem structureel oplossen. Kortom: Jezus was een visionair zoals er maar weinig hebben geleefd.

Jezus, geen profeet maar een spirituele Einstein
Door islamieten wordt vaak beweerd dat Jezus een profeet was, een soort boodschappenjongen van God. Dit is, zoals uit het vorige blijkt, onjuist. Je kan Jezus het beste vergelijken met een spirituele Einstein, iemand die een totaal nieuw paradigma brengt waardoor losse puzzelstukjes in één klap op hun plaats vallen. Uiteraard gaan Jezus’ inzichten nog veel verder dan in dit korte artikel behandeld kunnen worden. Hierover in een volgend artikel meer. Tot die tijd: het evangelie van Marcus beschrijft Jezus’ ideeën kernachtig.

31 gedachten over “Jezus, de onbegrepen held”

 1. Wat ik begrijp over wat God over de Ismaelieten zei in
  Gen. 16: 10-15 en en Gen 17:18-21 Gen. 21:12-18 is dat het een groot volk zal worden, en dat is uitgekomen. Omdat de moskee in Israel op de plaats van de tempel staat, zegt God in openbaring over de laatste tempelbouw, “en geef de voorhof aan de heidenen” en dat is precies die plaats waar de moskee nu staat. Ik Geloof in al de belofte`s van Vader God. eens zal alle knie zich buigen bij de terugkomst van de Here Jezus Christus,de Zoon van de Levende God. Leer en luister naar Hem.

 2. Jezus is een profeet dat geloven wij. Je kan niet zomaar zeggen dat het niet waar is, want in Qoran staan veel meer dingen dat waar zijn dat jullie nog niet eens ontdekt hebben. Als jullie de Islam bestuderen dan zullen jullie zien hoe mooi de Islam is. :)

  1. Zoals uit de koran blijkt, begreep Mohammed maar weinig van Jezus. Dat kan je de man niet al te kwalijk nemen: in de zevende eeuw was Arabië een achterlijk gebied en boeken werden in die tijd niet gedrukt, maar letter voor letter overgeschreven.

   Een profeet is een boodschappenjongen van een god. Jezus was geen boodschappenjongen. Hij was een briljant denker en visionair.

   1. In onze westerse wereld werden tot diep in de 16e-17e eeuw boeken ook nog letter voor letter overgeschreven.
    En voor het bestaan van Jezus is nog nooit ene splinter bewijs gevonden.
    Mocht ie wel geleefd hebben dan was hij wel een boodschappenjongen nl van de blijde boodschap.

    1. zevert,
     als getuigen zoals apostelen en andere mensen uit die tijd niet genoeg zijn…hoe bewijs je in zo`n tijd dat je bestaat? Inschrijving burgelijke stand? Geboorteakte? Paspoort? Rijbewijs? Diploma`s? Foto`s? Filmopnames? Vingerafdrukken? DNA-onderzoek? Verblijfsvergunning? HOE DAN?

    2. @Julie. De evangelies zijn bijna honderd jaar na het begin van de jaartelling geschreven en in latere tijden door de ‘kerkvaders’ aangepast, zelfs met gebruikmaking van bewezen falsificaties. De door jou genoemde getuigenissen zijn uiterst discutabel en vormen zeker geen sluitend bewijs voor het bestaan van een jezus. Het begint langzaam maar zeker duidelijk te worden dat Julius Ceasar model stond voor het fabeltje. In die tijden werden ook al nauwkeurige bevolkingsregisters bijgehouden en nergens komt Jezus in voor. En kijk eens naar de afbeelding van Jezus: een angelsaksisch uiterlijk, terwijl hij joods van geboorte zou zijn???

    3. zevert,
     naar wat voor bewijzen verlang jij?
     In strafzaken gelden als bewijs bijv.
     *de waarneming van de rechter (tijdens de terechtzitting)
     * de verklaringen van de verdachte (opgave van feiten en verklaringen tijdens onderzoek), denk aan wat gezegd is en gedaan
     * de verklaringen van getuigen (onderscheid tussen gissingen & meningen en waarheid eist deskundigheid, conclusies zijn niet toegestaan)
     *de verklaringen van een deskundige (verschaffen allerlei informatie omtrent de persoon, vermeld wetenschappelijke bevindingen, mening en conclusie en moet onpartijdig zijn)
     *schriftelijke bescheiden.
     Aan heel veel is voldaan, foto`s en opnames kun je uitsluiten, blijft nog over “stille getuigen”, zoals sporen die gewist kunnen zijn en voorwerpen die meegenomen zijn, dus niks blijft over.
     Julius Ceasar was tot 44vC, en fabels zijn dierenverhalen..
     Maar misschien komt er nog eens een artikel over.

 3. pfff…wat zijn jullie naief zeg, Jesus een held?

  Hij was gewoon een sukkel die zijn volgelingen liet hongerlijden terwijl ze achter hem aanliepen, ze konden bedelen of creperen, die ene keer dat Jesus eten liet vermenigvuldigen was een schamele ruil voor het aanzien wat hij kreeg van zijn volgelingen.

  Als hij werkelijk zo´n profeet was dan was het zeker onmogelijk voor hem om te kunnen zien aankomen dat hij na een tijdje met een loodzwaar kruis op zijn schouders zijn dood tegemoet zou gaan??

   1. Germen,

    Zou ik een profeet zijn? lollllll…. :) Ik wist namelijk al dat iemand (niet jij specifiek) met het commentaar aan zou komen over het rellen schoppen op de woensdag marktdag. (Pesach). Maar idd, dat Jesus een briljant denker was en een visionair…die credit krijgt hij van mij ook. Je moet absoluut geniaal zijn om massyhysterie te transformeren in massahypnose zoals hij een aantal keren gedaan heeft. Ik kan nog wel meer dingen opnoemen waaruit blijkt dat hij geniaal geweest moet zijn. Hij was bijvoorbeeld een groot politicus. Hij wist perfect hoe hij het publiek moest bespelen en in zoverre zelfs dat andere koningen er wanhopig van werden. dat zegt wel veel.

    Dan rest voor mij nog de vraag: Had hij last van posttraumatische stress dat hij woede uitbarstingen had? Of had hij een andere geestelijke stoornis waardoor hij bewust zijn dood tegemoet ging? (het is algemeen bekend dat vrijwel alle grote denkers geestelijke stoornissen hebben)

    1. Julie,

     Ik heb er geen moeite mee dat overleden mensen voor mij onbereikbaar zijn. Het laat mij meer met 2 benen op de grond staan zonder het zweverige karakter van het geloof dat iemand die al 2000 jaar overleden is nog steeds invloed heeft op mijn leven alsof hij nog in leven zou zijn.

    2. @Barry: Begrijp ik nou goed dat jij niet gelooft dat iemand die 2000 jaar geleden is overleden invloed heeft op jou leven? Ideologieën uit die tijd leven vandaag de dag veelal door! Zonder Socrates-Plato-Aristoteles, de Stoa, Epicurus en het Skepticisme uit die tijd, had de wereld van nu er heel anders uit gezien!

     Hmm ik neem aan dat jij bedoelt dat het jou om het even is, dat je gewoon geen behoefte hebt om daarbij stil te staan? Fair enough!

 4. Niek,

  Nee dat is niet wat ik bedoelde, ik bedoelde dat iemand die 2000 jaar geleden geleefd heeft en overleden is toendertijd nu geen invloed op mij heeft vanuit het hiernamaals als er al een hiernamaals bestaat. Daarom zei ik er ook bij:Alsof hij nog in leven zou zijn.

  Ik neem aan dat als je mijn commentaren gelezen hebt dat je weet dat ik zeker bij het verleden stilsta, ik blijf er alleen niet lang bij stilstaan, het heden en de toekomst is belangrijker voor mij. En neem maar van mij aan dat ik me er al te goed van bewust ben dat de toekomst niet kan bestaan zonder de geleerden uit het verleden.

 5. Jezus was en is zeker niet de beroemdste persoon ter wereld want in Azie met zijn 3 miljard inwoners is boedha veel beter bekend . oftewel jezus minder dan 2 miljard en boedha ongeveer 3 miljard. tel uit je winst.

 6. Veel activisten deze dagen gebruiken extreme maatregelen om hun standpunt te benadrukken in de maatschappij. Zo zijn er activisten tegen de doodstraf, terwijl deze mensen zelf een moord nadoen om verkeerd bewijs te leveren aan de autoriteiten. Hierdoor worden onschuldige mensen veroordeelt voor een moord op iemand die zij nooit gezien of gekend hebben. Onlogisch? Nee, het versterkt het standpunt van de activisten, een onschuldige beland in de ”deathrow” en het systeem worden bewezen op falen.

  Terroristen plegen aanslagen tegen de Westerse maatschappij met als reden dat hun God hun hiertoe aanzet. Hun vechten voor hun leven en dat van hun naasten, zoals dat in God’s woord werd gepredikt. Hun visie gaat niet verder dan de informatie die aan hun verstrekt wordt. Zo weten hun niet beter dan dat er altijd is gevochten om heerschap, zij weten niet beter dan dat de Westerse wereld de touwtjes in handen heeft. Zoals de afgelopen 800 jaar. Hun geloven en volgen de woorden die hun betekenis al duizenden jaren kwijt zijn. Onlogisch? Nee, wat men niet geleerd krijgt in de jeugd, kan men niet meenemen als een les voor hun nakomelingen. Als je leeft in de oorlog, in plaats van de oorlog meemaken in jou leven. Dan zit het in jou. Je denkt ernaartoe, leeft ernaar en ziet niet in dat andere oplossingen meer mogelijkheden bieden.

  Jezus was als een blinde volgeling geboren, samen met alle andere streng gelovigen van elke religie, wordt de Godsdienst van ouder tot kind overgedragen. Jezus had arme ouders, mensen zonder bezittingen. Zij leefden in een gevaarlijke tijd. Opvattingen of meningen konden je dood worden, iedereen wist dat. Honger was de regel in plaats van uitzondering. Welvaart en zaligheid zat in de rijke elite.
  Deze elite waren diezelfde Rabbijnen en Romeinen als die Jezus zullen kruizigen.

  Jezus had een slim karakter, net als veel Visionairs op deze site durfde hij buiten de grenzen van het algemeen mogelijke te denken. Als we de defenitie van God letterlijk nemen zoals wij hem lezen, zit God in alles. God is het scherm wat je leest, de hond die aan jou voeten ligt. De telefoon in je zak. God ben je zelf.

  Dit is een wat moelijker stuk om uit te leggen, God is alles en God is niets. God is geen bewustzijn, geen karakter of persoonlijkheid. God is niemand. Maar God staat wel gelijk aan de chemische verbindingen die leven creeëren, God is/zijn de moleculen die onze materiële wereld opbouwen. God is de electrische frequentie in onze hersens die ervoor zorgt dat wij denken kunnen omzetten in doen. God staat voor de gevoelens die ons leven de moeite waard maken.
  In de Bijbel staat duidelijk dat God niet afgebeeld mag worden. Misschien omdat God geen afbeelding heeft? Je kan niet het oneindige, ongekende, volleerde, universum samenvatten in 1 beeld of afbeelding.

  En dat zag Jezus ook, hij noemde zich zoon van de Kosmos. Zoon van het oneindige.
  Hij heeft misschien nooit bedoeld dat God zijn bloedverwante biologische vader was, maar dat hij, net als jou en mij Zoon was van alles waaruit het heelal bestaat, Zoon was van Mens. Zoon van het Leven.

  En voor het kennen van zijn innerlijke waarheid over de levensvragen, heeft hij het leven gegeven als beste standpunt dat Goden stervelijk zijn. Dat Goden niet besluiten over leven of dood, maar wij Mens. nieuwsgierig in de geest, machtig in het lichaam. Een combinatie die Goddelijkheid tot gevolg brengt, maar vanuit de menselijke kant het gedrag van beesten meedraagt.

 7. A great possibility for me and it was a superb knowledge to view this site. Very difficult to uncover these beneficial web page or web site. I have many devices and achieving proper picture of these worked well and energy continues to be seeing about this weblog. Often my own intend to make my personal site as well as my own enjoyment is growing due to this page. I we do hope you may well be more effective

 8. Het christendom is een confrontatie van het Joodse denken met het Griekse en Romeinse denken samengesteld door Paulus (Jezus is volledig uit de duim gezogen) en na de dood van Paulus, verpakt in een vlot leesbare ’tearjerker’: het ‘evangelie’ van Marcus (geschreven na 70 nChr.). Alle andere evangeliën – tientallen! – zijn geschreven met als primaire voorbeeld het evangelie van Marcus.

  Bijvoorbeeld: het zogenaamde visionaire van ‘Jezus’ c.q. de kern van ‘zijn’ leer werd zo’n 400 jaar eerder al verkondigd door Socrates (zie videootje hieronder).
  Verschillende analogieën die aan ‘Jezus’ worden toegeschreven zijn al veel eerder opgeschreven c.q. voorgevallen. Een mooi voorbeeld is het verhaal waar Jezus zegt dat je beter op de meest nederige plaats aan tafel kunt plaatsnemen want dan kun je alleen maar verheven worden. Dit gaat terug op een anekdote rond de Griekse, hedonistische filosoof Aristipos – zo’n 350 jaar eerder – die het hof van koning Dionysos bezocht. Dionysos wou de beroemde Aristipos eens goed op zijn nummer zetten en wees hem publiekelijk de meest onaanzienlijke plaats toe aan zijn grote tafel waarop Aristipos schrander opmerkte: “Oh, u wilt deze plaats verheffen?”
  In het rijk van Alexander de Grote en zijn opvolgers was het Griekse denken al gemeengoed: iedereen die – Grieks – had leren schrijven was bekend met diverse filosofische opvattingen. Ook de hoog opgeleide farizese jood Paulus was zeer bekend met het Griekse – en het latere Romeinse – denken.

  https://www.youtube.com/watch?v=Sk0oSfivOyc

  https://www.youtube.com/watch?v=WUYRoYl7i6U

 9. Weird dat er zoveel Engelstalige comments staan in dit artikel. Die bovendien voor het merendeel kant nog wal raken. Ik neem aan dat dat ‘bots’ zijn of zo? Vreemd, uitgerekend bij dit artikel over ‘Jezus’.

   1. Ooops, niet aan gedacht. Ik heb net wel op een van die namen geklikt en kwam bij een of andere game uit. Maar ik heb een Mac, dus in principe kan die wel tegen een stootje… :P
    (En ik heb een standaardprogrammaatje dat bij opstarten altijd de computer kan ‘zuiveren’ en ‘heroveren’ op boefjes.)

Laat een reactie achter