Titan lijkt opmerkelijk veel op de aarde. Zij het dat de rotsen uit ijs bestaan en dat gastvrij ogende meer uit ethaan...

Kometen leverden atmosfeer aarde en Titan

De aarde en Titan delen een aantal opmerkelijke overeenkomsten. De grootste maan van Saturnus beschikt als enige maan in het zonnestelsel over een atmosfeer en ook de oppervlakte van Titan doet opmerkelijk aardachtig aan. Zij het dat methaan de rol van water aanneemt. Beide zijn ook rijk aan stikstof. De reden is dat beide hemellichamen komeetinslagen te verduren hebben gehad, stellen de Spaanse planetair geologen Josep Trigo-Rodriguez en Javier Martín-Torres.

Stikstofatmosfeer
De aarde is opmerkelijk rijk aan stikstof. Opmerkelijk, want op de meeste andere terrestriële planeten (met uitzondering van Venus) is stikstof schaars.

Titan lijkt opmerkelijk veel op de aarde. Zij het dat de rotsen uit ijs bestaan en dat gastvrij ogende meer uit ethaan...
Titan lijkt opmerkelijk veel op de aarde. Zij het dat de rotsen uit ijs bestaan en dat gastvrij ogende meer uit ethaan...

Zo komt er op Mars maar een spoortje stikstof voor. Ook op Titan bestaat de atmosfeer hoofdzakelijk uit stikstof. En wat interessanter is: de samenstelling van de stikstof (stikstof bestaat uit diverse isotopen: atomen waarvan het aantal neutronen in de kern verschilt, maar die chemisch gelijk zijn) lijkt als twee druppels water op die van de aardse stikstof.

De aanwezigheid van stikstof is lastig te begrijpen. Immers: vlak bij de zon werden lichte elementen als waterstof en stikstof weggeblazen. De reden dat Venus haar oceanen kwijtraakte en nu een ziedende hel van kooldioxidedamp is.

Kometen brachten stikstof
We weten dat zowel de zon als Jupiter heel andere stikstof-isotoopverhoudingen hebben als de aarde, dus moet de stikstof van zowel de aarde als Titan uit dezelfde, onbekende bron afkomstig zijn. Die bron wordt gevormd door kometen, stellen de twee planetologen, want Titan is gevormd door het samensmelten van brokken ijs in een baan om Saturnus. Kometen zijn eveneens ijsbrokken, afkomstig uit de verre uithoeken van het zonnestelsel. Pas voorbij de asteroïdengordel is waterijs stabiel.

Vier miljard jaar geleden werd door het Late Heavy Bombardment het binnenste deel van het zonnestelsel geteisterd door deze brokken ruimtepuin, waaronder bevroren gassen als ammoniak en koolstofverbindingen. Deze brokken sloegen massaal in op de gasreuzen en aardachtige planeten. Enkele stikstofrijke ijsbrokken moeten op die manier de aarde en Venus een stikstofrijke atmosfeer hebben bezorgd. Probleem met deze theorie is dat gesteenteresten van 4,2 miljard jaar oud reeds duidelijke sporen van leven (isotoopverhoudingen koolstof) bevatten.

Waar de aardse stikstofatmosfeer tot op de dag van vandaag nog bestaat (met kooldioxide vervangen door zuurstof), is die op Venus aangevuld met zeer veel kooldioxide, afkomstig van vulkaanuitbarstingen.

Bronnen
Arxiv.org

2 gedachten over “Kometen leverden atmosfeer aarde en Titan”

 1. Als kometen de atmosfeer van de aarde en Titan geleverd zouden hebben dan was dat ook op de andere manen in ons zonnestelsel gebeurd en zouden de buitenste lagen van die manen veel eenvormiger zijn maar dat zijn ze niet, wel is opvallend dat de gemiddelde dichtheid van de planeten vanaf de zon en de manen vanaf de planeten steeds afneemt, althans de echte manen, niet de ingevangen planetoiden. 
  Als je site ‘guidovangeel.info’ bezoekt en je niet stoort aan de schilderijen en de zeispreuken dan kun je kennis nemen van een perfecte hypothese over het ontstaan van de Maan en het hele zonnestelsel.
  succes.
  ps binnenkort wordt die site uitgebreid met de verklaring voor het ontstaan van de kometen.  

 2. Over kometen, als aanvulling op de site ‘guidovangeel.info’
   
  Tijdens het binnendringen van de wolk van gas en stof die afkomstig is van een supernova in een wolk die hoofdzakelijk bestaat uit waterstof, worden de lichte en de zwaardere deeltjes gescheiden zoals reeds eerder is uitgelegd.
  Echter de laatste en daarvan de lichtste deeltjes die het meest geremd worden door de botsingen met de waterstofdeeltjes, worden op deze wijze totaal ontdaan van de aanwezigheid van de zwaardere deeltjes, met name ijzer ed. (de kern- en mantelfracties) die de vorming van planeten op gang brengen.  Het gevolg hiervan is dat alleen stoffen als water en ammoniak en andere verbindingen op basis van C, N, en O, plus uiteraard H  overblijven. Deze vormen daarom slechts gecondenseerde structuren, de vervuilde sneeuwballen, de kometen.
  Temeer omdat lichtere deeltjes door de botsingen met de waterstofwolk meer werden verspreid dan de zwaardere deeltjes, dit verklaart mede dat er geen planeet maar een wolk kometen ontstond.

Laat een reactie achter