Een nieuwe ijstijd, of globale afkoeling, zou lijden tot grote hongersnoden. Mogelijk zelfs tot het einde van de beschaving.

Mini ijstijd einde van de beschaving

Volgens astronomen gaat de zon in een soort sluimermodus. Dit betekent dat er voor een periode van ca 100 jaar geen zonnevlekken te zien zijn.

Zonnecyclus
Normaal gesproken is er een cyclus van 11 jaar waarbij er in een periode van een jaar erg veel zonnevlekken zijn en 5,5 jaar later veel minder. Dit komt omdat de zon een iets variabele ster is. Zonnevlekken zijn gebieden op de zon waar er veel magnetische activiteit is. De oppervlaktetemperatuur van de zon is plm. 6000 °C en die van een zonnevlek ca 5000°C. Daardoor lijkt deze zwart in vergelijking met de rest van het zonneoppervlak. Deze zonnevlekken zijn magnetische hotspots die veel geladen deeltjes, voornamelijk heliumkernen, uitstoten die de zonnewind vormen.

Kosmische straling
De zonnewind vormt een soort magnetisch schild rond ons zonnestelsel die de interstellaire kosmische straling tegenhoudt: de heliosfeer. Deze kosmische straling is afkomstig van supernova’s, neutronensterren, pulsars, magnetars en zwarte gaten. Kosmische straling bestaat ook uit elementaire deeltjes zoals protonen, positronen enz. Deze bewegen random, maar de kosmische straling die anders op aarde zou belanden, is naar de zon gericht. Immers, de heliopauze, de grens waar de zonnewind overgaat in het interstellair medium, ligt op meer dan honderd maal de afstand aarde-zon, waardoor kosmische straling richting aarde vrijwel richting zon beweegt. Wanneer de zon in een rustigere fase verkeert met weinig magnetische activiteit is de zonnewind zwakker waardoor er wat van de kosmische straling het zonnestelsel weet binnen te dringen. Deze straling zorgt er voor dat er moleculen in de atmosferen van de planeten ioniseren. Deze ionen vormen dan condensatiekernen wat resulteert in meer bewolking. De laatste 2 cyclussen zijn de maxima minder intens dus is de algehele zonnewind zwakker. De verwachting op basis van waarnemingen uit het verleden is dat de volgende cyclus nog zwakker is dan de huidige en dat er vanaf 2050 geen zonnevlekken meer zijn gedurende een aantal decennia. Dit resulteert dan in iets feller zonlicht..

Een nieuwe ijstijd, of globale afkoeling, zou lijden tot grote hongersnoden. Mogelijk zelfs tot het einde van de beschaving.
Een nieuwe ijstijd, of globale afkoeling, zou lijden tot grote hongersnoden. Mogelijk zelfs tot het einde van de beschaving.

Afkoeling
Als er meer bewolking is op Aarde dan is het albedo groter. Wit weerkaatst bijna alle licht, absorbeert warmte minder goed dan zwart. Hierdoor koelt het klimaat met de loop der jaren af. Dit valt goed waar te nemen in een experiment dat je makkelijk zelf thuis kunt uitvoeren. Als je met een vergrootglas in de zon een stuk krant in brand probeert te zetten, zal het papier dat bedekt is met een donkere inktlaag sneller ontbranden dan het witte papier zonder inkt. Ook het effect van kleine deeltjes op waterdamp valt goed te bestuderen als je wat sigarettenrook in een kopje hete koffie of thee blaast. Wat je waarneemt is dat de condensatie wordt bevorderd doordat de rookdeeltjes als condensatie kernen fungeren net als de ionen in de atmosfeer. De laatste 2 jaar valt goed waar te nemen dat er steeds minder dagen zijn waarbij er helemaal geen wolken zijn. Ook hebben we zowel vorig jaar als dit jaar een aantal kouderecords in de zomer en het voorjaar. Vorig jaar een dag in augustus met slechts 12°C graden overdag en ’s nachts in de buurt van het vriespunt. Ook van het voorjaar was er op 22 mei een kouderecord met -10°C in de nacht en overdag slecht 5°C in De Bilt. Ook de rest van Europa had bijzonder koud weer waarbij er veel landbouwgewassen door heel Europa schade hebben opgelopen. Op 16 september hebben we weer een kouderecord gebroken met slechts 12°C overdag. Daarnaast hebben we een van de koudste septembermaanden ooit. Daarnaast hebben we de afgelopen 2 jaar bijzonder veel regen te verwerken gehad. Ook de warme pieken kunnen zijn veroorzaakt door verhoogde kosmische straling omdat de straalstroom eerst gaat kronkelen om vervolgens verder naar het zuiden te gaan. Hierdoor kan de wind tijdelijk lang uit het zuiden of juist het noorden gaan waaien met temperatuur extremen tot gevolg. Wanneer de straalstroom in het geheel zuidelijker komt te liggen dan kunnen we permanent in de koudere arctische lucht terechtkomen wat dan resulteert in koele natte zomers en ijzige winters. De gemiddelde wereldwijde temperatuur kan 4°C lager worden.

Het broeikaseffect
Velen zullen het niet geloven vanwege het feit dat de media zich enkel met het broeikaseffect bezig houdt en daarbij andere factoren die het klimaat ook reguleren negeren. De invloed van kooldioxide is in werkelijkheid zeer gering en er zijn zelfs aanwijzingen in ijskernen gevonden dat er in het verleden van de aarde de opwarming van het klimaat vooraf ging aan de stijging van CO2 ipv andersom. Dit zou kunnen komen door onder andere bosbranden die toenemen in een warmer klimaat en ook micro organismen die organisch materiaal afbreken zoals schimmels actiever werden. Dit zou van toepassing zijn geweest aan het einde van elke ijstijd toen de temperaturen dramatisch stegen in korte tijd. Toen de temperaturen weer daalden bleef het CO2 gehalte nog even stijgen alvorens deze ook weer terug liep. Kooldioxide heeft wel degelijk een hogere infrarood absorptie dan stikstof en zuurstof maar deze zou in procenten toe moeten nemen in de atmosfeer wil dit een aanzienlijk effect krijgen op het klimaat. De laatste keer dat dat het geval was, was in de ramp aan het einde van het Perm, 252 miljoen jaar geleden, als gevolg van een gigantische vulkaan uitbarsting in Siberië die ook nog eens plm. 100000 jaar doorging. De huidige atmosfeer bevat slechts 0,04 procent (voor-industriëel niveau: 0,027%). Ter vergelijking bevat de atmosfeer van Mars vele malen meer kooldioxide ondanks dat deze veel ijler is dan de aardatmosfeer. En toch ligt de gemiddelde Martiaanse temperatuur ver onder het vriespunt [n.v.d.r.: het broeikasffect van de Martiaanse atmosfeer verhoogt de temperatuur op Mars met zes graden]. Volgens het klimaatmodel van Svante Arrhenius,dat alleen uitgaat van kooldioxide zelf, heeft de huidige verhoging in CO2 op zichzelf een temperatuursverhoging van gemiddeld één graad Celsius tot gevolg. Moderne klimaatmodellen gaan uit van extra opwarming door waterdamp. Het is de vraag of dat wel klopt.

Economische schade.
Doordat het weer natter en kouder wordt is het steeds moeilijker om op de traditionele wijze landbouw te bedrijven. Hierdoor wordt voedsel steeds duurder. Dit jaar is voedsel al ruim 8% duurder geworden met als uitschieter zuivel dat wel 40% duurder is dan voorheen. Ook legt een kouder klimaat een hogere druk op de gasvoorraden met nog meer calamiteiten als de aardbevingen in Groningen als gevolg. Daarnaast wordt aardgas dus ook duurder. Als de oogsten nog slechter worden zullen de prijzen de pan uit gaan reizen. De infrastructuur zal ook niet worden ontzien. Door stormen, hevige regen en uitzonderlijke hoeveelheden sneeuw zal het verkeer worden verstoord, kan de elektriciteit uitvallen en ook tv en internet gaan storen.

Einde beschaving.
Door deze schade wordt de economie hard geraakt en geeft dit meer voedingsbodem voor een nieuwe wereldwijde economische crisis. Daarnaast zijn er al allerlei andere factoren naast een eventuele mini-ijstijd die ons nog eens extra kwetsbaar maken. Zo raakt de landbouwgrond steeds meer uitgeput van sporenelementen en erosie. Ook wordt fossiele brandstof steeds schaarser en dus duurder, wat ook prijsstijgingen in de hand werkt. Dit zal in combinatie met een mini-ijstijd een dodelijke cocktail zijn voor de beschaving.

Zelfvoorziening
Gelukkig zijn er allerlei dingen die je zelf kunt doen en maken. Veredelde gewassen zijn praktisch onmogelijk om kweken in een koud en vochtig klimaat maar er zijn talloze wilde planten soorten die ook eetbaar zijn, en zelfs nog veel meer voedingstoffen bevatten dan conventionele groenten. Als vervanging voor vlees kunnen we insecten eten. Ik vind sprinkhanen persoonlijk heel erg lekker. Ze bevatten 2 x zoveel eiwitten als normaal vlees en zijn vlug op te kweken. Ons aardgas kunnen we vervangen door biogas dat we van onze eigen groen afval en ontlasting maken. Als fruit eten we bramen, frambozen, vlierbessen, sleedoorns en rozenbottels; deze zijn veel beter bestand tegen koude omstandigheden. Om dit allemaal zelf in je eentje te verwerken is nogal wat dus zullen we er goed aan doen te investeren in onze relaties met de buren zodat we samen kunnen werken en eventueel kunnen ruilen. En we kunnen dan stapje voor stapje werken naar de energiestandaard waar ik hier op Visionair in het verleden over heb geschreven.

 

22 gedachten over “Mini ijstijd einde van de beschaving”

 1. Elektronen, neutrino`s en quarks zijn elementaire deeltjes, omdat die niet op te splitsen zijn in nog kleinere deeltjes.
  En misschien komt er nog een hoop methaan uit de smeltende permafrost, maar dat spul blijft maar een jaar of 10 in de atmosfeer hangen dacht ik.
  En misschien worden alle kassen van dubbelglas voorzien met zonnecellen.

  1. We hebben dit al eerder meegemaakt, in de periode 1645- 1715, en dat gaat nog door van vóór het ontstaan van überhaupt de mens.

   https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjZzYi0lsLWAhVHalAKHYasC-4QFggxMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.weer.nl%2Fnieuws%2Fdetail%2F2015-07-16-kleine-ijstijd-spoedig-op-komst%2F&usg=AFQjCNEBjTZl5btmB2xQvulFoqMAtpNYBA

   Leuk verhaal natuurlijk, waar veel ontkenners en kop in’t zand stekers gebruik van zullen willen maken, maar ik niet.

   Sorry Roelof.

 2. Als de veranderingen niet te snel gaan kan de mens zich prima aanpassen. De natuur trouwens ook. Als het Noordelijk Hafrond net als in de vorige ijstijd in een grote gletsjer veranderd dan verhuizen we gewoon. Klimaatverandering is iets van alle tijden. De laatste mini ijstijd van 1645-1715 hebben we overigens ook doorstaan en toen hadden we heel wat minder technisch middelen tot onze beschikking.

 3. Mis theoretische uitleg van kosmische nacht naar kosmische dag(zitten we nu in/aardas staat directer onder de zon door aardecycli(alle sterrenbeelden doorlopen om 24500/25000 jaar). Opwarming zorgt ook voor aardverschuivingen en vulkaanuitbarstingen(zitten we nu in). Vorige mini ijstijd(betekent overigens veranderlijk klimaat/seizoenen) kwam volgens sommige wetenschappers ook door vulkaanas.
  Het blijft speculeren wat de natuur doet. Het 1 heeft met het ander te maken. Domino effect.
  Grote vraag bij mij? Waarom doen we aan geoengeneering/klimaatbeheersing? Is het puur macht of is het iets om de natuur te beïnvloeden ivm aard/planeten standen/kosmosvelden veranderingen?
  Weer wordt er angst in dit stuk beschreven om voedselschaarste. Voedselschaarste/water wordt grotendeels veroorzaakt door het geld/handel systeem zelf, namelijk door macht constructies/vervuiling. Waarom koopt Nestle overal water op, terwijl je weet dat dit water in de grond juist voor afkoeling/vruchtbare grond zorgt? Hetzelfde geldt voor het leegtrekken van andere grondstoffen. Dus de macht op deze wereld zegt dat we iets aan de natuur moeten doen en tegelijkertijd zijn we de boel aan het leegtrekken? Dat strookt niet. Voor mij mag alle huidige technologie weg.(internet etc) Is ook een mega natuurvervuiling(staat zelf beschreven op de internetsite van http://www.globalswitch.com en is tegelijkertijd een super controle middel om de gewone mens te onderdrukken/het wegnemen van hun vrije wil/zelf keuzes maken.
  Ik vind dit tijdperk: geen ene reet meer aan. Respect is weg. Werk(vrijwillig) in een bejaardentehuis. Draait alleen nog maar om geld. Iedereen wordt leeggezogen. Zowel lichamelijk als geestelijk. Nog een voorbeeld: Mijn uitkering werd uit het niks stopgezet. Reden: computer zag niet alle feiten ivm mijn studerende kinderen. 1 druk op de knop en je bent uitgeschakeld.(terwijl ik de gegevens al in juli had doorgegeven) Dit zijn feiten waar men/alternatief nieuws elke dag het over zou moeten hebben. MENSWAARDIGHEID IS ZOEK! Het gaat jou ook een keer/vaak overkomen! Daar moet je bang voor zijn! Dit moet opgelost worden!

 4. IVM verhuizing een wat late reactie.
  @Bemoeier ik ontken niet dat het gebruik van fossiele brandstoffen moet worden gestopt omdat deze op zullen raken en ontken ook niet dat CO2 een broeikasgas is. Ik benadruk wel dat het klimaat een optelsom is van verschillende factoren zoals onder ander het totale albedo effect dat wordt beïnvloed door de hoeveelheid bewolking. Ik had ook nog moeten vermelden dat er 2 expedities zijn geweest naar de noordpool die onderzoek deden naar de invloed van de opwarming van de aarde op het noordpoolijs en deze werden door dit ijs overvallen, kwamen vast te zitten en de bemanning moest door helikopters van de schepen worden verwijderd.

  @Tijn we kunnen ons inderdaad goed aanpassen zoals ik in de laatste alinea over zelfvoorziening schreef. Helaas zijn er nog teveel mensen die niet open kunnen denken en inplaats daarvan zich trouw door de media pseudo wetenschap voor laten kauwen zonder hierover kritisch na te denken. Het is zo dat ze in de 18e eeuw relatief goed het maunder minimum zijn doorgekomen. Dit zegt alleen niets over hoe wij een vergelijkbaar verschijnsel zullen doorstaan. Juist onze afhankelijkheid van technologie en de macht en hebzucht van de grote multinationals maakt ons extra kwetsbaar. Het shockeerd mij dan ook dat vooral de jongere generaties helemaal losgekoppeld zijn van het land en de natuur en niet weten hoe ze zelf dingen kunnen produceren. We zijn helemaal verpest door deze op diensten gebaseerde economie en te lui en verwent geworden. Hierbij maakt het niet uit of het nu warmer of kouder wordt. Klimaatverandering is heel normaal in de natuur en deze komt daar mits de mens deze de ruimte geeft en zijn gang laat gaan heel goed doorheen.

  @Elise ik probeer geen angst te zaaien. Ik ben het helemaal eens met je dat het de grote multinationals zijn die in sommige landen zorgen voor hongersnoden en ik kan je uitleggen waarom. Gebieden als Afrika worden klein gehouden om te voorkomen dat deze een grotere druk zullen uitoefenen op de vooraden fossiele brandstoffen van de Aarde en ook andere eindige grondstoffen. Net zo min zullen ze zorgen dat Afrika zelfvoorzienend wordt omdat deze dan de wereldmachtshierarchie zullen verstoren. Afrika is vol potentie hiervoor vanwege het vruchtbare zuiden (veel voedsel productie en warm klimaat zelfs tijdens een ijstijd) en de zonnige sahara in het noorden (veel zonne-energie dmv zonnecollectoren) en dat weet de elite donders goed. Sowieso moet je, je bij een ramp nooit door angst en wanhoop laten drijven. Wacht ook vooral niet op de overheid! Lokale zelfvoorzienende samenlevingen zijn de oplossing voor al dit soort problemen en je kunt zelf stapje voor stapje hiermee beginnen al is het nog zo klein en zorg voor een hechte sociale kring. Beter iets dan niets. Je hebt hier bovendien zeker met een minimum inkomen direct profijt van.

 5. Als voedsel schaars wordt door het koudere klimaat, dan wordt het duurder en dan verdienen de tuinders genoeg om dubbelglas (van transparante zonnecellen of niet) te kopen.
  En daardoor verdwijnt de schaarste weer, omdat het produceren daar goedkoper door gaat.
  Alleen moeten ze dan met boeren gaan samenwerken, omdat ze geen ervaring hebben met landbouwgewassen in de kassen.

 6. Het probleem is dat ten eerste de media zegt dat het elk jaar steeds warmer wordt en dot verzwijgt en ten tweede zal deze aanpassing in relatief korte tijd op heel grote schaal moeten worden toegepast bovendien hebben de tuinders veel verlies gemaakt waardoor zon investering in zulke hypermoderne apparatuur wellicht te duur is. Het zou wel een hele goeie zijn maar dan zouden ze nu al moeten gaan beginnen met het bouwen van deze kassen. Ik zie dit nog niet zo gauw gebeuren dat er over elk weiland een kas wordt geplaatst. Dan moet er nog kogelwerend glas opkomen ivm hagelstenen zo groot als pinkpong ballen en er moet iets worden verzonnen om al die sneeuw van de kassen te verwijderen want als ze goed zijn geïsoleerd dan blijft deze waarschijnlijk liggen

  1. Een extra dak van gaas erboven misschien om die grote hagelstenen op te vangen, wel een schuin dak zodat die er af rollen.
   En een karretje die op de goten rijd met een sneeuwruimer.
   Misschien met veel subsidie omdat de overheid er ook de noodzaak van in ziet.

 7. Die subsidie moet helaas weer komen van de belasting betaler die al zo getaxeerd wordt. Toch maar goed dat ze die eigen bijdrage in zorgverzekering niet verhogen. Maar ik zou liever zelf zo’n verstevigde kas bouwen of nog beter een earthship die een kruising is tussen een kas en een woning lekker veel licht en groen in mijn woonkamer. Het theehuis in Zwolle is een voorbeeld hiervan. Earthships zijn tegelijkertijd veel beter geïsoleerd dan traditionele woningen dat is beter in zowel een veel kouder als een veel warmer klimaat. Ze zijn ook veel goedkoper dan traditionele woningen zo’n €30.000 tot €50.000 inclusief de omliggende grond. Dus in beiden situaties zijn we dan veel beter af

  1. Ja je moet het niet alleen vanuit jezelf bekijken, een hoop mensen hebben geen affiniteit met, en verstand van moestuinen.
   Misschien kan het geld dat we naar ontwikkelingslanden sturen erin gestoken worden want dat heeft toch geen effect of een averechts effect zelfs.

   1. Ben ik niet met jou eens, maar jij denkt absoluut rationeel en van daar uit objectief. Geld naar ontwikkelings landen sturen heeft wel degelijk zin. Zonder dat geld krijg je nog veel meer economische vluchtelingen, en dus maatschappelijke onrust. Dit als gevolg van cultuur en religieuze verschillen. Import is niet verkeerd als men maar let op de kwaliteit, en de kwantiteit van de import. Ons sociale systeem is niet berekend op grote groepen laag opgeleide soortgenoten. Een kort verblijf van deze mensen om humanitaire redenen, valt te verantwoorden aan de bevolking, maar ze moeten uiteindelijk terug.

    1. Zonder dat geld krijg je minder vluchtelingen omdat die dan geen geld hebben voor de reis hiernatoe.
     En met die ijstijd worden we misschien zelf een ontwikkelingsland.

    2. Als hier een kleine ijstijd aanbreekt, hoeven we ons echt geen zorgen meer te maken over immigranten. Integendeel, dan komen wij massaal hun kunt op……..

  2. Wow, een earthship voor 30-40 k. We hebben zo’n ding gebouwd en alleen de goedkope grond kostte dat al. Geloof me, gewone moderne huizen doen er op veel vlakken niet voor onder en de regels worden strenger: Circulaire economie, afvalstoffen boekhouding, 0 op de meter, energielabel, all electric etc.

   Verder: in het stuk worden verbanden gesuggereerd die te bediscussieren zijn: Recente incidentele koude uitschieters worden als trend en als oorzaak beschouwd van bijvoorbeeld stijgende voedselprijzen (melk +40%!). De onbetwistbare trend in alle metingen is echter een wereldwijde stijging van temperaturen. Geloof me: de onderzoekers zouden het het liefst anders zien. De kleine ijstijd door het zonneminimum laat nog wel even op zich wachten, zal hooguit de opwarming afvlakken. Jammer, want ik hou van schaatsen.
   En wat betreft de gestegen voedselprijzen door de gesuggereerde koude van de laatste jaren: De voedselprijzen in ons welvarende westen zijn nog steeds historisch laag (en de wenselijkheid daarvan kan betwist worden) als gevolg van ondermeer intensieve landbouw, technologie, subsidies en importheffingen.

   En nu? Wij zijn de maatschappij en de politiek, wij kunnen wat veranderen: Wees begripvol en aardig voor de aarde en de mensen om je heen, ga naar de stembus en ga bijvoorbeeld in de plaatselijke politiek: daar hebben ze mensen met visie nodig!

 8. Die vluchtelingen die onze kant uit komen zijn uitgerust met smartphones dus hebben ze internet en kunnen ze uitzoeken of het wel verstandig is om naar Europa te komen. Dat is het dus absoluut niet. De afgelopen winter schijnt al rampzalig te zijn geweest ivm zware vorstperiode van plm 3 weken lang. Er waren al een aantal die er spijt van hadden deze kant op te zijn gekomen vanwege de kou. Ik snap gewoon niet waarom mensen niet dingen tot in de puntjes uitzoeken voor ze wat ondernemen. En daar ligt hm ook precies het probleem! Ze hebben in die woestijn een overvloed aan zonne-energie en daarmee heel veel mogelijkheden om zichzelf van een beter leven te voorzien. Ze kunnen alleen effectief worden geholpen als ze met kennis worden uitgerust oftewel de wetenschappelijke denkmethode welliswaar in hun eigen land. Dat is trouwens ook niet eens hun probleem maar ook de onze. Indien de omstandigheden hier in de westerse wereld verslechteren door bijv klimaatverandering of een andere reden dan zullen ook de meeste mensen hier kriperen. Wat Bemoeier al zei dat de meeste mensen hier geen affiniteit met of geen verstand hebben van moestuinen met andere woorden zelfvoorziening is een reden dat we zelf degraderen tot een derdewereldland. Mijn mening is dat niet geld een voorwaarde voor rijkdom en een hoge leefstandaard is maar kennis. Daar zit het grote misverstand die de mensheid naar de afgrond brengt!

    1. Dat mag de AI straks voor ons doen. Op een gegeven moment kunnen wij de complexe onderlinge verbanden zelfs niet meer bevatten.

Laat een reactie achter