Roelof

Geen armoede na invoeren van energieconstante!

Energie is de valuta van de natuur. Dus een op zonne-energie gebaseerde valuta ligt voor de hand. Bron: Micha Jost/Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

Het kapitalisme is gebaseerd op geld dat eigenlijk  geen waarde heeft. Dit betekent dat al ons geld eigenlijk waardeloos papier is.  Wie kijkt op een bankbiljet,  zal zien dat er geen enkele verwijzing naar waarde opstaat.  De waarde van geld wordt puur bepaald door de hoeveelheid die er van in de omloop is.  Met behulp van dit mechanisme bepaalt de Europese Centrale Bank  (ECB), wat jouw inkomen is en jouw koopkracht.

Problemen

Dit economische systeem zorgt voor veel problemen. Ze heeft als nadeel dat prestaties niet worden beloond naar dat ze werkelijk waard zijn. Een bouwvakker verdient veel minder dan een autoverkoper, terwijl het beroep bouwvakker veel meer lichamelijke inspanning vergt dan het beroep verkoper. Daarbij komt nog kijken dat als de autoverkoper meer tevreden klanten gemaakt heeft deze nog een extra bonus krijgt bovenop zijn al goede salaris omdat hij zijn baas hier erg blij mee maakt. Als de bouwvakker zijn baas blij maakt door ipv. in 2 uur een muurtje te metselen dit in 1 uur te doen dan zal hij hooguit een tientje extra krijgen, maar hij zal hierom niet gouw 2 keer zoveel gaan verdienen.  De onderste laag van een kapitalistische maatschappij zijn de mensen die het minst verdienen, maar wel de meeste arbeid (W) per euro/dollar verichten.

Natuurkunde

Iemand met enig verstand van natuurkunde zal hieruit moeten concluderen dat iets hier niet klopt! Hij concludeert dat het geld zoals we het nu kennen niet gerelateerd is aan energie. Dit aan de hand van een paar formules om de energetische waarde van een gebeurtenis uit te rekenen.

Deze luidt: W= F x S (Arbeid is kracht keer afstand).

in dit geval moet de factor, tijd (T) ook worden meegerekend:

W= F x S /T (T in kwadraat) (arbeid= kracht keer afstand gedeeld door tijd in het kwadraat.

Daarnaast nog de formule voor de bewegingsenergie, Alhoewel deze formule geldt voor een beweging met een bepaalde versnelling, staat deze dus gelijk aan de werkdruk in een bedrijf.

E bew= 1/2 x M x V (V in het kwadraat rekenen) (energie is 1/2 van de massa keer versnelling in het kwadraat. De uitkomsten van de formules worden opgeschreven in de eenheid van energie, de joule.

Bij de laatste 2 formules komt er dus een afwijking in de benodigde energie voor een prestatie. Zodra de werkdruk 2x zo hoog wordt kost dit dus 4x meer energie. Hierbij kan het huidige geld dus geen SI-eenheid zijn.

Economie op basis van energie.

Als we de waarde van ons geld relateren aan energie/arbeid dan zal het verschil in rijk en arm snel kleiner worden.  De rijkdom van ons zal dan worden beslist door de hoeveelheid energie die voor handen is. Dit zal er dus voor zorgen dat niet slechts enkelen rijker worden en de meesten armer, maar juist zorgen dat we met zijn alle rijker worden. De ene misschien iets meer dan de ander alhoewel en dat is ook niet verkeerd zolang iedereen een beter welzijn heeft. Het zal de maatschappij stimuleren en motiveren duurzamere en betere energie bronnen te gaan benutten. We zullen dan met zijn alle van de Aarde en het zonnestelsel een optimale plek maken voor de mens maatschappij en natuur.

De bindingsstekels van covid-19 (rood in deze afbeelding) zijn buitengewoon goed in het binden aan receptoren van menselijke cellen. Evolutie of genetische manipulatie? Bron: overheid VS (state.gov)

Nieuwe economische crisis ook zonder corona

Alhoewel het nieuwe coronavirus een economische crisis heeft uitgelokt doordat alle economische activiteit tot stilstand is gekomen zoals de luchtvaart, het uitgaansleven en de sport, stond een nieuwe crisis sowieso op het punt te gebeuren.

Groei economie
De economische groei van de afgelopen jaren was het gevolg van een gigantische bubbel in o.a. de huizenmarkt en de aandelenmarkt die werd opgeblazen door de rentestand kunstmatig heel laag te houden waardoor het aantrekkelijker is om geld te lenen en dit op deze manier de economie in te pompen.

De bindingsstekels van covid-19 (rood in deze afbeelding) zijn buitengewoon goed in het binden aan receptoren van menselijke cellen. Evolutie of genetische manipulatie? Bron: overheid VS (state.gov)
De bindingsstekels van covid-19 (rood in deze afbeelding) zijn buitengewoon goed in het binden aan ACE2-receptoren van menselijke cellen. Veel beter dan van een recent overgesprongen gordeldier- of vleermuisvirus verwacht kan worden. Evolutie of genetische manipulatie? Bron: overheid VS (state.gov)

Sparen
Ook sparen mensen geen geld meer en geven dit in plaats hiervan uit. Je krijgt immers geen rente meer op je spaargeld waardoor het niet aantrekkelijk is om de hand op de knip te houden. Mensen gaan dit geld daarom uitgeven. ook is het daarmee aantrekkelijker om je geld te beleggen in aandelen.

Huizenbubbel
De prijzen van huizen, de huurprijs van een woning en aandelen rezen hierdoor de pan uit en er komt dan een punt dat niemand dit meer kan betalen en wanneer dat het geval is stort de hele markt in. We waren bijna op dit punt aangekomen voordat de corona uitbraak plaatsvond.

Kapitalisme over datum
Waarom vond dit plaats? Omdat het kapitalisme niet langer houdbaar is. We leven op een eindige planeet waarop oneindige economische groei niet mogelijk is. Echter de huidige machthebbers zijn doodsbang om hun macht te verliezen en proberen dit op alle mogelijke manieren te behouden. Mede hierom was er een gigantische push om bijvoorbeeld 5G en the internet of things door te voeren ondanks alle mogelijke gevaren waarop veel wetenschappers hebben gewezen. De elite is enkel geïnteresseerd om in het zadel te blijven en doen hier alles aan ongeacht de lange termijn gevolgen. Het covid-19 corona virus is een ideaal rookgordijn of dekmantel om alle economische problemen die ons sowieso te wachten stonden, op af te schuiven.

Herkomst covid-19 corona virus
Volgens het officiële verhaal komt het corona virus van vleermuizen die op een speciale markt in Wuhan, China werden verkocht en geconsumeerd (Volgens het officiële verhaal, via geconsumeerde gordeldieren, verkocht op deze markt, die door vleermuizen besmet zouden zijn, red.). Dit zou makkelijk waar kunnen zijn en we zitten tevens in een zonnevlekken minimum waardoor er meer kosmische straling de aarde bereikt die mutaties in de hier aanwezige organismen bevorderen en dus ook in virussen. Veel grote uitbraken van ziektes vonden echter plaats in periodes met lage zonneactiviteit waaronder de Spaanse griep in het centennial minimum en eerder de zwarte dood in het Sporer minimum.
Echter er is ook een groot laboratorium gevestigd in Wuhan. De Chineze overheid staat er al sowieso niet om bekend veel waarde te hechten aan ethische normen en waarden. China stond aan de vooravond van een gigantische bevolkingsimplosie als gevolg van de jarenlange eenkindspolitiek waarbij er een extreem groot mannenoverschot/vrouwentekort is ontstaan. Dit zou in de nabije toekomst heel grote economische gevolgen krijgen voor China. Zo zou er een mogelijkheid zijn dat ze achter de schermen het nieuwe virus hebben ontworpen in een laboratorium en dit hebben losgelaten op de bevolking zodat de politici en andere machthebbers schone handen kunnen houden en zo een volksopstand in te dammen. (Het laatste onderzoek lijkt te wijzen op een natuurlijke oorsprong. Wel is het opvallend dat het receptor-binding domain (RBD) van het covid-19 virus (de ‘stekels’ aan de buitenkant van het virusdeeltje) zeer effectief gebruik maakt van de menselijke ACE2-receptor aan de buitenkant van menselijke cellen. Dit is dan door natuurlijke evolutie als onopgemerkt virus onder de Chinese bevolking ontstaan, volgens de onderzoekers de meest waarschijnlijke verklaring. In theorie zou dit ook kunnen door genetische manipulatie, door dit RBD van een bestaand virus te kopiëren, al vonden de onderzoekers geen match met een hun bekend virus en lijkt dit onafhankelijk geëvolueerd – red.)

Men dient hierin een zeer open mind te hebben.

Urban Homestead in Los Angeles slaagt er in op slechts 500 vierkante meter, de oppervlakte van een grote tuin, 3500 kg voedsel per jaar te produceren. Wel is de hoeveelheid zonneschijn in Zuid-Californië twee keer zo hoog als hier in Nederland. Bron: urbanhomestead.org

Preppen zinloos?

Preppen is een controversieel onderwerp. In de media worden preppers vaak belachelijk gemaakt. In TV programma’s worden vaak stereotype preppers gevolgd die gigantische hoeveelheden voedsel, wapens en munitie opslaan en zich in hun eentje opsluiten in bunkers diep onder de grond. Daarnaast richten deze stereotypen zich vaak op slecht 1 ramp scenario waarvan de kans vrij klein is dat deze echt plaats gaat vinden.

Vertrouwen in de economie.
Het economische systeem waarin wij leven draait vooral op het vertrouwen dat mensen erin hebben. Omdat we erin zijn opgegroeid, hebben we geen referentiekader en lijkt deze heel normaal en vanzelfsprekend. De kapitalistische economie heeft er immers ook baat bij dat mensen dit systeem vertrouwen. Het laatste wat het wil is dat mensen hun geld van de banken halen en dit gaan investeren in hun eigen. Preppers zetten hun geld om in fysieke waarde. Ook mensen die goud of cryptocurrencies kopen om een economische crisis voor te blijven kun je al beschouwen als preppers. Zij bereiden zich immers voor op een crisis. Andere fysieke waardes zijn voedsel, brandstoffen en apparaten die energie op kunnen wekken. Deze levensmiddelen zullen indien er zich een crisis aandient in welke vorm dan ook enorm gewild zijn en dus drastisch stijgen in waarde. Dit is dus een mooie langer termijn investering. Maar als mensen goud en crypto’s kopen kunnen de banken geen geld meer verdienen d.m.v leningen waar rente op zit. Indien mensen ook nog gaan proberen zichzelf te voorzien in levensmiddelen lopen een heleboel bedrijven heel veel winst mis. In principe kan een waarschuwing voor een ramp of een crisis dus zelf een crisis veroorzaken. Om deze reden worden mensen door de media geconditioneerd, preppen als iets belachelijks of paranoïde te zien.

Zijden draadje.
Toch bungelt het leven van heel veel mensen aan een zijden draadje. De fout van het kapitalisme is dat deze steeds meer moet produceren tegen een steeds lagere investering. Als gevolg vind globalisering en automatisering plaats. Onze economie is daarom erg efficiënt, maar weinig robuust. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was een land als Duitsland of de Sovjet-Unie vrijwel zelfvoorzienend. Gebeurde er een ongeluk in bijvoorbeeld Japan, dan had dit weinig gevolgen op de rest van de wereld. Nu zijn vrijwel alle bedrijfstakken via een complex internationaal handelsnetwerk met elkaar verbonden. Hierdoor is de economie steeds kwetsbaarder en vind er meer verspilling plaats. Als een land, bank of belangrijk bedrijf het verkloot zullen andere als dominostenen volgen. Onze globale economie is “too big to fail”geworden.

Urban Homestead in Los Angeles slaagt er in op slechts 500 vierkante meter, de oppervlakte van een grote tuin, 3500 kg voedsel per jaar te produceren. Wel is de hoeveelheid zonneschijn in Zuid-Californië twee keer zo hoog als hier in Nederland. Bron: urbanhomestead.org
Urban Homestead in Los Angeles slaagt er in op slechts 500 vierkante meter, de oppervlakte van een grote tuin, 3500 kg voedsel per jaar te produceren. Wel is de hoeveelheid zonneschijn in Zuid-Californië twee keer zo hoog als hier in Nederland. Bron: urbanhomestead.org

Rampenscenario’s.
Hoe georganiseerder, geavanceerder en grootschaliger een systeem wordt, des te kwetsbaarder is de regel. Er komen steeds meer factoren bij. Van een EMP zoals een zonnestorm zou de economie van 250 jaar geleden weinig tot niets hebben gevoeld terwijl dit nu het hele leven stil kan leggen. Een cyberaanval zou 50 jaar geleden ook weinig tot niets hebben uitgehaald maar doordat alles steeds meer digitaliseert en wordt verbonden met het internet richt deze nu gigantische schade aan en kan in potentie het einde van de beschaving betekenen. Opgesomd zijn er heel veel rampenscenario’s waarvan er enkele zeer waarschijnlijk plaats zullen gaan vinden in de nabije toekomst. Dit zijn als volgt: financiële meltdown, peak oil, peak grondstoffen, klimaatverandering (zowel global warming als global cooling), globale pandemische ziekte, Kessler syndroom, nucleaire oorlog, zonnestorm of EMP, cyberaanval, elite new world order, ompoling aardmagnetisch veld, biowapens en ten slotte een pesticide resistente plaag die de agrarische sector lam legt.

Korte termijn voordelen preppen.
Ook zonder dat er een ramp plaatsvindt, kan preppen direct zijn vruchten afwerpen. Ten eerste kun je er gewoon veel plezier mee beleven en het als een soort hobby zien. Is het niet fantastisch je groenten en fruit uit je eigen tuin te eten, je eigen windmolen of zonnecollector te bouwen of te leren leven van wat er in de natuur te vinden is. Je wordt er fysiek sterker van doordat je lichamelijk bezig bent en het bespaart je geld. Je krijgt veel meer vitamines en mineralen binnen en je bent veel buiten waardoor je minder snel ziek of verkouden bent. Het opent een wereld vol mogelijkheden en je bent minder snel getroffen als er een ramp plaats vind. Deze ramp kan ook een individuele ramp zijn zoals bijvoorbeeld het verlies van je baan of dakloosheid, dit kan een ieder gebeuren.
Kortom preppen heeft wel degelijk zin, is leerzaam en gezond!

Mars, anno 2018. Een eenzaam spoor van een robotvoertuig in een desolaat landschap.

Waarom gaan we nog steeds niet de ruimte in?

In de tijd voor de financiële crisis werden we via de media gebombardeerd met mooie beloftes over bemande ruimteruimtevaart. Van tijdschriften en boeken tot TV en internet overal stond het vol met fantastische plannen. We zouden terug gaan naar de maan en vervolgens naar Mars vliegen. Ook zou ruimtetoerisme in opmars komen. Dit zou weer bemande en onbemande missies naar andere hemellichamen financieren. Diverse datums zijn genoemd en inmiddels behoren deze datums al lang weer tot het verleden. Waarom komt het er maar niet van?

Een van de vele plannen van NASA voor een basis op Mars.
Een van de vele plannen van NASA voor een basis op Mars. Bron: NASA

Herbruikbare ruimtevliegtuigen.

Na de ongelukken met de spaceshuttle Challenger in 1986 en de spaceshuttle Colombia in 2003 wist men dat deze ruimtevaartuigen niet meer veilig waren en dat een einde zou komen aan het spaceshuttle tijdperk. Er moest een opvolger komen. Dit moest een herbruikbaar toestel zijn oftewel een zogehete ruimtevliegtuig. Dit is een hybride tussen een raket een vliegtuig die verticaal kan opstijgen met gewone straalmotoren en vanaf een bepaalde hoogte in de stratosfeer overschakelt op een raketmotor. Dit bespaard veel brandstof t.o.v normale raketten en had als voordeel dat er niet telkens een nieuwe raket hoeft te worden gebouwd omdat die grotendeels opbrand in de atmosfeer. Hierdoor zouden de kosten voor een ruimtevlucht enorm dalen en kost dit slechts 10% van de lancering van een normale raket. Deze toestellen kunnen daarom ook veel meer lading en mensen in een baan om de aarde brengen. Een dergelijk toestel zou er in 2009 komen. Deze bleef uit en in 2013 eindigde het spaceshuttle tijdperk toen de Atlantis voet aan de grond zette. Vanwege beperkt budget heeft de Nasa de ontwikkeling van een herbruikbaar ruimteschip uithanden gegeven aan commerciële bedrijven. Rond die tijd waren er fantastische plannen van onder andere Burt Rutan. Zijn bedrijf had 2 toestellen ontwikkeld genaamd SpaceShipOne en SpaceShipTwo. Deze laatste kon 3 personen in een suborbitale baan krijgen (de rand van de ruimte). De bedrijven Virgin Galactic en SpaceX zou hierop gaan doorwerken en in 2015 zouden deze met dit ruimtevliegtuig de eerste 2 betalende ruimtetoeristen laten opstijgen. Van 2012 t/m 2014 werd er ook volop reclame gemaakt voor de aankoop van allerlei producten met daarop een code die je online bij de fabrikant moest invullen waarmee je een ruimtereis kon winnen. Er waren ook al volop mensen die tickets hadden gereserveerd. Inmiddels is 2015 al lang gepasseerd en is er niks geen nieuws meer over geweest. Geen ruimtetoeristen dus!

Mars, anno 2018. Een eenzaam spoor van een robotvoertuig in een desolaat landschap.
Mars, anno 2018. Een eenzaam spoor van een robotvoertuig in een desolaat landschap.

Ruimtehotel.

In 2018 dit jaar dus zou er zelfs al gewerkt aan een ruimtehotel.  Ook dit was het plan van onder meer Virgin Galactic. Het moest een satelliet zijn in de vorm van wiel die om zijn as draait en zo kunstmatige zwaartekracht kon opwekken met in het centrum van het wiel een ruimte waar met de gewichtloosheid kon experimenteren. Het wiel zou bestaan uit modules met grote ramen zodat met goed naar de Aarde kon kijken en slaap en keukenruimte bevatte. Hier kon je een week verblijven. Een fantastische ervaring als vakantie dus. Als vanzelfsprekend is hier al helemaal niets van gekomen.

 

Bemande missie naar Mars.

Ook was er rond 2015 het een en ander over de planeet Mars gaande. Er zou een bemande missie naar Mars vliegen in 2025. Bij de organisatie MarsOne kon je je aanmelden als kandidaat voor een selectie ronde. Van over de hele wereld hebben zich honderdduizenden aangemeld. Iedere ronde zou er een steeds nauwere selectie naar voren komen en uiteindelijk moest dit de meest geschikte mensen overhouden om uiteindelijk te gaan. Er zouden een paar honderd door de 2e selectie ronde zijn gekomen en deze kregen verdere training. De missie zou gefinancierd worden d.m.v een TV reality serie. Het hele proces zou 10 jaar beslaan en in 2025 zouden als eerste van reeks missies vertrekken. Bij iedere missie werd er een basis uitgebreid. En deze astronauten zouden er voor altijd blijven. Je zou toch denken dat er wel enig nieuws is over de vorderingen van dit project van MarsOne. Zelf denk ik niet dat er ook maar enig iets van terecht gaat komen en ook hebben diverse ruimtevaartdeskundigen zich hier sceptisch uitgesproken.

 

Ruimte industrie.

Het is erg raar dat er in ieder geval geen vorderingen zijn gemaakt voor ruimtetoerisme. Er zou hier veel aan verdiend kunnen worden. Dit zou zich kunnen uitbreiden naar mijnbouw op asteroïden. En uiteindelijk grote bemande structuren in de ruimte waar mensen wonen en werken.

 

 

Een nieuwe ijstijd, of globale afkoeling, zou lijden tot grote hongersnoden. Mogelijk zelfs tot het einde van de beschaving.

Mini ijstijd einde van de beschaving

Volgens astronomen gaat de zon in een soort sluimermodus. Dit betekent dat er voor een periode van ca 100 jaar geen zonnevlekken te zien zijn.

Zonnecyclus
Normaal gesproken is er een cyclus van 11 jaar waarbij er in een periode van een jaar erg veel zonnevlekken zijn en 5,5 jaar later veel minder. Dit komt omdat de zon een iets variabele ster is. Zonnevlekken zijn gebieden op de zon waar er veel magnetische activiteit is. De oppervlaktetemperatuur van de zon is plm. 6000 °C en die van een zonnevlek ca 5000°C. Daardoor lijkt deze zwart in vergelijking met de rest van het zonneoppervlak. Deze zonnevlekken zijn magnetische hotspots die veel geladen deeltjes, voornamelijk heliumkernen, uitstoten die de zonnewind vormen.

Kosmische straling
De zonnewind vormt een soort magnetisch schild rond ons zonnestelsel die de interstellaire kosmische straling tegenhoudt: de heliosfeer. Deze kosmische straling is afkomstig van supernova’s, neutronensterren, pulsars, magnetars en zwarte gaten. Kosmische straling bestaat ook uit elementaire deeltjes zoals protonen, positronen enz. Deze bewegen random, maar de kosmische straling die anders op aarde zou belanden, is naar de zon gericht. Immers, de heliopauze, de grens waar de zonnewind overgaat in het interstellair medium, ligt op meer dan honderd maal de afstand aarde-zon, waardoor kosmische straling richting aarde vrijwel richting zon beweegt. Wanneer de zon in een rustigere fase verkeert met weinig magnetische activiteit is de zonnewind zwakker waardoor er wat van de kosmische straling het zonnestelsel weet binnen te dringen. Deze straling zorgt er voor dat er moleculen in de atmosferen van de planeten ioniseren. Deze ionen vormen dan condensatiekernen wat resulteert in meer bewolking. De laatste 2 cyclussen zijn de maxima minder intens dus is de algehele zonnewind zwakker. De verwachting op basis van waarnemingen uit het verleden is dat de volgende cyclus nog zwakker is dan de huidige en dat er vanaf 2050 geen zonnevlekken meer zijn gedurende een aantal decennia. Dit resulteert dan in iets feller zonlicht..

Een nieuwe ijstijd, of globale afkoeling, zou lijden tot grote hongersnoden. Mogelijk zelfs tot het einde van de beschaving.
Een nieuwe ijstijd, of globale afkoeling, zou lijden tot grote hongersnoden. Mogelijk zelfs tot het einde van de beschaving.

Afkoeling
Als er meer bewolking is op Aarde dan is het albedo groter. Wit weerkaatst bijna alle licht, absorbeert warmte minder goed dan zwart. Hierdoor koelt het klimaat met de loop der jaren af. Dit valt goed waar te nemen in een experiment dat je makkelijk zelf thuis kunt uitvoeren. Als je met een vergrootglas in de zon een stuk krant in brand probeert te zetten, zal het papier dat bedekt is met een donkere inktlaag sneller ontbranden dan het witte papier zonder inkt. Ook het effect van kleine deeltjes op waterdamp valt goed te bestuderen als je wat sigarettenrook in een kopje hete koffie of thee blaast. Wat je waarneemt is dat de condensatie wordt bevorderd doordat de rookdeeltjes als condensatie kernen fungeren net als de ionen in de atmosfeer. De laatste 2 jaar valt goed waar te nemen dat er steeds minder dagen zijn waarbij er helemaal geen wolken zijn. Ook hebben we zowel vorig jaar als dit jaar een aantal kouderecords in de zomer en het voorjaar. Vorig jaar een dag in augustus met slechts 12°C graden overdag en ’s nachts in de buurt van het vriespunt. Ook van het voorjaar was er op 22 mei een kouderecord met -10°C in de nacht en overdag slecht 5°C in De Bilt. Ook de rest van Europa had bijzonder koud weer waarbij er veel landbouwgewassen door heel Europa schade hebben opgelopen. Op 16 september hebben we weer een kouderecord gebroken met slechts 12°C overdag. Daarnaast hebben we een van de koudste septembermaanden ooit. Daarnaast hebben we de afgelopen 2 jaar bijzonder veel regen te verwerken gehad. Ook de warme pieken kunnen zijn veroorzaakt door verhoogde kosmische straling omdat de straalstroom eerst gaat kronkelen om vervolgens verder naar het zuiden te gaan. Hierdoor kan de wind tijdelijk lang uit het zuiden of juist het noorden gaan waaien met temperatuur extremen tot gevolg. Wanneer de straalstroom in het geheel zuidelijker komt te liggen dan kunnen we permanent in de koudere arctische lucht terechtkomen wat dan resulteert in koele natte zomers en ijzige winters. De gemiddelde wereldwijde temperatuur kan 4°C lager worden.

Het broeikaseffect
Velen zullen het niet geloven vanwege het feit dat de media zich enkel met het broeikaseffect bezig houdt en daarbij andere factoren die het klimaat ook reguleren negeren. De invloed van kooldioxide is in werkelijkheid zeer gering en er zijn zelfs aanwijzingen in ijskernen gevonden dat er in het verleden van de aarde de opwarming van het klimaat vooraf ging aan de stijging van CO2 ipv andersom. Dit zou kunnen komen door onder andere bosbranden die toenemen in een warmer klimaat en ook micro organismen die organisch materiaal afbreken zoals schimmels actiever werden. Dit zou van toepassing zijn geweest aan het einde van elke ijstijd toen de temperaturen dramatisch stegen in korte tijd. Toen de temperaturen weer daalden bleef het CO2 gehalte nog even stijgen alvorens deze ook weer terug liep. Kooldioxide heeft wel degelijk een hogere infrarood absorptie dan stikstof en zuurstof maar deze zou in procenten toe moeten nemen in de atmosfeer wil dit een aanzienlijk effect krijgen op het klimaat. De laatste keer dat dat het geval was, was in de ramp aan het einde van het Perm, 252 miljoen jaar geleden, als gevolg van een gigantische vulkaan uitbarsting in Siberië die ook nog eens plm. 100000 jaar doorging. De huidige atmosfeer bevat slechts 0,04 procent (voor-industriëel niveau: 0,027%). Ter vergelijking bevat de atmosfeer van Mars vele malen meer kooldioxide ondanks dat deze veel ijler is dan de aardatmosfeer. En toch ligt de gemiddelde Martiaanse temperatuur ver onder het vriespunt [n.v.d.r.: het broeikasffect van de Martiaanse atmosfeer verhoogt de temperatuur op Mars met zes graden]. Volgens het klimaatmodel van Svante Arrhenius,dat alleen uitgaat van kooldioxide zelf, heeft de huidige verhoging in CO2 op zichzelf een temperatuursverhoging van gemiddeld één graad Celsius tot gevolg. Moderne klimaatmodellen gaan uit van extra opwarming door waterdamp. Het is de vraag of dat wel klopt.

Economische schade.
Doordat het weer natter en kouder wordt is het steeds moeilijker om op de traditionele wijze landbouw te bedrijven. Hierdoor wordt voedsel steeds duurder. Dit jaar is voedsel al ruim 8% duurder geworden met als uitschieter zuivel dat wel 40% duurder is dan voorheen. Ook legt een kouder klimaat een hogere druk op de gasvoorraden met nog meer calamiteiten als de aardbevingen in Groningen als gevolg. Daarnaast wordt aardgas dus ook duurder. Als de oogsten nog slechter worden zullen de prijzen de pan uit gaan reizen. De infrastructuur zal ook niet worden ontzien. Door stormen, hevige regen en uitzonderlijke hoeveelheden sneeuw zal het verkeer worden verstoord, kan de elektriciteit uitvallen en ook tv en internet gaan storen.

Einde beschaving.
Door deze schade wordt de economie hard geraakt en geeft dit meer voedingsbodem voor een nieuwe wereldwijde economische crisis. Daarnaast zijn er al allerlei andere factoren naast een eventuele mini-ijstijd die ons nog eens extra kwetsbaar maken. Zo raakt de landbouwgrond steeds meer uitgeput van sporenelementen en erosie. Ook wordt fossiele brandstof steeds schaarser en dus duurder, wat ook prijsstijgingen in de hand werkt. Dit zal in combinatie met een mini-ijstijd een dodelijke cocktail zijn voor de beschaving.

Zelfvoorziening
Gelukkig zijn er allerlei dingen die je zelf kunt doen en maken. Veredelde gewassen zijn praktisch onmogelijk om kweken in een koud en vochtig klimaat maar er zijn talloze wilde planten soorten die ook eetbaar zijn, en zelfs nog veel meer voedingstoffen bevatten dan conventionele groenten. Als vervanging voor vlees kunnen we insecten eten. Ik vind sprinkhanen persoonlijk heel erg lekker. Ze bevatten 2 x zoveel eiwitten als normaal vlees en zijn vlug op te kweken. Ons aardgas kunnen we vervangen door biogas dat we van onze eigen groen afval en ontlasting maken. Als fruit eten we bramen, frambozen, vlierbessen, sleedoorns en rozenbottels; deze zijn veel beter bestand tegen koude omstandigheden. Om dit allemaal zelf in je eentje te verwerken is nogal wat dus zullen we er goed aan doen te investeren in onze relaties met de buren zodat we samen kunnen werken en eventueel kunnen ruilen. En we kunnen dan stapje voor stapje werken naar de energiestandaard waar ik hier op Visionair in het verleden over heb geschreven.

 

Artist impression van een toekomstige ijstijd, waarin de Big Ben nog net boven het ijs uitsteekt.

Zou een nieuwe ijstijd goed zijn voor de aarde?

Een nieuwe ijstijd wordt vaak gezien als een grote ramp. Inderdaad neemt bij een nieuwe ijstijd het bewoonbare deel van de aarde flink in omvang af. Maar zou een ijstijd ook voordelen kunnen hebben?

Zoals men weet zijn er veel problemen in onze samenleving en voor het leven op Aarde. We hebben te maken met een niets ontziende kapitalistische en globalistische maatschappij die ons het leven aardig zuur kan maken. Alles waar het om draait en het ook altijd al heeft gedaan, is geld en uiteindelijk macht. De consequenties hiervan zijn enorm. Verelitisering, milieu vervuiling, overbevolking, beschadigingen aan de natuur, vernietiging van sociale structuren en vernietiging van onze vrijheid. Ook al lijkt het iets wat niet natuurlijk is er zitten waarschijnlijk toch een aantal natuurlijke factoren aan ten grondslag.

Interglaciaal

We leven in een vrij warme periode met een klimaat die min of meer stabiel is gebleven oftewel een interglaciaal. Dit maakte het voor de mens mogelijk om op grote schaal aan landbouw te doen. Zo konden er meer mensen leven en ontstonden er grote samenlevingen. Doordat extreem weer niet heel vaak voorkomt in deze warme periode zoals bijv, zware stormen en vooral hevige sneeuwval werd het ook mogelijk om een infrastructuur op te zetten.

Artist impression van een toekomstige ijstijd, waarin de Big Ben nog net boven het ijs uitsteekt.
Artist impression van een toekomstige ijstijd, waarin de Big Ben nog net boven het ijs uitsteekt. Bron: theresilientearth.com

Hiërarchie

Helaas neigt onze samenleving zowel in het heden als in de geschiedenis naar een eindeloze hiërarchie wat volgens mijn inzicht mogelijk wordt veroorzaakt door de scheve machtsverhoudingen tussen mannen en vrouwen. De infrastructuur (in het begin alleen zandpaden) maakte het mogelijk voor degene die zich bovenaan de hiërarchie bevonden om hun machtsnetwerk steeds verder uit te rollen. Dit leidde tot oorlogen met naburige volken en een grote centrale macht (overheid). Dit vind nu uiteraard nog steeds plaats, zij het op een wat andere manier als vroeger. Eerst was ons land bijvoorbeeld een zelfstandige natie. Nu Nederland bij de Europese Unie is gegaan is in feite Brussel de baas over Nederland. Er wordt binnen de elite al nagedacht en plannen gemaakt om een wereld regering op te zetten. Het gewicht van deze steeds hogere machtspiramide drukt uiteindelijk op de burgers die er in moeten leven. Dit levert ons allerlei beperkingen op. We worden zelfs op zo’n manier schaak gezet dat we denken dat de problemen die de top van de hiërarchie creëert de schuld is van de onderste lagen: de onderklasse en de middenklasse. Een goed excuus voor het vernietigen van deze bevolkingsgroepen. De kooldioxide uitstoot door fossiele brandstoffen is hiervan een mooi voorbeeld. De elite zeggen dat wij burgers allerlei maatregelen moeten nemen om CO2 uitstoot te verminderen terwijl de meeste mensen eigenlijk geen andere keus hebben doordat dezelfde elite er voor zorgt dat we afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen.

Gebrek aan land

Een ander nadeel van het interglaciaal waarin we leven is overbevolking of ten minste inefficiënt gebruik van de aarde en als gevolg daarvan gebrek aan land. Men zou kunnen zeggen dat sommige gebieden op aarde waaronder west Europa te bewoonbaar zijn. Als ik de verdeling van de bevolking op aarde bekijk dan neem ik waar dat vooral de landen met een mild zeeklimaat zeer dicht bevolkt zijn en de mensen eigenlijk weinig vrijheden/mogelijkheden hebben. Zelfvoorzienend en milieuvriendelijk leven gaat hier tamelijk moeilijk en is haast onmogelijk voor mensen met een laag inkomen. Woningen, winkelpanden en bedrijvencomplexen zijn er heel duur. Terwijl de landen en staten die een ruiger klimaat hebben zoals bijv. Canada, Alaska en Siberië dun bevolkt zijn en waar er gebieden zijn waar in principe uitstekend zelfvoorzienend kan worden geleefd zonder een belasting voor het milieu of andere mensen te zijn. Woningen, winkelpanden en bedrijfscomplexen zijn er over het algemeen zeer goedkoop. Hieruit valt dus de conclusie te trekken dat een kouder of grilliger klimaat zelfs goed kan zijn voor een economie. Een grillig landklimaat is daarentegen dus weer slecht voor de infrastructuur. Daardoor worden de mensen er op de proef gesteld. Dit levert de nodige gezonde dosis uitdagingen voor de mens en daardoor wordt ook de intelligentie en de creativiteit bevordert.

Afkoeling

Het zou dus niet een heel gek idee zijn om bijvoorbeeld zwaveldeeltjes of antibroeikasgassen in de stratosfeer te stoppen om de Aarde af te koelen. Of het zeeklimaat in gebieden als west Europa te verminderen. Het klimaat dat wij hier in Nederland ervaren is sowieso al niet erg bevorderlijk voor het menselijk welzijn. De zachte winters geven winterdepressies door gebrek aan licht. Licht zorgt voor de aanmaak van serotonine. Als er sneeuw ligt in de winter wordt dit gebrek aan licht enigszins gecompenseerd doordat het daglicht van twee kanten komt. En de zomers zijn hier heel vochtig waardoor heet weer als extra warm en benauwd wordt ervaren. Dit klimaat wordt veroorzaakt door de warme golfstroom. Deze voert tropische lucht aan en zorgt ervoor dat de wint hier vaak voor lange perioden uit het zuiden, zuidwesten of westen waait. Deze warme golfstroom kan ook dienen als een overvloedige en milieuvriendelijk energie bron door deze af te tappen. Volgens hetzelfde principe als de windmolen maar dan onder water kan de energie eruit worden gehaald en worden omgezet in elektriciteit in plaats van dat deze ons klimaat verpest. Toch zou ook het broeikaseffect in theorie kunnen lijden tot een ijstijd. Als het ijs op de noordpool en op Groenland grotendeels is weggesmolten zou de warme golfstroom er wel eens helemaal mee op kunnen houden en niemand weet eigenlijk wanneer dat precies zal gebeuren. Ook kan er in een warmer klimaat weer overmatig veel CO2 worden opgenomen doordat het vaker regent. Het vormt met water in een evenwichtsreactie het instabiele koolzuur H2CO3. Dit slaat neer op de zeebodem omgezet tot carbonaatzouten volgens een zuur base reactie. Uiteindelijk is er minder kooldioxide in de atmosfeer en kan er een ijstijd ontstaan. Wel is dit laatste een proces wat 30 tot 100 jaar duurt nadat de mens is gestopt met het uitstoten. De infrastructuur is dan kapot en de mens komt weer voor uitdagingen te staan. Waarschijnlijk zal voor de afkoeling peak oil een grote uitdaging zijn die ergens halverwege deze eeuw plaats zal vinden. De evolutie van de mensheid wordt nu belemmert door onze eigen overheden en de elite. Wellicht zal de ramp van peak oil en de ramp die daar op volgt in feite licht aan het einde van de tunnel zijn.

 

 

In de Zuid-Mexicaanse stad Juchitán nemen de vrouwen traditioneel een overheersende positie in. Elk jaar worden de mannen met rot fruit bekogeld. Bron: saunalahti.fi

Wereld beter door sterkere vrouwen?

Grote, sterke en/of machtige mannen domineren de planeet op dit moment. Heel toevallig is er op Aarde veel onrecht en ongelijkheid. Er zijn veel oorlogen en mensen worden meedogenloos uitgebuit tot hun laatste cent uit hun zakken is getrokken. Dit terwijl de grotere machthebbers ontzien worden en zo nog meer macht en bezit kunnen verwerven. Zou de wereld beter worden door vrouwen sterker te maken?

Oorzaak
De oorzaak van een dergelijke slechte maatschappij ligt in het meedogenloze competitieve gedrag van veel mannen. De ene man wil de andere voorbijstreven om aanzien te krijgen bij de vrouwen en ook om meer voor elkaar te kunnen krijgen bij andere mannen. Dit geld zowel op grote schaal zoals bijv. politici, managers, bankdirecteuren en ook op kleine schaal zoals bijv. pestkoppen, loverboy’s, verkrachters en jongens/mannen die gewoon denken boven alles en iedereen te staan. Vaak is het zo dat hoe meer aanzien een man heeft bij anderen hoe egoïstischer en meedogenlozer hij is. Uitzonderingen daargelaten!

In de Zuid-Mexicaanse stad Juchitán nemen de vrouwen traditioneel een overheersende positie in. Elk jaar worden de mannen met rot fruit bekogeld. Bron: saunalahti.fi
In de Zuid-Mexicaanse stad Juchitán nemen de vrouwen traditioneel een overheersende positie in. Elk jaar worden de mannen met rot fruit bekogeld. Bron: saunalahti.fi

Hoe zit dat nou met vrouwen?
Meisjes en vrouwen zijn minder competitief en meedogenloos. Ze zijn over het algemeen meer verzorgend en minder egoïstisch. Ze geven meer om hun medemens. Ook vrouwen kunnen wel op wat macht en bezit uit zijn maar ook dat in mindere maten. Vrouwen zijn vaak wel iets minder gul dan mannen. Maar of dat nou zo erg is? 

Sterke meiden
Maar nu luid de volgende vraag: hoe zit dit nou met vrouwen die sterker en/of machtiger zijn dan mannen? Mijn eigen ervaring is dat de stelling, hoe sterker en/of machtiger hoe meedogenlozer en egoïstischer, niet geldt voor de dames onder ons. Sterke meisjes of vrouwen zijn net zo lief en verzorgend als de doorsnee vrouw. Soms zelfs nog iets liever en behulpzamer dan de gewone. Dit zolang je haar maar met respect behandeld en jezelf niet beter voor gaat doen dan je in werkelijkheid bent! Hierdoor hebben deze meiden een neutraliserend effect op het competitieve gedrag in de samenleving.  Ze hebben ook de sterke neiging op te komen voor de wat zwakkere mannen en vrouwen. Helaas zijn ze op dit moment nog vrij zeldzaam.

Kunstmatig verhogen van het aantal sterke meiden in de samenleving.
Het komt er dus op neer dat het een goed idee is om te gaan experimenteren met de bevolkingssamenstelling. Een beetje sleutelen aan hieraan kan in mijn ogen kwaad. Men zou in een aantal dorpen en steden kunnen proberen om geest en lichaam versterkende sporten gratis aan te bieden aan meisjes vanaf 6 jaar, of ze zelfs een kleine subsidie te geven van €30,-  in de maand. Dit kost dus weinig geld maar stimuleert wel een veiligere en vreedzame wereld. Een speciaal dieet kan ook de lichaamsgroei van meisjes bevorderen waardoor grotere lengtes kunnen worden behaald. Een ander bijkomend voordeeltje is dat het lichaam van een vrouw zuiniger met energie omspringt dan een mannelijk lichaam. Dit verschil in energetische efficiëntie bedraagt gemiddeld wel 25%. Als mannen fysiek zwakker worden en vrouwen fysiek sterker dan scheelt dit ons ook 25% van de wereldvoedsel en energie productie. Er hoeft dan dus bijv. geen regenwoud meer te worden gekapt voor landbouwgrond.