Artist impression van een toekomstige ijstijd, waarin de Big Ben nog net boven het ijs uitsteekt.

Zou een nieuwe ijstijd goed zijn voor de aarde?

Een nieuwe ijstijd wordt vaak gezien als een grote ramp. Inderdaad neemt bij een nieuwe ijstijd het bewoonbare deel van de aarde flink in omvang af. Maar zou een ijstijd ook voordelen kunnen hebben?

Zoals men weet zijn er veel problemen in onze samenleving en voor het leven op Aarde. We hebben te maken met een niets ontziende kapitalistische en globalistische maatschappij die ons het leven aardig zuur kan maken. Alles waar het om draait en het ook altijd al heeft gedaan, is geld en uiteindelijk macht. De consequenties hiervan zijn enorm. Verelitisering, milieu vervuiling, overbevolking, beschadigingen aan de natuur, vernietiging van sociale structuren en vernietiging van onze vrijheid. Ook al lijkt het iets wat niet natuurlijk is er zitten waarschijnlijk toch een aantal natuurlijke factoren aan ten grondslag.

Interglaciaal

We leven in een vrij warme periode met een klimaat die min of meer stabiel is gebleven oftewel een interglaciaal. Dit maakte het voor de mens mogelijk om op grote schaal aan landbouw te doen. Zo konden er meer mensen leven en ontstonden er grote samenlevingen. Doordat extreem weer niet heel vaak voorkomt in deze warme periode zoals bijv, zware stormen en vooral hevige sneeuwval werd het ook mogelijk om een infrastructuur op te zetten.

Artist impression van een toekomstige ijstijd, waarin de Big Ben nog net boven het ijs uitsteekt.
Artist impression van een toekomstige ijstijd, waarin de Big Ben nog net boven het ijs uitsteekt. Bron: theresilientearth.com

Hiërarchie

Helaas neigt onze samenleving zowel in het heden als in de geschiedenis naar een eindeloze hiërarchie wat volgens mijn inzicht mogelijk wordt veroorzaakt door de scheve machtsverhoudingen tussen mannen en vrouwen. De infrastructuur (in het begin alleen zandpaden) maakte het mogelijk voor degene die zich bovenaan de hiërarchie bevonden om hun machtsnetwerk steeds verder uit te rollen. Dit leidde tot oorlogen met naburige volken en een grote centrale macht (overheid). Dit vind nu uiteraard nog steeds plaats, zij het op een wat andere manier als vroeger. Eerst was ons land bijvoorbeeld een zelfstandige natie. Nu Nederland bij de Europese Unie is gegaan is in feite Brussel de baas over Nederland. Er wordt binnen de elite al nagedacht en plannen gemaakt om een wereld regering op te zetten. Het gewicht van deze steeds hogere machtspiramide drukt uiteindelijk op de burgers die er in moeten leven. Dit levert ons allerlei beperkingen op. We worden zelfs op zo’n manier schaak gezet dat we denken dat de problemen die de top van de hiërarchie creëert de schuld is van de onderste lagen: de onderklasse en de middenklasse. Een goed excuus voor het vernietigen van deze bevolkingsgroepen. De kooldioxide uitstoot door fossiele brandstoffen is hiervan een mooi voorbeeld. De elite zeggen dat wij burgers allerlei maatregelen moeten nemen om CO2 uitstoot te verminderen terwijl de meeste mensen eigenlijk geen andere keus hebben doordat dezelfde elite er voor zorgt dat we afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen.

Gebrek aan land

Een ander nadeel van het interglaciaal waarin we leven is overbevolking of ten minste inefficiënt gebruik van de aarde en als gevolg daarvan gebrek aan land. Men zou kunnen zeggen dat sommige gebieden op aarde waaronder west Europa te bewoonbaar zijn. Als ik de verdeling van de bevolking op aarde bekijk dan neem ik waar dat vooral de landen met een mild zeeklimaat zeer dicht bevolkt zijn en de mensen eigenlijk weinig vrijheden/mogelijkheden hebben. Zelfvoorzienend en milieuvriendelijk leven gaat hier tamelijk moeilijk en is haast onmogelijk voor mensen met een laag inkomen. Woningen, winkelpanden en bedrijvencomplexen zijn er heel duur. Terwijl de landen en staten die een ruiger klimaat hebben zoals bijv. Canada, Alaska en Siberië dun bevolkt zijn en waar er gebieden zijn waar in principe uitstekend zelfvoorzienend kan worden geleefd zonder een belasting voor het milieu of andere mensen te zijn. Woningen, winkelpanden en bedrijfscomplexen zijn er over het algemeen zeer goedkoop. Hieruit valt dus de conclusie te trekken dat een kouder of grilliger klimaat zelfs goed kan zijn voor een economie. Een grillig landklimaat is daarentegen dus weer slecht voor de infrastructuur. Daardoor worden de mensen er op de proef gesteld. Dit levert de nodige gezonde dosis uitdagingen voor de mens en daardoor wordt ook de intelligentie en de creativiteit bevordert.

Afkoeling

Het zou dus niet een heel gek idee zijn om bijvoorbeeld zwaveldeeltjes of antibroeikasgassen in de stratosfeer te stoppen om de Aarde af te koelen. Of het zeeklimaat in gebieden als west Europa te verminderen. Het klimaat dat wij hier in Nederland ervaren is sowieso al niet erg bevorderlijk voor het menselijk welzijn. De zachte winters geven winterdepressies door gebrek aan licht. Licht zorgt voor de aanmaak van serotonine. Als er sneeuw ligt in de winter wordt dit gebrek aan licht enigszins gecompenseerd doordat het daglicht van twee kanten komt. En de zomers zijn hier heel vochtig waardoor heet weer als extra warm en benauwd wordt ervaren. Dit klimaat wordt veroorzaakt door de warme golfstroom. Deze voert tropische lucht aan en zorgt ervoor dat de wint hier vaak voor lange perioden uit het zuiden, zuidwesten of westen waait. Deze warme golfstroom kan ook dienen als een overvloedige en milieuvriendelijk energie bron door deze af te tappen. Volgens hetzelfde principe als de windmolen maar dan onder water kan de energie eruit worden gehaald en worden omgezet in elektriciteit in plaats van dat deze ons klimaat verpest. Toch zou ook het broeikaseffect in theorie kunnen lijden tot een ijstijd. Als het ijs op de noordpool en op Groenland grotendeels is weggesmolten zou de warme golfstroom er wel eens helemaal mee op kunnen houden en niemand weet eigenlijk wanneer dat precies zal gebeuren. Ook kan er in een warmer klimaat weer overmatig veel CO2 worden opgenomen doordat het vaker regent. Het vormt met water in een evenwichtsreactie het instabiele koolzuur H2CO3. Dit slaat neer op de zeebodem omgezet tot carbonaatzouten volgens een zuur base reactie. Uiteindelijk is er minder kooldioxide in de atmosfeer en kan er een ijstijd ontstaan. Wel is dit laatste een proces wat 30 tot 100 jaar duurt nadat de mens is gestopt met het uitstoten. De infrastructuur is dan kapot en de mens komt weer voor uitdagingen te staan. Waarschijnlijk zal voor de afkoeling peak oil een grote uitdaging zijn die ergens halverwege deze eeuw plaats zal vinden. De evolutie van de mensheid wordt nu belemmert door onze eigen overheden en de elite. Wellicht zal de ramp van peak oil en de ramp die daar op volgt in feite licht aan het einde van de tunnel zijn.

 

 

10 gedachten over “Zou een nieuwe ijstijd goed zijn voor de aarde?”

 1. Als zout oppervlakte water in de oceanen rond de poolgebieden bevriest, dan wordt tijdens dit proces het zout uit het bevriezende water, aan de onderzijde van het ijs, uit het ijs verdrongen. De volumestroom ten gevolge van dit proces bedraagt honderd duizenden Niagara watervallen. Dit is letterlijk de drijvende, natuurlijke motor achter de warme golfstromen, afkomstig van beide polen. Extreem geconcentreerd koud en zout oceaanwater, heeft een grotere dichtheid waardoor dit naar de oceaanbodem zakt rondom de poolgebieden. Van daar maakt deze stroom koud water een lange reis tot voorbij de evenaar, waar het tenslotte vergezeld van diverse voedings stoffen weer opwarmt en opstijgt tot aan de oppervlakte. Het stroomt dan terug over de evenaar, warmt daar op en via omwegen komt dit water dan uiteindelijk weer in de poolgebieden terecht. Tijdens deze reis stromen over dit opgewarmde water de atmosferische luchtstromingen richting het vaste land, waardoor daar een gematigd klimaat kan ontstaan.

  Maar nu het klimaat steeds warmer is geworden, is hierdoor de situatie ontstaan dat triljoenen tonnen gesmolten, zoet landijs het oppervlaktewater van de oceaan aan het verdunnen is rondom de poolgebieden. Zoet water is lichter dan zoutwater, en verblijft dan ook langer aan de oppervlakte. Dit water bevriest veel sneller, waardoor het voor velen onwaarschijnlijk lijkt dat ons poolklimaat en de omstandigheden daar sterk aan het veranderen zijn.

  Dit onzichtbare aspect leidt voor veel leken tot de visuele illusie, (er is nog genoeg ijs) dat gemeten resultaten door klimaat wetenschappers slechts bedoeld zijn om ons geld uit de zak te kloppen. Maar goed; plaats een plastic bakje met zout water in de vriezer en wacht tot dit aan de oppervlakte bevroren is. Neem dan het ijs uit dit bakje en laat dit ontdooien. Proef dit water, en vergelijk dit dan met het restant in het bakje. Het gesmolten ijs blijkt zoet waterijs te zijn geworden, met nog een klein restant zout.

  Wat er gebeurt als de warme golfstroom teveel vertraagt, is dat we van een gematigd landklimaat plotseling over zullen gaan naar grote gebieden met heel extreme verschillen in temperatuur en klimaat. Ijstijden en ondraaglijke hitte zullen naast elkaar, in een op hol geslagen klimaat, verdeeld over het landoppervlak, tegelijkertijd bestaan. Voor wat het tijdsbestek betreft, dit kan al rond 2030 het geval zijn. Lang voor die tijd wordt het leven in de tropische gebieden ondraaglijk warm. Recentelijk werden daar al temperaturen bereikt van 54 graden Celcius. Enorme volksverhuizingen komen daaruit voort, hier een link naar wat we verwachten kunnen:

  http://www.sciencealert.com/global-warming-may-trigger-a-climate-exodus-in-parts-of-the-middle-east-and-north-africa

  Daar zullen zeker maatregen tegen genomen worden. De grenzen gaan uiteindelijk dicht, de bevolking zal steeds minder tolerant worden. Dit ten gevolge van niet te accepteren cultuur/religieuze verschillen, en de onvermijdelijke conflicten die daar uit voortkomen. Wat dan later nog overblijft, zal onaangekondigd geconfronteerd worden met plotseling optredende extreme koude perioden, (ijstijden) en een volgende volksverhuizing zal hieruit voortkomen. Je ingraven als elite heeft weinig zin als je daarna onder een kilometer ijs komt te zitten, want dat kan zomaar gebeuren, en ook bovengronds geldt dan hetzelfde. Het wordt te heet of te koud voor iedereen, rijk of arm. We moeten de ruimte in, en wel heel snel. Dat betekent leren, leren, en nog eens leren wat je kan………….

 2. De natuur (het heelal) is constant aan het recyclen, in het groot en in het klein.
  Het onvermijdelijke zal ooit gebeuren en alles begint ergens weer opnieuw, ooit. Is dat erg?

  1. Of dat erg is? Ligt er maar aan of je kunt wennen aan de omstandigheden:

   http://www.curioctopus.nl/read/6289/het-koudste-dorp-in-de-wereld:-dit-is-wat-het-betekent-om-te-leven-in–712-%C2%B0-c

   Deze mensen leven nu al onder barbaarse omstandigheden die moeilijk zijn te vergelijken met ons huidige luxe leventje. Of het nou gloeiend heet of stervens koud zal worden, diegenen met inzicht en kennis kunnen zich waarschijnlijk wel lange tijd handhaven in relatief kleine gemeenschappen. Dat betekent natuurlijk wel een strenge discipline en geschikte sociale eigenschappen, i.v.m. de onvermijdelijke sociale controle. Wie niet in zo’n gemeenschap past staat dan echt in de kou, of de persoon nou rijk is of niet. Met geld kun je daar niet veel beginnen, er is niet veel te koop, de aanvoer ontbreekt, eheheh. :D

 3. Het is in de toekomst gewoon aanpassen of uitsterven. Ik geloof zelf in het darwinisme. En heel veel problemen in de wereld komt omdat we te veel evolutionair ondergeschikten hebben. Deze evolutionaire tekortkomingen zijn onaangepast gedrag en geen emphatie. Bij de mens draait alles om de samenwerking. Dominante machtsbeluste mannen hebben allerlei sociaal onaangepaste gedragingen. Daarnaast is het zo dat bij de elite ook nog veel inteelt is. Deze mensen komen er idd alleen voor te staan want ze zullen worden uitgestoten. Hun overlevingskansen zullen dan zeer gering zijn en ze kunnen zich niet meer voortplanten. Aangezien er massa migraties zullen plaatsvinden van mensen uit noord Afrika en het Midden Oosten zullen er dus botsingen ontstaan tussen culturen. Verdere polarisatie zal zich waarschijnlijk voltrekken. Terwijl wij wetenschappelijk zijn, tolorant naar andersdenkenden en homo’s en we grote sterke geemancipeerde vrouwen hebben zijn deze migranten het exact omgekeerde. Je raad het al: een groot conflict. Net als de temperaturen in de extremen zullen lopen, extreme hitte en extreme kou, zullen ook de uitersten van de mens extremer worden. Hierna volgt chaos. Maar uit deze chaos zal nieuwe orde en balans ontstaan. In iedergeval kan de evolutie weer verder met de mens.

  1. Ik geloof ook in het darwinisme maar ik haal er toch duidelijk iets anders uit dan jij. Mensen zijn groepsdieren, zowel de westerse als alle andere rassen. Dt wij toevallig een iets andere nuance aan de vrijheid geven dan bv iemand uit het middenoosten betekent niet dat dit perse tot grote conflicten zal leiden.

   1. Daarmee ontken je dus de sterke aanwas, van qua geestelijke ontwikkeling minder bedeelde groepen, de intolerante, rechts georiënteerden wereldwijd. Dit gedrag is kenmerkend voor de halsstarrige climate deniers en conservatieve religieuze groepen geïndoctrineerden.

 4. ongelovige Thomas

  ’n IJSTIJD hoort erbij. dat is zo klaar als ’n klontje..Je moet ermee leren leven ..en je krijgt alle tijd v.d. wereld om jezelf erop voor te bereiden..

Laat een reactie achter