De concept-drijvende stad Nieuw-Arcanie. Bron: ecoboot.nl

Nieuw Atlantis: zo overleeft Nederland de zeespiegelstijging

Als de ijskappen in dit tempo blijven smelten en de opwarming doorgaat, zal de zeespiegel voor het einde van deze eeuw zeker een meter stijgen. Voldoende om bijna de helft van Nederland, en een gevoelig deel van Vlaanderen, onder water te zetten. Hoe overleven de Lage landen de zeespiegelstijging?

Een steeds populairder wordende optie: drijvende steden. Steeds meer gemeentes experimenteren met drijvende huizen. Als de zeespiegelstijging onhoudbaar wordt, kunnen onder water staande gebieden alsnog bewoonbaar blijven, als de huizen drijven. Ook komt zo de zee binnen bereik als woongebied.

Rutger de Graaff van de Technische Universiteit Delft hield onderstaande presentatie op een TEDx-event.

De concept-drijvende stad Nieuw-Arcanie. Bron: ecoboot.nl
De concept-drijvende stad Nieuw-Arcanie. Bron: ecoboot.nl


Meer informatie

Wonen met een been in het water
West-Europa onder water

3 gedachten over “Nieuw Atlantis: zo overleeft Nederland de zeespiegelstijging”

  1. Ik denk dat er nog een ander scenario mogelijk is. Jaarlijks smelten triljoenen tonnen landijs af, en al dat smeltwater verdunt het zoute oppervlaktewater van de oceanen. Heb denk ik goed uit kunnen leggen hoe dit de warme golfstroom zal gaan beïnvloeden in het artikel, ” Zou een nieuwe ijstijd goed zijn voor de aarde.” Om niet in herhaling te vallen zal ik mij daarom beperken tot dit detail:

    Als de golfstroom gaat vertragen; hoeft dat niet perse te betekenen dat in de periode er tussen, de compenserende extra ijsaangroei als gevolg van toenemende verdunning van het zoute oppervlaktewater gestopt is in de poolgebieden. Dit komt omdat een vertragende golfstroom ook zou inhouden dat het transport van het steeds warmer wordende water richting de polen vertraagd, of zelfs geheel kan stoppen. Kort gezegd; het warmte transport naar de polen over water zou wel een grotendeels stop kunnen komen te staan. Atmosferische warmte richting de poolgebieden zou dan ook sterk verminderen, omdat de nu nog gematigde gebieden dan in een ijstijd zullen belanden. Er zal zich opnieuw en behoorlijk snel landijs vormen, door grote hoeveelheden neerslag uit de hete equatoriale gebieden, richting de voorheen gematigde gebieden. De zeespiegel zal niet langer stijgen maar juist dalen, het vaste land zal onder een dikke ijslaag komen te liggen.

    Een ander punt waarover al nagedacht wordt is de massa verdeling die uit balans is. Roterende, zware massa lichamen zoals onze aarde, bewegen zich in balans met de massaverdeling. Door het smeltproces komen jaarlijks triljoenen tonnen, (en dus massa) in een totaal andere verdeling van die balans te liggen. Het resultaat daarvan is, is dat de rotatie as sterk aan het verschuiven is. Niet alleen verschuiven de magnetische polen, maar ook het draaimoment, de positie, en dus de gebieden aan de polen die je kunt aanduiden als de as center. Er zijn dan ook enorme spanningen opgetreden in de aardkorst en dat merk je aan het bewegen van de aardplaten. Dit veroorzaakt nu het sterk toegenomen aantal waargenomen aardbevingen, vulkaan uitbarstingen e.d. Stel dat de zeebodem ergens en plotseling stijgt, precies daar waar de warme golfstroom z’n route volgt, of open scheurt waardoor zich daar een kloof kan vormen. Dan zou de warme golfstroom direct tot stilstand kunnen komen, en het klimaat binnen één enkele dag totaal veranderen……..

    Nogmaals, je ingraven zal niet werken, hoeveel geld en macht je ook hebt. Investeer wat je kunt in de ruimtevaart, want daar ligt onze toekomst.
    .

Laat een reactie achter