Geen armoede na invoeren van energieconstante!

Energie is de valuta van de natuur. Dus een op zonne-energie gebaseerde valuta ligt voor de hand. Bron: Micha Jost/Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

Het kapitalisme is gebaseerd op geld dat eigenlijk  geen waarde heeft. Dit betekent dat al ons geld eigenlijk waardeloos papier is.  Wie kijkt op een bankbiljet,  zal zien dat er geen enkele verwijzing naar waarde opstaat.  De waarde van geld wordt puur bepaald door de hoeveelheid die er van in de omloop is.  Met behulp van dit mechanisme bepaalt de Europese Centrale Bank  (ECB), wat jouw inkomen is en jouw koopkracht.

Problemen

Dit economische systeem zorgt voor veel problemen. Ze heeft als nadeel dat prestaties niet worden beloond naar dat ze werkelijk waard zijn. Een bouwvakker verdient veel minder dan een autoverkoper, terwijl het beroep bouwvakker veel meer lichamelijke inspanning vergt dan het beroep verkoper. Daarbij komt nog kijken dat als de autoverkoper meer tevreden klanten gemaakt heeft deze nog een extra bonus krijgt bovenop zijn al goede salaris omdat hij zijn baas hier erg blij mee maakt. Als de bouwvakker zijn baas blij maakt door ipv. in 2 uur een muurtje te metselen dit in 1 uur te doen dan zal hij hooguit een tientje extra krijgen, maar hij zal hierom niet gouw 2 keer zoveel gaan verdienen.  De onderste laag van een kapitalistische maatschappij zijn de mensen die het minst verdienen, maar wel de meeste arbeid (W) per euro/dollar verichten.

Natuurkunde

Iemand met enig verstand van natuurkunde zal hieruit moeten concluderen dat iets hier niet klopt! Hij concludeert dat het geld zoals we het nu kennen niet gerelateerd is aan energie. Dit aan de hand van een paar formules om de energetische waarde van een gebeurtenis uit te rekenen.

Deze luidt: W= F x S (Arbeid is kracht keer afstand).

in dit geval moet de factor, tijd (T) ook worden meegerekend:

W= F x S /T (T in kwadraat) (arbeid= kracht keer afstand gedeeld door tijd in het kwadraat.

Daarnaast nog de formule voor de bewegingsenergie, Alhoewel deze formule geldt voor een beweging met een bepaalde versnelling, staat deze dus gelijk aan de werkdruk in een bedrijf.

E bew= 1/2 x M x V (V in het kwadraat rekenen) (energie is 1/2 van de massa keer versnelling in het kwadraat. De uitkomsten van de formules worden opgeschreven in de eenheid van energie, de joule.

Bij de laatste 2 formules komt er dus een afwijking in de benodigde energie voor een prestatie. Zodra de werkdruk 2x zo hoog wordt kost dit dus 4x meer energie. Hierbij kan het huidige geld dus geen SI-eenheid zijn.

Economie op basis van energie.

Als we de waarde van ons geld relateren aan energie/arbeid dan zal het verschil in rijk en arm snel kleiner worden.  De rijkdom van ons zal dan worden beslist door de hoeveelheid energie die voor handen is. Dit zal er dus voor zorgen dat niet slechts enkelen rijker worden en de meesten armer, maar juist zorgen dat we met zijn alle rijker worden. De ene misschien iets meer dan de ander alhoewel en dat is ook niet verkeerd zolang iedereen een beter welzijn heeft. Het zal de maatschappij stimuleren en motiveren duurzamere en betere energie bronnen te gaan benutten. We zullen dan met zijn alle van de Aarde en het zonnestelsel een optimale plek maken voor de mens maatschappij en natuur.

30 gedachten over “Geen armoede na invoeren van energieconstante!”

 1. Eerst dacht ik, óóóhhh néé toch, alweer een artikel over geld en rente, weer zo’n shit artikel. Toen ik het echter las, kreeg ik het gevoel alsof ik de eerste groene knopjes aan de gewassen in het veld had ontdekt, een teken dat de lente is gearriveerd. Ben benieuwd hoe de anderen dit ervaren, en implementeren.
   
  Uitstekend artikel. :)

 2. Interessant artikel, maar ik ben het bepaald niet eens met de conclusie.

  Als energie alle waarde vertegenwoordigt zal het alleen maar harder geplunderd worden, zullen alle burgers nog minder het recht hebben hun eigen energie op te wekken en zal de ongelijkheid alleen maar toenemen.

  Voor grootschalige energiewinning zijn nog steeds grootschalige investeringen nodig (kerncentrales, boorplatforms, geostationaire zonnespiegels, windmolens met een ashoogte van 70 meter of meer) en dus totaal onbereikbaar voor de gewone man. Zeker zolang er (net als nu) totaal geen rekenschap hoeft te worden afgelegd over de plunderingen en andere neveneffecten van de grootschalige energiewinning.

  1. Volgens mij moet je het breder bekijken.
   Daarnaast zijn er genoeg mogelijkheden om zelf energie op te wekken.
   Denk aan zonnepanelen maar ook kleine windmolens, zonneboiler voor warmwater en kweken van bijv. lijnzaad tbv. de olie of vergistbare zaken tbv. alkohol. Ik vergeet vast nog eea.

   1. Precies moerstaal, flexibel denken, overal de bodem uithalen en verder graven, nooit stoppen. Kijken wat voor mogelijkheden je kunt ontdekken of van anderen kunt leren, van dat wat zij aan bruikbare oplossingen aandragen. Alcohol bijvoorbeeld, kun je in hoge concentraties stoken in zonneboilers. Niet alleen een schone brandstof, maar bij de verbranding komt water en CO2 vrij. Laat daar maar eens generator op draaien. Je hebt dan geen accu’s nodig om de energie op te slaan. De elektriciteit gebruik je om kassen en leefruimten te verlichten. Met het CO2 voed je de planten gedurende de dag, of lichtcyclus. De warmte kun je afvangen met warmtewisselaars, en gebruiken om alweer leefruimten en kassen te verwarmen. Het condenswater kun je drinken en gebruiken voor de gewassen in de kassen. Het afval uit de zonneboilers, septic-tanks, en kassen wordt weer de nieuwe grondstof voor een cyclus. De opbrengst vertegenwoordigt een calorische waarde in solarcoins. Dat is altijd een optelsom van fysieke arbeid, (calorische) plus de calorische energie die we van de zon afnemen, dus pure winst. Uit de winst wordt dan het redelijk verantwoorde deel afgestaan, waarop de cultuur/maatschappij kan functioneren. 

    1. Er bestaan al energie neutrale kassen Bemoeier, ook in Nederland. Op de plaats waar nu mijn huis staat, worden nog dit najaar energie neutrale huizen gebouwd. Zelf heb ik na 40 jaar experimenteren eindelijk iets gevonden waar de handel in fossiele brandstoffen beslist niet blij mee zal zijn, en het principe werkt, (getest). Dankzij mijn bescheiden kennis kan ik de prototypes waarschijnlijk zelf bouwen. Geld is er niet, maar ik heb alles in huis. Een perpetuum mobiel is het niet geworden, maar men zal zich stevig het hoofd krabben als ik er mee de markt op ga. Mijn grootste zorg was te worden bestolen, en die weg is nu onbegaanbaar. Slaag ik, dan zijn jullie de eerste die het horen, ook als ik hulp nodig heb. ;) 

    2. Oeps, was even vergeten dat ik beslist geen enkele maatschappij wil ontwrichten, en ook geen geld nodig heb. Dus anarchisten, psycho’s en hun aanhang, zijn bij voorbaat uitgesloten van deelname. Slaag ik, dan verandert er het nodige aan de redactie…..

 3. Het gaat volgens mij om de menselijke energie maw. de energie die wij in onze daden stoppen ten goede voor de maatschappij en daar wringt het schoentje. Diegene die over het algemeen het meeste verdienen, stoppen juist het minst positieve energie in de maatschappij. Met andere woorden: ze dragen zo goed als niets bij voor het goede van de maatschappij of vinden we bv. dat bankiers een nuttige job uitoefenen voor het welzijn van de maatschappij? Daar gaat het volgens mij om in dit artikel en dat het tijd wordt dat diegene die waarlijke iets goeds bijdragen aan de maatschappij door hun positieve daden (positieve energie) zoals bv. vrijwilligers die zich inzetten voor het goede doel, verpleegsters, ouderenzorg,… dat zij eens goed betaald worden ipv. de praatjesmakers die nu aan de top staan maar geen daden doen voor het welzijn van de maatschappij maar ipv. daarvan hun eigen zakken liggen te vullen en zo dan ook denken aan hun eigen egoïsche verlangens waar geen één van ons mee is gediend!

  1. De menselijke energie wordt gevoed door de zon.

   Liefdadigheid lijkt een positieve energie te zijn, maar het kan ook negatieve energie als apathie veroorzaken.

   Geld is energie. En met dat geld kan je iets doen. Met weinig geld kan je weinig doen.  Zo werkt het ook in de natuur.

    

   1. Hoi Trui,
    Ik zie het persoonlijk zo dat de Zon de menselijke energie in stand houd door ons de mogelijkheid te geven om verder te evolueren. Ons Ware Energie komt volgens mij van binnen en om dat vonkje in stand te houden hebben we in principe geen energiebron buiten ons eigen nodig, doch zonder het uitstralende licht van de Zon is er geen stoffelijk leven mogelijk waardoor wij ons innerlijk bewustzijn dan ook niet verder kunnen ontplooien en zo staat alles met elkaar in verband. Ook zie ik het zo dat als we alle negativiteit zoals oorlogen, corruptie,… zouden omruilen door liefdadigheid het hier een veel betere plek zou zijn waar we ook veel sneller in kunnen evolueren. We leren immer uit fouten maar deze fouten zoals oorlogen hoeven er niet zijn en laat mij maar liever een fout maken door liefdadigheid dan door moord. Natuurlijk is geld ook energie maar het is de waarde volgens mij die wij eraan geven. Alleen wij mensen gebruiken geld waarbij heel de natuur om ons heen met bijhorende Kosmos nooit één cent nodig heeft gehad om tot de Schepping te komen die we vandaag de dag om ons heen kunnen bewonderen door technologie zoals Hubble,…
    Dus maw. de natuur kan nooit zo effectief zijn geweest als ze gebruikt had gemaakt van een betalingsmiddel zoals wij dit hebben want dit houd alleen maar tegen. Waarachtige Liefde kan men dan ook nooit afkopen net zoals vrede,… en zo werkt volgens mij de natuur. Eén voor allen, allen voor één.

    1. Het universum en de natuur zijn anders vijandige fenomenen.Ga de ruimte of het oerwoud maar eens in.
     Menselijk vernuft is wel degelijk evolutie maar dan op een hoger abstract niveau.
     Er zitten alleen wat systeemfouten in waardoor de psychopathie het meeste oplevert.
     En daar komt juist dit artikel bij kijken als mogelijke oplossing.
     Vergeet ook de open source software en crowdfunding niet alsmede andere innovaties welke de macht teruggeven aan waar die hoort namelijk de overgrote meerderheid genaamd het volk.

    2. Dat lijkt op het eerste gezicht zo maar zie ik er nu juist een evenwicht in. Wanneer in de natuur iets teveel van het goede wordt en wij blijven er met onze vingers vanaf, dan lost de natuur dat ‘uiteindelijk’ wel even op waardoor er terug evenwicht oftewel harmonie heerst. Maar het is door ons toedoen meestal dat het een puinhoop wordt en bij ons zelve hebben we dan de chaos te zoeken en niet de natuur en universum. Immer zonder Macro geen Micro en zo staat alles met elkaar in verbinding zonder dat het ene over het andere groeit of anders was er geen menselijk en dierlijk leven mogelijk op de eerste plaats.

    3. @keza,
     Natuur lost niks op. Het is survival of the fittest!
     Evolutie bestaat niet want dat houdt een richting in.
     Natuur kent geen richting.
     Er zijn evenwichten en veranderingen waarna er weer nieuwe evenwichten ontstaan.
     Die veranderingen gaan alle kanten op en daarbij ontstaat diversiteit.
     Wij neigen de oplopende kant qua complexiteit van diversiteit te zien en geven dat het label evolutie.
     Maar het is allemaal zonder richting.
     Er is geen goed of slecht, dat maken wij er van.
     Verder kunnen mensen prima zonder de natuur leven.
     Het is te hopen dat wij de eerste kolonies op Mars nog mee gaan maken.
     Niks geen natuur, misschien nog in hun darmen en in de kassen.
     Nu pas krijg je evolutie namelijk de mens die zijn eigen richting gaat bepalen.
     Een goed stel hersenen, handen en technologie gaan ons los maken van de natuur.
     Daar komt ook nog AI bij kijken dus op naar de technologische singulariteit.

    4. Verder wilde ik er nog aan toe voegen dat ethiek alleen in jouw hoofd zit.
     Je bent je eigen god en dit geeft verantwoordelijkheid waar je goed mee om dient te gaan. Maar het is belangrijk dit niet op externe zaken te projecteren.
     Het zit allemaal net als tijd en ruimte, ook illusies in jouw hoofd.
     Ga je al dan niet passief zorgen voor meer lijden of ga je jouw bijdrage aan een betere wereld leveren? Maar zonder je eigen behoeften uit het oog te verliezen. Als die behoefte enkel zoals moeder Teresa het ‘goed doen’ behelst dan ook prima natuurlijk.
     Cheers

 4. De natuur houdt zichzelf in standt en als daar niets bij op te lossen was, dan was er geen natuur op de eerste plaats. Neem bv. een bos. Er is een reden waarom planten niet boven bomen uit kunnen komen en er is een reden waarom er bv. bijen zijn. Als je een paar docu’s ooit hebt gezien over bijen dan weet je toch dat we zonder hun nog eens niet kunnen bestaan omdat er dan zoveel ‘natuurlijk’ voedsel minder was en laat staan al de rest van de bestuivingen die ze doen. En dat evolutie niet bestaat? Hoe kom je hierbij? Als evolutie niet zo bestaan dan zat jij nu heerlijk als een aapje in een boompje te zwieren en de vrouwtjes lastig te vallen :)
  In ieder geval ligt achter alles een reden en zo ook een richting. Heel in het begin der aarde was er hier nog helemaal niets buiten opwarming en afkoeling en als er geen richting (reden) zou bestaan hebben dan was er hier ook helemaal niets geweest. En dat wij niet zonder natuur kunnen bestaan.. neem maar het bijen voorbeeld en laat staan al de rest dat de natuur ons geeft. Zelfs het dak boven je hoofd komt uit de natuur want waar denk je dat al grondstoffen vanaf komen? Uit de lucht? Dus maw. geen natuur= geen technologie, geen AI en geen ruimtereizen en dus in het algemeen geen kennis buiten dan eten, drinken, slapen en… :)
  En het is dan ook te hopen dat ze die bemande reizen naar Mars maar heel snel de prullenmand in smijten want dat geld kan voor iets heel anders gebruikt worden. Mars is een dorre woestijn en voor ieder die daar lang tijd wil gaan wonen… nou veel geluk daarmee want naar een paar maanden wanneer het nieuwe eraf is, komt men wel terug tot het gevoel dat het hier op aarde veel beter is met bijhorende natuur. Ik wil dan ook verre van niet in hun plaats zitten als het daar is om daar voor lange tijd onder een koepel in een woestijn te gaan wonen. Ook het feit dat ze een heleboel antwoorden zullen krijgen door daar onderzoek te doen maar sta ook even stil dat ze voor ieder antwoord dat ze krijgen ze er ook weer twee terug in de plaats krijgen en zo blijft de mallemolen maar draaien terwijl het hier naar de knoppen aan het gaan is. Nou, leuke stel hersenen hebben hier ontwikkelt!
  En voor dat de mens hun eigen richting kan bepalen is er altijd natuur nodig want ik zet je eens op Mars (stel hé). Ben eens benieuwd welke richtig je daar op wil gaan? Hoe men ook wil of keert, de natuur is met ons en wanneer wij nu eens leren om met de natuur te evolueren is het hier een veel betere plaats. Met of zonder AI. Hoera voor de evolutie :)
  groetjes
   
   

  1. Beste Keza,
   Ook bij jou zie ik een soort religieus conflict tussen hoe je de wereld zou willen zien en hoe hij is. Dit conflict zit ook in mij. Antwoord erop is accepteren en relativeren.
   Wat als de natuur nou onverschillig is?
   Durf ook alles wat men je ooit wijs heeft gemaakt ter discussie te stellen.
   “Is dat echt zo of zijn dat de woorden van anderen en daarmee geïncarneerde overtuigingen?”
   Wees niet bang en durf tot de bodem te gaan.
   Ik ben benieuwd waar jij uit gaat komen.
   Ik denk dat de wereld er veel beter uit gaat zien als er geen overtuigingen meer zijn anders dat wij het samen maar gezellig moeten maken. De zin is een kop koffie…
   Ooit de VPRO serie gezien genaamd “Een schitterend ongeluk”?
   Gaat erover dat wij wel kunnen redeneren dat wij er met een bedoeling zijn omdat wij er zijn maar dat het net zo goed een mogelijkheid is in een zee van andere mogelijkheden.
   Ik geloof niks maar ik denk dat wij inderdaad een mogelijkheid zijn.Een mogelijkheid zie zoekt naar de zin maar die is er dus niet…
   Wat betreft Mars zit je dingen in te vullen die je niet kan weten.
   Dat weten wij pas als wij het proberen.
   Wat betreft AI denk ik dat veel mensen  het nog moeilijk gaan krijgen met hun overtuigingen en zich eerder isoleren van de werkelijkheid dan er aan deelnemen.
   Last but not least, Ik woon op de rand van een Braziliaans natuurgebied.
   Geloof me maar, ik vervloek die natuur geregeld en ben binnen een week weg.
   Het steekt, bijt, maakt herrie, maakt rommel, kan zelfs dodelijk zijn, noem een ziekte of een eng beest; het is er allemaal. Niks geen harmonie, gewoon plat het overleven van de sterkste!
   Ik wil niet negatief zijn of de pret bederven, in tegendeel!
   Het is zoals het is. Als wij dat maar accepteren kunnen wij zuiver lol gaan maken en alle mogelijke religie en andere historische of evolutionaire ballast -zo je wil- overboord gooien.
   Cheers

   1. Hé wat gááf dat jij dat ook nog weet, “Een schitterend ongeluk” met Daniel C Dennet, Olivier Sachs, Rupert Sheldrake en volgens mij D.R. Hofstadter. Sheldrake vergeleek ik destijds een beetje met James Lovelock, (Gaya theorie) alleen bleek Sheldrake er religie in te betrekken. Dat kwam zijn bewijsvoering, dus geloofwaardigheid absoluut niet ten goede, wat logisch is. Dennet en Hofstadter schreven samen “Spiegel van de ziel”, wat een uitermate boeiend werk is, zeker als je je interesseert voor AI en wetenschapsfilosofie. Van Olivier Sachs heb ik ook het nodige gelezen, hier boven ligt nog zijn werk “De man die dacht dat zijn vrouw een hoed was”. Later is naar aanleiding van zijn experimenten in de klinische psychiatrie, een film gemaakt waarvan ik de titel niet meer weet. Het draaide hier om de invloed van dopamine op langdurige comapatiënten, en volgens mij speelde de onlangs overleden Robbie Williams daarin de hoofdrol. In ieder geval, ik vond die tijd bijzonder spannend. Als je iets echt wilde weten moest je de bibliotheek in, maar weinig mensen hadden de beschikking over computers. Van de vele bezoeken en het struinen in de bibliotheken ontstond als vanzelf de spannende ontdekking van andere werken, waar voors en tegens aan zaten. Erich von Dänicken, met bijvoorbeeld “Waren de goden kosmonauten”. Uitermate controversieel, maar tegenbewijs bleek in onvoldoende mate aanwezig. Immanuel Velikovsky, met o.a. “Werelden in botsing, “Aarde in beroering”, is ooit bevriend geweest met Einstein. Als ik aan die tijd terug denk en de invloed die internet nu op mensen heeft, dan was het in die tijd een stuk gemakkelijker om in tunnelvisies terecht te komen. Om die reden las ik later bijna uitsluitend de werken wetenschaps filosofen, juist om tunnelvisies te kunnen vermijden. Na Bertrand Russel en J. Gaarden “De wereld van Sofie”, ben ik gestopt. Hield mij later nog bezig met parapsychologie, op zoek naar wat voor bewijzen er nou helemaal waren. Men kan velen en zichzelf bijzonder veel wijsmaken; schep maar eens een geloof waar jezelf in gelooft, of de anderen. Tegelijkertijd blijken er mogelijkheden te zijn die alle logica tegenspreken. Ik volg regelmatig de illusionisten Dynamo en Troy. Het zijn zulke getalenteerde mensen. Eigenlijk zou je zulke mensen moeten inzetten om de hypothetische aanwezigheid van de Onaantastbaren aanneembaar te maken. Ik zie wel sporen die e.e.a. ondersteunen, maar ben bang dat in zo’n geval, de wens de vader van de gedachte is. Er is teveel beschikbare informatie, waardoor die taak te gecompliceerd is voor mij. Ik houd het bij “We zijn stof die denkt, omdat dat nu eenmaal kan binnen dit universum”. :) 

    1. Klopt als een bus Bemoeier; Rupert Sheldrake staat er niet te best op voor wat zijn reputatie betreft, en James Lovelock idem dito. Met pseudowetenschap kom je tegenwoordig in ’t verdomhoekje. :)

   2. Beste moerstaal, Jij ziet daar misschien een conflict in maar ik niet en met religie heb ik helemaal niets mee. Weet niet hoe jij dit uit mijn antwoorden kunt uitleiden? Alles wat ik tot nu toe heb aangereikt zijn mijn eigen antwoorden en heeft mij helemaal niemand wijs gemaakt hoor. Misschien wijs je wel met je eigen vinger naar je eigen? In ieder geval is de zin van het leven… het leven zelf en dat leven vind je niet in technologie, AI, ruimtereisje naar Mars want waar je ook bent, je neemt overal jezelf mee en wanneer je die natuur IN je begint te kennen/voelen dan vallen er heel veel geconditioneerde intellectuele stellingen en aannames van anderen af en wat er dan overblijft is de eenvoud van rust, vrede en voldoening maar dat ga je niet buiten je vinden. En dat ik zaken niet kan weten… nou onderzoek je eigen ego maar eens en kijk dan maar eens naar de zoektoch naar antwoorden en hoeveel vragen je er uiteindelijk aan over houdt. En dat je aan de rand van een Brazil oerwoud woont… nou dan kan je zelf eens op avontuur gaan in de natuur maar dan eens om de harmonie te vinden want niet alles steekt, bijt of maakt lawaai en wie weet wat het je zal brengen?

    1. Nou dan moet die wel weet hebben van wat je daar tegen kan komen want er zit erg gevaarlijk spul tussen.
     Vooral die Braziliaanse zwerfspin/bananenspin is erg snel, agressief en giftig, en hij kan nog springen ook.
     De dodelijkste spin ter wereld.

    2. Zo’n zes maanden geleden op tv in een docu in die omgeving, een erg leuk spinnetje tegen gekomen. De naam weet ik niet meer, maar word je gebeten, dan hou je daar gedurende 48 uur een keiharde erectie aan over. Het moet een pijnlijke geschiedenis zijn heb ik me laten vertellen, men voelt zich dan ook flink genaaid…..

    3. Tja, je wil wel weten hoe je met die beestjes om moet gaan hé. Er zijn mensen die zich gewoon tussen wilde leeuwen, tijgers, beren, vogelspinnen, … begeven zonder enig probleem. Het belangrijktste is om respect te tonen, niet direct in de ogen kijken en vooral geen angst te hebben want dieren voelen dat en houden niet echt van de menselijke emotie. Natuurlijk neem ik ook zomaar geen vogelspin,… op maar de echte kenners hebben daar blijkbaar geen problemen mee dus waar ligt de oorzaak van al die angst rondom de natuur?

    4. De meeste vogelspinnen zijn niet gevaarlijk voor mensen, maar sommige wel zoals ook de Australische trechterspin.
     Ook snel, agressief en giftig als een zwarte mamba (slang).

    5. Overal de harmonie zien maar de ontberingen van onze voorouders vergeten?Klinkt anders heel religieus!
     Weleens een survival serie gevolgt op Discovery of NGC?
     In Brazilië zijn verscheidene kolonies gesticht door Nederlanders.
     Meer dan de helft van de mensen ging in enkele jaren tijd dood.
     Van de koeien was na enkele maanden niets meer over.
     http://holambra.nl/?p=505
     Jij zit veilig achter jouw PC te tikken dankzij eeuwen van strijd tegen de elementen en vechten voor een betere levenskwaliteit.
     Heb eens wat meer respect voor de miljoenen die hun leven gaven zodat jij je natje en droogje hebt.
     Je bent een romanticus!

    6. Ik volg enthousiast de serie “Naked and afraid” op Discovery. Vannacht om 0100 weer een aflevering. Een lol dat ze daar op hun survivalverblijf hebben joh. In de laatste aflevering kreeg de regisseur bij de voorverkenning in die omgeving, een liefdesbeet van een knuffelige lanspuntslang. Het wemelde daar van deze en vele andere giftige slangen, nog afgezien van de ontelbare giftige en stekende insecten. Naar aanleiding van dat voorval werd de survivalexperts een andere locatie aangeboden, waar ze overigens heel erg dapper geen gebruik van hebben gemaakt. Tsja, je kunt de natuur wel lief vinden, maar de natuur vind jou niet lief hé…… 

    7. @antares,
     “Tsja, je kunt de natuur wel lief vinden, maar de natuur vind jou niet lief hé……”
     :-D
     Ik zeg altijd dat het hele oerwoud voor je uitloopt.
     Dodelijke slangen, dodelijke spinnen, vampiers, jaguars, piranhas, krokodillen, muggen welke ziektes als dengue (knokkelkoorts), gelekoorts en malaria over kunnen brengen.Als je een plasje doet in het water dan schieten er visjes in je blaas en moet je open worden gesneden. Ik vergeet vast nog enge ziektes en enge beesten.
     Harmonie? Wat is dat voor spul dat je overal harmonie ziet? Moet sterk spul zijn en niet gezond want je gooit jezelf hier zo voor de beesten…
     Ik zie wel evenwichten die flink verstoord raken maar dat is een ander verhaal.
     Harmonie lijkt mij heel vreedzaam woord en dat is de natuur absoluut niet.
     Sorry :-p

 5. Moerstaal, denk toch eens even aub. na over wat u daar allemaal schrijft? Als onze voorouders niet degelijk van de natuur hadden kunnen leven, dan zat jij nu niet daar onzin (sorry hoor) via een toetsenbord te typen. Onze verre voorouders hadden het zo slecht nog niet. Wij hebben het hier veel slechter. Oké, als wij iets aan ons lichaam krijgen kunnen wij daar goede hulp voor krijgen en dat is het enige wat onze voorouders niet hadden en voor de rest wanneer ze niet in oorlog leefden (natuur heeft daar niets mee te maken) hadden zij het veel beter dan wij met al onze technologische rommel dat de mens alleen maar dommer maakt ipv. slimmer. Alles is hier ingewikkeld terwijl de werkelijk rust en vrede ligt in de eenvoud en daar is helemaal niets romanticus aan. Wordt eens tijd om de ogen te openen want stel nu eens dat de stroom voor een hele tijd zou uitvallen. Wil u dan wel eens zien maar onze voorouders hadden daar helemaal geen last van. Zolang ze hun gezondheid hadden was alles beter. Er was ook meer samenwerking. Neem maar bv. de stammen. Iedereen kent iedereen en iedereen heeft zijn/haar eigen taak maar in onze samenleving lopen we rond elkaar als kippen zonder kop en toch denken we te denken en te oordelen over anderen. En ja ik heb docu’s gezien van survivals die geen problemen hadden om perfect van de natuur te leven! Ik heb het niet over docu’s die er graag een drame van willen maken om kijkers te lokken maar de echte experts die weten waar ze mee bezig zijn en vooral degelijk onderzoek hebben gedaan naar onze voorouders. Als het allemaal zo moeilijk was geweest op de eerste plaats dan was het menselijke ras allang opgelost want vroeger was de natuur veel geweldadiger met momenten zoals bv. de ijstijden. Gewoon de westerse mens is totaal ontvreemd van de natuur terwijl er stammen nu nog vandaag zijn die al vele eeuwen leven midden in de oerwouden en hun zie ik niet klagen over spinnen, slangen, malaria, enz… Wij zijn gewoon onze roots vergeten en watjes geworden. Dus geniet nog maar van je narcistisch geklaag omdat je zelf gewoon niet tevreden bent over het leven in het algemeen maar ik heb er persoonlijk niets aan en brengt ook niets bij. Het ga je verder goed.

Laat een reactie achter