Een kernoorlog kent alleen verliezers. Bron: russia-insider.com

Kans op kernoorlog steeds groter

Een wereldwijde kernoorlog uitlokken met een nucleaire winter als gevolg lijkt niet het slimste plan.Toch is er slecht nieuws: enkele zeer verontrustende ontwikkelingen maken de kans op een nucleair conflict veel groter dan eerst.

Nucleaire herbewapening in Europa
Nu de spanningen tussen de NAVO enerzijds en Rusland en China anderzijds snel oplopen, wordt duidelijk dat de legers van West-Europese landen ernstig verzwakt zijn. Het Amerikaanse leger, vooral de luchtmacht, is veel sterker dan het Russische leger, maar slechts een klein deel hiervan bevindt zich in Europa. De Russische overmacht aan tanks is in principe in staat om binnen enkele dagen op te rukken tot diep in de Noord-Europese laagvlakte, lees: Duitsland. Om een tegendreiging te bieden, transporteert de VS nu kernwapens naar bases in onder meer Duitsland. Omdat het Russische leger is verzwakt, is de Sovjet-doctrine van non-first use van kernwapens nu veranderd. De opvolgerstaat van de Sovjetunie, Rusland zal, desnoods als eerste, kernwapens inzetten als het land een militair conflict dreigt te verliezen.

Een kernoorlog kent alleen verliezers. Bron: russia-insider.com
Een kernoorlog kent alleen verliezers. Bron: russia-insider.com

Ballistische kernwapens, die met ICBM’s doelen aan de andere kant van de wereld kunnen verwoesten, zijn bij het grote publiek goed bekend. Minder bekend zijn tactische kernwapens, kleinere ladingen waarmee bijvoorbeeld een kolonne tanks is uit te schakelen, of bijvoorbeeld een vijandelijke luchtmachtbasis. Een gemiddeld tactisch kernwapen verwoest ongeveer een vierkante kilometer. Met radioactieve fallout, vanzelfsprekend. Dit is een tiende van een strategisch wapen. Als er eenmaal kernwapens worden gebruikt, ook tactische kernwapens, is de kans groot dat naar de zware strategische kernwapens wordt gegrepen.

Nieuwe Indiase strategie maakt kans op kernoorlog met Pakistan groter
De relaties tussen het overwegend hindoeïstische India, een kernmogendheid met meer dan een miljard inwoners, en de veel kleinere islamitische buurstaat Pakistan, ook in het bezit van een geducht kernwapenarsenaal,  zijn ronduit slecht. Pakistan wil onder meer de Indiase deelstaat Kashmir met een meerderheid van moslims in handen krijgen en ondersteunt actief terroristische islamistische groepen in India om het buurland te ondermijnen. Dit wekt de nodige woede bij nationalistische Indiërs. Op dit moment zorgen de kernwapens voor enig afschrikwekkend effect, maar dat dreigt te veranderen.
India heeft een leger dat vele malen sterker is dan dat van Pakistan. In een conventionele oorlog zou de Indiase land- en luchtmacht de Punjab, de kern van Pakistan waar 60% van de Pakistanen woont, binnen enkele dagen onder de voet lopen. Om die reden baseren de Pakistanen nu hun verdediging op de afschrikwekkende werking van kernwapens.

Tot voor kort was de Indiase strategie puur defensief: als Pakistan aanviel, zouden de Indiase divisies aan de grens het offensief enkele dagen tegenhouden, tot het Indiase leger was gemobiliseerd en een tegenaanval kon inzetten.
Deze strategie faalde in 2001. Vanwege deze vernedering werkt het Indiase leger nu aan een andere strategie, Cold Start genaamd. Als het Pakistaanse leger een soortgelijke actie op touw zet als in 2003, zal het Indiase leger Pakistan enkele tientallen kilometers binnenvallen. Dit geeft Pakistan een gevoelige les, maar is geen existentiële bedreiging voor het land, waardoor Pakistan geen strategische kernwapens in zal zetten, aldus de Indiase berekening. Als antwoord op deze strategie dreigt Pakistan in dat geval tactische kernwapens op de legereenheden van de Indiërs in te zetten. Uiteraard is dit niet al te slim in een dichtbevolkt land, maar de gevolgen voor de burgerbevolking lijken de Pakistaanse legerleiding minder te interesseren dan de ondenkbare gedachte, de conflicten met de ongelovigen in India op vreedzame wijze op te lossen.

1 gedachte over “Kans op kernoorlog steeds groter”

Laat een reactie achter