Communicatie en toegang tot informatie zijn wereldwijd al enorm verbeterd

Overvloed voor iedereen

Ondanks alle negativiteit over economie, klimaat, ecologie, obesitas en geweld, gaat het erg goed met de wereld. Hoopvolle berichten zijn veel minder populair dan doemdenken en krijgen daarom weinig aandacht.

De feiten liegen niet. Mensen in westerse landen die we tegenwoordig `arm’ noemen, leven in grotere luxe dan koningen 100 jaar geleden, die geen auto’s of elektriciteit hadden. Ook de armste delen van de wereld gaan zienderogen vooruit: de hoeveelheid armoede, kindersterfte en analfabetisme dalen al decennia gestaag, terwijl steeds meer kinderen toegang krijgen tot onderwijs en schoon drinkwater. De verbeterende gezondheid en opleiding leiden weer tot minder geboortes en `luxueus gedrag’ als beter omgaan met natuur, dieren en milieu, wat de gevolgen van overbevolking verzacht.

Communicatie en toegang tot informatie zijn wereldwijd al enorm verbeterd
Communicatie en toegang tot informatie zijn wereldwijd al enorm verbeterd

Eufemistisch mobiele telefoons genaamd, tegenwoordig dragen we minicomputers met ons mee die krachtiger zijn dan de supercomputers uit 1980, een enorme luxe dus. En `we’ hier slaat op een groot deel van de mensheid; ook in Afrika en Azië zijn mobiele telefoons gemeengoed geworden (meer dan 70% van de mensen heeft er hier inmiddels een, en steeds meer met breedbandinternet). Het aantal internetgebruikers is wereldwijd verdubbeld tussen 2005 en 2010 tot meer dan 2 miljard.

Aan de basis van deze moderne telefoons ligt de wet van Moore. Breed geformuleerd zegt deze wet dat de capaciteit van digitale technologie exponentieel groeit. Dit komt tot uiting in de rekenkracht een opslagcapaciteit van computers, maar ook in de ontwikkeling van steeds meer andere technologieën die gedigitaliseerd worden en vervolgens meeliften op deze exponentiële groei, zoals biotechnologie, robotica en hersenonderzoek.

Overvloed

Het gaat dus helemaal niet zo slecht, maar het zal nog veel beter gaan. In hun boek Abundance voorspellen Peter Diamandis (vooral bekend van de X-prijzen) en Steven Kotler dat we binnen 30 jaar in een wereld leven waarin iedereen op Aarde toegang heeft tot voldoende voedsel, schoon drinkwater, onderdak, en uitstekende gezondheidszorg en onderwijs, schone energie en mensenrechten. Daarmee heeft iedereen de vrijheid om zichzelf naar eigen wens te ontwikkelen in plaats bezig te zijn met overleven. Dit is grofweg hoe wij in het rijke Westen nu al kunnen leven, maar dan met een veel lagere belasting van de Aarde.

Het begrip schaarste speelt hierbij een belangrijke rol. Als voorbeeld geven ze aluminium, wat 200 jaar geleden waardevoller was dan goud. Echter: 8% van de aardkorst bestaat uit aluminium; het is na zuurstof en silicium het meest voorkomende element. Hoe kan dit? Het probleem was dat aluminium veel voorkomt als aluminiumoxide (in bauxiet). Zodra de technologie (elektrolyse) ontwikkeld werd om aluminium te isoleren werd het spotgoedkoop. Nu zien we hetzelfde met energie. De Zon levert 5000 keer zoveel energie aan de Aarde als we gebruiken. Zodra we zeer efficiënt zonne-energie kunnen opvangen en opslaan, wordt energie praktisch gratis, met enorme gevolgen voor de economie en bijvoorbeeld ruimtevaart of CO2 uit de lucht halen. De volgende stap is water. Met een overvloed aan energie en de juiste apparatuur kun je het gigantische zout water reservoir op Aarde benutten en zoet water produceren voor drinkwater, landbouw, industrie etc. Waar het om gaat is dat schaarste relatief is, en het echte probleem toegankelijkheid is. Dit kan bereikt worden dankzij technologie. En de ene doorbraak leidt de volgende in.

Diamandis en Kotler identificeren drie krachten die ons een wereld van overvloed kunnen gaan bezorgen:

Techno-filantropen. Succesvolle ondernemers als Bill Gates, Pierre Omidyar en Mark Zuckerberg zijn rijk geworden dankzij technologie, en gebruiken nu hun enorme rijkdom en connecties om de wereld effectief te verbeteren. (Vroeger besteedden filantropen hun geld vooral aan lokale doelen als bibliotheken en ziekenhuizen in hun eigen stad.) Geen wonder dat Bill Gates afgelopen week de Nederlandse regering opriep niet te bezuinigen op ontwikkelingshulp.

Het opkomende miljard. In feite zo’n 4 miljard, dit zijn mensen uit ontwikkelingslanden die online komen en hun kennis met elkaar en de rest van wereld delen. Als zij ook nog eens goed onderwijs genieten (bijvoorbeeld via de Khan Academie) kunnen zij een enorme bijdrage leveren aan de wereld en de economie en alle genoemde ontwikkelingen nog eens versnellen. Bedenk dat wetenschap 200 jaar geleden een hobby was van enkele rijken, een minieme fractie van de bevolking. Straks komen er duizenden Einsteins bovendrijven.

Doe-het-zelf vernieuwers. Dit zijn individuen en kleine bedrijfjes die vernieuwende producten maken dankzij visionaire inzichten en ondernemerschap, zoals apparaten die zoet water produceren, gen sequentie en energie-zuinige auto’s.

De gevolgen

Nieuwe technologie die zich snel ontwikkelt dankzij de exponentiële groei opent vele nieuwe mogelijkheden.

Goedkope energie veroorzaakt een kettingreactie van positieve ontwikkelingen
Goedkope energie veroorzaakt een kettingreactie van positieve ontwikkelingen

Juist Afrika is geschikt voor (decentrale) energie opwekking, aangezien daar weinig infrastructuur is (elektriciteitskabels en olieleidingen) en veel zon. Op dezelfde manier heeft Afrika mobiele telefonie in gebruik genomen en daarbij de vaste lijnen overgeslagen.

Toekomstige mobiele telefoons fungeren ook als minilab waarmee je via een bloeddruppel uit je vingertop een diagnose kan laten stellen, en later zelfs je DNA mee kan sequensen en verhoogde risico’s op ziektes inschatten. Kunstmatige intelligentie systemen als Watson kunnen vervolgens een behandelplan opstellen. Hiermee verdwijnt de schaarste aan artsen. Als je deze informatie van iedereen combineert kun je ook nog eens trends zoals epidemieën wereldwijd nauwkeurig in kaart brengen. Binnen enkele decennia kan iedereen op Aarde hierover beschikken.

Kunstmatige intelligentie kun je ook inzetten als leerkracht of mentor. Op die manier krijgt elk kind via een telefoon of tablet onderwijs op maat.

Als een groot deel van de wereldbevolking goed opgeleid is en in contact is met elkaar via een (decentraal) internet, zullen mensenrechten veel beter gewaarborgd kunnen worden dan nu.

Een overvloed aan informatie leidt tot hoge efficiëntie, zoals een slim energie netwerk, waarin gebruik en productie nauwkeurig op elkaar afgestemd zijn.

Ten slotte

Zowel onze psychologische neiging om vooral negatieve ontwikkelingen op te merken (waardoor de media hier ook graag over schrijven) en de lineaire manier van denken waardoor we steeds verrast worden door de snelheid van exponentiële groei dragen er toe bij dat ons beeld van de wereld van 2030-2040 een stuk somberder is dan gerechtvaardigd.

Bron: Peter Diamandis & Steven Kotler – Abundance: The future is better than you think, 2012 (Free Press), ISBN-13: 978-1-4516-1421-3.

10 gedachten over “Overvloed voor iedereen”

 1. Lijkt me idd  helemaal waar. Als ik alleen al naar muziek, films, e-boeken en informatie op websites kijk dan heb ik nu de beschikking over meer informatie en entertainment dan idd de rijkste koningen tot 5 jaar geleden. 

  Het “gezeur” of kritiek op het economische systeem kon alleen maar door al de vorderingen die we binnen dat systeem hebben gemaakt en de ontwikkelingen van technologie die daarbinnen hebben plaatsgevonden. En idd, ik denk dat het als een soort sneeuwbal verder rolt deze ontwikkeling. Veel goedkoper energie (in combinatie met elektrische auto`s etc.), veel goedkopere maakindustrie door 3d printing, veel gemakkelijkere deling van kennis, maar ook spullen door peer2peer netwerken via het internet. Enorm positief allemaal voor het voortbestaan van de mensheid. 

  Van de andere kant is het ook natuurlijk om geen nadruk te leggen op wat goed gaat maar op wat nog niet goed gaat, zo kun je dus continue de wereld blijven verbeteren. Dit geeft wellicht een wat vertekend beeld maar vanuit voortbestaan is het nuttiger te bedenken hoe je de wereld nog beter kunt maken dan de hele dag te vieren dat het al zo goed met je gaat.

  Wellicht tijd om de eerste open source ruimtereizen te organiseren op basis van crowdfunding? :-) Dan gaat het helemaal de goede kant op met de mensheid.

   

  1. Nadruk op dingen die minder gaan is inderdaad vaak nuttig, zoals nu met grondstoffen. Sommige mensen raken al in paniek dat allerlei essentiële grondstoffen op beginnen te raken. Dit drijft de prijs omhoog en dus dwingt dat de markt om harder te zoeken naar alternatieven, betere recycling of betere manieren van winning.

 2. Wil een overvloed aan energie, dan is mijn tip om een paar reusachtige zonnepanelen in een baan rond de zon te zetten. We kunnen ook het broeikasseffect tegen gaan door ze in een baan rond de Aarde te zetten. Uit de oceaan is ook een hoop energie te benutten. Uit de warme golfstroom kan genoeg energie worden gewonnen om heel Nederland van stroom te voorzien. Zo zijn er nog veel meer mogelijkheden om van de Aarde en het zonnestelsel optimaal gebruik te maken.
   

 3. helemaal waar ……….. van de ene kant bekeken;
  laten we dat de voorkant noemen.
   
  beduidend minder waar, van de achterkant bekeken.
  alle dingen hebben immers minstens een voor- en een achterkant in het leven.
   
  moet ik nou als tegenwicht die achterkant gaan zitten belichten? de bezitters van het grote geld, welke zelfs (dubbel) belang bij oorlog hebben, zoals ik op dit forum leerde?
  Die oorlog komt, voorzegt mijn Boek.
   
  Het advies om een geveltuintje aan de flat te hangen, met emmers waarin groenten groeien, teneinde de hongersnood  twee weken? of vier? langer het hoofd te kunnen bieden?
  Die hongersnood komt, voorzegt mijn Boek.
   
  De muterende virussen en resistente bacteriën welke zich steeds meer gaan ontwikkelen, nog geholpen door ons onverstand ook?
  Die epidemieën komen, voorzegt mijn Boek.
   
  Krijg nu niet de pest aan dat Boek, want dat is alleen maar een boodschapper hoor; een drager van letters, welke (vaak bewezen) waarheid verkondigen.
   
  “de aarde kan genoeg opbrengen om in ieders behoefte te voorzien, maar niet in ieders hebzucht” of zoiets zei Gandhi toch?
   
  Dat de aarde de potentie heeft van het verhaal hierboven en dat dit nog schier oneindig door zal gaan, overzie ik helemaal.
  Mijn opa had 6-8 knechten op zijn boerenbedrijf, heb ik wel eens eerder verteld; onze buurman moet en kan straks in z’n eentje een vijf keer groter bedrijf runnen.

  Het is dat jullie zo op elkaar gepropt (gecompacteerd) moeten worden, opgestapeld ook, anders kocht je een stukje grond naast mij voor 6-7 euro/m2, (het bos 300 m. verderop is ook te koop) en liet dan een fabrieksmatig geconstrueerd huisje (net als auto’s) komen, wat in één dag staat. (kwam wel gezellig een bakkie doen, dan)
   
  Twee krachten: een constructief ontwikkelingsgerichte zoals hierboven genoemd en geroemd, edoch eilaas daar tegenin die destructieve, die rotegoïstische parasitaire GrootGraaierige dief, meestal nog koninklijk gelegaliseerd ook, zoals we hier leerden.
   
  Aan ons de keuze bij welke we ons aansluiten.

 4. Wij mensen in de westerse wereld leven in een vast stramien in de trent van huisje, boompje, beestje. Dat leven wordt bepaald door het inkomen en als het moet lenen we er wat bij om te voldoen aan het gegeven van de zogenaamde standaard, gezien in al zijn diversiteit. Hoe het leven dat geleid wordt achter de voordeur komt pas op de tweede plaats, met al zijn gevolgen van dien. De mensheid heeft in mijn optiek dan ook oogkleppen op. Zolang we gevoed worden door het kapitaalsysteem zal dat ook zo blijven. Want stel je voor dat je een paar enof vele stappen terug zou moeten zetten. Dat vermogen om uit eigen beweging een paar stappen terug te zetten, hebben we doorgaans niet. Zolang de kachel nog brand en de huur enof hypotheek, gas en licht kunnen worden betaald blijven we doorgaan met het zelfde stramien van leven. Het water moet eerst aan onze lippen staan, voordat we echt wakker worden en ons dan realiseren dat we het te ver hebben laten gaan. Hoe wreed het misschien ook mogen klinken, we hebben steeds weer een goede zware crisis enof een oorlog nodig om bewust te worden waarin wij leven. Ik denk ook dat hoe goed we het misschien ook kunnen krijgen in de toekomst, in die geest van het goede voor elk mens, wij als mensen altijd wel weer iets uitvinden om dat uit te baten. Dat zit denk ik eenmaal in ons DNA vastgebakken. Maar dat een ieder het zelfde recht krijgt om de basis benodigheden, nodig voor een levensvatbare leven is iets dat elk mens recht op heeft. Mvg, Paul.

  1. Het is inderdaad waarschijnlijk dat een ongelijke verdeling van rijkdom blijft bestaan. Maar zolang de situatie voor iedereen verbetert is dat niet zo erg denk ik. De rijken zijn vaak de eerste consumenten van een nieuwe technologie en door hun ‘investering’ wordt het product uiteindelijk goedkoper en wordt het beschikbaar voor (bijna) iedereen. Bijvoorbeeld in de beginjaren van de telefonie betaalden rijke Amerikanen een paar (toenmalige) dollar per minuut voor een transcontinentaal gesprek.

Laat een reactie achter