Fair4All netwerk

Vandaag een artikel geschreven door Peet Verbeek over het Fair4All netwerk waar hij mede initiatiefnemer van is.  

De website van het nieuwe sociaal-economisch initiatief Fair4all (http://www.Fair4All.nl) is sinds enkele dagen online. Voorinschrijving staat open. De bedoeling is om met zoveel mogelijk voorinschrijvers een complete economie samen te stellen die vrij komt van rentedragend geld en van bron tot bron (source2source) gaat. Duurzaam, sociaal, vrij van speculatie, vrij van groeidwang (door rente). Wat we vandaag nog als “geld” hebben wordt ineens fundamenteel nieuw en (eindelijk) humaan. Geld is waar mensen zijn, in plaats van: mensen zijn waar geld is. Als we met de voorinschrijvers in onze basisbehoeften kunnen voorzien gaan we in één klap van virtueel naar ècht.

Aan de oprichting van de Stichting (met aangeslotenen) Fair4All is het initiatief http://www.FairBanking.nl vooraf gegaan. Op deze website wordt duidelijkgemaakt wat nog veel te weinig mensen weten, namelijk hoe banken werkelijk werken, hoe zij uit het niets geld creëren en hier rente voor in rekening brengen, met zeer vergaande gevolgen voor vele aspecten in onze samenleving.

Fair4All is geen bank maar een netwerk waarin wij op een eerlijke manier met elkaar omgaan en op die manier ook eventueel onze producten en diensten ruilen. Tevens zet Fair4All zich in voor het opzetten van rechvaardige alternatieven voor uiteenlopende zaken die in de huidige maatschappij weinig meer met hun oorspronkelijke doel te maken hebben. Denk dan bijvoorbeeld aan financieringen, verzekeringen, gezondheidszorg en onderwijs.

Fair4All gaat een alternatieve economie opzetten waarbij deelnemers een ‘gebruiksrekening’ en een ‘spaar- & leenrekening’ krijgen. Om minder afhankelijk te worden van de zwaar besmette Euro zal gebruik worden gemaakte van de alternatieve eenheid Joules. Joules is de internationaal in gebruik zijnde eenheid voor energie. In essentie is alles wat wij met elkaar ruilen energie.

De werkwijze van het netwerk van Fair4All is in grote lijnen gebaseerd op een combinatie van het LETS-systeem (Local Exchange Trading System) en de werkwijze en ervaring van de Zweedse coöperatie JAK Bank die al zo’n 45 jaar met succes rentevrij bankiert.

Hoe ver een deelnemer negatief mag staan op zijn/haar gebruiksrekening is direct afhankelijk van zijn/haar activiteiten binnen het netwerk over de voorgaande drie maanden (bij de start is het 250 Joules). Op het positieve saldo op de gebruiksrekeningen wordt 0,5% per maand afgehouden.

De belangrijkste reden hiervoor is het mogelijk maken van rentevrij lenen. Wanneer een deelnemer Joules op een gebruiksrekening heeft staan die hij/zij op korte termijn niet nodig heeft wordt de deelnemer door de 0,5% afboeking gemotiveerd het gedeelte van het tegoed dat op dat moment niet nodig is tijdelijk over te boeken naar zijn/haar spaar- & leenrekening (waarop de afboeking niet van toepassing is) waardoor het beschikbaar komt voor andere deelnemers om rentevrij te lenen. De overgeboekte Joules blijven minimal een maand op de spaar- & leenrekening staan. Daarna kunnen ze weer teruggeboekt worden naar de gebruiksrekening of weer voor een maand ‘weggezet’ worden.

De Joules die worden afgeboekt worden in eerste instantie door de stichting aangewend voor dekking van kosten die betaalbaar zijn in Joules en het vormen van een extra ‘potje’ om het rentevrij lenen sneller op gang te kunnen brengen. Dit ‘potje’ blijft gezamenlijk  eigendom van alle deelnemers. Op het moment dat dit ‘potje’, of het aanvullen hiervan, niet meer noodzakelijk is voor het functioneren van de leenfaciliteiten zal samen met de deelnemers worden besloten waar dit gedeelte van de afboeking vanaf dat moment voor gebruikt zal worden. Te denken valt bijvoorbeeld aan culturele of liefdadigheidsprojecten die door leden zelf aangedragen kunnen worden en waar de anderen dan hun stem over uit kunnen brengen. De deelnemers hebben hierin het laatste woord. Wel is het voor de instandhouding van het rentevrij lenen van belang dat de afboeking in gebruik blijft.

De oprichters van Fair4All zijn niet per definitie tegen belastingen. Er zijn algemene voorzieningen waarvan veel mensen graag gebruik maken. Fair4All is een gezond antwoord op het ongezonde systeem waarvan de Euro deel uitmaakt. Het kan dus niet zo zijn dat wij voor onze ruilactiviteiten binnen een gezond systeem waarin wij principieel geen gebruik maken van ongezonde Euro’s, belasting verschuldigd zouden zijn in Euro’s.

In de praktijk blijkt dat de Belastingdienst vaak openstaat voor onderhandelingen met grote partijen. Fair4All is straks zo’n grote partij. Internationaal gezien zijn er verschillende locale overheden die belastingen accepteren in andere dan de nationale valuta. Onder de huidige economische en maatschappelijke omstandigheden lijkt een volgende stap naar een dergelijke acceptatie op nationaal niveau voor de hand liggend.

De voorinschrijving voor deelname aan Fair4All (http://www.Fair4All.nl/markt.html) staat open. Geïnteresseerden worden gevraagd aan te geven welke produkten en/of diensten zij de andere deelnemers aan zouden willen/kunnen bieden en welke zij graag van de andere deelnemers af zouden willen nemen. Op basis van deze gegevens en de bijbehorende postcodes kunnen wij dan zien hoe dicht we bij de mogelijkheid zijn om het netwerk werkelijk te starten en  gezond te kunnen laten functioneren. Ook op basis van deze gegevens gaat Fair4All actief aan de slag om ondernemers of andere initiatieven over te halen zich bij het netwerk aan te sluiten. Denk dan bijvoorbeeld aan boeren of aan locale initiatieven voor het opwekken van energie.(De gegevens van de deelnemers zullen nooit zonder uitdrukkelijke toestemming beschikbaar worden gesteld aan derden).

Inschrijven: http://www.fair4all.nl/markt.html
Veel gestelde vragen: http://www.fair4all.nl/info.html
Fair4All zoekt: http://www.fair4all.nl/zoekt.html
Help Fair4All: http://www.fair4all.nl/help.html

 

1 gedachte over “Fair4All netwerk”

Laat een reactie achter