Video: ‘Onsterfelijkheid willen bereiken is arrogant’

Evolutiebioloog Richard Dawkins, bij het grote publiek bekend wegens zijn afkeer van religie, ziet niets in de wens van veel wetenschappers en technologen om onsterfelijkheid te willen bereiken. Volgens Dawkins, die als bioloog uiteraard de beperkingen van het ecosysteem aarde beseft, zal onsterfelijkheid tot een ecologische ramp leiden. Geen onsterfelijkheid zonder  dat we stoppen met kinderen krijgen, aldus Dawkins. Heeft Dawkins gelijk en is het najagen van onsterfelijkheid een gevaarlijk idee? Of is er een manier om te ontsnappen aan dit doemscenario?

Persoonlijk den ik dat Dawkins hier zeker een punt heeft. Onsterfelijkheid in biologische zin, zonder dat ook een einde komt aan het krijgen van kinderen, is een recept voor een ramp. Als de mensheid op de aarde blijft.

Aan de andere kant zijn er veel alternatieve mogelijkheden. Kolonisatie van de ruimte, virtuele werelden etcetera. Ook zouden we de mensen die voor onsterfelijkheid kiezen, kunnen verbieden om kinderen te krijgen (en mensen die al kinderen hebben gekregen, uitsluiten om onsterfelijk te worden).

Kortom: de komende technologie om onsterfelijkheid te bereiken, zal heel wat ethische problemen opleveren. Of zal de elite voor ons beslissen, en alleen hen die tot de elite behoren toestaan onsterfelijk te worden? Wat denken jullie?

11 gedachten over “Video: ‘Onsterfelijkheid willen bereiken is arrogant’”

 1. Ik mag aannemen dat dit slechts een fractie van het volledige interview is. Als de angst voor overbevolking de enige vrees van Dawkins is, dan kan ik dat niet anders dan kortzichtig noemen en een belediging van zijn eigen intellect.

  Onsterfelijkheid zal uiteindelijk tot uitsterven van de mensheid leiden…hoe paradoxaal. Laten we voorop stellen dat er nimmer een scenario waarin IEDEREEN onsterfelijk zal zijn, realiteit zal worden. Indien fysieke onsterfelijkheid haalbaar is, zal dit zeer waarschijnlijk enkel voor een select clubje mensen binnen handbereik zijn…

  Maar goed…laten we er omwille van een leuke discussie eens vanuit gaan dat de mensheid onsterfelijk is geworden. Dan is het volkomen onvoorspelbaar wat dat met onze ‘voortplantingsdrift’ of de wereldpopulatie zal doen. Want betekent onsterfelijkheid ook dat we onszelf tot extreem hoge leeftijd nog kunnen voorplanten? Zeer waarschijnlijk zal een één-kind-beleid dan wereldwijd ingevoerd gaan worden.

  OF, wordt zelfmoord volksziekte nummer 1, omdat we op een gegeven moment alles wel een keer gezien en meegemaakt hebben. OF, indien onsterfelijkheid zich in onze genen genesteld heeft, willen we dan juist helemaal géén kinderen, omdat we onsterfelijkheid als een ‘goddelijke straf’ gaan ervaren en onze kinderen dit lot willen besparen? 

  Ook staat onsterfelijkheid haaks op evolutie, de essentie van het HELE bestaan. We kunnen nu al zeggen dat we in evolutie zo goed als stilstaan, of zelfs achteruitgang lijken te tonen. Ipv een intelligenter, sterker en gezonder, intuitiever en rechtvaardiger ras, blijven we steken in de puberfase. In ogen van sommigen blijven we zelfs steken in onze ‘dierlijke’ fase, waarin eten of gegeten worden de enige leefregel is. Indien we onsterfelijk zouden zijn, is er ook geen ruimte meer voor leren, ontwikkelen, ontplooien….en herboren worden. Los van begrippen als karma of reincarnatie, mogen we er wel vanuit gaan dat er iets is als een soort ‘collectief bewustzijn’. Wat zal onsterfelijkheid met onze gemeenschappelijke ziel doen? Zonder ontwikkeling, zonder sterven en geboorte zal het leven waarschijnlijk tot stilstand komen, wat uiteindelijk onze ondergang zal worden.

  Zo zijn er nog tal van interessante invalshoeken te verzinnen, waar we met z’n allen nooit uit zullen komen. Daarom ben ik geneigd om dit soort malle theorieen en speculaties maar snel te vergeten…

  1. Hm, ik las op deze website dat we binnen 50 jaar in staat zouden zijn om onze breinen te downloaden in en computer (was die dawkins het wel of niet eens dat onze geest een biologisch computer is), en daarmee ligt onsterfelijkheid in bereik. Als je volledige zijn zich op het internet zit, dan zou vrijwel alles mogelijk zijn. Lettrlijk iedereen zou werelden kunnen creeeren, zolang er maar schijfruimte is. Ik zie dat wel zitten.
   En als ik het niet meer zou zien zitten, dan zal er best wel een delete knop zijn.

 2. Op dit punt ben ik het eens met Richard Dawkins. Wat religie betreft ook, al ben ik daarin zelf een stuk minder fanatiek dan hij. Mensen hebben wel het recht religies aan te hangen (onzinreligies, in mijn visie) en die zelfs aan hun kinderen te leren. Dawkins vindt dat kindermishandeling, ik niet.

  Ik kom op voor het recht van de SGP om in te Kamer te zitten, hoewel ik hun denkwijzen verafschuw.

  Overigens valt het met die overbevolking op langere termijn wel mee: in erg veel landen is de vruchtbaarheid nu al ver onder het vervangingsniveau: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2127rank.html

  Wereldwijd is het net iets boven de 2, dacht ik, maar dat gemiddelde zie ik nu niet meer in de lijst staan. Eerder wel, in mijn herinnering.

 3. We ZIJN allang onsterfelijk: via onze kinderen. (En voor wie ze zelf niet heeft, die van anderen.)

  Zelf persoonlijk onsterfelijk willen zijn is een mengsel van begrijpelijke levensdrang en verwerpelijke arrogantie.

  Kijk om je heen in de natuur: alles sterft, maar wordt ook voortdurend aangevuld met vers, jong leven. Zo hoort het en zo zal het altijd zijn. Amen.

 4. Ik denk dat onsterfelijk willen zijn in de aard van het beestje zit, bij de mens o.a. dus. Dit naast de vele andere metafysische, individuele creaties. Bekijk het overgrote deel van het door de mens bedachte concept, religie maar eens. De beloning of straf voor het bestaan hier, werd en wordt daar als een voor de eeuwigheid geëtaleerde vorm van voortzetting daarvan gepresenteerd. Over het collectieve bewustzijn zou ik kunnen veronderstellen; het leven is op zich al onsterfelijk in vele vormen, het ontstaat overal waar dit mogelijk is. Een hypothetisch, collectief bewustzijn moet universeel zijn en hier op berekend. De bereidheid om jezelf op te offeren voor het voortbestaan van de soort, is zoiets. Waar komt dat vandaan? Het zit ingebakken in vrijwel alle moederdieren, ook al hebben ze nog zo’n sterk overlevingsinstinct, maar ook de mannetjesdieren hebben dat. Dat duidt op een programmering waar je vraagtekens bij kunt zetten. Het universum zou iets collectief levends kunnen zijn op immatriële niveaus, waar geen enkele soort in z’n materiële vorm bij kan. Het eeuwige leven in collectieve, immateriële vorm, zou een uitvinding van het leven zelf kunnen zijn, geprogrammeerd om de sensaties van het stoffelijk lichaam te conserveren. Hedonistische motieven dus, waarbij we dan juist wel de voortplantingsdriften in ogenschouw moeten nemen, maar ook alle andere drijfveren. Zoiets komt dan neer op het willen blijven ervaren van sensaties, welke dat ook zijn. Ook die van het kind zijn dat geboren is, horen daar bij. Mogelijk sterven wezens omdat dat de enige weg tot die ervaringen kan zijn. Incarneren krijgt zo ook betekenis in een dergelijk verband. Niemand heeft de waarheid in pacht, alles kan anders zijn dan we denken, maar wat doet het er toe. We zijn er, en mogen ons verbazen over de werkelijkheid zoals die voor ons zichtbaar is. Over de onwaarneembare, hypothetische werkelijkheid van het bestaan komt voorlopig geen uitsluitsel voor ons. Wie het eeuwige leven wil, moet dat mogen, en daar is ruimte genoeg voor in dit universum.

 5. Na ons organisch sterven, krijg je de vraag wat is er dan? NIETS? misschien dwarrelen we wel met zn allen als levensatomen door het universum, wie zal het zeggen? En dan zou je misschien kunnen praten over onsterfelijk zijn. Daar zou ik al moe van worden bij de gedachten, dus laat mijn as over de zee uitstrooien en heerlijk meedeinen over de golven. Heerlijk slaapverwekkend. Mvg, paul. :-D

 6. Onsterfelijkheid? Lijkt me wel wat zolang er nieuwe dingen zijn om te leren. Misschien hebben we tegen die tijd een perfecte vorm van kennisoverdracht waardoor ‘leren’ niet nodig is, in dat geval ben ik liever dood. 

 7. Onsterfelijkheid is het einddoel van het menselijk en andere menselijke rassen, het is de reden waarom een samenwerking van natuurkrachten aanwezig is in het universum.Als de mens ooit efficiënt genoeg wordt en daardoor overleefd zal onze soort dankzij technologie en bewustzijn op een bepaald moment zover gevorderd zijn dat we enkel nog bestaan uit energievormen.Het zal beginnen met gentherapie zeg maar onszelf herprogrammeren en dankzij biotechnologie onze organen en andere onderdelen vervangen en zelfs upgraden, evolueren tot een steeds kleiner niveau tot we elk atoom van ons lichaam herschikt hebben en we enkel nog bestaan als een bewuste energievorm.Voortplanting is dan allang onbestaande maar dat is allemaal zover in de toekomst dat het nu van geen belang is.
  Dichter bij huis.Overbevolking : de aarde kan gemakkelijk een veelvoud van het aantal mensen aan die er nu is.Voorwaarde is wel dat we dan efficiënt gaan worden.Dat wil zeggen dat we elkaar en de aarde respecteren door te aanvaarden dat we allemaal gelijk zijn,de aarde van iedereen is en we alles netjes delen met respect voor de natuur.M.a.w. weg met rassen,klassen en grenzen.
  De bevolking mag dus nog groeien als we technologie,de aarde en mens efficiënt gebruiken kunnen we nog eventjes verder tot we zover zijn dat we de ruimte en andere planeten gaan koloniseren.
  Een andere aspect van efficiëntie is kennis en dankzij die kennis bij de bevolking stijgt ook de levensstandaard.Je ziet nu al dat landen waar kennis en levensstandaard stijgen de bevolkingsaangroei daalt.Wat logisch is daar wel opgeleide mensen bewust worden over de invloed van bevolkingsgroei/kinderen op de planeet,andere mensen en zichzelf.Dus efficiëntie en de daarop gepaarde hogere opleiding en bewustzijn zal dit reguleren.Het effect van religie en cultuur zal ook duidelijk worden en verdwijnen. 
  Vanzelfsprekend zal dit radicale veranderen eisen zoals de hervorming van politiek,economie en religie.En volgens mij is de logische stap naar zoiets een resource based economy.De stap naar z’on een RBE is mogelijk in 3 generaties.
   

 8. Wouter Drucker

  Zoals al gezegd is het een natuurlijk verlangen. Voorspellingen zijn altijd onzeker, dat we willen blijven leven is daarentegen 100% zeker, omdat we dat kunnen ervaren.

  Daarom raadt men ook altijd aan je hart volgen: informatie die berust op ervaring/waarneming biedt een relatief hoge mate aan zekerheid. 

 9. onsterfelijkheid gaat er zeker komen dat wil nog niet zeggen dat je onsterfelijk bent. je kan nog steed vermoord worden of onder een vrachtwagen terecht komen.
  de mensen die zeggen er dan overbevolking komt is onzin.
  tegen die tijd koloniseren waij alang het oneindige heelal en zullen wij ons als een virus verspreiden door het heelal heen.
  de mens is zo en zo gedoemt tot uitsterfen als zij het heelal niet gaan koloniseren.

Laat een reactie achter