Zelfs in een overbevolkt land zoals India neemt de welvaart elk jaar sterk toe. Bron: borgenproject.org

Zal onsterfelijkheid leiden tot een bevolkingsexplosie?

Een geliefd argument van mortalisten is dat onsterfelijkheid zal leiden tot een bevolkingsexplosie. Immers, elk mens heeft recht op gezinsvorming volgens het Universele Verdrag voor de Rechten van de Mens UVRM. Beide lijkt elkaar te bijten. Hoe zouden we dit op kunnen lossen?

De sombere voorspellingen van Malthus en de Club van Rome
Dominee, demograaf en econoom  Thomas Malthus (1766-1834), die ook enige wiskundige kennis bezat, theoretiseerde dat de menselijke bevolking altijd zou groeien. Dit zou doorgaan tot er meer mensen waren dan voedsel – de bevolking groeit namelijk exponentieel, de hoeveelheid voedsel aritmetisch. Hongersnoden zouden uitbreken, waardoor de bevolking weer teruggebracht zou worden tot het peil dat het ecosysteem aan kan. Van biologische soorten weten we dat dit mechanisme opgaat. Een populatie dieren breidt zich uit tot het ecologische maximum is bereikt. Dan volgt de ineenstorting. Een bekend voorbeeld is de lemming, een knaagdier dat op de toendra leeft. Om de zoveel jaar bereikt het aantal lemmingen een piek. Je ziet de toendra dan zwermen met enorme groepen lemmingen. Daarna stort de populatie weer in, omdat het voedsel opraakt, roofdieren zich op de lemmingen storten en er ziektes uitbreken.

Een verhaal dat sterk op dat van Malthus lijkt is dat van de Club van Rome. Van een groot aantal grondstoffen, zoals lood, koper en olie, berekenden ze hoe lang de aardbewoners er mee konden doen bij de geprojecteerde groei. De berekeningen wezen op een onvermijdelijke ineenstorting rond 2030.

https://youtu.be/b98JmQ0Cc3k

De bevolking van de aarde zit op dit moment ver boven de ecologische draagkracht. Er is ongeveer anderhalf keer zoveel land nodig als er op aarde aanwezig is. Het deficit wordt gedekt door roofbouw. Onsterfelijkheid lijkt op een dergelijke aarde geen goed idee. Immers, onsterfelijke mensen krijgen kinderen, die ook weer kinderen krijgen et cetera. Een soort reeks van Fibonacci met onsterfelijke konijnen.

Een soort omgekeerde reeks van Fibonacci zou de oplossing kunnen brengen. We kennen ieder mens het recht toe maximaal één kind te krijgen met een ander mens. Stel, er zijn X onsterfelijke mensen. In het ergste geval krijgen alle onsterfelijke mensen één kind. Dat betekent dat er 1/2 X onsterfelijke mensen bijkomen. Ook deze genieten uiteraard het recht op kinderen te krijgen. Echter, er zijn maar half zoveel van deze generatie. Dat betekent dat zij slechts X/4 niuwe mensen voort kunnen brengen, enzovoort. Er ontstaat dan een aritmetische reeks, 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 + ….  + 1/2∞, wiskundig uitgedrukt als [latex]\sum_{i=0}^{\infty } \frac{1}{2^{i}}[/latex]. Deze convergeert tot 2. Dat betekent, dat als er X onsterfelijken zijn, hun aantal nooit zal stijgen boven de 2X. Overbevolking zou hiermee voorkomen worden.

Zelfs in een overbevolkt land zoals India neemt de welvaart elk jaar sterk toe. Bron: borgenproject.org
Zelfs in een overbevolkt land zoals India neemt de welvaart elk jaar sterk toe. Bron: borgenproject.org

Op dit moment zitten we al ver boven de draagkracht van de aarde – met de huidige technieken. Een verdubbeling van de bevolking tot 2X zou dit probleem verdubbelen. Gelukkig kloppen de verhalen over de draagkracht van de aarde niet. Wij mensen zijn namelijk de enige soort die de draagkracht van de aarde belangrijk kunnen vergroten. We gebruiken nu maar één promille, een duizendste, van alle zonne-energie die op aarde valt. Van de rest van de arde kunnen we dan een natuurgebied maken. Zo zouden we in woestijnen zonnepanelen kunnen leggen en de mens onderbrengen in arcologieën, gesloten systemen als reuzensteden. We kunnen grondstoffen – die immers uit onvernietigbare atomen bestaan – kunnen recyclen en hergebruiken. En elders in het zonnestelsel is er nog ruimte genoeg. Venus, Mars, Mercurius, de maan, de planetoïdengordel. En dan zwijgen we nog over de gasreuzen.

7 gedachten over “Zal onsterfelijkheid leiden tot een bevolkingsexplosie?”

   1. damp stijgt op vanuit de bodem. De oceanen zijn een restant van de zondvloed. Het onderaardse waterreservoir is in de Tartarus, onder onze voeten. Tevens is dit de gevangenis waar de gevallen engelen gevangen gehouden worden. Hopelijk hebben ze een zwemdiploma.

 1. geen wachtwoord meer nodig? Leuk !!
  tegenover onsterfelijkheid is natuurlijk ook onvruchtbaarheid nodig, toch?
  In mijn Bijbel vertelt de Christus dat op de nieuwe aarde de mensen niet meer zullen trouwen (om die reden).
  40 jaar terug vocht ik eens tegen de bevolkingsoppropping, ‘inbreiding’ in onze woongebieden omdat Nederland vol zou zijn. Dat argument hoor ik nu nergens meer, omdat er nog miljoenen moslims hier opgenomen moeten gaan worden. Het was toen ook maar een rotsmoesje om de grondprijzen op te kunnen jagen tot laakbare hoogte, vanwege gesuggereerde schaarste.
  Desalniettemin is alles wel eindig op deze aarde en mensen dus gelukkig ook.
  Voor onsterfelijkheid is een heel andere opzet nodig. Mijn Bijbel schrijft daarover dat de dood en het dodenrijk (daar kom je terecht als je dood gaat) in het vuur worden geworpen. Toch kunnen mensen op die ‘nieuwe aarde’ blijkbaar nog wel ziek worden, want ze hebben vruchten en bladeren nodig om gezond te blijven, waardoor ze eeuwig blijven leven.
  Leuk grapje: in de welvaartsgemeente van mijn zus mocht je je opgeven als je 120 jaar wilde worden, omdat je daar volgens de pastor recht op hebt.
  Toen ik dat later aan m’n cardiologe vertelde, trok ze een zware fronsrimpel; ‘maar de veroudering gaat wel door’ zei ze.
  Mijn zus is 45 jaar eerder dood gegaan en ik ben nu ook inmiddels 75 jaar en zou niet graag meer 45 jaar mee moeten op dit ondermaanse.
  (vraag maar aan jan hoe fijn het bij onze Lieve Heer is.)
  ik had nu al lang overgrootvader moeten zijn, maar mijn bram van een kleindochter van achter in de 20 is helemaal nog niet van plan om zich te vermeerderen, laat staan te vermenigvuldigen. Een puur gevolg van weelde en m.i. decadentie. Ons nationaal (en Europees) geboortecijfer is dan ook maar 1,3 meer en dat dan nog door de ger. gemmers en de moslims , zoals we weten.
  Dan hebben we het nog niet over aansnellende oorlogen, pandemieën en hongersnoden gehad. En uh, je zult het de rest van de eeuwigheid maar met een totaal kapotgeschoten of zo lichaam moeten doen …….. (niet willen hoor)

 2. Allereerst wil ik opmerken dat ik niet snap waarom mensen onsterfelijk willen zijn. Het centraal zenuwstelsel van mijn moeder kon de “versnelling” in de ontwikkeling helemaal niet aan. Als oudere kwam ze steeds meer buiten de maatschappij te staan (een “samenleving” is er helaas helemaal niet meer). Te veel te vlug, wisselend en complex. En veel ouderen nu ervaren dat ook.
  Zelf zie ik de manier van denken en omgaan met elkaar veranderen. Was het denken in mijn jeugd nog geheel hiërarchisch en ging het uit van één “Grote Waarheid”. Inmiddels is het denken steeds meer holografisch en fractaliserend geworden en lokaal. En nu, zitten we in kwantumdenken, met meerdere gelijktijdige dimensies, patroonherkenning en +/- cycli, tijd/plaats-bruggen, relativiteit, kosmische eenheid, enz. [Of afgestompte zombieschap, afhakers met hoe je het ook noemt: SOLK, PTST, enz.]
  En je weet: een vis die in het water (van ons denken) zwemt is de laatste die doorkrijgt dat hij in het water leeft. Ikzelf merk dat ik nauwelijks meer de tijd/rust heb een echt non-fiction-boek te lezen. Dan weer schrijf ik even zoals dit en dan neemt de krant weer veel tijd en stoort de WatsApp, of moet ik even afhaken. In de tram kom ik niemand meer tegen, iedereen leest zijn telefoon. Mijn vrienden op Facebook gooien onverteerde info-brokken over de muur en denken dat dat leven is. Net zoals de volksstammen die op b.v. Stand.nl reactief en scheldend (ipv inhoudelijk beargumenteerd) hun dagen vullen in haat en prikkels die niet leiden tot een fijne wereld voor ons allen.
  Wat wil jij nog met je centraal zenuwcentrum dat niet van deze tijd is. Nee, eeuwig leven betekent (voor mij) dat jouw DNA of info-veld nog manifesteert. Maar jouw vaste vorm is in de tijd uitgewist.
  Veel mensen hebben het “geloof” (Kurtzweilgeloof, met onsterfelijkheid en abundancy – – en onaantastbaarheid – de grote fantasie van de onrijpe persoon) dat samenvallen met intelligente technologie (singularity) tot een “hogere” en eeuwiger vorm van mensheid zou leiden. Mijn ervaring met informatietechnologie leidt mij echter meer tot de gedachte dat de “technisch gestuurde intelligentie” tot fascisme lijdt (“de computer zegt: –“, “dat kan niet volgens de computer”) waarbij gestreefd wordt naar een niet lastige gehoorzame eenheidsmens. Van Huxly’s Island, tot de Sci-Fi Borg is dit uitgewerkt.
  Mijn idee van onsterfelijkheid is niet gebonden aan het menselijk lichaam. Bruce Lipton spreekt daarover als hij zich verwondert over hoe mooi al die miljarden cellen in ons lichaam, elk in hun specialisme, samenwerken. [Natuurlijk kan je je afvragen hoe fascistisch dat is voor de cellen, maar kennelijk is het evolutionair winstgevend en zal ik “al” mijn cellen koesteren.] Dus de ontwikkeling van de eeuwigdurende mensheid is voor mij het verhaal van de kosmos: hoe mensen hun geestkracht kunnen verbinden tot eenheid, met eerst alleen onder mensen, dan met Gaia en dan de hele kosmos en verder – tot ze doorhebben dat het een futiel spel is. En als de “mens” als zelfstandige eenheid opgaat in een bovenliggend veld, het zij zo.
  Met verbazing zie ik hoe ons land haar innovatiegeld stopt in het bestendigen van het oude denken en niet zich verdiept in wat het betekent “postmodern”en zelfs kwantum te denken. Want daar ligt de vernieuwing. Niet in het steeds meer verder uitmelken (terwijl de grensnutten dramatisch afnemen) van “Het Wetenschappelijk Paradigma”, maar het openen van nieuwe ervaringsvelden. Lees de Science Delusion van R Sheldrake of kijk de banned TEDtalks van Sheldrake en Hancock. Ja de “gelovigen” uit het oude paradigma slaat met groot geweld. [Ik hoef ook geen flauwe grappen of porno van u in mijn huis te ontvangen – zo erg is het gesteld met gelovigen van Het Wetenschappelijk Paradigma – ik discussieer graag op inhoud]. Vooral dat er nog zoveel leraren en leraressen (en professoren) zijn die lesgeven vanuit dat oude denken stoort me erg. Maar ja, zij zullen zich wel aan mij storen dan ook. Maar het gaat niet om mij, het gaat om het “verhaal”.
  Naast de discussie over: wat betekent eeuwig leven (voor mij en ons samenleven), heb ik liever het gesprek over: hoe leven we samen op deze wereld en hoe creëren we een waardenuitwisselingssysteem dat niet lijdt aan de ziekten van het huidige geldsysteem (van de ratten) en hoe komt de locus of control weer terug bij die kleine gemeenschappen die samen de mensheid zijn, in plaats van dat we een wingewest zijn van de over alle grenzen heenvliegende corporate roofridders.
  Maak beelden van die toekomst (zoals hier de overbevolking, maar volgens mij dus vanuit valse premissen gedacht). Als we geen “attractor” (heel belangrijk in het kwantumdenken) hebben kunnen we er ook nooit komen.
  Om af te sluiten Einstein: “It is entirely possible that, behind the perception of our senses, worlds are hidden of which we are unaware.” Daar is volgens mij meer te winnen dan voortgaan op de doodlopende weg van het materialisme.

Laat een reactie achter