Islamieten vergelijken zich vaak met de joden in de Tweede Wereldoorlog. Is die vergelijking terecht?

Zijn islamieten de nieuwe joden?

Vanuit links-liberale hoek vliegen de vergelijkingen geregeld voorbij tussen de villain du jour en de voormalige Duitse dictator Adolf Hitler. Politici als Trump en Wilders krijgen geregeld het verwijt te horen, op het punt te staan een staatsgreep te plegen en de gaskamers weer nieuw leven in de willen blazen. Deze keer met islamieten als de nieuwe joden. Is deze vergelijking terecht?

Wat waren de beschuldigingen van de nazi’s aan het adres van de joden?
In zijn boek Mein Kampf beschreef de leider van de Duitse nazibeweging, Adolf Hitler, zijn visie op joden en de redenen waarom hij joden als bedreiging zag voor Duitsland. Hij zag de joden als een parasitair ras dat er naar streefde om de wereld onder joodse heerschappij te brengen. In de ogen van Hitler waren families als de Rothschilds verantwoordelijk voor de ineenstorting van het Duitse Rijk en de vernederende bepalingen van het Verdrag van Versailles. Zijn inspiratie haalde hij onder meer uit het kwaadaardige antisemitische geschrift Protocollen van de Wijzen van Zion, dat in 1903 door de tsaristische geheime dienst Tsjeka in elkaar werd gezet om de onvrede onder de Russen op de joden te kunnen richten in plaats van op de tsaar Nicolaas II. Volgens dit geschrift zaten de joden achter de invoering van politieke partijen, aanleg van metrostelsels en dergelijke om zo de regering omver te kunnen werpen.

Waren deze beschuldigingen terecht?
In Europa werden in de middeleeuwen joden geweerd uit gilden. Als gevolg daarvan hielden ze zich bezig met ‘gilde-vrije’  beroepen, meestal nieuwe beroepen of beroepen die volgens de heersende katholieke kerk immoreel waren. Dit waren niet toevallig beroepen, zoals bankier en goudsmid, die de meeste winstmogelijkheden opleverden. Als  gevolg hiervan werden joden in het intellectuele en economische leven al snel oververtegenwoordigd – ook, omdat de joodse cultuur leren en studie hoog acht (wat joden de neiging geeft intellectuelen te worden) en de wet hoger acht dan zelfs God. Dit is de natuurlijke levensovertuiging van een wetenschapper. Het gevolg is dat een disproportioneel aantal Nobelprijzen door joden is behaald – 185, meer dan 20% van alle Nobelprijzen. Dit voor een bevolkingsgroep die minder dan 0,2% van alle mensen uitmaakt. De conclusie is hiermee: de joden hebben meer dan hun bijdrage geleverd aan de menselijke ontwikkeling. De beschuldiging van parasitisme is onterecht.

Islamieten vergelijken zich vaak met de joden in de Tweede Wereldoorlog. Is die vergelijking terecht?
Islamieten vergelijken zich vaak met de joden in de Tweede Wereldoorlog. Is die vergelijking terecht? – Clarion Project

Wel bestaat er een zeker dédain van joden ten opzichte van gojim, niet-joden, zoals er onder niet-joden antisemitisme bestaat. Dit is helaas een uitermate naar menselijk trekje, dat universeel voorkomt.
Omdat joden een vrij kleine, gesloten gemeenschap vormen, drijven ze vaak handel met elkaar.

Ook de zogeheten dolkstootlegende is quatsch. De reden dat het Duitse leger in elkaar stortte in de Eerste Wereldoorlog was de enorme overmacht, de zwakke bondgenoten en vooral het gebrek aan grondstoffen – de olievoorraden in Europa waren maar klein -, niet een complot van joden of anderen. De communistische opstand had niet plaatsgevonden als het Duitse leger niet al eerder in elkaar gestort was.

Er zijn joodse plannen geweest om wraak te nemen op de Duitsers, toen de volle omvang van de holocaust duidelijk werd. Deze richtten zich voornamelijk op de nazi’s zelf. Men slaagde erin honderden SS’ers te executeren. Een wreder plan om ook massaal Duitse burgers te vergiftigen via het drinkwater met arsenicum is door de zionistische leiding gesaboteerd, om hiermee te voorkomen dat er wereldwijde haat tegen de joden en het Israël-project zou ontstaan. Ook waren er veel ethische bezwaren – voornamelijk onschuldigen zouden het slachtoffer worden.

Wat zijn de beschuldigingen aan het adres van islamieten? 
Volgens Geert Wilders, Filip de Winter en andere prominente islamcritici vormen islamieten een vijfde kolonne, die de regering willen omverwerpen en de Belgische en Nederlandse wetgeving willen vervangen door de islamitische wet, de shari’ah. Ze zien de islam als een politieke ideologie, meer dan alleen een religie.
Volgen hen heeft de islam als doel de totale wereldoverheersing te bereiken. ‘Gematigde’ islamieten spelen hierin een dubbelspel. Liegen, taqiyya, is toegestaan in de oorlog tegen de ongelovigen.

Kloppen deze?
Uit undercoverreportages in onder meer Deense en Nederlandse moskeeën blijkt dat imams die zich als gematigd voordoen, in werkelijkheid extremistische ideeën verkondigen. Denk aan het verkondigen van  de noodzaak om het gastland te islamiseren en polygamie in te voeren. Sommige van deze rapportages zijn met behulp van moslims gemaakt. Een aanzienlijke minderheid, enkele tientallen procenten van de islamieten, houdt er naargeestige ideeën over na wat betreft de shari’ah en de rechten van niet-moslims (laat staan: ex-moslims). De soennitische theologie staat de oprichting van een wereldwijd kalifaat voor. Hieraan moeten alle islamieten gehoorzamen.

Conclusie: vooral onder islamitische geestelijken en andere “ware gelovigen” is vaak sprake van dubbelspel. Hoopgevend is dat er in ieder geval een groep islamieten is die weinig van deze ideeën moet hebben. In tegenstelling tot het zogenoemde joodse complot, is er wel degelijk hard bewijs voor plannen van islamitische hardliners om het westen en andere ongelovige gebieden te ondermijnen en te vernietigen. De nieuwe joden zijn islamieten dus niet: er is wel degelijk sprake van een reëel probleem. Er is voor islamieten veel werk aan de winkel om af te rekenen met dit soort zieke geesten in de eigen gemeenschap, om te voorkomen dat de huidige oplopende spanningen ontaarden in massaal geweld.

9 gedachten over “Zijn islamieten de nieuwe joden?”

 1. Goede analyse! En het meest ironische is dat de islamieten momenteel, procentsgewijs, de grootste groep jodenhaters zijn. Een flink deel van hen zouden maar al te graag alle joden, niet alleen de ‘zionisten’, over de kling jagen en aldus Hitlers plannen alsnog willen uitvoeren. Overigens was Hitler goede vriendjes met de toenmalige islamitische leiders en staat nog altijd in hoog aanzien bij veel radicale moslims….

 2. Bij een goede analyse horen alle factoren meegerekend te worden.
  -Hoeveel moslims gaan er jaarlijks dood?
  -Welke landen liggen nu in de grenzen van ‘de beloofde land’ aan de joden?
  -Wie ondersteunen de wahabisten?
  – Waarom doneert heer Soros geld aan moskeeën in Nederland?

  Ik laat het aan je geweten over. En: ‘De duivel schijt altijd op hetzelfde hoop.!

 3. Likoed Nederland

  De Joden zijn de ‘nieuwe’ Joden.
  Het zijn weer de Joden die op straat worden aangevallen als ze er herkenbaar joods uitzien en Joden die vermoord worden: in Parijs, Toulouse, Kopenhagen en Brussel.

  1. En Merkel en haar Brusselse aanhangwagen willen maar ‘meer, meer, meer’ van deze ‘gasten’ in Europa halen. Gelukkig komt het volk middels andere politieke keuzes nu in beweging.

   1. Ja Razor, en dat wordt ook hoog tijd. In de Vs gaat nu een andere wind waaien, eentje die vermoedelijk de mohammedaanse haatbaarden met hun nergens op gebaseerde superioriteitswaan, niet langer met fluwelen handschoentjes behandelt. En volgend jaar zal hopelijk in Europa na de diverse verkiezingen ook wat meer struisvogels hun kop uit het zand trekken en eens eindelijk de harde realiteit bekijken en daarnaar gaan handelen.

    1. De visie op de islam veranderd gelukkig: steeds meer mensen erkennen dat het één ‘organisme’ is met onder meer een terroristische, fundamentalistische kern als ‘spearhead’.

 4. Al die boekjes geschreven door mensen in een tijd dat men nog dacht dat de wereld plat was.Zijn de grootste massa moordenaars geweest en nog ,in naam van ook al staan er twee woorden anders blazen mensen zich op om andere te treffen wie iets anders denkt.argumenten uit het verleden worden gebruikt zoals het uitkomt,hitler kan niet meer tijd is veranderd wat vandaag nieuws is was gisteren al bekend.2016 verhaaltjes bijna niet meer mogelijk .

 5. Natuurlijk zijn de islamieten de nieuwe “joden”. Het gaat om het creeeren van een schuldige “buitenstaander” die verantwoordelijk is voor alle problemen in Nederland. Dit zorgt voor een soort van “cultvorming” onder de mensen die zich benadeeld voelen, en deze mensen worden vervolgens via populisme een kant uit geleid.

Laat een reactie achter