De afgang van de NAVO in Libië is zo langzamerhand compleet.

Libië: de totale vernedering van Europa

Zelfs na meer dan een maand bombarderen, het totaal uit zijn verband rukken van het VN-mandaat en het verspreiden van de nodige doorzichtige leugens, zit Gadaffi nog steeds vast in het zadel. Deze les is Midden Oosten potentaatjes niet ontgaan.

Gadaffi, een dictator in zijn nadagen
Muammar Gadaffi is, net zoals zijn collega-dictators in de Arabische wereld, een weinig aangenaam heerschap. De man bood zijn volk een redelijk hoge levensstandaard, waardoor Libië het rijkste land van Afrika werd. Rechten van vrouwen en religieuze minderheden zijn naar islamitische maatstaven in Libië vrij goed geregeld (zij het niet zo goed als in buurland Tunesië). Hij bedacht zijn eigen politieke filosofie. Minder plezierig liep het af met Gadaffi’s vele politieke vijanden, zoals mensenrechtenactivisten en de fundamentalistische Afghanistan-veteranen in Benghazi. Gadaffi bleek ook niet vies van het sponsoren van terroristische groepen. Ook is de fervente islamist Gadaffi de grondlegger van de moordzuchtige Janjaweed, die in Darfur miljoenen mensen over de kling heeft gejaagd en heeft hij actief het islamiseren van Afrika bevorderd.

Met rust laten was beter geweest
Het regime van Gadaffi liep al op zijn nadagen. De man is nu ruim voorbij zijn pensioengerechtigde leeftijd, is volgens sommige bronnen behoorlijk aan het dementeren en zou binnen een paar jaar opgevolgd worden door een van zijn zoons. Zoals gebruikelijk in de islamitische wereld (in feite is Libië net als Syrië een de facto koninkrijk met erfopvolging, de enige stabiele regeervorm in islamitische landen).
Kortom: wijsheid is hier de man te laten zitten en subtiel druk uit te oefenen om wat meer respect voor mensenrechten te tonen, voor zover haalbaar in een feodaal islamitisch land als Libië. Al te humanitair bewogen leiders worden in de autoritair georganiseerde, collectivistische islamitische wereld al snel als zwak gezien.

De afgang van de NAVO in Libië is zo langzamerhand compleet.
De afgang van de NAVO in Libië is zo langzamerhand compleet.

NAVO steeds meer een papieren tijger
Nu een groot deel van het land in puin is geschoten, wordt het tijd de balans op te maken. Vele weken van NAVO-bombardementen hebben de greep van Gadaffi op zijn land niet verzwakt. De frontlijn ligt in grote lijnen nog steeds zo als weken geleden. In strategische termen is dit een enorme blamage. De luchtmacht van de op Duitsland na, drie machtigste Europese landen (met substantiële Amerikaanse steun) is niet in staat om een dictator van een landje met misschien zes miljoen inwoners te wippen. Maandenlange training door de beste militaire instructeurs heeft slechts een rebellenleger opgeleverd dat niet in staat is een deuk in een pakje boter te slaan, laat staan om Gadaffi’s bij elkaar geraapte leger te verslaan. Kortom: het militair afschrikwekkende vermogen van de NAVO, althans het Europese deel daarvan, is  in diskrediet gebracht.

NAVO steeds ongeloofwaardiger
Ook de oorlogspropaganda van de NAVO wordt steeds meer onderuit gehaald. De theorie als zou Gadaffi een eenzame gek zijn die door het volk massaal wordt gehaat, blijkt niet te kloppen. Grote delen van de bevolking staan, zo blijkt, nog steeds achter hem. Zelfs internationale sancties bleken niet te werken. Ook beweringen over massaverkrachtingen door Libische troepen kunnen volgens Amnesty niet hard gemaakt worden. Vermoedelijk is dit de reden dat de rebellen nu in het geheim worden voorzien van een grote hoeveelheid wapens en nieuwe uniformen.

Als Gadaffi’s regime het overleeft en de Amerikanen door geldgebrek hun militaire paraplu over Europa terugtrekken, is de kans niet denkbeeldig dat de volgende militaire actie op Europees grondgebied plaatsvindt. Het zal niet de eerste keer in de geschiedenis zijn…

10 gedachten over “Libië: de totale vernedering van Europa”

 1. Nee idd, in alle landen laten we het de bevolking vrolijk zelf uitvechten. In landen waar het westen in het zadel zit zoals Saoedi Arabië helpen we juist de dictators om de bevolking eronder te houden en in landen met veel olie zoals Libie proberen we binnen te komen door de dictator die ons niet positief gezind was te wippen. Zie ook deze grafiek over de olievoorraden in landen: http://www.energy.eu/#non-renewable
  1 Saudi Arabia 263.8
  2 Venezuela 172.3
  3 Iran 139.4
  4 Iraq 117.8
  5 Kuwait 103.5
  6 United Arab Emirates 99.5
  7 Russian Federation 75.3
  8 Libya 43.1
  9 Kazakhstan 40.1
  10 Nigeria 36.5

  Toevallig dat Amerika de baas is in 1, 4,5 en 6 en dat wij in het westen altijd te horen krijgen hoe naar nummer 2 en 3 van deze lijst zijn. Wellicht omdat we die niet onder controle hebben?…

  Nogmaals een hele goede reden om duurzame energie grootschalig te stimuleren inplaats van oorlogen te voeren en geld te steken in militaire middelen. Een wat uitgebreider artikel hierover is te vinden op: http://www.mensenrechten.org/opinie.php?oid=30

 2. Men is al bezig om Nato aan te gaan klagen voor misdaden tegen de mensheid.
  Hier bewijs van de misdaden
  http://www.sott.net/articles/show/230514-The-Ugly-Truth-video-Of-Libyan-rebel-beheading-Gadhaffi-soldier-and-other-Nato-war-crimes

  The fact-finding team includes Europeans, Africans, Americans and international human rights attorneys, who are preparing allegations of War Crimes against NATO. Judging from these videos, financial damages that NATO will be required to pay Libya should be stupendous, indeed.

 3. Inderdaad. In de Arabisch-islamitische cultuur die doordrenkt is van de waarden eer, trots macho-mannelijkheid en autoritarisme in gezin en maatschappij is een leider die geen gezag uitstraalt en handhaaft (ondersteund door brallende uitspraken en een ijzeren vuist) geen lang leven beschoren. Ook al worden deze dictators in het westen (vaak terecht) veroordeeld door mensenrechtenorganisaties, in het midden-oosten worden ze dikwijls gerespecteerd en ook bewonderd door een groot deel van de bewoners die dezelfde ‘waarden’ zijn toegedaan. En het is ook zeer de vraag of een verdreven dictator niet binnen de kortst keren door een nieuwe opgevolgd word; meestal degene die de voorganger verdreven heeft als ‘bevrijder van de dictatuur’.

 4. Aangezien de rijkdom van de wereldmachten uit digitaal geld bestaat ( dus eigenlijk niet bestaat)is men op zoek naar de pot met goud. Deze is te vinden in Tripoli en Muammar Muhammad al-Gaddafi zit er bovenop. Bijeengespaard de afgelopen 35 jaar met zijn pompstations kris kras door Europa. Eigenlijk kan je al-Gaddafi een visionair noemen, want goud gaat namelijk onze toekomst bepalen.

 5. Wat ik persoonlijk erg jammer vindt is dat de mensheid ongeacht, elkaar zwart moet/wil maken om een reden te hebben om vervolgens iets van de ander af te pakken danwel zodanig schade toe te brengen omwille van “eigen machtlustige/egocentrisch belang”.
  En of Khaddafi nou een goed of slecht mens is en dit zogenaamd de reden moet zijn om de bevolking van Libie te “bevrijden” van zijn dictatuur is natuurlijk belachelijk en inderdaad een grote leugen.

  Het gaat altijd om grondstoffen of geografisch belangrijke plaatsen! Laat het nou zo zijn dat Libie dagelijks 3,5 miljoen m3 aan vers drink water kan leveren (ondergrondse vers waterbron), en daarnaast produceren ze ca. 1,5 miljoen vaten olie per dag! Reden genoeg voor een “select groep westerse elitairen” het apparaat in werking te stellen om hier controle over te hebben.

 6. “Islam is de oplossing” werd er massaal gescandeerd in Libië: van jihadisten tot stammenstructuur en familieverbanden, vooral in het Westen van Libië door de Al Qaida georganiseerde Berbers zijn de feitelijke machthebbers geworden en hebben veel steden veroverd. De rol van de gevreesde groepen wordt steeds groter. Jihadisten krijgen moderne wapens, bezetten belangrijke olievelden in Libië en op termijn stichten ze hun dictatoriale regimes weer. Allah Akbar terroristen komen steeds dichterbij, momenteel niet zo ver van de Italische kust.

  Deze gewelddadige sektes die ook binnen Europa hun wortels hebben, zullen straks diverse Nederlandse steden in hun greep houden. Denk aan moslimlanden gebonden Berberjongeren die grote steden onleefbaar maken en zelfde stammenstructuur hier willen simuleren. Het snelle voortplanting is nog steeds een heilige plicht van iedere moslim: non stop groei en overbevolking is de basis van alle burgeroorlogen in Moslimlanden. Van Pakistan tot Marokko zien we overal islamitische overbevolking probleem. Sinds jaren 70 konden ze hun bevolkingsoverschot zonder problemen naar Europa verplaatsen. Gezien huidige situatie is deze niet meer makkelijker geworden. Crisis, verdedigings maatregelen van kleine EU landen, immigratie beperkingen van andere Europese landen hebben hele proces verstoord en Moslims begonnen tegen elkaar te vechten. Tunesische opstand bewijst dat de overbevolking de echte oorzaak is: Op 17 december 2010 in Sidi Bouzid steekt Muhammad Al Bouazizi, 26 jaar oud, zich in brand nadat zijn fruit en groente in beslag worden genomen door de politie omdat hij geen vergunning heeft voor het verkopen ervan, hij zat op de stoep. Er is geen plaats meer voor de nieuwelingen…Opstand is hierna begonnen. Voorheen konden veel mensen in plaats van opstand naar Europa gaan.
  Moslim Broederschap, Hezbollah, Taliban, Hamas en Al-Qade leden schreuwen Allah Akbar en komen steeds dichterbij. Hoe is het mogelijk dat de westerse landen al weer in een val terecht komen en hen juist bewapenen in Libië. Afghaanse jihadisten stammenoorlog gaat nog steeds door met de enorme kosten: Uruzgan kostte Nederland miljarden Euro en ook mensen, Kunduz avontuur is net gestart. Nu moet belastingbetaler voor een andere burgeroorlog, voor de Libische Jihadisten betalen. Met de Nederlandse belastinggeld wordt Karzai clan tegen de Taliban sekte verdedigd. Onder Karzai of Taliban “Afghaanse eenheid” bestaat gewoon niet. Onder Karzai is geweld en onderdrukking niet afgenomen maar juist toegenomen. Dat geld wat er naar toe gaat verdwijnt in de zakken van de corrupte leiders en Afghaanse vrouwen zijn helemaal niet bevrijd. Westerse beleidmakkers maken en grote denkfout. Irak, Libie, Egypte, Turkije, Marokko en Afghanistan kunnen nooit één land worden. In deze landen wonnen heel veel verschillende volkeren die nooit met geweld een “eenheid” zouden kunnen vormen. De kosten van vier jaar militaire inzet in Afghanistan bedragen zoals bekend 1,4 miljard euro. Dat komt uit de HGIS, een potje op het ministerie van Buitenlandse Zaken waaraan meerdere ministeries bijdragen. Met dit geld is het militaire verblijf en de operaties betaald. In totaal is er dus 2,1 miljard euro Nederlands geld opgegaan aan Afghanistan, weggegooid geld! De oplossing is dat Irak, Libië en Afghanistan gewoon eerlijk opgedeeld worden tussen de volkeren die daar tegen elkaar vechten voor hun eigen gebied. “irakse eenheid”, “Libische eenheid”, “Turkse eenheid”, “Afghaanse eenheid” kan niet meer, via naturelle weg kunnen ze nooit één worden. Met geweld en eindeloze oorlogen grote moslimlanden creëren, hun waardeloze boel bij elkaar houden is een onbegonnen werk. Het is nu bewezen dat dit soort landen met oorlog of andere soort geweld praktijken niet meer één kunnen worden. EU moet onmiddellijk stoppen met het huidige beleid. Islamitische burgeroorlogen betalen is een dure grap, er komt nooit een einde omdat ze veel te veel mannelijke bevolkingsoverschot hebben. Dat geld wat er naar toe gaat verdwijnt in de zakken van de corrupte leiders en er worden nog wat moskeeën gebouwd. Eerst de bezuinigingen in het o zo rijke Nederland(met een schuld van 130 miljard Euro) maar eens van tafel.
   

  Er zijn geen hervormingen waargenomen in Moslimlanden, in tegendeel zijn er nog meer fundi’s bijgekomen. Moslims willen nog steeds geen hervormingen doorvoeren. De islamitische context, anti- westerse cultuur van de moslims, wat het ook is: het zijn georganiseerde gevaarlijke groepen, ook na vervanging van huidige dictators komen er nieuwe dictators, zolang de basis, islamitische fundament niet hervormd wordt! Doorgaan met het huidige bevolkingsbeleid betekent dat er tientallen miljoenen Moslims praktisch open grenzen hebben en dit gecombineerd met een verzorgingsstaat wordt een eindeloze toestroom en aanwas van overbodige bevolking van alle Moslimlanden. Dat betekent dat er geen toekomst meer is voor de autochtone bevolking. Het gaat over de overbevolking en etnische demonisering. Dit al vaak voorgespeeld is gevolg van de al zeker 40 jaar durende kruistocht van de elite tegen vrijwel alle traditionele waarden die de basis vormden van de ooit stabiele Westerse samenleving.

  De islamitische invloed in Europa neemt snel toe. Politieke islam heeft sterke posities binnen de moslimwereld, denk maar aan landen als Iran, Egypte, Turkije, Pakistan, Soedan, Irak, Afghanistan, Libië en Saoedi-Arabië. Tegelijkertijd “emigreren” er veel moslims naar Europa. De moslims zijn het snelst groeiende deel van de Europese bevolking. Deze immigranten. Tegenover Westerse journalisten beweren leden van de Moslim Broederschap, Milli Gorus, Fetullah, Hezbollah en AKP leiders van Turkije voortdurend dat ze geen islamitische staat nastreven. Tegenover de eigen aanhang roepen ze echter precies het tegendeel. Tijdens een eveneens in juli in Egypte georganiseerde verzetsconferentie van de Moslim Broederschap, Hezbollah en de Palestijnse terreurgroeperingen, waar delegaties uit Saudi Arabië, Tunesië, Turkije, Iran, Indonesië, Marokko, Soedan en Jordanië aan deelnamen, werd een begin gemaakt met het op één lijn brengen van alle islamitische landen, groeperingen en bewegingen, met als uiteindelijk doel gezamenlijk ten strijde te strekken tegen de westen.

  Het snelle voortplanting is nog steeds een heilige plicht van iedere moslim en hierdoor is hun groei exponentieel geworden. Overbevolking is al voelbaar in de Nederlandse steden waar moslims sterk georganiseerd zijn..Op termijn zijn de toestanden van noord- Afrika en middenoosten hier ook onvermijdelijk. Doorgaan met het huidige bevolkingsbeleid betekent dat er tientallen miljoenen Moslims praktisch open grenzen hebben en dit gecombineerd met een verzorgingsstaat wordt een eindeloze toestroom en aanwas van overbodige bevolking van alle Moslimlanden. Dat betekent dat er geen toekomst meer is voor de autochtone bevolking. Het gaat over de overbevolking en etnische demonisering.
  De islamitische context, anti- westerse cultuur van de moslims, wat het ook is: het zijn georganiseerde gevaarlijke groepen, ook na vervanging van huidige dictators komen er nieuwe dictators, zolang de basis van hele verhaal intact blijft: islam wordt nooit hervormd! Het geweld komt niet alleen voort uit Islamitisch extremisme, maar uit de mainstream, typische, normale, traditionele en canonieke Islam. De oorlog is al begonnen in de 7e eeuw n. Chr. en als we in de 21ste eeuw weigeren die werkelijkheid onder ogen te zien, dan is er misschien geen hoop meer voor beschaving. Uit misleiding kan niets goeds komen.

  Veel Nederlandse ambtenaren en politicus die islamitische verbreding steunen, brengen ecosysteem in gevaar! Ze beginnen nu met het vernietiging van Europese natuurgebied. Gebieden zoals Noord-afrika en Middenoosten, waar alleen Moslims wonnen, zijn al step of woestijn geworden en duizenden dierensoorten die daar leefden bestaan niet meer. Neem niet alleen Egypte of Libië, maar ook veel dieren van klein Azië, Middenoosten, zuid kaukasus, Pakistan, Algerije, Tunesië, Marokko en Iran bestaan niet meer. Islamitische cultuur is compleet natuur, dier en milieu vijandelijk. Europese autoriteiten wisten dat de moslims geen grenzen kennen met hun explosieve voortplanting. Ze wisten wel dat het snelle voortplanting een heilige plicht is van iedere moslim en als gevolg elke vierkantenmeter van het Europese groengebied omgezet moest worden in beton om nog meer broedplaatsen te creëren voor de uitstoot van dictatoriale Moslimlanden. Sinds laatste 1.5 jaar hebben georganiseerde Moslims binnen Europa er nog eens 1.200.000 zielen bij gekregen. Moslims zeggen dat ze meer huizen nodig hebben. Beschaving wordt omgezet in een middeleeuwse barbarij en het totale leefgebied van andere dieren wordt steeds kleiner. Moslims willen alles omzetten in beton en binnen de betoncomplexen, mohammed, mehmet, ali of ahmet hetende strijders zien als levende wezens. De gemeenschap moet voor hun genoegens die vrouwen en talrijke kinderen onderhouden, als massa hoofddoekvrouwen niet in eigen onderhoud kunnen voorzien. Zo kan men dus vier of meer echtgenoten uit land van herkomst halen met alle kosten op vijanden. Dit betekent in concrete dat de werkende Nederlander ervoor zorgt dat om de 3 jaren islamitische vrouwen massaal met meer kinderen voor de komende 40-jaar verzekerd zijn van vast inkomen zonder te hoeven werken. Belasting betaler moet steeds harder werken voor de Moslim stieren en bovendien hun voortplanting business als “de enige en ware godsdienst” accepteren. Moslimmannen beginnen meteen met de volgende ronde, ze gaan weer naar hun herkomstland om nog jongere vrouwen uit te kiezen. Als wordt volgens de Koran gemanipuleerd. 65% van hele islamitische leer gaat over de methodieken van het Islamitische volksverbreiding: relatie tussen man en vrouw, de manier waarop men van een vrouw zo veel mogelijk eruit kan halen, essentiële punt om mannelijke oorlogsmachine te onderhouden. Koran regelt alles. Loverboys versnellen op deze manier hele invasieproces. Deze mannen zitten meestal in het bestuur van een moskee of actief bij een andere instelling. Veel allochtonen kinderen van grootsteden kennen hun vaders niet. Een Marokkaanse vrouw die elke jaar 1 Mohammed baart wilt voor haar 10 zoontjes 10 huizen klaar hebben, een Somalische Moslima wilt 12 huizen hebben voor haar 12 kinderen, anders komt er een gesubsidieerde anti- discriminatiebureau met dure ambtenaren, advocaten en rechters samen dit te regelen voor de heilige. Moslimvrouwen zijn constant zwanger, in Amsterdam zien we nu tienervrouwen die zelfs met 3 kinderwagentjes rondlopen…Deze kinderen worden eerst op straat gezet, waarvan men zeker weet dat ze later in de gevangenissen belanden. Mohammed ali zit vast, Mohammed abdullah moet er nog komen…Mohammed’s worden één voor één crimineel, men is niet op de hoogte wat voor schade op deze manier veroorzaakt wordt!. Ze zeggen elke keer dat hun herkomstlanden verdragen hebben getekend met Nederland en dus kafirs moeten al deze mohammedjes onderhouden, maar zeggen ze niks waarom ze zich vijandig stellen tegenover de normen en waarden van deze achterlijke naïevelingen.

  – Kunnen we dan eerst eens een einde maken aan alle vormen van de Moslimsimmigratie en orde op zaken stellen? Het werkt gewoon niet, dus dan moet je het gewoon niet doen. Heeft niks met discriminatie of racisme te maken, maar alles met realiteitszin. Een begin van de oplossing is een volledige stop van import. Als het juridisch rond te krijgen zou zijn zou grootschalige remigratie de oplossing zijn.

  – Absolute Bouwstop van moskeen en islamitische scholen voor de groepen die zeggen dat ze anders zijn en geen enkele Nederlandse norm en waarden willen erkennen, Wij mogen ook geen kerken bouwen in islamitische landen. Wij mogen ons eigen geloof niet eens in deze landen uiten, laat staan uitdragen.
  Stop onmiddellijk alle subsidies aan de Moslimorganisaties: geen moskee, islamitische omroep en islamschool in Nederland. Stop islamitische naamgeving in Nederland.

  –  Directe stop op kinderbijslag. Deze onnaturelle manier heeft een negatieve effect op de Nederlanders, Nederlandse vrouwen willen juist niet lijken op de achterlijke massa moslims die wel worden gestimuleerd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het verwekken van enorme massa moslims, zij kennen geen geboortebeperking en fokken door tot hun vrouwen te oud zijn. Dan fokken mannen verder met een jongere vrouw. Een bodemloze put waar je nooit uitbetaald raakt.

  – Stop onmiddellijk met de dubbele nationaliteit.
  Mensen met een dubbele loyaliteit mogen niet over ons regeren. Dat wordt pas belangrijk als de helft van de Kamerleden uit het buitenland afkomstig en ook nog moslim is, maar dan is het te laat om het nog te veranderen. Dat moet nu in onze grondwet worden vastgelegd.
  Stop verblijfsvergunningen, erfenis van vorige WO, zeer verouderde verraderlijke stelsel moet zo snel mogelijk verdwijnen. Mensen die nationaliteit van herkomstland willen behouden mogen alleen werkvergunning krijgen: werk of directe terugkeer naar heilige land.

  – Stop “positieve discriminatie”:de islamieten beginnen te infiltreren in onze regering, het leger, justitie, politie. Het einde van de vrije wereld en het begin van een verschrikkelijke interne oorlog is nabij!

  – Stop subsidies aan anti-nederlandse groeperingen. Deze subsidies dragen niet bij aan het welzijn en veiligheid van de Nederlander. – Ontwikkelingshulp sterk reduceren. Het meeste ontwikkelingsgeld verdwijnt in de Privé-zaken van de corrupte- regeringsleiders want tot op heden veranderd er niet veel voor de bevolking gezien de bedelbrieven van alle Europese mensen die geheel belangeloos werk verrichten, ergens in een land waar jij zelf niet wilt wonen. Moslim hebben niks verandert, ze willen hun basisleer nooit hervormen…
  Subsidiesponzen als Turkse, Marokkaanse “contactgroepen” worden een soort extra ambassade of consulaat van Moslimlanden: inspraakorgaan Turken (IOT), Landelijk beraad Marokkanen, Samenwerkingsverband van Marokkanen in Nederland (SMN), Contactgroep Islam (CGI), Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO), Federatie van Islamitische Organisaties Nederland (FION), Raad van Marokkaanse Moskeeën Nederland (RMMN), Islamitische Stichting Nederland (ISN) en nog tientallen die als extra ambassade of consulaat willen functioneren moeten sowieso snel gesloten worden in deze tijden van bezuinigingen. Dit soort clubs werken oplossingen voor de enorme problemen tegen.

  – veel overheid instellingen plegen zelfmoord door het in dienst nemen van haat zaaiende imams en andere moslimstrijders uit moslimlanden. Ze hebben zich tegen zijn eigen burgers gekeerd, dit is puur land verraad. Stop uitkeringen aan imams die als verlenging van hun geheime dienst werken, ze moeten onmiddellijk teruggestuurd worden.

  – De gezinshereniging moeten we een keertje omdraaien. Wanneer Marokkanen, Somaliër en Turken hier een bruid huwen afkomstig uit een moslimland, krijgen we hier weer die vreselijke situatie van 1e generatie Marokkanen en Turken opgescheept. Dat is dweilen met de kraan open. Waarom moeten wij dat betalen? Geen verdragen meer met de moslimlanden over de volksverplaatsing van hun overbodige bevolking.

  – Kansen op een permanente apartheid en burgeroorlog in onze samenleving worden steeds groter naarmate het aantal anti~Nederlandse allochtonen groter is en de instroom blijft voortduren. We kunnen het ook anders formuleren: een groeiende aparte islamitische maatschappij, ofwel het permanent samenvoeging van het oneindig groeiende uitstoot van Moslimlanden is een bron van burgeroorlog.

  Vriendelijke Groeten
  R. Blicker
  Wijkcomité Directe Democratie

 7. Ik vind dat ieder mens en wezen een volrecht heeft op de keuze wat te geloven, waar te wonen, hoe te leven. Mits geen van deze drie invloed uit op de keuze van anderen.
  Ik ben ongelovig, maar mijn blik en visie op het leven en de ervaring opgedaan tot heden hebben mijn ogen geopend voor ongekende mogelijkheden. Ik sluit in mijn visie uit dat er een superieure macht is, een bewustzijn die heerst over leven en dood. Onmogelijk, althans in mijn visie, niet die van vele anderen. Ik geloof in mijn superieure bewustzijn, ik ben mogelijk om het volste uit het leven te halen, of mijzelf het leven te ontnemen. Ik ben in staat de liefde te voelen en te omarmen en de liefde te geven waar het nodig is. In de harmonie ben ik in staat de wereld te zien zoals de wereld is. En de wereld en de maatschappij dat zijn gigantisch andere verhalen.

  Ons land, onze cultuur. De buurlanden, het geldsysteem. Het militaire beleidt en de democratie.
  Geweldige dingen, in ons land en bij onze cultuur.
  Maar een lange periode terug hadden wij hier in Europa te weinig plek om nieuwe steden te stichten. Er werd nauwelijks geld verdient, tevens was er weinig handel. Onze primaire Godsdienst die tijd was het Christendom.
  In het Christendom zijn een aantal stappen en standaardheden waartoe een goede Christen moet leven. Deze stappen zijn weer verder onderverdeeld in Protestants, (Rooms-)Katholiek, etc. etc.
  Maar al de verschillende zustergeloven dragen dezelfde waarden en principe.
  (‘Kerstening’ betekent letterlijk ‘christelijk maken’)

  In de tijd dat het Christendom zijn waarden en principe begon te verwerken in het geloof, kwamen de eerste gelovigen uit een lange tijd van onderdrukking en elende.
  Denk aan het Joodse volk wat Egypte heeft verlaten, de Romeinen, dood van Jezus. Later gevolgd door het uitsluiten van Christenen in de Joodse gemeenschap. (Joden geloven niet in het bestaan van Jezus).

  In het jaar 30-33 kreeg het Christendom erkenning van keizer Constantijn de Grote, vanaf die tijd gaat het snel met de ontwikkelingen in het geloof.
  De Christenen zijn naar voren gekomen in een tijd van onderdrukken door de Romeinen, diezelf leefden op grote voet en aanbaden hun Goden met de mooiste offers. Paleizen en tempels gehuld in goud en priesters gewaad in zijde.
  De Joodse/Christelijke gemeenschap bestond uit werkers en een enkele edelman. (Zij het betaald, zij het slaven).
  Langzaam aan verkrijgen de werkers meer en meer vrijheid, tegelijkertijd met de val van het Romeinse Rijk.

  Vele geweldige leiders uit vele werelddelen worden grootheerschappers met Christen achter zich.
  Doordat het christendom als godsdienst aan het Romeinse Rijk gebonden was, werden allerlei volken uit allerlei streken gedwongen zich tot het christendom te bekeren.

  De heersers benoemden zichzelf tot koning van Christenen om zo duizenden al niet miljoenen volgelingen te krijgen.
  Vele van deze heersers werken in nauw verband met het Vaticaan en de Paus.
  Karel de Grote, één van de heersers die het Christendom tot ver in de wereld heeft weten te brengen, liet zich kronen tot Keizer van het Oost-Romeinse Rijk in het jaar 768. van 768 tot 771 heeft Karel samen met zijn broer Carloman een tweehoofdig-heerschap geleidt na de dood van hun vader.
  In 771 kwam Carloman onder verdachte omstandigheden om het leven.

  Vanaf 1204, het jaar dat de kruisvaarders Constantinopel plunderden en het rijk definitief op zijn laagtepunt raakte, kwam er een grote uittocht op gang van Byzantijnse intellectuelen en kunstenaars naar het steeds welvarender wordende Europa. Met name voor Italië betekende dit een belangrijke stimulans voor de Renaissance.

  De perioden hierna gebeuren nog vrij veel noemenswaardige zaken, maar veel meer geloofsverschuiving zit er niet in.

  Onze achtergrond van de huidige maatschappij is een verleden met veel rumoer, oorlog en bezit.
  De leiders die de Christenen de wereld in hebben geleidt hadden dat voor ogen voor eigenbelang, niet voor hun ”God”. Zij wilden land, macht, goud, slaven. Maar bovenal, de beste zijn.
  De leiders die een echte verandering hebben gebracht in onze geschiedenis waren geen voetsoldaten. Het waren strategen. Met de kennis die zij hadden over het volk, het landschap konden zij inzien dat mensen verbonden onder een collectief geloof, niet gebaand door afkomst of sexse, maar puur door overtuiging in het superieure bewustzijn, meer overhadden voor mede-gelovigen dan mensen uit hetzelfde land. Er ontstonden gigantische kruistochten die de gehele wereld overstaken, landen doorkruisden waar nieuwe volgelingen meeliepen en vijanden werden verslagen.

  Oorlog en hebzucht zit in de geschiedenis achter het Christelijke geloof, niet achter de standpunten. Het waren de leiders die de mooie woorden en fantastische beeldspraak zo verdraaiden dat niemand meer weet wat er echt bedoeld werd.

  En dit is een koud kunstje voor een beetje leider, we zien het dagelijks in de politiek. Er worden belofte gedaan voor een betere samenleving, want dat is wat de stemmers willen zien. Vertel de stemmers dat jij het kan bereiken, want achter jou staat degene die de wereld heeft gecreërd, zolang ze maar wel op jou stemmen.

  Ik vertel dit omdat het in de reacties op dit onderwerp, als in het onderwerp zelf gaat over de ”wandaden” van de Moslimwereld. Maar bij ons hier in Europa, heeft de ontwikkeling van verkeerde leiders naar de huidige leiders, naar de juiste principe en waarden, vrijwel net zolang geduurt als het geloof zelf bestaat.
  En zelfs nu nog leven er nog veel zonder de juiste levensvisie, gedreven door hebzucht en eigenlust. Velen van hun zijn geeneens gelovig, maar de emotionele draagvlakken, de opvoedingen, leerscholen en vele, vele andere praktijken uit de oorlogzuchtige tijd hebben nog steeds hun invloed op ons.

  Het is daardoor niet de manier waarmee je leeft, maar de principen waar je aan blijft vastklampen in tijden van verandering.

  (Ik ben mij ervan bewust dat Moslims ook grote veldslagen hebben gevoerd en in bepaalde gevallen tot diep in Frankrijk zijn opgerukt, maar daar wordt al zoveel naar gewezen. Het leek mij beter om onze geschiedenis eens open te doen om te laten zien dat wij mensen niet zo verschillen).

  Zoals Rambo zei, oorlog zit in ons bloed.
  Spijtig maar wel een waarheid. Oorlog van lang geleden bepaald nog steeds de acties van deze tijd.
  Maar ik denk dat wij als mens onderhand vergenoeg geleerd hebben om in te zien dat verschillen en diversiteit een geweldig iets is. Problemen ontstaan door het niet willen inzien dan mensen een volledige geloof kunnen baseren op andere veronderstellingen dan jijzelf.

  Probeer open te staan voor de mooie dingen uit elke geloofsovertuiging. De mooie dingen komen vrijwel altijd overeen.
  De slechte dingen ook, alleen erkennen wij nooit die van onszelf. Waardoor er maar 1 kant uitblijft om naar te wijzen. De overkant.

  Ik ben blij dat ik kan genieten van de verschillen, want ik kan tevens ook begrijpen dat er mensen rondlopen met rasistische overtuigingen. Maar juist dat begrijpen waarom de één anders denkt dan de ander. Maakt het voor mij de moeite waard alles trachten te begrijpen.

  Het zal me een zorg zijn wie je bent, waar je bent, hoe oud, jong, mooi, lelijk, aardig of gemeen. In mijn ogen ben je mens, zijn we gelijk, hetzelfde en toch verschillend.

  Maar bovenal, zijn we familie.

 8. ik denk dat het in grote lijnen waar is wat er hierboven word beweerd. de politieke islam is bij veel noord afrikanen goeddeels in de vezels ge’impregneerd en uiteindelijk zullen de ultra conservatieve en radicale moslims bepalen wat we in ons eigen land mogen doen en vinden.
  je ziet bij de elite al de zelfcensuur als het gaat om kritiek over de profeet mohammed.
  Geen cabaretier die het in zijn hoofd durft te halen een grap over mohammed te maken op straffe van de doodstraf die dus in de praktijk al lang geldt en uitgevoerd word door diverse ‘knechten’ van allah/mohammed.
  Denk hierbij maar aan van gogh. en die tekenaar van die spotprenten.
  In theorie hebben we een seculiere maatschappij met een seculier strafrecht maar in de praktijk word de sharia op bepaalde vergrijpen reeds voltrokken.
  Denk ook maar aan de homo’s die 15 jaar geleden tamelijk onbevreesd door het centrum van amsterdam hand in hand konden lopen. Dit is nu bijna ondenkbaar.
  Bij mij aan de overkant van de straat is nu een conflict met een nederands stel waarvan de vrouw al jaren in de zomer in de tuin in bikini ligt te zonnen, sinds er een marokkaans gezin boven hun woont worden er elke keer als zij ligt te zonnen huishoudelijk afval door de kinderen naar beneden gegooid en gespugd onder het schelden van ‘hoer, en dergelijke scheldkannonades.

  Dus hoezo vrijheid?.

 9.  

   
  Moslimlanden hebben sterke bewegingen georganiseerd in Nederland. Een schande dat de Moslimlanden Nederlandse politieke partijen zo sterk kunnen manipuleren. Dergelijke sterke bewegingen hoeven nu zelf geen directe zetels in het parlement hebben. Zo’n beweging heeft dus slechts een bindende ideologie via allerlei organisaties die met het herkomstland integraal opereert, vaak met aanzienlijke macht achter de schermen. Door de transparantie van de geld- stromen ligt oncontroleerbare belangenverstrengeling op de loer. Belachelijk is dat de leiders van de islamitische organisaties/moskeen nog geen eens de Nederlandse taal machtig zijn, terwijl hun macht binnen de partijen groter wordt.
  Verwar deze dubieuze constructie echter niet met de voor een democratie cruciaal fenomeen als de buiten-parlementaire beweging. Zie enorme toename van de “positieve discriminatie ambtenaren” binnen de overheid instellingen.
  Veel CDA politici gedragen zich als de vertegenwoordigers van Moslimlanden: Bleker nu even zonder Turkse vlag. Zijn zielige product viert kampioenschaap van Galatasaray in Rotterdam, Amsterdam, Denhaag, en Utrecht met de Turkse vlaggen! Verbazingwekkend is dat sommige politici oproepen tot een verenigd politiek en het tegelijkertijd hebben over een ‘front’. Wat een schaamteloze hypocrisie. PVDA, CDA, D66 en Groen links trekken alleen nog meer infiltranten binnen. De basis van slechte beleid en progressie, het “ambtenarenkorps” van bureaucratische kaste en een groeiende anti-Nederlandse “immigranten” colonne is van groot belang voor de PVDA, CDA, GL en D66. Verwarrend is wellicht dat de links-rechts tegenstelling wel in de spreektaal maar niet in de politieke arena samenvalt, gelet op de politieke ideologieën (o.a. Turkse en Arabische kolonisatie politiek, islamitische ideologie.)die door deze partijen verdedigd worden.
  Probleemwijken worden groter, Islam is groeiende en wordt militanter. Nederland bevindt zich in de grootste demografische omwenteling van zijn historie, waarbij vooral vijandige bevolkingsgroepen de oorspronkelijke bewoners heel snel aan het vervangen zijn. Straat voor straat, wijk voor wijk is er een etnische zuivering aan de gang…
  Deze gigantische omwenteling werd en wordt door de PVDA, CDA, GL, D66  politici gesteund en richt zich fundamenteel tegen de belangen en behoeftes van de burgers.

  Meerderheid van de Marokkaanse jeugd is werkloos en 4 op de tien staat geregistreerd als verdachte van misdaad of overtreding. In Nederland zou slechts 18 procent van de Moslims goed Nederlands spreken en 70 tot 80% van de volwassen Turkse Marokkaanse mannen is werkloos. Het is bewezen dat de integratie van moslims als gemeenschap binnen een westerse cultuur onmogelijk is. EU leiders bevestigen zelf dat ze decennialang met een onmogelijke karwei bezig waren: zie de vermeldingen van CDU, MPU. Dat de overgrote meerderheid van de Turken en Marokkanen in Europa, ook deze van de tweede of derde generatie, zich nog sterker Marokkaan of Turk voelt is alleen één kant. Men is nu bezig met de tweede fase, namelijk enclavevorming met een tegengestelde cultuur.
  Stop met de weergaloze massa-immigratie. Nederland is geen immigratieland. Stop met de verblijfsvergunningen t.b.v. islamitische massaverbreiding.
  Stem niet op de partijen die Islamitische verbreding niet willen stoppen.
   
  Van alle immigranten die de nationaliteit van het gastland aanvragen, van alle imams die hier komen preken en van al diegenen die een islamitische school willen oprichten, moskee willen bouwen, eisen we dat zij een verklaring ondertekenen waarin ze onder ede beloven zich te houden aan de fundamentele normen en waarden van Nederland. Als blijkt dat men zich niet houdt aan die verklaring, verliest men de verblijfsrecht en wordt uitgewezen.
  Stem niet op de politici die zo’n verklaring van immigranten niet eisen.
   
  De islam hier in het Westen gepropageerd vanuit immens rijke islamitische landen, vanuit dictatoriaal geregeerde landen waar slechts een zeer kleine minderheid alle rijkdom en macht in handen heeft. Hun dictatuur reikt tot in de moslimgemeenschappen in onze landen. Zolang het verlenging hier voor het zeggen hebben in moslimkringen is het moskee/burka/hoofddoekverbod noodzakelijk.
   
  Stem niet op de politici die tegen de moskee/burka/hoofddoek verbod zijn.
   
   
  De dubbele nationaliteit af te schaffen.
   
  Uithuwelijk is een extra tools voor de islamitische macht verbreiding. Hoge straffen geven voor uithuwelijken. Als een vrouw dit niet wil, en ze wordt toch “gedwongen”, dan verliest men de verblijfsvergunningen in Nederland. 
  Ten einde alle zelf veroorzaakte problemen tegen te gaan zal de overheid voorstellen nieuwe wetten aan te nemen, meer bevoegdheden toe te kennen aan politie en justitie, meer propaganda te voeren, meer belasting te heffen, geen positieve discriminatie te belijden en goede ambtenaren aan het werk te zetten.

  Een compactere overheid is noodzakelijk. In India, Israël en vele andere gebieden in de wereld is gebleken dat bevolkingsgroepen die gedwongen werden samen te leven, dus zonder wederzijdse instemming, veel risico lopen met wederzijds geweld uit elkaar te gaan.
   
   

Laat een reactie achter