Video: Noorse scheppingsmythen

Nog geen duizend jaar geleden geloofden de Noormannen, die als vikingen dood en verderf zaaiden in de rest van Europa, dat ons heelal ontstond uit een eindeloos uitgestrekte leegte zonder begin of einde, Ginnungagap. Maak kennis met de bizarre scheppingsmythen van deze meesterlijke verhalenvertellers.

Ook over het ontstaan van onze aarde hadden ze vrij uitgesproken, zij het nogal van de moderne wetenschap afwijkende ideeën. Een belangrijke rol speelde het gevecht tussen goed en kwaad. De reus Ymir overleefde de woede van de goden niet, waarna zijn bloed de oceanen vormde en verschillende onderdelen van zijn lichaam het land. Van zijn wenkbrauwen werd een palissade gevormd die de bekende wereld van de Noormannen, Midgard, omringde.

Tot slot zou het een beetje koud worden hier op aarde zonder de zon. De Noormannen, die in een nogal frisjes gebied woonden, waren zich daar uiteraard uitstekend van bewust. Geen wonder dat ook over het ontstaan van de zon en de maan gedetailleerde mythen werden bedacht. Over de schedel van de ongelukkige Ymir, war de hemelkoepel van was gefabriceerd, moesten de zon en de maan, uiteraard ook reuzen, hun eindeloze tocht maken. Achterna gezeten door de wolven van Ragnarok, die bij een zonsverduistering in de zonneschijf hakken.

Nog geen vijfhonderd jaar leverde een nakomeling van de Vikingen, Tycho Brahe, de eerste bijdragen aan een nieuw kosmologisch model, dat zou uitmonden in de eerste mens op de maan. En zou een naar hen genoemde Marslander op zoek gaan naar de eerste sporen van leven op een andere wereld.

11 gedachten over “Video: Noorse scheppingsmythen”

 1. Fascinerende verhalen. Hoewel het voor ons als moderne Europeanen toch ongeloofwaardig is. Aan de andere kant: dat zou je ook kunnen zeggen van de verhalen in de bijbel.

 2. Het zegt wel iets over de mens dat in een bepaalde tijd in een bepaald land 100% van de mensen in dergelijke verhalen geloofden. Dat ze waarschijnlijk boven iedere discussie stonden.
  Echter het is de vraag of de huidige geloven zo veel beter zijn. In ieder geval is het niet zo dat als veel mensen iets zeker menen te weten dat het dan waar zou zijn.

 3. In het licht van de huidige stand der wetenschap is dit Noorse scheppingsverhaal natuurlijk volkomen onzinnig.
  Maar ook het moderne idee over het ontstaan der dingen is volstrekt in strijd met de bekende natuurwetten, die zeggen dat er geen materie en/of energie uit het niets kan ontstaan.
  Evenmin kan er spontaan uit anorganische materie leven ontstaan.
  Dat het leven naar een steeds hogere vorm zou evolueren dmv mutaties en selectie, is ook al in strijd met de wetten van chaos, waardoor er uitsluitend degeneratie kan optreden.
  Dus ook wij geloven in grote onzin!
  In grote lijnen klopt daarom het Bijbelse scheppingsverhaal verbazend goed, en is heel goed naast de wetenschappelijke ontdekkingen te leggen, ook al zullem sommige lezers nu rood aanlopen…
  Want wat zien we daar?
  De zeven dagen kun je zien als zeven perioden van tijd waarin God alles maakte tot wat het nu is.
  Eerst was daar een woeste, levenloze en donkere aarde.
  Dit klopt goed met de situatie in het vroege zonnestelsel, toen de zon zich nog aan het vormen was temidden van een enorme wolk gas en stof waar nauwelijks licht doorheen kwam.
  Dag twee was er licht!
  Het eerste licht van de samentrekkende kern der oerwolk bereikte de aarde.
  Daarna kwam het water, en kwam scheiding tussen het water in het uitspansel en dat op aarde, immers de aarde koelde langzaam af en dus kon waterdamp op het aardoppervlak gaan condenseren tot vloeistof.
  Daarna werden de groene planten geschapen, ook dit klopt weer met de huidige inzichten, want de fotosynthese moest eerst voor voedsel en zuurstof gaan zorgen voordat er dierlijk leven mogelijk was.
  Op het eerste gezicht lijkt het bizar dat pas op de vierde “dag” de zon, maan en sterren gemaakt werden, maar dit kan ook uitgelegd worden dat deze toen zichtbaar werden vanaf de aarde, omdat de zon inmiddels met zijn krachtige zonnewind de resten stof en gas begon weg te blazen uit het zonnestelsel waardoor de ruimte transparant werd.
  Vervolgens zien we de eerste dieren verschijnen, in het water, wat eveneens wetenschappelijk juist is!
  Ook de vogels verschenen, dus veel eerder dan de zoogdieren (klopt!), bijvoorbeeld de oerreptielen (dinosaurussen) waren qua bouw in feite ook enorme vogels jaja!
  Pas op de laatste scheppingsdag kwamen de zoogdieren en als laatste de kroon der schepping: De Mens.
  Ook dit klopt 100% met de paleontologie.
  Na de Mens zijn er geen nieuwe levensvormen meer bij gekomen, want God nam zijn welverdiende Rustdag.
  Integendeel, al vele dieren en plantensoorten zijn door ons onverantwoordelijk omgaan met de aarde verdwenen en komen nooit meer terug.
  Andere fascinerende waarheden uit de Bijbel die pas nu door onze wetenschap ontdekt zijn: 
  De aarde zweeft en rust nergens op en hangt nergens aan (Job 26 vs 7)
  God was zo verstandig om een uitdijend heelal te scheppen(Jer.10 vs 12)
  Ook maakte Hij de aarde door Zijn kracht, sinds Einstein weten we ook dat materie is gevormd uit energie, en daar ook weer in kan worden omgezet (E=MC2)
  Die Bijbel is dus zo gek nog niet en zeker het bestuderen meer dan waard!

  1. Ponyhaar, de vikingen zouden jouw verhaal net zo van de hand doen, als jij hun verhaal van de hand doet, namelijk als volkomen onzinnig. Het is echter het kostbaarste goed dat een mens kan bezitten,” het recht om je mening in vrijheid te kunnen uitspreken” dat jou en ieder ander hier doet spreken, mits we elkaar niet onnodig kwetsen. Toen Albert Einstein de gedenkwaardig woorden uitsprak, “God dobbelt niet” had Niels Bohr exact het zelfde recht op zijn uitspraak “Hou toch eens op met God te vertellen wat hij moet doen”. Ik ben voor altijd nieuwsgierig, naar hoe het weergaloze genie van Einstein, de huidige resultaten van wetenschappelijke onderzoeken zou interpreteren. Gun anders denkenden de ruimte die jezelf ook krijgt, en kwets ze niet onnodig in hun waarde. Alles wat hier op aarde ooit geschreven is, tot en met een laatste letter in de verre toekomst, zal zijn geschreven door wel of niet levende wezens, maar niet door God. Ik respecteer jouw geloof daarin, maar respecteer dan ook mijn terecht veronderstelde mening, dat die er nooit was, omdat ik mij oriënteer op bewijzen.

  2. Dus als ik je goed begrepen heb, zeg je het volgende: Van moderne wetenschap kan je bepalen of het correct is of niet. Vervolgens verzin je ter plekke een argument tegen de big bang, namelijk dat er niets kan ontstaan uit niets. Helaas zegt de natuurkunde nergens dat niets ontstaan is uit niets, maar juist dat de big bang gebeurde vanuit een al aanwezige samengepropte hoeveelheid energie. Daarna laat je zien dat je met zeer creatieve en selectieve interpretaties van de bijbel enigszins iets bij elkaar kan schrapen dat grofweg lijkt op wat de wetenschap zegt, en DUS moet de bijbel wel gelijk hebben.
   Er zijn wat problemen met deze aanpak:
   1) Wetenschap is kwantificeerbaar en veel exacter dan vage bijbelzinnen
   2) Je kan alleen achteraf bepalen welke stukken van de bijbel ‘kloppen’, anders had men in de middeleeuwen wel al besloten dat het universum uitdijt.
   3) Er is geen enkele manier om te bepalen of wat de bijbel zegt klopt of niet: Alles is zo vaag en multi-interpretabel dat er een heel vakgebied toegewijd is aan het interpreteren van de bijbel. Zodra één specifieke lezing ontkracht is, vormt men wel een nieuwe lezing.

   Oftewel, religie doet stoer met vage claims, terwijl wetenschappers vrolijk de meest absurd accurate voorspellingen doen die nog uitkomen ook. Tot de tijd dat gelovigen datzelfde presteren, moet je niet boos zijn als men je niet serieus neemt.

 4. De mens is van nature geneigd om het geloof waar hij of zij toevallig mee in aanraking komt als het juiste geloof te beschouwen. 
  Dat is vreemd want er zijn vele duizenden religies en hoe kun je nu zeker weten dat je de goede religie aanhangt als je niet alle religies uitgebreid hebt bestudeerd en wetenschappelijk hebt onderzocht.
  En natuurlijk moeten alle oude, uitgestorven religies ook deel uitmaken van een dergelijk onderzoek en dan is er nog de kans dat de juiste religie een religie is die niet is ‘uitgevonden’.
  Objectief gezien is de kans dat de juiste religie aanhangt niet zo groot, wat jammer is want als je dat niet doet dan moet je volgens de meeste religies naar de hel, dus daar zal het wel heel druk zijn.
  Mijn hoop is dat de mensen leren denken los van alle indoctrinatie om hun heen. Dat is heel, heel moeilijk voor een mens want de mens is een groepsdier die geneigd is tot geloven, maar toch is er kennelijk sprake van enige vooruitgang:
  http://www.rtl.nl/%28/actueel/rtlnieuws/buitenland/%29/components/actueel/rtlnieuws/2012/04_april/18/buitenland/geloof-in-god-neemt-wereldwijd-langzaam-af.xml
  Hierbij geldt dat wel veel politieke ideologieën ook kenmerken van religies vertonen en dat geldt ook voor bepaalde uitingen van atheïsme. Kortom ook niet gelovigen geloven vaak veel meer dan ze zelf durven toe te geven.
   

 5. @ Roeland:
  Inderdaad zijn er duizenden religies, en deze zijn ook weer verdeeld in subreligies.
  Alleen al het Christendom telt honderden verschillende kerken, van rooms katholiek via zwarte kousen tot aan swingende pinksterkerken, de Islam is verdeeld in soennieten en sji-iten en nog wat stromingen en ook de atheisten zijn verdeeld, de een gelooft in evolutie, de ander in aliens die het leven op aarde hebben gebracht, en allemaal denken ze gelijk te hebben.

  Toch kan er maar 1 waarheid zijn!
  En ik denk dat het uiterst belangrijk is om die waarheid te kennen, want alleen dan weten we echt wie we zijn en wat het doel is van ons bestaan.
  Zou de wetenschap ons daarop het antwoord geven?
  Dat lijkt me niet, want wetenschappelijke inzichten veranderen met de dag en steeds is alles toch weer anders dan eerst gedacht.
  Ik lees heel graag het wetenschapsnieuws en meestal is de eerste zin: dit of dat is groter dan gedacht, verder verwijderd, jonger of ouder, lichter of donkerder enz. dan gedacht.
  Dus steeds was hetgeen men dacht niet de waarheid.
  Dat kan ook niet want de wetenschap kan alleen onderzoek doen in het direct waarneembare, en dat is maar een heel klein stukje van het totaal.
  Zo bestaat het overgrote deel van het heelal uit “donkere” dwz niet waarneembare energie en massa. En ook dat zal op een dag wel weer anders zijn dan gedacht!
  Wat is nou die waarheid?
  We kunnen ons voorstellen dat de absolute waarheid bepaalde eigenschappen heeft.

  Onveranderlijk
  Eeuwig
  Alles bepalend
  De reden dat alles is zoals het is
  Enig in zijn soort.

  De wetenschap is al lange tijd op zoek naar die “theorie van alles” maar heeft die nog niet kunnen vinden en zal die ook niet vinden.
  Dat komt nogmaals omdat de wetenschap niet in staat is om alles in het hele universum te kunnen overzien, niet alleen in deze tijd maar ook in de eeuwigheid voor en na ons.
  De waarheid kan ook geen toestand of situatie zijn, want die kan veranderen.
  Ook een religie kan het niet zijn, want religie is mensenwerk en fantasie en heeft nog nooit tot de waarheidsvinding geleid.
  Daarom geloof ik in God als de enige en absolute waarheid, want alleen de persoon van God voldoet aan alle voorwaarden om de Waarheid te zijn.
  En ook geloof ik dat God gekend wil worden door zijn schepping, de mens, en zich dus aan ons heeft geopenbaard.
  In een voor ons begrijpelijke vorm, als de Mens Jezus, Die van zichzelf gezegd heeft : Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven, NIEMAND komt tot de Vader dan door Mij.
  Volslagen onzin, of de absolute Waarheid?
  Durf er eens serieus over na te denken en onderzoek de geschriften.
  Het is van levensbelang.
  Ook ik was lange tijd atheist en tegen elke religie, maar ben door het lezen van het wonderbaaar evangelie van Johannes tot een volkomen ander inzicht gekomen.
   

  1. De sprong van God als ‘eeuwige onveranderlijke substantie’ naar ‘persoon die gekend wil worden en zich heeft openbaard’ is nogal een grote stap. Die mag je dus ook wel beter onderbouwen.

 6. De sprong van God als ‘eeuwige onveranderlijke substantie’ naar ‘persoon die gekend wil worden en zich heeft openbaard’ is nogal een grote stap. Die mag je dus ook wel beter onderbouwen.

  Tsja, onderbouw zoiets maar eens even…. Als er inderdaad een eeuwige en almachtige God is, die de oorsprong is van alle dingen, kunnen we ons afvragen waarom Hij uberhaupt iets geschapen heeft. God heeft ons immers absoluut niet nodig, kan geheel in zichzelf bestaan en is volkomen onafhankelijk van wat dan ook.
  De enige reden die te bedenken valt is LIEFDE.
  Zijn grootheid en wijsheid te delen.
  Het kennen van God brengt een onvoorstelbaar geluk en verrukking teweeg, we kunnen al in verrukking geraken wanneer we in de natuur iets van de geweldige grootsheid van de Schepper zien, en dat is nog maar een glimpje, want alles in deze wereld is onvolkomen.
  Ik geloof, dat wij gemaakt zijn om Hem te kennen, maar we hebben onze eigen weg gekozen en zijn ver afgedwaald van de Waarheid. Dit heeft geleid tot de enorme verloedering van de wereld en de daarmee samenhangende wereldproblemen als oorlogen en hongersnoden en ziekte.
  De verweesde mens is op eigen houtje de leegte gaan proberen op te vullen en heeft daarvoor RELIGIE uitgevonden.
  Men dacht door het doen van allerlei rituelen, het zichzelf en anderen opleggen van vaak bizarre en strenge wetten, ja zelfs het vermoorden van de medemens, de hogere macht te behagen en een plaats in het hiernamaals veilig te stellen.
  Wie een beetje serieus nadenkt begrijpt dat dit de grootste hoogmoed en waanzin is die valt te bedenken, hoe zou de nietige mens met wat domme rituelen een Godheid kunnen beinvloeden en naar zijn hand zetten, die heerser is over een Heelal van miljarden lichtjaren groot en meer sterren dan er zandkorrels op aarde zijn, die God zou zich laten bezweren door wat religieus gebrabbel, wat gekke kleding of een stel verplichte rituelen van een schepseltje van minder dan 2 meter groot??
  Religie is daarom volslagen nonsens en daarom verwijs ik hierbij alle religie inclusief de vele zgn “christelijke” naar de prullenbak. 
  Ik denk dat het makkelijker is voor een mier om de Mount Everest opzij te duwen dan voor een mens om God te behagen.
  Daarom blijft er maar een optie over, niet de mens, maar God heeft in Zijn liefde voor Zijn afgedwaalde mens een weg terug gebaand.
  Dit was mogelijk door de schuld van ons allen weg te nemen met een volkomen en perfect offer, namelijk Jezus.
  In deze Jezus liet God Zichzelf in menselijke gedaante aan ons kennen en offerde deze Jezus aan een kruis, opdat wij zouden leven.
  Dit is de enige hoop die wij hebben, noch wetenschap, noch religie, noch menselijke wijsheid zal ons kunnen redden.
  Al hebben wij straks de meest geavanceerde mobiele computers, wandelen we op de verste planeten, doorgronden we de kleinste elementaire deeltjes, het zal ons geen LEVEN geven!
  Daarom staat er heel terecht geschreven: Wie de Zoon heeft, heeft het Leven, wie de Zoon niet heeft, heeft het leven niet, maar de toorn van God blijft op hem….
  En hiermee beeindig ik mijn betoog, hopende dat er misschien iemand eens over deze dingen durft na te denken. 

  1. Je begint je betoog met liefde, maar sluit af met een betoog over hoe God ons haat voor onze zonden, en hoe hij ons van zijn eigen afgunst heeft behoedt door zichzelf te straffen. Waarom haatte hij ons in de eerste plaats? Hij gaf ons de vrijheid om te doen wat we willen, maar vindt het niet leuk als wij iets anders doen dan wat hij wil? Zoals je al zei: Wat zou God het boeien wat wij doen? We zijn maar een klein puntje in het immense universum.
    
   Als God liefde is, dan boeit het hem geen reet wat wij doen met ons leven. Dan laat hij ons vrij, en zal hij al zeker geen ‘erfzonde’ en ‘hel’ maken. Jouw god is er een van haat en walging. Jouw god, dat is de duivel.
    

Laat een reactie achter