Een grote meerderheid van de Egyptische islamieten wil stenigingen en tegelijkertijd meer democratie.

‘Democratie in Egypte leidt tot meer sharia’

Een opinieonderzoek, in mei 2010 verricht onder duizend Egyptische islamieten (plm. 80-90% van de bevolking)  door Pew Research had een aantal opmerkelijke uitkomsten. Een ruime meerderheid is voorstander van meer democratie,  tegelijkertijd is 82% van de Egyptische islamieten voorstander van islamitische lijfstraffen, zoals  stenigingen.

Dit onderzoek is uitgevoerd toen de regering-Moebarak nog stevig in het zadel zat. Uit dit onderzoek blijkt dat Egypte zich vermoedelijk zal ontwikkelen tot een democratie naar Iraans model, dat wil zeggen strenge islamitische wetten gecombineerd met een democratische regeringsvorm.

Een grote meerderheid van de Egyptische islamieten wil stenigingen en tegelijkertijd meer democratie.
Een grote meerderheid van de Egyptische islamieten wil stenigingen en tegelijkertijd meer democratie.

Moslimbroederschap en democratie
Dit verklaart ook de relatief gematigde wijze waarop de Egyptische tak van de extremistisch-soennitische  Moslimbroederschap zich heeft geprofileerd. Het is voor de Moslimbroederschap niet nodig overdreven nadruk te leggen op meer islam. De meeste Egyptenaren willen dit namelijk toch al. Hoe democratischer Egypte wordt, hoe meer de agenda van de Moslimbroederschap dus gerealiseerd zal worden. De Moslimbroederschap heeft geen principiële bezwaren tegen democratie, zolang dit maar een democratie is met een onaantastbare sharia zoals in Iran.

Resultaten van het onderzoek

Democratie

59%: ‘Democratie is beter dan andere vormen van bestuur’.

22%: ‘In sommige omstandigheden heeft een niet-democratisch systeem de voorkeur’

Islam in de politiek

95%: ‘Het is een goede zaak dat de islam een grote rol in de politiek speelt’

85%: ‘De invloed van de islam op politiek is goed’

48%: ‘De islam speelt op dit moment een grote rol in de Egyptische politiek’

Islamistisch extremisme

80%: ‘Zelfmoordaanslagen zijn zelden of nooit gerechtvaardigd’

20%: ‘Zelfmoordaanslagen zijn soms of vaak gerechtvaardigd’

70%: ‘Ik ben bezorgd of zeer bezorgd over islamitisch extremisme in de wereld’

61%: ‘Ik ben bezorgd of zeer bezorgd over islamitisch extremisme in Egypte’

Islamitische wetten

54%: ‘Mannen en vrouwen moeten van elkaar gescheiden worden op het werk’

82%: ‘Overspeligen moeten worden gestenigd’

84%: ‘Zij die de islam verlaten moeten de doodstraf krijgen’

77%: ‘Dieven moeten worden gegeseld of hun handen moeten worden geamputeerd.’

NB: het The Globe and Mail artikel stelt onterecht dat het hier om een dwarsdoorsnede van de gehele Egyptische bevolking gaat. Het gaat slechts om een dwarsdoorsnede van het islamitische deel. Over e methodologie van het onderzoek is weinig bekend. In een politiestaat als het Egypte van Moebarak is een opinieonderzoek niet altijd erg betrouwbaar. Mogelijk heeft er methodologische bias plaatsgevonden.

Implicaties
Het percentage islamieten en hun politieke macht is zo groot dat  het de toekomstige ontwikkelingen in Egypte geheel zal bepalen. Er zullen moeilijke tijden aanbreken voor seculiere islamieten, niet-islamieten zoals de kopten en vooral ex-islamieten. Als Egypte met andere islamitische landen een groot islamitisch rijk zal vormen – een duidelijke wens van de bevolking – zal dit enorme en vanuit Europees standpunt uiterst onaangename geopolitieke gevolgen hebben.

Bron: The Globe and Mail; Pew Research

3 gedachten over “‘Democratie in Egypte leidt tot meer sharia’”

  1. Bij zulke sterke eer, trots, schuld- en schaamtegevoelens, kan men daar diplomatiek gezien op inspelen. Zodat er iets anders in de plaats komt van strenge bestraffingen; een zeer rechtvaardige rechterlijke macht, een goede (geestelijke) gezondheidszorg, goede arbeidsvoorwaarden waar men problemen mee aanpakt. Dood en verderf worden hiermee voorkomen en mensenrechten worden hiermee verbeterd, zodat ze hier ook trots op kunnen zijn en zonder schaamte hun land kunnen presenteren??

    1. Ja precies, Julie. Ik merk ook dat er in Egyptenaren een heel sterke mentale tweedeling is. Ze willen graag bepaalde elementen van het westerse leven overnemen – zoals ongestoord met een vriendin over straat kunnen lopen – maar aan de andere kant vonden ze het ook logisch dat ex-moslims ter dood gebracht moesten worden.

      Over het algemeen zie je bij een hoger beschavingsniveau dat het geweldsniveau afneemt – zelfs in Texas worden doodstraffen minder populair.

Laat een reactie achter