President Medvedev kwam op een G-20 top met dit ontwerp voor een wereldmunt.

Een wereldmunt: de gevolgen

Al tientallen jaren doen hardnekkige geruchten de ronde dat de financiële wereld streeft naar één wereldmunt. In 2010 kwam een rapport uit waarin een organisatie van meer dan vierhonderd grote banken en valutahandelaars pleit voor een wereldmunt. Argumenten door voorstanders van dit idee zijn: geen vervelende politici meer die knoeien met de munt om zo kiezers te winnen, geen valutarisico’s en geen valutaoorlogen meer. Daarentegen zijn er een aantal zeer sinistere gevolgen die door de voorstanders worden doodgezwegen. Een overzicht.

Een wereldmunt, volgens de voorstanders
In de wereld bestaan er honderden valuta die onderling vaak sterk in wisselkoers schommelen. Dat is vervelend als je een multinational bent. Als je denkt dat je een scherpe prijs hebt aangeboden in een ander land, word je uit de markt geprijsd als jouw munteenheid stijgt.

President Medvedev kwam op een G-20 top met dit ontwerp voor een wereldmunt.
President Medvedev kwam op een G-20 top met dit ontwerp voor een wereldmunt.

Als je aanbieding in de munt van de klant is, loop je een al even vervelend risico: de scherpe prijs wordt een enorme verliespost als de valuta van de klant daalt. Ondernemers houden niet van risico, want ze moeten zich indekken om de gevolgen te kunnen beperken. Er bestaat daarom een levendige handel in valuta-futures: papieren waarbij een bepaalde valutakoers in de toekomst is gegarandeerd. Uiteraard zijn die garanties bepaald niet gratis.

Een ander voordeel is geldbesparing. Geld omwisselen is duur, wisselkantoren brengen enkele procenten in rekening. Ook scheelt één valuta veel administratie. Ook is een overkoepelende centrale bank minder gevoelig voor druk vanuit de politiek om de rente te verlagen (bijvoorbeeld vlak voor de verkiezingen) en zo op korte termijn meer banen te scheppen (de inflatie komt pas na de verkiezingen).

Een wereldmunt: de gevolgen voor u
Stalin heeft ooit gezegd: niet degene die stemt, maar degene die stemmen telt, bepaalt wie er wint. De reden overigens waarom stemmen worden geteld door een kiescommissie uit diverse partijen. Zo is ook degene die een wereldmunt controleert, niet degene die dat geld in bezit heeft, financieel heer en meester over de wereld. De centrale wereldbank kan immers zoveel geld bijdrukken als deze wil. Als deze dat geld uitleent tegen lage rente aan bepaalde banken, genieten deze banken een oneerlijk voordeel. Zij kunnen m.b.v. de lage rente dingen als onroerend goed, grondstoffen en aandelen opkopen.

Tegen de tijd dat de tsunami van goedkoop geld de consumenten bereikt in de vorm van inflatie, zit het geld  in deze goederen die veel meer waard zijn dan de lening die er voor is afgesloten. Die kunnen ze dus met woekerwinsten verkopen. Een spelletje dat erg geliefd is onder Wall Street bankiers.

Op dit moment is er nog de mogelijkheid het risico te verspreiden over meerdere valuta. Dat is met de invoering van een wereldmunt niet meer mogelijk. Degene die aan de knoppen zit van de wereldmunt kan dan veilige, risicoloze winsten maken. Omdat de banksector netto niets produceert, betekent dat dat die winst ten koste gaat van iemand anders. Dat is de consument en het productieve deel van de economie. De economie zal hierdoor niet alleen minder hard groeien (of zelfs krimpen), ook zal de parasitaire financiële sector toenemen in omvang.

Wereldwijde belastingheffing
Een verder nadeel is dat een wereldwijde munteenheid ook de gelegenheid biedt tot wereldwijde belastingheffing. Stel dat de centrale wereldbank de hoeveelheid geld met 10% vergroot en dit geld aan de VN ter beschikking stelt voor een ongetwijfeld zeer nobel doel, dan betaalt iedere houder van een spaarrekening, zelfs eigenaar van alles wat in geld wordt uitgedrukt mee aan dit kadootje: een eenmalige kapitaalheffing van tien procent dus. Sommige overheden, denk aan Zimbabwe of die van Duitsland in de jaren dertig, hebben zich hier flink schuldig aan gemaakt. Nu kijken overheden (kortzichtige dictators als Mugabe uitgezonderd) wel uit, want de internationale financiële markten straffen dat meteen af door de valuta in kwestie te dumpen in ruil voor andere: een wisselkoersdaling. Als die concurrentie verdwijnt kan dat niet meer.

Totale controle op het geldverkeer: wereldwijde dictatuur
Dit doemscenario verandert in een regelrechte nachtmerrie als een ander onzalig plan, het afschaffen van het contante geld, uit wordt gevoerd. Stel dat je nergens ter wereld meer met contant geld kan betalen. De  overheid krijgt dan een ijzeren greep op de mensheid. Nergens ter wereld kan je dan ontsnappen. Door een eenvoudige handeling kan je dan financieel dood worden verklaard. Niet alleen in Nederland of de eurozone, overal ter wereld. Een klokkenluider als Assange of zijn minder bekende collega’s kan nu nog overstappen naar een andere bank of contant geld bij zich hebben. Dat is straks domweg uitgesloten. De perfecte dictatuur dus.

10 gedachten over “Een wereldmunt: de gevolgen”

 1. tja, voordelen en nadelen dus. hoewel de nadelen niet noodzakelijk zijn; een dictatoriale democratie is voor mij immers de beste regeringsvorm; dictatuur opdat beslissingen effectief kunnen worden genomen en doorgevoerd en democratie omdat er toch eerst te rade wordt gegaan bij de bevolking of senaat/volksvertegenwoordigers.
  hoe minder mensen hun akkoord moeten geven om tot een beslissing te komen, hoe vlugger dat dus beslissingen kunnen worden genomen en uitgevoerd. de huidige democratieen lopen over van tijdrovende beslissingen terwijl de wereld rondom langzaam maar zeker achteruit gaat. zonder daadkracht wordt er niks of te weinig uitgevoerd en dat is slecht! ik krijg trouwens ook de indruk dat de democratie eigenlijk een partijdictatuur aan het worden is waarbij de partijen onderling de koek verdelen en beslissingen nemen ongeacht of het in het voordeel is van het volk of niet. de stem van de kiezer telt alleen in het stembureau, daarna doen de partijen met die stemmen wat ze willen en gezien veel kiezers berusten in een vaste partij is er van enig concurrentie effect tussen partijen weinig of geen sprake meer. ook al zijn de korte ambtstermijnen in democratieen er de oorzaak van dat er enige vorm van toekomstgerichte ontwikkelingen bijzonder moeilijk te verwezenlijken zijn en wordt er dus nog slechts op korte termijn gedacht.
  natuurlijk moet de persoon aan het hoofd van zo’n dictatoriale democratie een verlichte persoon zijn, maw die meevoelt met het volk en de algemene vooruitgang van de maatschappij altijd voor ogen heeft. een rol die in de geschiedenis door de konigshuizen werd uitgevoerd maar in verval is geraakt.

  1. Hans,

   Het leven is een circel, ik denk wel dat er locale economieen zullen ontstaan voor de groepen die het niet eens zijn met globalisering. Zoals ik het zie zou een wereldregering het niet eens zijn met deze kleinere economieen en daar maatregelen over moeten gaan treffen. Omdat we niet meer in de middeleeuwen leven en ons meer bewust zijn van mensenrechten zullen deze groepen geholpen worden en in hun waarde gelaten worden. Een wereldmunt is het eindstation, vandaaruit kunnen er economische systemen ontwikkeld en uitgevoerd worden om geld helemaal af te schaffen. En om dat te bereiken zal energie eerst overal op de aarde gratis te verkrijgen moeten zijn. we praten dus over enkele honderden jaren vanaf nu. Elk systeem wat te groot wordt breekt zichzelf af en wordt weer opgebouwd met kennis die we al hebben. M.a.w. er zullen nog heel wat economieen moeten instorten voordat een wereldmunt kan ontstaan.

 2. De geschiedenis herhaalt zich telkens weer, doch het is mij niet bekend van een wereld munt! Of het moet de sestertien zijn van de Romeinen?
  Echter was daar immer een pasmunt! Een wereldmunt zonder pasmunt is, denk ik nieuw. Ik heb echter een aantal sf boekjes uit de begin jaren zestig welke een wereld beschrijven zonder pasmunt en inderdaad word hier door de overheid in deze boekjes flink misbruik gemaakt van deze situatie! Zodanig zelfs, dat ik grijze haren krijg bij het idee alleen al! De bevolking van een wereld zonder pasmunt is dusdanig te manipuleren dat van een eigen wil absoluut geen sprake meer kan zijn! Een overheid kan namelijk altijd onbeheersbaar worden! En de geschiedenis leert ons dat dit ook altijd gebeurd! Ik raad dan ook een ieder aan eens, flink na te denken over de mogelijkheden welke dit opent voor de heersende klasse. Momenteel bevinden wij ons in de westerse wereld in een soort van overgang van pasmunt naar plastic geld. Ik gruwel, maar maak er desondanks toch gebruik van! Nu krijgen wij ook een paspoort met chip een chip met GPS mogelijkheden! Ik voorspel dat binnenkort baby’s verplicht ge-chipt worden! Denk eens goed na welke mogelijkheden dit op langere termijn gaat bieden voor een corrupte overheid! Nu al hebben studenten in Duitsland zich laten chippen, onder het mom, man dat is makkelijk, nooit geen contant geld meer op zak, gewoon je arm langs de laser halen en binco! Moet je ook doen! Tja van dat soort inteletuelen hoef je het dus duidelijk niet te hebben. In Amerikaanse gevangenissen hebben ze al een soort systeem van plastic armbandjes waarop de bewaker kan uitlezen of de gevangene zich op bevoegd terrein bevind en nog veel meer en waarop hij ook nieuwe opdrachten kan plaatsen. Ja, ja het land van vrijheid en onbegrensde mogelijkheden! Ik raad U allen aan, trek zelf lering uit de geschiedenis! Alles herhaalt zich immers. Ben

 3. 2mei 2011

  Hoewel voor velen de inhoud van de bijbel onbekend is kan men daar al de profetie nagaan die gedaan is over waar de wereldmunt een voorloper van is.Dus gelovig of ongelovig lees in de Bijbel het laatste gedeelte in het Nieuwe Testament Openbaring 13 vers 16-18.Men is dus gewaarschuwd !

 4. Ofwel, De Nieuwe Wereld Orde. Totale controle op de mens. Nast bovenstaand verhaal de controle via camera’s die in aantallen toenemen, opslaan van e-mail ter controle, telefoontabs, het volgen van internetgedrag, het toenemende ‘handhaven’ van de politie, etc etc etc. De mens is straks volledig te volgen. De mens moet echter gaan leren niet zoveel te kopen, alleen vanwege de hebzucht. Daar zijn de reclames op gericht. Ik koop niets meer wat ik niet nodig heb. Dat is een intensieve ontwikkeling geweest waardoor ik letterlijk zelf aan den lijve heb ervaren dat het kopen van dingen vanuit spanning in het lichaam gedaan wordt. De reclames spelen op die spanning in, als een vorm van manipulatie om te kopen. Heb je die spanning niet meer dan ben je ook niet meer vatbaar voor de reclames en koop je alleen dat wat je op een gegeven moment werkelijk nodig hebt. Dan koop je met bewustzijn in plaats van kopen vanuit spanning. Dan kom je er ook achter dat je helemaal niet zoveel nodig hebt.

 5. het leven is ook volgens mij geen cirkel, sinds mensen heugenis dan maar, zijn er niet zoveel mensen tegelijk op deze wereld.
  Nog nooit is de mensheid tegen zijn grenzen van voedsel bronnen, delfstofbronnen, lucht verontreiniging enz. gelopen, vandaar die irrationele ontkenning van de milieu-urgentie.
  Ook nieuw is dat het beurzen systeem in de geldhandel (Nederland, VOC) kraakt in zijn voegen en momenteel zeer contraproductief is.
  Nee, geen cirkels, maar grote nieuwe problemen, waar de mensheid niet in staat blijkt regulerend in op te treden. 
  Wereldwijde belastingheffing biedt inderdaad mogelijkheden, hierdoor kunnen de internationale bestuurs-hiaten opgevuld worden.
  Belasting ontduiking, tolmuren, legeruitgaven militaire slachtoffers, machtspolitiek, milieuwetgeving, natuurbescherming, oudedagsvoorziening wereldwijd, geboorte regulering, mensen-/dierenrechten,  basisinkomen….uitbetalende fiscus, controle op overheidsuitgaven, met name infrastructuur, energiewekking, keurmerken ook voor onderzoeken en kennis ect…
  We weten het eigenlijk al, al dit zou reeds lang voor alle landen vanuit een centrale overheid (wereld regering) ingesteld moeten zijn.
  Helaas, er is zelfs in de journalistiek en de huidige partijprogramma’s geen aandacht voor…
  Hoe zou die wereld regering er uit dienen te zien, welk systeem (mix van socialisme, communisme kapitalisme??), hoe beschermen wij de nationale culturen dan, wat met het strafrecht ect…ect.. 
  Waar moet het dan heen met de wereld die kwijnt?!
   

 6. Het probleem is niet welke munt we hebben, maar dat we heilig in geld geloven. We geloven meer in geld dan in relaties, goederen en diensten. En zolang we ook nog eens fiat-geld hebben (dat dus uit het niets gemaakt wordt) en we ook nog eens zo stom zijn om te geloven dat dat iets van waarde voorstelt is elk geld een probleem.
   
  Geld is voor boekhouders. Geld is in de plaats gekomen van intermenselijke relaties en gemeenschapszin. We geven geen dingen meer weg omdat dat normaal is en we altijd weer wat terug krijgen (alleen moestuinbezitters en idealisten doen dat nog). We willen niet eens meer weten wie wat doet of hoeveel werk ervoor nodig is om een samenleving te laten draaien. Zoals Mark Boyle (The Moneyless Man, zie http://www.moneylessmanifesto.org/about-the-author/) al heeft opgemerkt: niemand zou zo achterlijk zijn om in zijn eigen drinkwater te schijten als je zou weten hoe moeilijk het is om drinkwater te zuiveren. Maar we betalen gewoon om ervan af te zijn. We willen niet eens weten wat we aanrichten en geld is het perfecte middel om mensen van elkaar te vervreemden. Geld is niet voor mensen, niet voor samenlevingen, het is voor bonentellers.
   
  Als je trouwens niet in je eigen drinkwater wilt schijten, kun je hier (https://humanurehandbook.com/, linkerkolom) lezen hoe een composttoilet werkt. De mijne staat op Thingiverse (https://www.thingiverse.com/thing:21359)

Laat een reactie achter