De mythische uitvinder van de islam, rijdend op zijn vliegende paard Boerak.

Waarom het gevaarlijk is de islamitische wortels van IS te ontkennen

Al sinds 11 september 2001 worden we tot vervelens toe gebombardeerd met verzekeringen van zelfverklaarde islamdeskundigen dat islam vrede is, en Al Qaida en offshoot IS niet-islamitisch. Maar klopt dat wel?

Wat is de ware islam?
Een dooddoener die vaak wordt geuit is dat er zoveel verschillende vormen van islam zijn, als er islamieten zijn. Zoals gebruikelijk met dooddoeners, is hier weinig tegen in te brengen. Toch zijn islamieten het massaal eens over enkele belangrijke dingen. Dat is ten eerste, dat het centrale religieuze boek van de islam, de zogeheten qur’an (Ar. “oplezing”, in het Nederlands gebruikelijk weergegeven als ‘koran’) absoluut waar en onfeilbaar is. Ten tweede geloven alle islamieten dat de mythische uitvinder van de islam, de Arabier Mohammed ibn Abd Allah (570-632), de beste mens is die ooit geleefd heeft. Dat laatste maakt niet alleen de qur’an, maar ook de legenden die door islamieten over ibn Abdullah en zijn leefwijze geconstrueerd zijn, erg belangrijk zijn om de invloed van de islam op islamieten te begrijpen. Er zijn talloze vertelsels (‘hadith‘) over ibn Abd Allah en zijn al even mythische strijdmakkers in omloop. Deze zijn gerangschikt in enkele grote verzamelingen, waarvan door de soennitische sekteleden die van de Perzen Muhammad al-Bukhari en Muslim ibn al-Hajjaj als meest gezaghebbend worden beschouwd.
De sji’itische sekte accepteert geen hadith die afkomstig heten te zijn van vijanden van de mythische schoonzoon van ibn Abdullah, Ali en ziet de nakomelingen van ibn Abdullah (imam) als even onfeilbaar als ibn Abdullah zelf. Deze reeks imams stopte (voor de Twaalver sji’ieten) met de zogeheten Twaalfde Imam die zich verborgen heette te hebben. De rol van de imams werd overgenomen door de ayatollah (’teken van Allah’), die eveneens onfeilbaar heette te zijn. Het bekendste voorbeeld van een ayatollah is Khomeini.
Verder zijn er nog enkele kleine sektes, waarvan de interessantste de snel groeiende groep van de koranische moslims is. Zij accepteren alleen de qur’an, niet de hadith. Dit voorkomt veel problemen en is naar mijn mening logisch ook consistenter.

De mythische uitvinder van de islam, rijdend op zijn vliegende paard Boerak.
De mythische uitvinder van de islam, rijdend op zijn vliegende paard Boerak.

Is wat IS doet in strijd met deze bronnen van de islam?
Nee. Islamitische Staat kenmerkt zich door een zelfs voor jihadisten ongekende wreedheid. Toch zijn praktijken als seksslavernij, het onthoofden of zelfs verbranden van ‘vijanden van de islam’ eerder regel dan uitzondering in de hadith van Bukhari en Muslim (om maar te zwijgen over die van Tabari en Abu Dawud). Uit taalkundige analyse van de koran en vooral hadith blijkt dat de islam van alle tien grote groepen het meest negatief staat tegenover ongelovigen. Het is daarom voor islamitische tegenstanders van IS erg moeilijk om de groep op theologische gronden tot niet-moslims te verklaren. De voornaamste kritiek van soennitische islamieten op IS is dat de groep barbaars is, tegenwoordig is dit wrede geweld ook onder islamieten doorgaans not done, en aan takfir doet: groepen moslims tot niet-moslim verklaren. Verder is een belangrijk verwijt van soennieten tegen IS dat de agressie zich voornamelijk richt tegen andere moslims en niet tegen ongelovigen, zoals de door islamieten alom gehate joden van Israël. Dit maakt ze echter nog niet tot niet-moslims. Om als ketter veroordeeld te worden, moet iemand bijvoorbeeld geloven dat ibn Abdullah niet de laatste profeet was (zoals de sekte der Ahmadiyya’s doet) of dat de koran niet onfeilbaar is.

Moeten we de oorlog verklaren aan de islam, zoals eerder tegen het nazisme?
De islamitische bronnen bevatten enkele goede gedachten, naast de nodige uiterst verwerpelijke. Kritiek op de islam leveren van buitenaf heeft enige zin, maar niet erg veel. Moslims beschouwen niet-moslims als vervloekt door Allah (Qur’an 2:7), een soort geestelijk gehandicapten dus, waardoor zij de superieure wijsheid van de islam niet inzien. Die neem je uiteraard niet serieus. En als jij als islamiet twijfelt, is dat een teken dat je in de gevarenzone zit: Allah haalt zijn zegening van je weg, waardoor jij je geloof verliest. Het enige wat er dan opzit is veel te gaan bidden of heilige teksten lezen, om deze kwade inblazingen van de duivel af te weren. Ook hebben moslims de neiging om een front te vormen tegen de ongelovigen, als zij zich bedreigd voelen. Veel islamieten leven in The Matrix van hun geloof, een intellectueel bijna onneembare vesting. En zelfs als een islamiet zich uit deze geestelijke gevangenis kan bevrijden, dan wacht haar of hem een sociaal isolement of de dood. Vraag ex-moslims als Salman Rushdie of Ayaan Hirsi Ali maar.

We moeten ons in ieder geval zeker niet af laten schepen met kalmerende dooddoeners. De vele gewelddadige teksten in de hadith en tot op zekere hoogte in de koran maken iedere praktiserende islamiet tot een potentiële tijdbom. Een jihad-recruteur kan deze gebruiken om een vreedzame islamiet om te turnen in een gewelddadige strijder. De oorlog verklaren aan het salafisme en verwante stromingen zoals het deobandisme (Taliban), is niet anders dan een kwestie van zelfbehoud.

De beste strategie is denk ik, er op te wijzen dat IS gebruik maakt van voor soennieten valide theologische bronnen om hun bewind van dood en verderf te rechtvaardigen. Verder door een beroep op hun menselijkheid te doen, en de hadith belachelijk te maken.

Er is voor islamieten een goede oplossing om een einde te maken aan de theologische bronnen die dood en verderf veroorzaken. De hadith afschaffen en terugkeren naar de qur’an alleen, zo zuiver mogelijk vertaald vanuit het pre-islamitische Arabisch. Mooi bijeffect: dan is het meteen afgelopen met de eindeloze oorlogen tussen soennieten en sji’ieten. Meerdere keren staat er in de qur’an dat deze helder en duidelijk is en dat gelovigen alleen in eerdere Boeken (d.w.z. delen van de bijbel) en de qur’an zelf mogen geloven, en dat ibn Abdullah er alleen was om deze qur’an te brengen. Ook staat er in de qur’an dat de moslims door middel van goede daden moeten wedijveren met anderen. Daar kan moeilijk iemand bezwaar tegen hebben.

26 gedachten over “Waarom het gevaarlijk is de islamitische wortels van IS te ontkennen”

 1. Goede analyse. Je zou misschien ook eens de oorzaken van het misplaatste superioriteitsdenken van de moslims onder de loep kunnen nemen. Ik heb wel eens gelezen dat dat komt doordat de islam niet ontstaan is in een onderdrukkende omgeving zoals het vroege christendom dat eeuwenlang zoniet vervolgd dan wel een ‘low profile’ moest aanhouden in het Romeinse Rijk. Mohammed begon zijn sekte als een veroverende krijgsheer die alleen in het begin een beetje rekening moest houden met opponenten. De koran gedeelten van het begin zijn nog een beetje verzoenend en redelijk humanistisch zoals ‘inhet geloof is geen dwang’. Toen hij eenmaal mekka veroverd had gingen alle remmen los. De koran verzen die hij toen ‘doorkreeg’ (of fantaseerde) spreken alleen nog maar over doden van ongelovigen, afvalligen etc…

  1. In de loop der eeuwen zijn de sekte-affiliaties van islamitische gebieden nogal eens gewisseld. Zo was Marokko tijdens de heerschappij van de Fatimiden grotendeels shi’a. Pas in de achttiende eeuw werd de Twaalver Shia-islam de staatsgodsdienst in Iran. Beide heren leefden bijna duizend jaar daarvoor.

   1. .Alles varianten aangepast aan plaatselijke gewoonten waarbij de kaaba in saudi arabie staat en daar toch alle imams hun leest halen.

    Christendom zelfde stijl slokte in haar verovering van de Wereld alle plaatselijke geloven op en verwoorde er dan totaal onherkenbare verdraaide versies er van om Volken Geheugen Identiteit En Geloof te doen verliezen.

    Daarom heeft bijvoorbeeld t mexicaanse en italiaanse christendom feesten waar wij nog nooit van gehoord hebben. Toch vallen allen onder eenzelfde bestuur.

    En alle religien vallen ook weer samen onder een bestuurskracht aipac

    islam en judaisme zijn krijgersreligien voor de middenklassen en christendom hinduisme boedisme zijn slavenreligien voor de lage klassen en hoogste klassen noemen zich goden en bedenken hoe het Heelal en de Aarde er uit moeten zien.

 2. Interessant artikel maar ik ben het niet eens me je dat je vindt dat terugkeer naar de koran de oplossing is; ook de koran staat vol met oproepen tot geweld en intolerantie en haat t.o.v. niet gelovigen.:
  http://www.thereligionofpeace.com/Quran/023-violence.htm
  http://www.ex-moslims.nl
  Er zal een verlichte versie van de islam moeten komen met een nieuw boek of beter nog: de wetenschap moet een offensief beginnen om alle claims van ‘goddelijkheid’ van de islam te weerleggen. Zoals Tom Holland al doet: gewoon met gestrekt been erin gaan:
  https://www.youtube.com/watch?v=nwo5xpO390k
  Islam – The Untold Story:
  https://vimeo.com/79051482

  1. Je eendentest en chequelist vergeten te melden dat dit op alle punten het discriminerende joodselitair seperatistisch terreurregime dat in geheel het westen media wet en regeringen bedild ondersteund als alibi voor hun terreurbeleid tegen de Westerse Natives en excuus van hun hardvochtig gedrag en bestaansrecht der politieke agenda´s destileert oftwel der grosse oplichter! [verder antisemitisch geraaskal van C verwijderd – redactie]

   1. zozo. Heb je de ‘protocollen van de wijzen van Zion’ soms gelezen? En voor zoete koek geslikt? Ja dan hoor je nu bij het illustere gezelschap van Ford, Rosenberg, Hitler, Eichmann, Hamas, IS, de Ayatholla’s, etc. Proficiat!

   2. Beste redactie er kan geen eens sprake zijn van antisemitisch geraaskal daar joden niet bestaan waar talrijke bronnen voor beschikbaar zijn.
    [Dit onderwerp gaat over IS, niet over de joden/zionistisch complot. Verdere off-topic reacties zullen dus worden verwijderd. Bij herhaling volgt een permban. – Redactie]

    1. En waarom beneden een comment weg halen dat enkel zegt dat de kerken tot aan de Europees semitische oorlogen moskeeen waren met minaretten die voor die oorlogen omgebouwd werden tot alarmbeltorens?

     En maar doorgaan met je off-topic antisemitische geleuter, ondanks een duidelijke waarschuwing.
     Permban.

     -Redactie

 3. Meester Surt, heerser over alle hoogpriesters/geloven/mensen/natuur, die is letterlijk de baas op aarde. Deze zet de aarde in vuur en vlam, zodat erna weer nieuw leven geboren kan worden. Niburu. Vergelijk het met en vulkaan. Vulkaan is vernietigend, maar daarna groeit en bloeit alles als de beste.
  Elk mens moet zijn geest rein houden en zich niet vergiftigen met een djin. Teveel geloven is jezelf weggeven.
  Men moet de wereld zien zoals hij is, zowel in zijn goede als slechte kant, accepteren en omhelzen, en ervoor kiezen tot in de eeuwigheid. Dat betekent dat je het slechte niet moet wreken, maar moet accepteren en het goede moet omhelzen. Alleen zo doorbreek je het slechte en houd je je geest rein. Dus het is dom elkaar uit te moorden, want er is nog een grotere macht boven huidige macht(geloof/machthebbers bv.) Al het levende komt een keer aan de beurt.

 4. Wist je dat de islam in geheel het Westen door de joodse eliten is opgezet en in turkye 1900´s al ook inclusief puppet ataturk?

  Net als ze mandela als ze mlk en vrachtwagens vluchtelingen brachten als raciale terreurwapens om elk Democratie te ontmantelen … oa door in Europa bijvoorbeeld de mafia groeperingen van de grijze wolven op te zetten waar job cohen nog meedeed en de semieten afperste en terugjoeg hun geestelijk gevang in om van hen antidemocratische terreurgroeperingen te smeden.

 5. Laat ik voorop stellen dat ik alle geloven zie als doctrines maar de mensen die ze uitoefenen wel respecteer zolang ze dat met de beste intenties doen.

  De extremistische of salafistische Islam is een verzinsel van de CIA. Tijdens de Afghaanse oorlog van de Russen werden de mujahadeen gerekruteerd door de CIA en kregen beetje bij beetje deze leer bij gebracht. Ik heb het dan niet over de positie van de man en vrouw want dat was ook in het christendom tot voor enkele decennia geleden een precair punt. Zo zijn er nog vele overeenkomsten binnen de verschillende geloofsstromingen. Tot 2001 had niemand gehoord van salafisme of wahhabisme zoals je wilt. Hoe zou dat nou komen? Een stukje uit een link die ik zo meteen deponeer;
  Little known is the fact that the present form of aggressive Saudi Wahhabism, in reality a kind of fusion between imported jihadi Salafists from Egypt’s Muslim Brotherhood and the fundamentalist Saudi Wahhabites. Leading Salafist members of the Egyptian Muslim Brotherhood were introduced into the Saudi Kingdom in the 1950’s by the CIA in a complex series of events, when Nasser cracked down on the Muslim Brotherhood following an assassination attempt. By the 1960’s an influx of Egyptian members of the Muslim Brotherhood in Saudi Arabia fleeing Nasserite repression, had filled many of the leading teaching posts in Saudi religious schools. One student there was a young well-to-do Saudi, Osama bin Laden.
  Link: http://www.voltairenet.org/article175801.html
  Misschien eens lezen!

  Dat de radicale gedachten van de zelf benoemde IS niet stroken met de Islam moge duidelijk zijn. Ook binnen de islam wordt geweld geweerd en is het NOT DONE om mensen met geweld te overtuigen van een geloof, dat doen alleen die zelf benoemde halve zolen die niets anders zijn dan betaalde huurlingen van het westen, een proxy legertje.

  Het is jammer om te zien dat het verdeel en heers principe nog steeds werkt, dat er altijd mensen blijven die daarin trappen. Meestal is de oorzaak daarvan, slechte informatie.

 6. ISIS is een onderdeel van de NWO. Een geplande niburu. Via de drie geloven/financieel stelsel/machthebbers. De wereld is verdeeld in 3 klasse. De heersende klasse: elite/vorsten/hoogpriesters(hoge raden,paus,imam(echte zijn bv. die van Iran)/vrijmetselarij(grootmeesters). De krijgersklasse(oorloguitvoerende) en de boerenklasse.(gewone man/vrouw) Als je geboren bent in de boerenklasse, kun je maar beter in die klasse blijven. Tevreden zijn met wat je hebt en bent. In de heersende klasse kom je niet.(bloedlijnen) In de krijgersklasse speel je met je leven. De keuze lijkt me dan niet zo moeilijk.

    1. Ja maar de lezers misschien niet omdat die niet weten dat er een reactie is verwijderd waar ik op reageerde.
     Je had die van mij er ook bij mogen verwijderen of, verwijderd door redactie neer mogen zetten wat mij betreft.

 7. ¨ zoals de door islamieten alom gehate joden van Israël¨

  hier maak je een grote fout germen.
  de joden an sich worden gehaat. de joden wereldwijd.
  pas als de laatste jood gedood is komt de magdi.

  ¨de bomen en de stenen zullen roepen, oh moslim achter mij verschuilt zich een jood, kom en dood hem¨

 8. De Koran is al 1400 jaar bezig om de wereld te veroveren en te onderwerpen…In talloze passages lijkt de Koran eerder op het reglement voor de krijgstucht van een oorlogvoerende natie, dan op een religieus boek.Op zeker 23 plaatsen in de Koran, worden de moslims opgeroepen om strijd te voeren tegen de ongelovigen/niet-moslims:”De Islam is in een eeuwige oorlog met de niet-islamitische wereld”-Koran 4:76, 60:4…„Ongelovigen/niet-moslims/ zijn de vijanden van moslims.”-Koran 4:101…”Ongelovigen/niet-moslims/ zijn de vijanden van moslims.”-Koran 4:101….”Tussen ons en u, is vijandigheid en haat VOOR ALTIJD, totdat u gelooft in Allah alleen”-Koran 60.4…”En bestrijdt hen tot er geen Kerk meer is en de religie alleen nog die van Allah alleen zal zijn!”-Koran 2.193 …”Ik zal terreur zaaien in het hart van de ongelovigen. Slaat hun het hoofd af, verminkt hen in alle ledematen.”-Koran- 8:12…”Doodt de afgodendienaars waar ge hen maar vindt, neemt hen gevangen en belegert hen en bereidt hun alle soorten hinderlaag.”-Koran 9:5…”Vervloekt zijn zij [= de “huichelaars”]; waar zij zich ook bevinden zullen zij worden gegrepen en gedood.”-Koran 33:61 …Alle radicalen, alle terroristen op dit moment die aanslagen plegen, beroepen zich op de Koran en de inhoud van deze boek.De weg naar het paradijs is slechts open voor de strijders met het zwaard:”Allah zal de strijders boven stilzittenden doen uitblinken door een grote beloning” -Koran 4, vers 95….”Strijdt tegen hen.Allah zal hen door uw handen straffen en hen vernederen.”-Koran 9:14…In de Koran staat niet één enkel vers, waarin tot liefde tot de naaste wordt aangemoedigd als deze persoon geen aanhanger van de islam is(Jezus’ woorden: “Heb uw vijanden lief; zegen hen die u vervloeken; doe goed aan hen die u haten; en bid voor hen die u beledigen en u vervolgen” – Mattheüs 5:44)…Vrede is volgens de Koran pas mogelijk, als wereldwijd alle volkeren zijn overwonnen en onderworpen aan de Islam, als de ‘Dar al Islam= Huis van de Islam’ heerst, waar de Sharia is ingevoerd, en niet meer wordt rechtgesproken door ‘kafirs’ (ongelovigen/niet-moslims), maar door islamitische geestelijken.De inhoud van de Koran is zo geformuleerd, dat de bevelen gericht zijn aan moslims van alle tijden, dus ook aan moslims van nu! Het moet gewoon afgelopen zijn met geschriften die oproepen tot het uitmoorden van wie dan ook vanwege zijn geloof, mening of anderszins…

Laat een reactie achter