Studie: christendom heeft sterkste positieve invloed op economische groei

In een opvallend onderzoek toonden twee Chinese onderzoekers aan, dat er een positief verband bestaat tussen de activiteit van christelijke organisaties en economische groei in Chinese provincies. Moeten we in plaats van een Ministerie van Economische Zaken, een Ministerie voor Zending en Bekering invoeren?

‘Christendom wekt economische groei op’
In het onderzoek vonden de onderzoekers, dat er een sterk positief verband bestond tussen de economische groei en het aantal kerkelijke organisaties in de Chinese districten die onderzocht werden. Het effect trad vooral op in de kustprovincies. Het effect was veel zwakker in het binnenland en gebieden met etnische minderheden. Er werd ook geen significant verband gevonden tussen de activiteit andere religies en economische groei. 1280px-Millennium_Cross_in_Skopje_(1)

Welke invloed heeft religie op economie?
Zowel georganiseerde religie als economisch verkeer zijn sociale activiteiten. Religie verandert de prioriteiten in iemands leven sterk – denk bijvoorbeeld aan de bekeerling tot het christendom die zijn criminele leven, of leven als moslimterrorist, radicaal vaarwel zegt, de voormalige Japanse yakuza-baas die na bekering tot het boeddhisme, vegetarische pacifist wordt en de bekeerling tot de salafistische islam die zijn leven wijdt aan vechten en sterven voor Allah. Een bekeerling tot het christendom zal waarschijnlijk andere economische beslissingen maken dan voordat hij of zij christen werd. Dit, omdat het wereldbeeld heel anders is geworden.

Positieve effecten van het christendom
Voor christenen zijn bijvoorbeeld sparen, het uiterste uit jezelf halen en hard werken deugden. Dat geldt ook voor het geven aan goede doelen. Een christen moet een tiende van alles wat hij of zij verdient, weggeven. Gewoonten die levens verwoesten, zoals een overspelig seksleven, stelen, liegen, oplichten, drugsgebruik en veel drinken, worden gezien als moreel verwerpelijk. Het gevolg is dat het in praktijk brengen van de goede gewoonten, en het laten van slechte gewoonten, iemand rijker maakt. Op het eerste gezicht lijkt het weggeven aan goede doelen verspilling, maar het vergroot de sympathie die een persoon voor zichzelf heeft (en die anderen voor je hebben). Als je jezelf aardig vindt, heb je er minder problemen mee om rijk te worden. Je weet immers dat van alles wat je verdient, ook een tiende deel naar arme mensen gaat die je graag wilt helpen. Ook waarderen anderen je meer als een weldoener. Heb je veel mensen die sparen en weggeven aan goede doelen, en wordt dat de norm, dan wekt dat een positieve sfeer en onderling vertrouwen op. Met andere woorden: het sociale kapitaal wordt sterk versterkt. Mensen voelen zich veiliger, waardoor er meer wordt geïnvesteerd.

En negatieve
Het christendom drukt de consumptie van luxegoederen, drank en drugs. De arbeidsmarktparticipatie van vrouwen neemt af. Het zal afgelopen zijn met de vooraanstaande positie die Nederland heeft op het gebied van dancefeesten en porno. Christenen zullen abortus zien als moord en ijveren voor het weer strafbaar stellen van abortus. De bevolkingsgroei zal weer gaan stijgen. Voor dichtbevolkte landen als België en Nederland is dat slecht nieuws.

Bron
Qunyong Wang, Does religious beliefs affect economic growth? Evidence from provincial-level panel data in China, China Economic Review, 2014

7 gedachten over “Studie: christendom heeft sterkste positieve invloed op economische groei”

 1. Als ik me goed herinner heeft de ‘Frankfurter Schule’ dit ook ooit onderzocht met als uitkomst: daar waar judaïsme en christendom zijn op aarde is de grootste economische groei en welvaart.

 2. In aanvulling op mijn reactie hierboven: ik denk niet dat je nou kunt concluderen dat het christendom op zichzelf nou zoveel aanleiding geeft tot welvaart. De geschiedenis van de christelijke wereld kent echter een moment (11e eeuw – te beginnen met: Berengarius van Tours) dat men tot de realisatie komt dat de waarheid niet alleen in het ‘heilige’ boek staat (de Bijbel) maar dat die ook te vinden is in ‘God’s Schepping’. En het onderzoek van ‘God’s Schepping’ – dus de wereld waarin we leven – levert uiteindelijk onze moderne wetenschappelijke traditie op. En met name die is natuurlijk ook oorzaak van de economische groei.

 3. Ik ben het met Jan eens. De meeste christelijke instituten zijn in feite vrijmetselarij groeperingen. Deze staan weer in verbinding met de 12/13 stammen uit Israël. Families die veel bezitten en overal zitten. Wat hebben ze gemeen? Beide hebben de diamant als hoogste symbool. Deze mensen zijn de makers van de wetten enz. van de financiële wereld enz. Het systeem van groei deugt niet. Er is geen vrije marktwerking mogelijk. Mede door structuur systeem. De mens zelf is nu het product. En dat is een gevaarlijke ontwikkeling. Je vrijheid neemt af en leven met elkaar wordt bemoeilijkt. Mede door huidige technologie.
  In de Koran wordt dat duidelijk uitgelegd. Bepaalde producten mochten niet verhandeld worden, omdat dan de mens in gevaar zou komen. Je moet die producten dus delen en schulden moesten om de zoveel tijd vereffend worden. Dat gebeurt dus niet in huidig systeem. We worden nu volledig slaaf.
  Voor alle duidelijkheid: ik lees alles als kennis en kijk niet naar cultuur.
  Als je niet zou kijken naar het systeem/geloof, maar puur als groep. Dan is het logisch dat je dan samen meer bereikt. Maar wat doet het systeem? Die zorgt ervoor dat families geheel uit elkaar getrokken worden. bv. een 18 jarige wordt nu bewust het huis uit geschopt. Ook als het kind nog niet klaar is om zelf een toekomst op te bouwen. Het wordt al belast met verplichte betalingen enz. Zelfontplooiing wordt bemoeilijkt. Het hele systeem bepaalt, wanneer jij bepaalde dingen voor elkaar moet hebben. Dat begint al op de peuterschool of bij de algemene opvoedkunde/wijk enz.
  Dat mensen hun geborgenheid zoeken in zo’n kerkelijk instituut is in mijn ogen meer een overlevingsvlucht om het systeem te doorstaan. Maar in feite worden ze weer gebruikt door het systeem.
  Van de week zat ik naar Floortje te kijken die altijd op reis gaat. Zij was bij de nomaden ergens in het oosten. Ze leven van de rendieren. 1 vrouw was opgegroeid in Amerika en leefde daar nu weer waar ze geboren was. Ze was gelukkig met haar primitieve leven. Een met de natuur en met haar familie/groep. Maar toen kwam het: Zij mogen van de regering de dieren niet meer opeten en er hangen camera’s in de wouden om dit te controleren. En regelmatig komt er dus iemand langs om het te controleren. What de fuck: dacht ik. Deze mensen slachten hun dieren sowieso niet snel, want het is hun levensvoorziening(melk). Ben je nou nergens meer vrij?

Laat een reactie achter