Internationaal onderzoek: Nederlands bedrijfsleven minst visionair

Nederlandse bedrijven lopen internationaal gezien hopeloos achter wat betreft het uitdragen van hun visie, zo blijkt uit wereldwijd onderzoek van &samhoud. Het lijkt er op dat presteren op de korte termijn onder invloed van de marktwerking belangrijker is dan dat er een heldere visie wordt vertegenwoordigd, met alle gevolgen (minder creativiteit en klanttevredenheid) van dien.

Azië heeft de meest visionaire organisaties. Nederland bungelt onderaan

Wereldwijd onderzoek van adviesbureau &samhoud naar organisatievisies wijst uit dat Nederlandse organisaties achterblijven in het ontwikkelen van een inspirerende visie en in het doorvoeren van die visie in alle bedrijfsprocessen. Vooral in de groei-economieën in Azië worden organisatievisies volledig omarmd. Aziatische managers geven aan welke effecten hun visiegedreven bedrijfsvoering heeft: doelen worden duidelijker, de klanttevredenheid groeit, creativiteit groeit en er ligt een grotere focus op prestaties.

Aan het onderzoek van &samhoud werkten in totaal 3000 managers mee uit China, Duitsland, India, Maleisië, Nederland, Spanje en de VS. Van deze landen blijkt Maleisië te beschikken over de meest visiegedreven organisaties. Nederland bungelt helemaal onderaan.

Salem Samhoud, oprichter van &samhoud: ’Visiegedreven organisaties presteren nou eenmaal beter. 90% van de organisaties in Nederland heeft wel een visie ontwikkeld maar vervolgens onvoldoende geïmplementeerd. Visie wordt in ons land te weinig geleefd en geloofd en dat kan op termijn leiden tot een enorme waardevernietiging.’

Top 5 waarom een visie sneuvelt
In Nederland is de organisatievisie veel minder onderdeel van de dagelijkse praktijk. Met andere woorden: organisatievisies in Nederland worden met veel energie opgesteld maar verdwijnen daarna in de la. Uit het kwalitatieve deel van het onderzoek vormt zich een top 5 van oorzaken waarom een visie sneuvelt. Deze top 5 geldt voor alle landen, dus ook voor Nederland:

  • Gebrek aan voorbeeldgedrag in de top
  • Snelle wisselingen aan de top
  • Visie wordt niet goed gecommuniceerd
  • Visie wordt niet consistent doorgevoerd
  • Visies zijn niet uitgebalanceerd

Een organisatievisie creëert waarde

In Azië, waar organisatievisies het meest consistent zijn doorgevoerd in de alledaagse praktijk, geeft 85% van de respondenten aan dat de visie leidt tot omzet- en winstgroei. 87% geeft daarnaast aan dat de visie leidt tot een hogere klanttevredenheid en 84% laat weten dat de visie ook heeft geleid tot meer betrokken medewerkers. Ter vergelijking: in Nederland liggen die percentages een stuk lager, respectievelijk 51%, 62% en 55%.

Een visie bestaat uit vier elementen: hoger doel (waarom bestaan we), gewaagd doel (waar gaan we voor), kernwaarden (waar staan we voor) en kernkwaliteiten (waarin blinken we uit). Een visie geeft richting en motiveert.

Niet inspirerend

Visies in Nederland zijn minder onderscheidend dan in alle andere onderzochte landen (56%). Maar ook op geloofwaardigheid van de visie scoort Nederland het laagst (54%). Bovendien wordt in Nederland de visie het minst gebruikt om veranderingen in de organisatie door te voeren (60%). Het meest dramatische cijfer voor Nederland is dat visies in Nederland niet inspirerend zijn. Slechts 36% van de managers antwoordt daar positief op.

Het blijkt dat veel Nederlandse organisaties verzuimen om in hun visie antwoord te geven op de vraag: waarom bestaan wij? Het antwoord op die vraag bepaalt voor een belangrijk deel hoe inspirerend een visie is. Gebrek aan zingeving leidt ertoe dat Nederlandse managers zich minder aangespoord voelen tot extra inspanningen naar aanleiding van de organisatievisie. 60% van hen is bereid een stap extra te zetten. In Aziatische landen ligt dat percentage gemiddeld op 80%.

Ook geven Nederlandse managers aan dat de visie niet herkenbaar is in bijvoorbeeld merk en beoordelingssystematiek. Vooral bij dat laatste scoort Nederland het laagst: 41%. Andere landen scoren veel hoger op dit punt, zoals Duitsland (66%) en Maleisië (79%).
‘Nederland heeft een stabiele economie, maar als je de vergelijking maakt dan zijn we hard op weg om enorm veel terrein te verliezen op landen in Azië’, aldus Samhoud.

Inspiratie en discipline komen uit het verre oosten

In het verre oosten hebben de meeste organisaties een inspirerende visie. Maleisië voert de lijst aan met 82%. China en India volgen met respectievelijk 73% en 69%. De VS vormen de middenmoot met 58% en Europa staat onderaan. In Spanje geeft 52% van de respondenten aan dat de meeste organisaties in hun land een inspirerende visie hebben, in Duitsland is dat 48% en Nederland bungelt onderaan met 36%. Aziatische organisaties nemen hun visie veel serieuzer en gebruiken deze veel meer als kompas en als richtlijn. De organisatievisie is in Aziatische landen veel meer verweven met de dagelijkse praktijk en is gedisciplineerd doorgevoerd in werving en selectie, beloning, positionering en strategische doelen.

Ook De Verenigde Staten worden voorbijgestreefd in termen van visionaire organisaties

Uit het onderzoek komt een heel helder beeld naar voren over de positie van de Verenigde Staten als land met visiegedreven organisaties. Natuurlijk spreekt Apple tot de verbeelding maar over het algemeen blijven ook de Verenigde Staten achter bij Azië. 58% van de Amerikaanse managers vindt dat Amerikaanse organisaties een inspirerende visie hebben. Daarmee vormen de VS de zogenaamde middenmoot tussen Azië en Europa.

 

Bron: Onderzoek &samhoud

2 gedachten over “Internationaal onderzoek: Nederlands bedrijfsleven minst visionair”

Laat een reactie achter