geldlenen

Geld wordt geschapen als schuld op het moment dat personen, bedrijven of overheden leningen aangaan.

Geef een reactie