‘Schaf bonussen af om consumenten vertrouwen terug te winnen’

De oorzaken achter de financiële crisis die al sinds 2007 grote delen van de wereld teistert, zijn anno 2011 nog steeds niet weggenomen. Dit concluderen de leden van het Sustainable Finance Lab, een denktank met wetenschappers uit verschillende disciplines die is opgericht om ideeën te ontwikkelen voor een daadwerkelijke verduurzaming van de financiële sector: een stabiele en robuuste financiële sector die bijdraagt aan een economie die de mens dient zonder daarbij zijn leefmilieu uit te putten.

Het gebouw van de ECB, Frankfurt. Bron foto: Wikipedia

Het Sustainable Finance Lab (SFL), onder leiding van Herman Wijffels, is opgericht door het Utrecht Sustainability Institute van de Universiteit Utrecht en Triodos Bank. 24 November 2011 presenteerden het SFL de hoofdconclusies en aanbevelingen die naar aanleiding van een aantal bijeenkomsten zijn opgesteld. Om tot een verduurzaming van de financiële sector te komen zijn meer fundamentele veranderingen nodig dan wat nu op de maatschappelijke agenda staat. Hieronder een greep uit de conclusies en aanbevelingen, het complete rapport is hier te vinden.

Hoofdconclusies

 • We lopen alsmaar pijnlijker tegen de sociale en ecologische grenzen aan van het huidige economisch model. Dat dwingt ons de omslag naar duurzaamheid te maken. Dat vereist oog voor de lange termijn, voor de kansen en risico’s die we hierdoor lopen en de (nu nog) externe effecten. Het besef dat de enige toekomstbestendige economie een duurzame economie is, moet overal aanwezig zijn, zeker ook in de financiële sector die een cruciale rol speelt in de aanwending van de beschikbare middelen.
 • Deze financiële sector heeft de afgelopen jaren de risico’s niet goed ingeschat en blijk gegeven van een korte termijn oriëntatie, gericht op financiële hypes. Hierdoor zijn het belang van samenleving en individuele bankier steeds meer uiteen gaan lopen. De sector is tekort geschoten. Als ze blijft koersen op modellen gebaseerd op de ervaringen van de laatste decennia, met beloningsprikkels en het streven naar winstmaximalisatie gericht op de korte termijn, dan zal ze tekort blijven schieten.
 • Groei van de financiële sector zelf mag geen doel op zich meer zijn, zeker niet van overheidsbeleid. Het gaat om de bijdrage die de sector levert aan de samenleving.
 • In onze visie dient de trend in de financiële sector van alsmaar groter, complexer en riskanter te worden gekeerd. Het moet weer beheersbaar worden: veiliger, simpeler en soberder. Voor een land als Nederland is ook de omvang van de sector waarvoor de overheid immers garant staat een punt van zorg, het moet daarom ook kleiner.

Aanbevelingen

 • Pas structuur bankensector aan. Verbied handelen voor eigen rekening door banken (‘Volcker rule’). Hieronder vallen niet de zakenbanktransacties (zoals rente en valuta swaps) die verbonden zijn aan reële activiteiten van klanten. Waarborg ook dat de verstrekker van leningen belang heeft en houdt bij de kwaliteit van die lening.
 • Geen bonussen binnen financiële sector. Binnen op de reële economie georiënteerde banken hoort geen beloningsstructuur die gerelateerd is aan puur financiële criteria. De resultaat- en volume gerelateerde beloningssystematiek is nu een bron van wantrouwen tussen sector en publiek. Schaf daarom in de financiële sector de bonussen af.
 • Bron foto: Wikipedia

  Behandel vreemd en eigen vermogen fiscaal op gelijke wijze. Faseer de gunstige fiscale behandeling van schuld uit.

 • Neem sociale- en milieurisico’s mee bij de risicoweging van bezit banken. De Bazel akkoorden verplichten banken om alle relevante risico’s mee te wegen bij het bepalen van hun risico gewogen bezit. Banken laten daarbij nu de sociale- en milieurisico’s, in financiële en in termen van reputatieverlies, niet meewegen. Toezichthouders hebben nog onvoldoende oog voor deze lacune. Daardoor wordt voor evident onduurzame investeringen te weinig kapitaal aangehouden, wat leidt tot te goedkoop krediet voor deze onduurzame activiteiten. Leningen aan onduurzaam producerende bedrijven zouden een zwaardere risicoweging moeten krijgen. Hiermee krijgt de sturende werking van kredietverlening een concrete duurzame dimensie.
 • Vergroot de diversiteit van de medewerkers van banken. Binnen banken is een grotere diversiteit aan meningen noodzakelijk. Zet daarom in op diversiteit in het personeelsbeleid, waardeer tegendraadse geluiden en zet in op een cultuur die diversiteit ondersteunt.
 • Biedt basis (‘no regret’) financiële producten aan. ‘De klant centraal’ betekent uitgaan van de wensen én beperkingen van de klant. Veel klanten koesteren onrealistische verwachtingen en de meerderheid blijkt niet in staat of bereid om producten goed te vergelijken. Banken moeten daarom dienstverleningscriteria nader uitwerken, zoals een standaard helder basis product voor o.a. hypotheken, spaarrekening en betaalrekening (zgn. ‘defaults’ in basisproducten).

Let op: dit is dus niet de complete versie van het rapport van 24 november. Zie voor de volledige conclusies en aanbevelingen hier.

Bronnen:

Hoofdconclusies en aanbevelingen d.d. 24 november 2011

Lees ook meer in het artikel van de DUB

11 gedachten over “‘Schaf bonussen af om consumenten vertrouwen terug te winnen’”

 1. Mee eens, echter de huidige elite wil zich verrijken ten koste van alles en iedereen.
  En ze hebben nu eenmaal de macht, daarom heet het ook de elite……..
  Dus hoewel je gelijk hebt zullen je voorstellen bij de elite geen kans maken.
  Die gaan gewoon voor rijkdom en macht op korte termijn.

  1. Nou , de rijke elite (Rothschilds en co.) gaan juist voor rijkdom en macht op de lange termijn. Dat hebben ze de afgelopen 300 jaar wel laten zien.

   Kijk anders de documantaire the money makers

   1. In principe heb je gelijk. Wat ik bedoel is dat de drang naar geld van de elite steeds onstabiele situaties schept. Echter ze zien kans om die chaos te gebruiken om hun eigen machtspositie te versterken.
    Hoe dan ook, hoe mooi Niek’s verhaal ook is het heeft weinig kans. Stel dat een land de moed zou hebben om maatregelen te nemen die de elite niet ziet zitten dan wordt dat land onmiddellijk financieel afgemaakt.
    Bij de volgende verkiezingen kunnen we nog net stemmen over op welke snelwegen al dan niet 130 km. wordt ingevoerd, maar de werkelijke belangrijke kwesties zijn beslist door de elite. Daar heeft geen enkel land, laat staan de kiezer, iets over te vertellen.

 2. Dit is een goed begin, de financiele elite en politieke leiders die belang bij elkaar hebben die hoor ik er geen enkel woord over zeggen. ik denk (en hoop) dat de economie eerst moet imploderen wil er enige hervorming komen in de bankaire en financiele sector.. wat tot nu toe legale ponzi fraude is!
  Kan iemend vertellen wat er nodig is om de politiek dit in te laten zien??

  1. Hoewel ik vrees dat je gelijk hebt, hoop ik natuurlijk op een iets positiever verloop. En deze berichtgeving is wel enigszins hoopgevend, zie:

   “Maak de banken simpeler, veiliger en dienstbaar aan de maatschappij,” zo vatte Wijffels het samen. Topmensen van de Rabobank, ABN/Amro en ING reageerden direct. De strekking van hun reacties was positief, maar op sommige punten ook zuinigjes. Zij juichen het debat toe. Er moet wat gebeuren.
   (Uit het artikel van DUB)

 3. Zich zelfen 4000 tot 24.000 en meer toedichten en er zijn weer 3000 Gezinnen nu van Gas en Elektra afgesneden.

  Spijt Me maar hier gaat het om botte onbarmhartige Gewetenloze mafiapraktijk roepende hét zij regering hét zij overheid hét zoude integer onkreukbaar én Mensenvriens zijn?

  Die bonussen en hadshakes ware de afgelopen decennia ingevoerd om handlangers vérdergaande medewerking en zwijgen af te persen in de al met de privatiseringen begonnen plunderingen van geheel de Westerse Wereld.
  Exáct dát gebruikte áls hoofd politie zijnde job cohen 201 tegen zijn poltiechefs om ze uit te schakelen en zijn eigen verstrekte bonussen en onkostenvergoedingen betrof toen die ze nodig had Ons te beroven.

  ´t IS die incestelite weer die elders hier ook al beste en bestuursbaantjes onder zich verdelende in een artikel aan gegeven staat.

 4. ik mis de belangrijkste aanbeveling:
  Geld creeren door middel van leningen en het verdienen daaraan is op dit moment ondegebracht in een en hetzelfde instituut (de bank). Inflatiebeheer (geld creatie) mag natuurlijk nooit geleid worden door commerciele motieven want de expansiedrang van 1 of enkele banken kan zo het hele systeem in gevaar brengen.
  =>Deze taken moeten dus in aparte instituten worden ondergebracht.

  De bank mag in het nieuwe systeem dan geen geld uitlenen wat zijzelf niet bezitten, de geldhoeveelheid wordt via een apart insituut beheerd zonder de mogelijkheid daaraan te verdienen. Zie voor meer informatie positivemoney.org.uk

Laat een reactie achter