Machthebbers hebben alleen macht, omdat andere mensen ze die macht geven.

Niet stemmen de beste keuze?

Politici trekken zich alleen rond verkiezingstijd iets aan van de kiezers. Heeft stemmen zin, of is stemmen alleen het legitimeren van een ondemocratische poppenkast?

De keuze die voorligt: pro-systeem, anti-systeem of het systeem veranderen
De politieke partijen in Nederland zijn ruwweg in drie categorieën te verdelen: het establishment, partijen die deel willen uitmaken van het establishment en principiële partijen. De partijen die deel uitmaken van het establishment zijn de partijen die door de regenten op dit moment fatsoenlijk genoeg worden bevonden om burgemeesters leveren. Zo’n 85-90% van alle burgemeesters behoort tot de partijen PvdA, CDA en VVD: het core establishment.[1] Ook D66 (6%), Groen Links (3%) en de twee kleine christelijke partijen (samen 3%) leveren enkele burgemeesters. Deze partijen zijn hiermee te zien als semi-establishment. Ze mogen komen opdraven om het establishment te ondersteunen en worden hiervoor af en toe met wat kruimels beloond.

Het moet inderdaad eerlijker, bijvoorbeeld met het referendum.
Het moet inderdaad eerlijker, bijvoorbeeld met het referendum.

Dit maakt de overige partijen tot outsiders. De grootste outsiders zijn de PVV en de SP. De PVV vertegenwoordigt de nationalistische, anti-islamitische stroming. De SP heeft een sterk socialistisch perspectief en is gematigd nationalistisch. Aantrekkelijk aan de SP is dat SP’ers hun inkomen in moeten leveren aan de partij. Daar is het establishment niet blij mee, want baantjesjagers, die makkelijk kunnen worden gelijmd, worden zo geweerd uit de partij. Een interessant alternatief vormt de Dierenpartij, waarschijnlijk de meest visionaire partij van Nederland.

Een zinnige keuze kan ook zijn: niet stemmen. Niet uit luiheid of gebrek aan betrokkenheid, maar omdat u het huidige systeem domweg u niet vindt vertegenwoordigen. Door te stemmen geeft u een politicus een zogeheten mandaat: de morele bevoegdheid namens u te handelen. Stemt u niet, dan bent u niet medeplichtig aan diens faalbeleid.

Verkorte stemwijzer
Of en wat u wilt stemmen, hangt af van uw politieke overtuigingen. Vindt u dat het kabinet moet blijven zitten, ondanks het slechte beleid, dan kunt u stemmen op PvdA of VVD, of één van de gedoogpartijen D66, CU of SGP. Of op de potentiële gedoogpartij Groen Links. Gooi bijvoorbeeld een dobbelsteen.

Machthebbers hebben alleen macht, omdat andere mensen ze die macht geven.
Machthebbers hebben alleen macht, omdat andere mensen ze die macht geven.

Weet u niet wat u wilt, maar wilt u in ieder geval ontwrichting voorkomen, stem dan CDA. Heeft u een grondige hekel aan de islam en/of de EU, met de zekerheid dat politici niet omgekocht worden met lucratieve baantjes binnen de overheid of internationale organisaties, dan kunt u niet om de PVV heen. Heeft u vooral een pesthekel aan de banken en zelfverrijkers, met een gezonde skepsis jegens EU, en wilt u stemmen op een goed georganiseerde club met ruim bestuurservaring in gemeenteraden, dan is de SP een betere keus. Wilt u dat Nederland meer lange-termijn denkend, dierlievender en democratischer wordt, dan is de Partij van de Dieren de beste keus.
Wilt u geen legitimatie geven aan het bestaande systeem, plan dan een leuke actie in de tijd die u anders kwijt bent aan het bezoek aan het stembureau.  Met een goed uitgedachte nieuwe techniek heeft u meer invloed op de wereld dan door te stemmen.

Bronnen
1. Beroepsgroep onder de loep, Burgemeesters.nl (2007)