De Monolito de la Piedra del Sol, in 1975 ontdekt in Tenōchtitlān (nu het centrum van Mexico-Stad) was volgens velen een kalender. Anderen veronderstellen een ceremoniële rol. In de 2012-legende worden de Maya-kalender en de Azteekse onheilsprofetieën over het einde van de wereld, die oorspronkelijk los van elkaar stonden, door elkaar heen gemengd.

Toekomstscenario voor de wereld en betekenis van 21-12-2012

Volgens vele onafhankelijke religieuze bronnen houdt de wereld zoals wij deze kennen op 21-12-2012 op te bestaan. De Maya kalender heeft op 21-12-2012 een complete cyclus van dertien Baktuns, een periode van 5125 jaar voltooid. Wat gaat er precies gebeuren op 21-12-2012?

De Monolito de la Piedra del Sol, in 1975 ontdekt in Tenōchtitlān (nu het centrum van Mexico-Stad) was volgens velen een kalender. Anderen veronderstellen een ceremoniële rol. In de 2012-legende worden de Maya-kalender en de Azteekse onheilsprofetieën over het einde van de wereld, die oorspronkelijk los van elkaar stonden, door elkaar heen gemengd.
De Monolito de la Piedra del Sol, in 1975 ontdekt in Tenōchtitlān (nu het centrum van Mexico-Stad) was volgens velen een kalender. Anderen veronderstellen een ceremoniële rol. In de 2012-legende worden de Maya-kalender en de Azteekse onheilsprofetieën over het einde van de wereld, die oorspronkelijk los van elkaar stonden, door elkaar heen gemengd.

Vanuit het perspectief van Personal Potential is de mens in constante evolutie, waarbij de transformatie van de gewone mens naar de godmens of supermens op 21-12-2012 haar maximale snelheid bereikt. In scenario 1 wordt de ascensie van de mens als geleidelijk, continu proces beschreven, in scenario 2 als een abrupt, discontinu proces. De huidige mens ofwel de stadsmens zal via de creatieve mens verder evolueren naar de verlichte mens, ofwel de godmens. Er zijn nu drie toekomstscenario´s:

1 De transformatie van bewustzijn zal geleidelijk verlopen en nauwelijks merkbaar zijn voor de meesten. Vanuit dit perspectief zal er op 21-12-2012 niets bijzonders gebeuren, aangezien de mens in constante transformatie, ontwikkeling, evolutie is, met een duidelijke versnelling gedurende de jaren 1980 – 2050. Dit toekomstscenario sluit perfect aan bij visie II, namelijk dat de bewustzijnstransformatie de mensheid wordt opgelegd door de razendsnelle technologische ontwikkelingen. Als we de wereld willen behouden (dus niet vernietigen) en in enige harmonie met elkaar willen leven, dienen we ons bewustzijnsniveau aan te passen aan het niveau van technologieën die op wereldschaal worden toegepast.

2 Er vindt op 21-12-2012 een abrupte bewustzijnsverandering plaats op planetair niveau, proces dat wordt geïnitieerd door de ommekeer van de polen. De Noordpool wordt de Zuidpool en omgekeerd. De oude wereld zal verloren gaan (lees beschrijving doemscenario) en een nieuwe wereld zal ontstaan voor de alle mensen die op een minimum niveau van harmonie, wijsheid en onvoorwaardelijke liefde leven. De nieuwe wereld wordt in new age – esoterische bronnen duidelijk omschreven als de vijfde dimensie, terwijl de huidige wereld van dictatoriaal kapitalisme de derde dimensie voorstelt. Je kunt deze transformatie op kleine schaal heel goed vergelijken met de metamorfose van een rups via een coconpop in een vlinder. De symbolisch – romantische interpretatie wordt dan ook dat de meeste mensen nog rupsen of poppen zijn in vergelijking tot de vlinders die wij in de vijfde dimensie zullen zijn. Je kunt ook de symboliek van het sprookje van het lelijke eendje gebruiken om het transformatieproces beter te begrijpen.

Meer informatie
http://www.toekomstbeeld.nl