Uit dit bij arrestanten aangetroffen briefje blijkt voorbereiding en opzet.

Wie organiseerde de massaverkrachtingen in Keulen en andere Europese steden?

Oudjaarsnacht 2015 op 2016 bleek in veel grote steden in Duitsland en andere Europese landen uit te draaien op een nachtmerrie voor veel vrouwen. De laatste stad van zaken: bijna vijfhonderd aangiften van aanranding, waaronder meerdere van verkrachtingen. Volgens ooggetuigen en politie, zijn de daders vooral asielzoekers uit overwegend islamitische landen. Wie organiseerde dit?

Wat is nu bekend over de verkrachtingsgolf?
Groepen van vele honderden jonge mannen met overwegend islamitische achtergrond, die deel uitmaakten van de migrantengolf einde 2015, verzamelden zich op centrale pleinen in onder meer de steden Keulen, Berlijn, Hamburg, Bielefeld, Stuttgart (DE), Wenen, Helsinki, Kalmar (Zweden) en Zürich (Zwitserland). Daar begonnen ze massaal jonge vrouwen te omringen, vervolgens seksueel lastig te vallen en in enkele gevallen zelfs seksueel binnen te dringen. Een in de Arabische wereld al langer bekend fenomeen. De politie was pas na enkele uren in staat het geweld te stoppen. De politiek correcte Duitse autoriteiten en main stream media probeerden het nieuws eerst in de doofpot te stoppen, maar sociale media en alternatieve nieuwskanalen maakten deze pogingen tot censuur zinloos. Er zijn meer dan vijfhonderd aangiften door vrouwelijke slachtoffers ingediend.

Waarom plegen Europeanen weinig groepsverkrachtingen?
Op veel plaatsen in de wereld komt de bevolking massaal op pleinen bijeen om de komst van het nieuwe jaar  te vieren. Zo ook in Duitsland. Oudejaarsvieringen zijn synoniem aan vuurwerk en vaak vandalisme, maar massale aanrandingen en groepsverkrachtingen  zijn vrij zeldzaam. Dit komt omdat verkrachting in de Europese cultuur voornamelijk door individuele mannen plaatsvindt: er kleeft een sterk sociaal stigma aan verkrachting. De volkswoede richt zich massaal tegen verkrachters.

Seks en de positie van de vrouw in de islamitische cultuur
Dat groepsverkrachtingen in de islamitische cultuur wel veel voorkomen, heeft te maken met de islamitische opvattingen over seksualiteit en man-vrouw verhoudingen. Kort samengevat: de vrouw staat onder “bescherming” van een man. Dat kan haar vader zijn, ander mannelijk familielid of, als ze getrouwd is, haar man. Deze zogeheten bescherming kan gezien worden als een vorm van slavernij. De islamitische wereld kent ook de bruidsschat, de mahr. Alleen als een jonge man  deze doorgaans forse bruidsschat ophoest, kan hij trouwen, waardoor hij de seksuele gebruiksrechten over een vrouw verwerft. Voor jonge werkloze mannen zijn daarom alleen homoseksuele contacten, een loslopende toeriste of seks met dieren als geiten mogelijk. Ook kent de islamitische samenleving het polygyne huwelijk (een man met meerdere vrouwen), waardoor er een structureel tekort aan sekspartners is voor jonge mannen.

De aanrandingen in Keulen wekken de nodige woede bij de Duitse bevolking.
De aanrandingen in Keulen wekken de nodige woede bij de Duitse bevolking.

“Gelukkig” biedt de islam een uitweg voor dit probleem. Vrouwelijke zogeheten ongelovigen mogen als seksslavin genomen worden, als hun land in oorlog zijn met “de islam”, en, zoals bekend, dat is nogal snel het geval. Technisch gesproken zijn bijvoorbeeld Nederland en België ook in oorlog met “de islam”, omdat de Nederlandse luchtmacht bommen op IS-doelen in Irak laat vallen. Duitsland levert wapens en training aan Koerdistan, waarmee de seculiere Koerden IS bevechten. Dit maakt in islamitische ogen Duitse, Nederlandse en Belgische vrouwen geschikte slachtoffers. Zowel de koran (23:6) als de hadith zijn erg expliciet over de seksuele rechten die moslimmannen over ongelovige seksslavinnen hebben.

Het is dus niet erg moeilijk om jonge moslimmannen aan te zetten tot groepsverkrachtingen.

Wie zit achter de massaverkrachtingen?
Opvallend is dat de massale verkrachtingen op meerdere plaatsen tegelijkertijd plaatsvonden.  Er werden bij verdachten briefjes aangetroffen met vertalingen in vulgair Duits van teksten als: ik wil seks met je hebben en: trek je kleren uit, wat erop duidt dat de daders vooraf al van plan waren toe te slaan.

Uit dit bij arrestanten aangetroffen briefje blijkt voorbereiding en opzet.
Uit dit bij arrestanten aangetroffen briefje blijkt voorbereiding en opzet.

De NOS haalt de meest voor de hand liggende theorie aan: het ging om criminele, kansloze asielzoekers uit veilige landen als Marokko en Algerije (die dan ook een motief hebben: uit wraak de zaak verpesten voor wél kansrijke asielzoekers uit bijvoorbeeld Syrië). Hiertegen pleit dan weer het hoge aandeel Syriërs onder de arrestanten.

Volgens de Duitse justitie werden de massaverkrachtingen gecoördineerd. Gezien de fel oplaaiende emoties, zou dit op zich een effectieve psy-op kunnen zijn geweest. Het door Nederlandse overheidssubsidies overeind gehouden linkse VARA-blog Joop pakt breed uit met de usual suspects: extreem rechts. Deze theorie is minder aannemelijk. Hoewel deze weerzinwekkende verkrachtingen een droomscenario vormen voor vreemdelingenhaters, beschikt extreem-rechts niet over een uitgebreid informantennetwerk onder asielzoekers. De Duitse geheime dienst Bundesnachrichtendienst (BND), met het hoofdkwartier in het conservatieve, nu door asielaanvragers overspoelde Beieren, beschikt daarentegen wél over veel contacten in de islamitische wereld. Bekend is dat binnen de BND en andere Duitse veiligheidsdiensten, overigens met reden, grote zorgen bestaan over de ontwrichtende effecten van de asieltoestroom. Een BND-psyop zou daarmee een plausibeler scenario zijn, maar vermoedelijk intellectueel wat te hoog gegrepen voor de reljournalisten van Joop.

Een tweede duidelijke belanghebbende bij deze rellen is Islamitische Staat. Militair gezien staat IS nu met de rug tegen de muur. Zowel Koerdistan als Irak boeken de ene overwinning na de andere tegen de terreur-entiteit en nu de weinig zachtzinnige Russen in Syrië ingrijpen en de Turkse steun aan IS wegbombarderen, ziet het er somber uit voor het kalifaat. Oplaaiende haatgevoelens tegen islamieten maakt de kansen groter dat er conflicten uitbreken tussen de islamieten en niet-islamieten in Europa. Dat levert meer rekruten op: de “grijze zone” verdwijnt. Ook wordt Europa zo verzwakt. IS beschikt over een zeer geolied netwerk van agenten binnen en buiten de asielzoekerscentra. Naar schatting enkele duizenden IS-strijders zijn nu in Europa. Het zou voor IS niet erg moeilijk zijn een dergelijke actie op touw te zetten. Dit is hiermee de sterkste kanshebber onder de samenzweringstheorieën.