Uit dit bij arrestanten aangetroffen briefje blijkt voorbereiding en opzet.

Wie organiseerde de massaverkrachtingen in Keulen en andere Europese steden?

Oudjaarsnacht 2015 op 2016 bleek in veel grote steden in Duitsland en andere Europese landen uit te draaien op een nachtmerrie voor veel vrouwen. De laatste stad van zaken: bijna vijfhonderd aangiften van aanranding, waaronder meerdere van verkrachtingen. Volgens ooggetuigen en politie, zijn de daders vooral asielzoekers uit overwegend islamitische landen. Wie organiseerde dit?

Wat is nu bekend over de verkrachtingsgolf?
Groepen van vele honderden jonge mannen met overwegend islamitische achtergrond, die deel uitmaakten van de migrantengolf einde 2015, verzamelden zich op centrale pleinen in onder meer de steden Keulen, Berlijn, Hamburg, Bielefeld, Stuttgart (DE), Wenen, Helsinki, Kalmar (Zweden) en Zürich (Zwitserland). Daar begonnen ze massaal jonge vrouwen te omringen, vervolgens seksueel lastig te vallen en in enkele gevallen zelfs seksueel binnen te dringen. Een in de Arabische wereld al langer bekend fenomeen. De politie was pas na enkele uren in staat het geweld te stoppen. De politiek correcte Duitse autoriteiten en main stream media probeerden het nieuws eerst in de doofpot te stoppen, maar sociale media en alternatieve nieuwskanalen maakten deze pogingen tot censuur zinloos. Er zijn meer dan vijfhonderd aangiften door vrouwelijke slachtoffers ingediend.

Waarom plegen Europeanen weinig groepsverkrachtingen?
Op veel plaatsen in de wereld komt de bevolking massaal op pleinen bijeen om de komst van het nieuwe jaar  te vieren. Zo ook in Duitsland. Oudejaarsvieringen zijn synoniem aan vuurwerk en vaak vandalisme, maar massale aanrandingen en groepsverkrachtingen  zijn vrij zeldzaam. Dit komt omdat verkrachting in de Europese cultuur voornamelijk door individuele mannen plaatsvindt: er kleeft een sterk sociaal stigma aan verkrachting. De volkswoede richt zich massaal tegen verkrachters.

Seks en de positie van de vrouw in de islamitische cultuur
Dat groepsverkrachtingen in de islamitische cultuur wel veel voorkomen, heeft te maken met de islamitische opvattingen over seksualiteit en man-vrouw verhoudingen. Kort samengevat: de vrouw staat onder “bescherming” van een man. Dat kan haar vader zijn, ander mannelijk familielid of, als ze getrouwd is, haar man. Deze zogeheten bescherming kan gezien worden als een vorm van slavernij. De islamitische wereld kent ook de bruidsschat, de mahr. Alleen als een jonge man  deze doorgaans forse bruidsschat ophoest, kan hij trouwen, waardoor hij de seksuele gebruiksrechten over een vrouw verwerft. Voor jonge werkloze mannen zijn daarom alleen homoseksuele contacten, een loslopende toeriste of seks met dieren als geiten mogelijk. Ook kent de islamitische samenleving het polygyne huwelijk (een man met meerdere vrouwen), waardoor er een structureel tekort aan sekspartners is voor jonge mannen.

De aanrandingen in Keulen wekken de nodige woede bij de Duitse bevolking.
De aanrandingen in Keulen wekken de nodige woede bij de Duitse bevolking.

“Gelukkig” biedt de islam een uitweg voor dit probleem. Vrouwelijke zogeheten ongelovigen mogen als seksslavin genomen worden, als hun land in oorlog zijn met “de islam”, en, zoals bekend, dat is nogal snel het geval. Technisch gesproken zijn bijvoorbeeld Nederland en België ook in oorlog met “de islam”, omdat de Nederlandse luchtmacht bommen op IS-doelen in Irak laat vallen. Duitsland levert wapens en training aan Koerdistan, waarmee de seculiere Koerden IS bevechten. Dit maakt in islamitische ogen Duitse, Nederlandse en Belgische vrouwen geschikte slachtoffers. Zowel de koran (23:6) als de hadith zijn erg expliciet over de seksuele rechten die moslimmannen over ongelovige seksslavinnen hebben.

Het is dus niet erg moeilijk om jonge moslimmannen aan te zetten tot groepsverkrachtingen.

Wie zit achter de massaverkrachtingen?
Opvallend is dat de massale verkrachtingen op meerdere plaatsen tegelijkertijd plaatsvonden.  Er werden bij verdachten briefjes aangetroffen met vertalingen in vulgair Duits van teksten als: ik wil seks met je hebben en: trek je kleren uit, wat erop duidt dat de daders vooraf al van plan waren toe te slaan.

Uit dit bij arrestanten aangetroffen briefje blijkt voorbereiding en opzet.
Uit dit bij arrestanten aangetroffen briefje blijkt voorbereiding en opzet.

De NOS haalt de meest voor de hand liggende theorie aan: het ging om criminele, kansloze asielzoekers uit veilige landen als Marokko en Algerije (die dan ook een motief hebben: uit wraak de zaak verpesten voor wél kansrijke asielzoekers uit bijvoorbeeld Syrië). Hiertegen pleit dan weer het hoge aandeel Syriërs onder de arrestanten.

Volgens de Duitse justitie werden de massaverkrachtingen gecoördineerd. Gezien de fel oplaaiende emoties, zou dit op zich een effectieve psy-op kunnen zijn geweest. Het door Nederlandse overheidssubsidies overeind gehouden linkse VARA-blog Joop pakt breed uit met de usual suspects: extreem rechts. Deze theorie is minder aannemelijk. Hoewel deze weerzinwekkende verkrachtingen een droomscenario vormen voor vreemdelingenhaters, beschikt extreem-rechts niet over een uitgebreid informantennetwerk onder asielzoekers. De Duitse geheime dienst Bundesnachrichtendienst (BND), met het hoofdkwartier in het conservatieve, nu door asielaanvragers overspoelde Beieren, beschikt daarentegen wél over veel contacten in de islamitische wereld. Bekend is dat binnen de BND en andere Duitse veiligheidsdiensten, overigens met reden, grote zorgen bestaan over de ontwrichtende effecten van de asieltoestroom. Een BND-psyop zou daarmee een plausibeler scenario zijn, maar vermoedelijk intellectueel wat te hoog gegrepen voor de reljournalisten van Joop.

Een tweede duidelijke belanghebbende bij deze rellen is Islamitische Staat. Militair gezien staat IS nu met de rug tegen de muur. Zowel Koerdistan als Irak boeken de ene overwinning na de andere tegen de terreur-entiteit en nu de weinig zachtzinnige Russen in Syrië ingrijpen en de Turkse steun aan IS wegbombarderen, ziet het er somber uit voor het kalifaat. Oplaaiende haatgevoelens tegen islamieten maakt de kansen groter dat er conflicten uitbreken tussen de islamieten en niet-islamieten in Europa. Dat levert meer rekruten op: de “grijze zone” verdwijnt. Ook wordt Europa zo verzwakt. IS beschikt over een zeer geolied netwerk van agenten binnen en buiten de asielzoekerscentra. Naar schatting enkele duizenden IS-strijders zijn nu in Europa. Het zou voor IS niet erg moeilijk zijn een dergelijke actie op touw te zetten. Dit is hiermee de sterkste kanshebber onder de samenzweringstheorieën.

16 gedachten over “Wie organiseerde de massaverkrachtingen in Keulen en andere Europese steden?”

 1. Isis laat zich mijns inziens niet in met dronken mensen. Ik vrees dat het een soort kopieer effect van een groep allochtonen is geweest.

  Maar heel iets anders: Isis kan nooit helemaal met de rug tegen de muur staan want in dat geval blazen ze alle olie installaties en stuwdammen in Irak en Syrië op. Rusland en Amerika weten dat ook. Daarom wordt er nog niet keihard in gegrepen. Als Isis wil kan ze een enorme ravage aanrichten in het midden oosten.

 2. Volgens sommige is die man(ooggetuige) in het restaurant een acteur. En dus zitten we weer met de zoveelste false flag incident. Er is iets groots aan de hand,waarbij de top van de wereld aan de touwtjes trekken. De agenda20/30 moet natuurlijk geheel uitgerold gaan worden. En met dit soort dingen gaat dat gemakkelijker. Mijn visie en dat al van vele anderen. De agenda is bedoeld om de boel af te bouwen. Geheel in de lijn van de eindtijd/klimaatveranderingen. Zoals er bij de Maya’s mensen werden geofferd, omdat er geen genoeg drinkwater meer was en genoeg voedsel meer verbouwd kon worden door de veranderingen van het klimaat. Zo gebeuren er nu oorlogen enz. om mensen op te ruimen. Het financieel systeem staat op klappen en de chaos is de afleiding. De agenda is bedoeld om op alle vlakken totale beheersing te krijgen en na alle ellende komt er weer een nieuw tijdperk.
  2015 was een speciaal jaar. Een shemitah jaar ivm planetenstanden, maan en zonsverduisteringen enz. Zo’n benoeming houdt in: Dat alle schulden vereffend moeten worden en grondstoffen zoals graan opgeslagen moeten worden. Waarom? Omdat de oogsten zullen mislukken door klimaatveranderingen. Kijk nu naar de natuur. Veel staat al in bloei. Komt er nu nog een winter overheen, dan zullen bv. de vruchtenbomen niet of slechter hun vruchten gaan geven. Geldt ook voor granen enz.
  Er is iets groots aan de hand en de wereldtop weet dit. De klimaat top was een begin om 1 te worden en had niet veel te doen met CO2 uitstoot, maar met de veranderingen van de magnetische velden. Volgens de oude boeken komt de verwoester langs. Niburu enz. die in vele namen weergegeven wordt in verschillende tijdperken/oude culturen/mythologie enz. Nu is “het westen” de beurt om dit tijdperk te beëindigen. Dus de drie geloven(abraham) spelen hier een rol in. Met als middelpunt Jeruzalem.
  Zelf zit ik nog met de vraag: Is Niburu een kunstmaan(satelliet) of echt een onzichtbare planeet die eens in de zoveel tijd terugkomt. Dogon/maya/farao’s/shivatijdperk hebben het over kosmonauten. Dus moet er toen al over technologie beschikt zijn geweest. Ook spreekt men toen al over het licht/lichtstraal.(jacobsladder) 2015 was het jaar van het licht. Nog een vraag: worden wij(werkmieren) genetisch weer verandert.(nephilim) Er zijn teveel gelijkenissen op verschillende vlakken , vandaar de vraag: what’s going on?

 3. Zo krijgt de ‘Dolchstoss im Rücken’ legende waar de nazi’s gebruik van maakten in de vooroorlogse jaren nu een heel nieuwe lading. Deze keer is dit geen legende meer maar harde waarheid: onze eigen bewindslieden en massamedia die de Europeanen in de rug steekt..

 4. De term ongelovige wordt verkeerd geïnterpreteerd. Het gaat erom dat je in de mensheid en kosmische orde geloofd. In het element hout(levensboom/waaronder al het levende valt).

 5. De nadelige gevolgen van de maledom samenleving komen nu extra goed aan het licht. Dit is er een van dus. Wij mannen neigen zeer sterk naar hiërarchie (mezelf inbegrepen tot ik me hiervan bewust werd). Politiek, religie en onze consumtie maatschappij zijn hiervan het gevolg. Deze Hiërarchie werd eerst bepaaldt door de sterkste en dominantste man. Zodra deze man ouder en zwakker werd storte de kleinschalige hiërarchie weer in. Dit was in de jagerverzamelaar situatie. De dominantie onderdanigheidsverhoudingen van mannen en vrouwen was afgestemd op een situatie waarbij er veel kindersterfte was en dus ook veel kinderen moesten worden geboren. De zwangerschap van een vrouw is niet echt een pretje kwa pijn en het vergt veel van haar lichaam. Als een vrouw dus in staat was zelf te bepalen over haar lichaam doordat ze groter en sterker was werden er te weinig kinderen geboren. Zo werd de verhouding en de populatie in stand gehouden. Toen het klimaat zich stabieliseerde na de laatste ijstijd kon men aan landbouw beginnen. Er overleefden in een keer veel meer kinderen en die kregen later ook weer kinderen die grotendeels overleefden. Zo onstonden er grote samenlevingen maar omdat de maledom situatie nog steeds van toepassing was ontstonden er ook grotere hiërarchiën en dus ook politiek en religie en een heersende elite. De hiërarchie werd echter niet langer alleen maar instand gehouden door groter en sterker te zijn dan de rest maar inplaats daarvan door over geërfde rijkdom en het dom houden van de bevolking die lager op de ladder stond. Religie was het voornaamste middel van de elite om mensen dom te houden. Doordat de jagerverzamelaar situatie niet langer van toepassing was, ontstond er mogelijk entropie op de dominantie verhoudingen tussen de geslachten (indirecte invloed tweede wet van de thermodymanica). Dit zou dan hebben geresulteerd in de wijdverbreide vrouwen onderdrukking in religie’s op grond van angst voor intelligente, grotere en sterkere vrouwen die de potentie hadden leidende posities in te nemen. Bekend is en reeds volgens mij ook wetenschappelijk aangetoond is dat vrouwen een stuk beter kunnen samen werken dan mannen omdat zij over het algemeen een stuk minder compititief zijn. De hiërarchie zou dus instorten naast dat dit bij de meeste ‘beschavingen’ al plaats vond doordat alle natuurlijke hulpbronnen opraakten. Om entropie tegen te gaan is onderhoud vereist oftewel controle = religie en nu bij ongelovigen vervangen door het kapitalisme om mensen als nog dom te houden of te conditioneren. Maar de entropie is uiteindelijk onvermijdelijk en neemt steeds meer toe. In de hedendaagse wereld is deze groter dan ooit en er ontstaat steeds meer polarisatie en dit geld niet alleen voor de verhoudingen van mannen en vrouwen maar ook andere zaken. Om deze massale entropie tegen te gaan is er ook een massale controle en censuur vereist. Dit zou all het fundamentalisme in zowel de door mannen gedomineerde religie’s als het westerse kapitalistische systeem kunnen verklaren. De hiërarchie die de elite nu wereldwijd aan het maken is (wereldregering) dreigt onder zijn eigen gewicht in te storten. En daarom dat de elite agenda 21 nodig hebben om deze hiërarchie toch te kunnen realiseren. Lukt dit hun niet dan zal de geschiedenis zich herhalen en zal onze beschaving instorten. Vandaar alle chaos en verwarring in de wereld. een stuk humanere oplossing zou zijn dit steven naar hiërarchie te doorbreken. Ondanks de vrouwen emancipatie heerst er nog steeds een door mannen gedomineerde cultuur die zegt dat het verkeerd of een taboe is voor vrouwen om sterk te zijn en dat zie je heel goed in reclames en films. Je ziet grote overdreven gespierde mannen en zowat magere vrouwen waarvan wordt geclaimt dat ze het meest aantrekkelijk zijn en dat dit gezond is. Goed voor de verkoop van allerlei afslank middeltjes en andere zooi en de verkoop van vlees en eiwitsuplementen voor meer spieren maar niet echt gebaseerd op de werkelijkheid. Het zou voor veel vrouwen die kampen met overgewicht of zichzelf te dik vinden aan te raden zijn om kracht training te gaan doen en vechtsport. Een veel effectievere manier om van dat ongewenste vet af te komen. En lange vrouwen moeten zich comfortabel voelen en of trots zijn op hun lengte. Dit soort escalaties zoals de massale verkrachtingen zouden hiermee kunnen worden voorkomen en de eindeloze hiërarcie doorbreken. Daarnaast moet men streven naar zelfvoorzienendheid zodat grote instabiele systemen als de europese unie overbodig worden. Deze kleinschalige samenlevingen zijn ook veel beter voor de neutralere maledom situatie. Want ook voor ons mannen is onze huidige maatschappij ook geen prettige situatie.

  1. Mooi inzichtelijk en empathisch geschreven Roelof. Niet met alles dat je schrijft ben ik het helemaal eens, maar in grote lijnen zeker wel. Het is de menselijke diversiteit zelf die je kunt blameren voor dit alles, omdat positieve, empathisch evolutionaire ontwikkelingen in de soort helaas nou eenmaal niet synchroon lopen. Egoïsme en intelligentie schept materialisme, wat op zijn beurt weer de macht schept om andere individuen te gebruiken en misbruiken. Voor de rest staat het hier alweer bijna vol met aannames en alu-hoedjes teksten. Het was georganiseerd, dat weten we slechts op dit moment, daarvan zijn concrete bewijzen. De rest moet uitgezocht worden.

 6. De massa aanrandingen dus OOK al georganiseerd door de U.S. en bondgenoten…je wist het eigenlijk al meteen toen je het hoorde en ja hoor…
  Nu nog even wachten tot de mainstream media zo ver is dat ze het snappen, of durven toe geven en dan is het helemaal gedaan met hun geloofwaardigheid. De bevrijding van de mensheid is eigenlijk nu een feit!
  Er valt nu niets meer te verzinnen om rotzooi te trappen en anderen, bij voorkeur vluchtelingen, de schuld daar van te geven zoals hun, mag ik dat zeggen? ja dat mag ik zeggen, achterbakse werkwijze is. Maar het gaat wel met een slakkegangetje, net zoals ze de mensheid wilden overnemen, echter, we hebben ze nu massaal goed door!

 7. Of mensen nu echt massaal bewust worden van de media manipulatie en de schadelijke effecten van religie is mij de vraag want ik kom nog genoeg mensen tegen laat maar zeggen schrikbarend veel die zich nog totaal niet bewust zijn van wat er echt speeld in de samenleving. Wel zijn het dan voornamelijk de oudere garde en vaak mensen op het platteland die nog steeds praktisch alles aannemen van wat ze op TV voorgeschoteld krijgen en niet verder door denken. maar zijn zich desondanks meer mensen bewust dan ooit. Ben zeer benieuwd hoe het komende jaar er uit gaat zien!

 8. De invasie van migranten is een oorlogsinvasie. In vredestijd komen verkrachtingen weliswaar ook voor maar dan vooral waar langdurig contact is. Dus familie, buren, vrienden, werk en opleiding. In oorlogstijd vervallen mensen in hun gedrag dat ze al evolutionair sinds de apentijd hebben. Men trekt naar een andere stam wanneer de eigen stam honger heeft of het territorium wilt uitbreiden. Deze strategie is evolutionair succesvol gebleken ook omdat het tot uitbreiding van de genenpoel leidt. Bij de vijand worden dan de mannen gedood, de kinderen als slaaf of hoer opgevoed of al zij te jong zijn gedood en wanneer ze oud genoeg zijn verkracht gelijk de meer volwassen vrouwen van de rivaliserende stam.

  De importlingen/migranten/vluchtelingen/goudzoekers die onlangs gearriveerd zijn zijn vooral mannen tussen de 20 en 35 jaar. In hun land waren zij meestal arm en niet tot de opperklasse behorend. Hierdoor hadden zij een minder goed leven. Daarnaast mochten de happy few met meerdere vrouwen trouwen en er nog extra op nahouden. Hierdoor is er voor een grote groep onderklasse minder te seksen. Daarbij hebben ze een levenslange indoctrinatie achter de rug van haat jegens het Westen. Deze hongerige en hitsige groep is nu in Europa waarbij hun religie ook nog eens geen respect heeft voor vrouwen en zeker die van de ongelovigen. Om over respect naar Westerse ongelovigen en hun duivelse wetten en slappe justitie maar te zwijgen. Vandaar al maandenlang de vele verkrachtingen, berovingen, hoge criminaliteitscijfers en ellende. Deze is niet incidenteel en van voorbijgaande aard. Bovendien zwelt de stroom importlingen aan en neemt onze elite om wat voor redenen ook een soort gedooghouding aan. Dus succes allemaal.

 9. Wat ik grappig vind dat er ondertussen uit verschillende onderzoeken is bewezen dat bijv. Frankfurt onzin was. Ga je dat ook rapporten? Of past dat dan niet in bovenstaande plaatje?

Laat een reactie achter