Activisten van Greenpeace ontmaskerden met GPS-zendertjes een illegale kapoperatie in de deelstaat Pará, Brazilië. Een erg effect

Effectieve actiemethoden

Op internet tekeer gaan over de corrupte politici en graaiende bankiers, zoals veel mensen doen, heeft weinig zin. Wat zijn dan wel effectieve actiemethoden?

Waar zijn politici gevoelig voor?
Politici zijn slechts voor enkele dingen gevoelig. Dat zijn: hun portemonnee, hun privéleven en hun toekomstige carrièreperspectieven. Hun reputatie is ze daarom doorgaans dierbaar: als ze teveel besmet raken, komen ze nergens meer aan de bak. De bezoldiging van politici wordt bepaald door andere politici. Hoe meer vriendjespolitiek een politicus pleegt, hoe groter de kans dat ook hij of zij later gefêteerd wordt op een lucratief commissariaat of baantje bij de VN of EU. Hoewel er enkele integere politici bestaan, is de meerderheid vooral op geldelijk gewin uit.

Politici en hoge ambtenaren ontlenen hun macht aan de controle over leger en politie, liever gezegd: aan de gehoorzaamheid van soldaten en politieagenten. Omdat Jan Flipsen bereid is met zijn ME-helm en polycarbonaat schild in te beuken op “oproerkraaiers”, kunnen corrupte politici en hoge ambtenaren ongestraft doorgaan met stelen en bedriegen.

Activisten van Greenpeace ontmaskerden met GPS-zendertjes een illegale kapoperatie in de deelstaat Pará, Brazilië. Een erg effect
Activisten van Greenpeace ontmaskerden met GPS-zendertjes een illegale kapoperatie in de deelstaat Pará, Brazilië. Een erg effectieve actiemethode dus. Bron: Greenpeace

Burgerinlichtingendienst
Een burgeroorlog is uitermate wreed en verwoestend van aard. Het is daarom effectiever de speelruimte voor corruptie drastisch in te perken. Dat wil zeggen, dat politici gevolgd moeten worden door burgerinlichtingendiensten. Daarbij kunnen burgers gebruik maken van drones, draadloze cameras en GPS volgzenders. Zoals Greenpeace-activisten in Brazilië deden. Er zijn slechts enkele honderden politici en miljoenen burgers: dat is een verhouding van 10.000 of meer op één. Zo moeilijk moet het niet zijn om door een team vrijwilligers politici en hoge ambtenaren op de voet te laten volgen.

Politici en criminele zakenlieden, zoals sommige Goldman Sachs bankiers, moeten weten, dat ze nauwlettend gevolgd worden en dat alles wat ze misdoen wordt opgeslagen en bewaard op een openbare cloudserver buiten bereik van “justitie”. En dat ze daar op een dag rekenschap af zullen leggen voor hun misdaden, waar ter wereld ze zich ook schuil proberen te houden. Hiermee krijgen de integere politici het gemakkelijker en kan de door en door verziekte politieke cultuur in Nederland en andere westerse landen worden genezen.

Flash crowd
Zodra sprake is van machtsmisbruik van politici of politie, moet er een alert worden verstuurd aan actievoerders. In principe kan zich zo in enkele minuten al een grote menigte vormen, die de rollen omdraait.

Moreel juiste wetsovertreding
Met een groep actievoerders kan je een daad begaan die juridisch strafbaar is, maar volgens de heersende moraal moreel aanvaardbaar is. Het is bijvoorbeeld strafbaar om op je eigen stukje weiland een fraai ecologisch zelfvoorzienend huisje te zetten voor een dakloos gezinnetje, als je geen bouwvergunning hebt. Als je dat doet, is de kans groot dat een aantal weinig fijnbesnaarde heren van de Mobiele Eenheid wordt uitgeladen en je bouwsel kort en klein wordt geslagen. Of, door een patent aan je laars te lappen om zo bijvoorbeeld zieken aan een anders onbetaalbaar medicijn te helpen. Dit soort acties zijn erg geschikt om een moreel onrechtvaardige wet onderuit te halen.

Openbaar bestuur
Ook moet er een krachtiger variant van de Wet Openbaarheid Bestuur doorgevoerd worden. Wikileaks moet niet gecriminaliseerd, maar de norm zijn. Alle overheidsdocumenten moeten publiek. Ook moet er een zero tolerance houding voor corruptie onder de bevolking worden aangekweekt. Als politici het ergens echt te bont maken, moet er met chirurgische precisie een protest worden georganiseerd, dat ze niet snel zullen vergeten.

Stemmen met euro’s
Een van de meest effectieve machtsmiddelen draag je in je broekzak. Een consumentenboycot was tijdens het Apartheidsregime in Zuid Afrika een gevreesd wapen. Bedrijven zijn erg gevoelig voor een slechte naam. Via internet is het makkelijk om een effectieve boycotcampagne op te zetten. Bedrijven die andere bedrijven tot klant hebben, zoals zakenbanken, kunnen door consumenten niet geboycot worden, maar hun klanten kunnen dat wel. Je kan bijvoorbeeld bij je pensioenfonds eisen dat ze geen zaken doen met Goldman Sachs en niet beleggen in landmijnen.

Ik durf te wedden dat als activisten voor dit soort actiemethoden kiezen, er snel een einde komt aan de nonchalante vanzelfsprekendheid waarmee de belangen van de bevolking worden vertrapt.