Confederale Staten: wat als de zuiderlingen de Amerikaanse Burgeroorlog hadden gewonnen?

De Amerikaanse burgeroorlog (1853-1856) brak uit tussen het industriële noorden, de Federalisten, en op plantage-arbeid draaiende zuiden, de Confederatie. De zuiderlingen wilden geen afstand doen van hun slaven. In een bloedige burgeroorlog hakten de sterkere noordelijke staten, waar drie keer zoveel mensen woonden en veel moderne fabrieken stonden, de zuidelijke staten in de pan. Wat als Engeland en Frankrijk de zuiderlingen hadden gesteund met hun troepen, wat op een haartje na niet is gebeurd, en de Confederalisten met hun veel betere generaal Lee de Unie in de pan hadden gehakt?

Dit was niet alleen akelig afgelopen voor de slaven. Ook voor Zuid-Amerika hadden de Confederalisten erg onaangename plannen. De Nederlandse slavenhandel zou vermoedelijk sterk zijn opgebloeid door de enorme behoefte aan plantagearbeiders uit Afrika. Ook had een staat waarvan het bestaansrecht afhing van de slavernij en institutioneel racisme, uiteraard een heel andere houding tegen het fascisme gehad dan de VS nu…