Veel Ieren zijn razend over het cadeautje aan de Grieken. En zij zijn niet de enigen.

Tijd voor de grote Europese bailout

De gemiddelde schuld in de Europese Unie is tachtig procent van het bruto nationaal product. Wat zouden de gevolgen zijn als we de Europese Centrale Bank geld zouden laten drukken om deze schulden voor een deel af te lossen?

Veel Ieren zijn razend over het cadeautje aan de Grieken. En zij zijn niet de enigen.
Veel Ieren zijn razend over het cadeautje aan de Grieken. En zij zijn niet de enigen.

Bailout komt in feite neer op subsidie voor wanbeleid
Op dit moment wordt de helft van de uitstaande Griekse staatsschulden afgeschreven. Heel prettig voor de Grieken, die echter niet de minste dankbaarheid vertonen. De Ieren en Spanjaarden, die in tegenstelling tot de Grieken wel hun best hebben gedaan uiterst pijnlijke bezuinigingen door te voeren, zijn hier dan ook, geheel terecht, razend over. Zo’n cadeautje willen zij ook wel. En waarom alleen zij? Per slot van rekening zijn er ook arme eurolanden die dankzij verstandig beleid nauwelijks in de schulden zitten, Slowakije en de Baltische republieken bijvoorbeeld –  en die met hun armoedige infrastructuur en mensonterende ziekenhuizen zo’n extra zakcentje goed zouden kunnen gebruiken. Wat zouden de gevolgen zijn als elk euroland een Grieks cadeautje zou ontvangen?

Hoeveel kregen de Grieken per inwoner?
De Griekse schulden (voor zover bekend) van 340 miljard euro, omgerekend rond de anderhalf keer van wat heel Griekenland per jaar verdient, bedragen per Griek omgerekend meer dan veertigduizend euro[1][2]. De twee bailouts samen hebben het land rond de tweehonderd miljard euro opgeleverd. Dat is bijna twintigduizend euro per Griek, gemiddeld rond de acht maanden inkomen voor een Griek.

Wat als elke Europeaan in de eurozone een vergelijkbaar cadeautje krijgt als de Grieken?
Als we uitgaan van het gemiddelde inkomen per land en daar acht maanden van rekenen, zou dit betekenen dat er rond de 25 000 euro per eurozone-burger minder schuld zou zijn. Voor elk land zou er zo 67% van het GDP minder schuld zijn. In het geval van landen als Nederland en Spanje zou dit betekenen dat de complete staatsschuld is afgelost[3]. De rentelasten nu zijn enorm: per jaar rond de tien miljard euro, zelfs met de lage rente. Duitsland en Frankrijk zouden een makkelijk aflosbare twintig procent schuld overhouden, de schulden van België en Italië zouden halveren en landen als Estland, Slowakije en Luxemburg zouden over een enorm sovereign wealth fund beschikken, voldoende om deze landen een eind op weg te helpen (of in het geval van Luxemburg, een masterplan voor wereldoverheersing te ontwikkelen).
De totale geldhoeveelheid in de EU, nu rond de tienduizend miljard euro, zou hiermee groeien tot het dubbele. In theorie zou dit leiden tot een inflatie van vijftig procent, maar in werkelijkheid is dit minder. Immers: de totale hoeveelheid waarde in de EU bedraagt nu gemiddeld twee tot drie jaarinkomens. Reken dus in werkelijkheid op een eenmalige inflatie van rond de vijfentwintig procent. Niet leuk, maar overkomelijk. In de jaren zeventig gebeurde dit in twee jaar.

Voortaan geen cent meer lenen wordt keiharde, absolute voorwaarde om deel te nemen aan de euro
Het drukken van extra euro’s zal een enorme inflatie opwekken. Deze is uiteindelijk onvermijdelijk, maar voorkomen moet worden dat deze schuldproblemen ooit in de toekomst weer voorkomen.  Dat kan door tegelijkertijd met deze bailout vast te leggen dat overheden voortaan nooit meer mogen lenen en geen obligaties mogen uitschrijven. Wil een staat een project door privekapitaal financieren, dan kan dat alleen door investeerders, bijvoorbeeld pensioenfondsen, hierin te laten participeren. Uiteraard mag de staat hierin niet garant staan, anders is weer sprake van een verkapte lening.

Bronnen
1. Economy of the European Union – Wikipedia
2. Q&A: Greek Debt Crisis – BBC
3. Nationale staatsschuldmeter
4. Household financial assets and liabilities – Eurostat