Er is geen oorlog of natuurramp nodig om de Nederlandse bibliotheken te vernietigen.

Bibliotheken maken Nederland steeds dommer

Ooit, in lang vervlogen tijden, waren bibliotheken centra voor kennis. Helaas moeten we nu constateren dat anno 2013 bibliotheken mensen alleen maar dommer maken. Hoe keren we deze fatale ontwikkeling?

IJdele hoop van de PVV
De Partij voor de Vrijheid wil op alle kunst- en cultuuruitingen bezuinigen, behalve op bibliotheken. Waarschijnlijk dit met de achtergrondgedachte, dat bibliotheken kennisinstellingen zijn, die de Nederlandse burgers in staat stellen zich voor weinig geld kosteloos bij te scholen en hun horizon te verbreden. Hierbij hebben Geert Wilders en zijn kornuiten echter buiten de nivelleringsdrang van bibliotheekmanagers gerekend, die alle kennis die prikkelend werkt op de geest en buiten hun uiterst beperkte denkraam ligt, als bedreigend zien.

Er is geen oorlog of natuurramp nodig om de Nederlandse bibliotheken te vernietigen.
Er is geen oorlog of natuurramp nodig om de Nederlandse bibliotheken te vernietigen.

Eten en bijgeloof
Sinds lange tijd kwam ik half februari, vergezeld door medevisionair Berny, weer in de Enschedese bibliotheek. Een bibliotheek is een rustige plaats waar veel inspirerende boeken liggen, alsmede de nodige wetenschappelijke en technische tijdschriften die een nieuwsgierig mens, zoals wij allebei zijn, van de nodige leesstof voorzien. De openbare bibliotheek Enschede is, zoals zoveel bibliotheken, geteisterd door de zoveelste vernieuwing. Als gevolg hiervan is het aantal boeken meer dan gehalveerd en is besloten zwaartepunten in de collectie aan te brengen.

De zwaartepunten in de collectie van de bibliotheek Enschede, voor zover je daar nog van spreken kan, liggen duidelijk op het gebied van bijgeloof en fysieke basisbehoeften. Drie volle rekken zijn uitgeruimd voor boeken die met koken en eten te maken hebben, terwijl ook de spirituele onderwerpen rijkelijk vertegenwoordigd zijn met een al even indrukwekkende collectie boeken.

Bibliotheek maakt steeds dommer
Aan de collectie is duidelijk te merken dat er zorgvuldig voor is gezorgd de kans weg te nemen, dat bibliotheekbezoekers met geestelijk prikkelende en uitdagende onderwerpen worden geconfronteerd. Een bibliothecaris die we spraken ging het ook aan het hart dat de ooit uitgebreide collectie historische boeken verdwenen was. Het papieren geheugen van de Nederlanders is zo aan het verdwijnen, en wordt vervangen door boeken die ze in gehoorzaam, dom consumptievee veranderen. Diepgang is volgens de commissie die de samenstelling van de assortimenten bepaalt, duidelijk een vies woord.

Hoe kunnen we deze ontwikkeling keren?
Helaas zijn mensen die hun hersens gebruiken en door blijven gaan met denken, uitermate zeldzaam. Vandaar dat het vernietigen van de geestelijke zuurstof in de bibliotheken zonder al te veel protesten plaatsvindt. Geef het volk brood en spelen, en het houdt zich wel rustig. Dat betekent dat er in feite maar een plek over is waar mensen aan de noodzakelijke kennis kunnen komen om zich verder te ontwikkelen: internet. Want op internet is er nog informatie genoeg te vinden voor nieuwsgierige zielen, weliswaar voornamelijk in het Engels, wat veel oudere mensen niet goed beheersen.
Wat we hieraan doen? Ik weet het niet, maar ben hier behoorlijk somber over. We moeten denk ik met de mensen die wel graag hun hersens gebruiken, gaan samenwerken en privebibliotheken aanleggen. Van de overheid is niets te verwachten.