Pripyat nu. Betekent het Doomsday argument of Carter Catastrophe, dat we als mensheid gedoemd zijn?

De Carter Catastrofe : de reden dat we alleen zijn?

Op dit moment hebben we geen sporen kunnen ontwaren van buitenaardse beschavingen. Vreemd. Het heelal is immers heel erg groot. Een verontrustende theorie stelt dat dat komt, omdat… iets… onvermijdelijk leidt tot de ondergang van technologisch geavanceerde beschavingen. Deze theorie wordt wel de Carter Catastrofe of het Doomsday Argument genoemd (genoemd naar de bedenker, Brandon Carter).

Carter Catastrofe

De redenatie is als volgt.  Er zullen ooit N mensen geboren worden. Jij bent geen bijzondere waarnemer (het Copernicaanse principe), dus is de kans groot dat je waarschijnlijk in de buurt van het midden van het totaal aantal mensen zit. Zoals bekend, is het aantal mensen tot nu toe exponentieel toegenomen. Van alle mensen die ooit geleefd hebben, is naar schatting 6,5% nu in leven. Het aantal mensen groeit nog steeds snel.
Dit betekent dat de mensheid waarschijnlijk binnen enkele eeuwen uitsterft. Immers, dan is het aantal mensen dat voor jou geboren wordt, gelijk aan het aantal mensen dat ná jou wordt geboren. Aldus het principe achter de Carter Catastrofe.

Klopt het Doomsday Argument?

Deze redenatie lijkt logisch, maar is dat niet. Er is namelijk ook het antropische principe. De reden dat wij ons deze vraag kunnen stellen is dat we zoveel welvaart hebben gecreëerd, dat we hierover na kunnen denken. Die luxe was in voorbij eeuwen alleen voor de aristocratie en rijke kooplieden weggelegd.

We zijn nu weliswaar in hoog tempo de aarde aan het verwoesten, maar we hebben nu ook meer technische mogelijkheden dan ooit om dit rampzalige proces te stoppen. En nu is er ook een wereldwijd inzicht dat het zo niet meer verder kan.

Kortom: een bloeiende toekomst voor de mensheid is waarschijnlijker. Tenminste als we onszelf niet door middel van een stommiteit om zeep helpen. Dat zou de mens nog dommer dan de dodo maken.

Pripyat nu. Betekent het Doomsday argument of Carter Catastrophe, dat we als mensheid gedoemd zijn?
Pripyat nu. Betekent het Doomsday argument of Carter Catastrophe, dat we als mensheid gedoemd zijn? Bron: Jorge Francanillo/Wikimedia Commons