Tags: centrale banken

7

2000 jaar strijd om het geldsysteem

Dit overzicht van 2000 jaar over het geldsysteem en vooral de strijd daarover tussen overheden en private bankiers is zeer verhelderend. Het meest complete overzicht wat ik tot nu toe ben tegengekomen. Wie het allemaal leest weet aan het einde waarschijnlijk meer over economie, politiek en geschiedenis dan de gemiddelde economoon in Nederland.