consumeren

Wind waait vooral als er weinig zon is, dus kan zonne-energie aanvullen. Door windmolens op zee te plaatsen kan het landgebruik nog verder omlaag.

Duurzaamheid en economie

Duurzaamheid is een term wat je met enige regelmaat tegenkomt en kan worden gebruikt op verschillende manieren. Het is daarmee een containerbegrip geworden. Ook wordt het begrip wel eens verkeerd gebruikt.

Maar wat is nu eigenlijk duurzaamheid? Met duurzaamheid wordt in dit artikel duurzame ontwikkeling bedoeld [1]:

Duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen, aldus de definitie van de VN-commissie Brundtland uit 1987.

Natuurlijke hulpbronnen

Duurzaamheid gaat dus in essentie over verstandige behoeftebevreding. Verstandig betekent in dit geval dat je ook rekening houdt met de behoeftebevrediging op de lange termijn. Een belangrijk aspect is dat je niet (veel) meer natuurlijke hulpbronnen verbruikt dan dat je werkelijk nodig hebt rekening houdend met het toekomstig verbruik.

Glas is in feite een gestolde vloeistof.
Glas is goed te recyclen.

Er is een onderscheid te maken tussen herwinbare en niet-herwinbare hulpbronnen. Glas is een goed voorbeeld van een herwinbare hulpbron. Door recycling van glasafval krijgen de bruikbare afvalstoffen een nieuwe bestemming als grondstof voor nieuw glas. Hierdoor wordt er afval voorkomen en hoeven er geen nieuwe grondstoffen te worden gewonnen.

Een een ander onderscheid is die tussen hernieuwbare en niet-hernieuwbare hulpbronnen. De zon is voorbeeld van een hernieuwbare hulpbron met zonne-energie als hernieuwbare energie. Fossiele brandstoffen zijn een voorbeeld van niet-hernieuwbare energie. Het duurt erg lang voordat er nieuwe fossiele brandstof is aangemaakt.

Bij voortdurend gebruik raken niet-herwinbare en niet-hernieuwbare hulpbronnen op een bepaald moment uitgeput. Duurzaamheid betekent dat je verstandig met het gebruik van deze hulpbronnen omgaat, zodat ze niet te snel uitgeput raken. En dat je ervoor zorgt dat je op den duur een alternatief hebt, die bij voorkeur minder belastend is voor het milieu, of dat je zelfs helemaal niet meer afhankelijk bent van een bepaald niet-herwinbare of niet-hernieuwbare hulpbron.

Concreet betekent dit dus onder andere het beperken van het gebruik van niet-herwinbare en niet-hernieuwbare hulpbronnen om over te gaan op herwinbare en hernieuwbare hulpbronnen. En om ook deze twee laatste soorten hulpbronnen zo verstandig mogelijk te blijven gebruiken.

Consumptie en ecologische voetafdruk

Economie gaat over de productie, consumptie en distributie van schaarse goederen en diensten. Consumptie is het gebruik van deze goederen en diensten voor de behoeftebevrediging en is daarmee een belangrijk onderdeel van een economie. Momenteel leven we in een consumptiemaatschappij. Het consumentenvertrouwen is daarom ook een belangrijke macro-economische indicator. Voor MKB-ondernemers is het bijvoorbeeld van belang om te weten wat het consumentenvertrouwen is om beter de huidige en toekomstige consumentenbestedingen te kunnen bepalen. Ook in de Macro Economische Verkenning van het Centraal Planbureau is er een belangrijke rol weggelegd voor de consument.

Voldoende consumentenvertrouwen is belangrijk voor de consumptie en is dus ook belangrijk voor het goed functioneren van de Nederlandse economie. Ons huidige economisch systeem kan niet langdurig zonder economische groei zonder dat het negatieve gevolgen voor de samenleving heeft zoals een hogere werkloosheid en een lagere koopkracht.

Voldoende consumptie is van belang voor voldoende economische activiteit en daarmee ook economische groei. Alleen heeft de huidige Nederlandse consumptiemaatschappij wel een bepaalde prijs. De ecologische voetafdruk is een belangrijke indicator voor de mondiale duurzaamheid. Afgelopen jaar is de ecologische voetafdruk van Nederland gestegen.  Als iedereen zou consumeren zoals Nederland, dan zijn er 3,5 aardbollen nodig. Het moge duidelijk zijn dat de huidige manier van consumeren in Nederland op langer termijn niet houdbaar is. Het is niet voldoende duurzaam.

Duurzame economie

Er zal een verandering in onze consumptiemaatschappij moeten komen. De overheid geeft daarom ook voorlichting over duurzaam consumeren. Duurzaam consumeren is niet mogelijk zonder een duurzame economie.  Economische groei zal volgens het kabinet dan ook groene groei moeten gaan worden. Een overstap naar een duurzaam groeimodel is noodzakelijk. Het lijkt dan ook onvermijdelijk dat de economie nieuwe fundamenten gaat krijgen.

Er is al eerder een visie op duurzaam consumeren gepresenteerd op deze site en er zijn ook mogelijke economische paradigma veranderingen aangedragen.

In de volgende korte video worden duurzaamheid en economie door Herman Wijffels verder uitgewerkt in het concept van de circulaire economie. Het geeft een goed inzicht waarom een duurzame economie op den duur noodzakelijk is.

Iemand met een geheel eigen visie op een duurzame economie is Bernard Lietaer. Hij pleit voor wat hij noemt een ‘monetair ecosysteem‘.

Bron

[1] duurzame ontwikkeling, www.wikipedia.nl

Prikkels bevredigen door te consumeren. In veel opzichten zijn mensen kleine kinderen.

Sensatiezucht oorzaak consumptiewoede

We zijn voortdurend op zoek naar prikkels. Wat mensen eigenlijk willen  kopen is niet een nieuw bankstel, maar een fris en goed gevoel. De voornaamste aandrijver van onze behoefte aan meer is  niet zozeer hebzucht, maar onze behoefte aan prikkels. Kan dat niet slimmer?

Aangeboren behoefte aan prikkels

Prikkels bevredigen door te consumeren. In veel opzichten zijn mensen kleine kinderen.
Prikkels bevredigen door te consumeren. In veel opzichten zijn mensen kleine kinderen.

Uniek aan zoogdieren, en zeker aan mensen, is onze behoefte aan prikkels. Ongeveer twintig procent van al onze lichaamsenergie wordt gebruikt in ons brein. Niet alleen heeft ons brein veel voedsel nodig, maar ook veel prikkels. In de middeleeuwen was het leven erg saai. Daarom waren mensen als marskramers en potsenmakers welkome verschijningen op het platteland. Nu is dat anders. We kunnen alle vermaak wat we willen binnenhalen via radio, televisie, of internet. Ook is er nu veel meer te koop dan vroeger. Waar vroeger erfstukken eeuwen meegingen en artikelen op bestelling werden gemaakt door een ambachtsman, houdt het gemiddelde interieur het niet langer dan een jaar of vijf à tien uit. Niet door technische gebreken, maar omdat de bewoners er op uitgekeken raken. Affluenza, noemen critici van de moderne consumptiemaatschappij dat/

Logisch ook. De mens is gewend aan een zwervend (semi-) nomadisch bestaan. Een voortdurende verandering van omgeving is voor mensen normaal. Een nieuwe omgeving werkt voor mensen vaak ook prikkelend op de creativiteit.

Alternatieve ideeën om aan prikkels te komen
Veel meubels zijn tegenwoordig modulair. Zet ze in een andere configuratie neer of bekleed ze anders en de woonvertrekken zien er weer als nieuw uit. Verplaats lampen of zet er andere, sterkere, zwakkere of gekleurde lichtbronnen in. Breng een muurschildering aan. Ga meubels ruilen met een stel vrienden of familieleden. Wees wat aardiger voor elkaar, maak wat tijd voor elkaar vrij en verras elkaar geregeld met kleine cadeautjes of gratis verrassingen. Dat is een goede manier om aan positieve prikkels te komen.

Statuszoeken
Veel mensen willen ook  door hun exuberante consumptiepatroon indruk maken op anderen. Iemand met veel nieuwe spullen wordt gezien als succesvol, een trendsetter. Inderdaad gaat maatschappelijk succes doorgaans samen met veel geld (waarmee je veel nieuwe spullen kan kopen). In feite is het natuurlijk veel slimmer om anderen te geven waar ze werkelijk behoefte aan hebben: prikkels en niet te kiezen voor een milieuvervuilend leeghoofdig substituut. Ook geeft het kopen van veel nieuwe dingen sommige mensen een rijk gevoel. In feite word je van dingen kopen uiteraard arm. Alleen de winkelier wordt rijk.

Vrekkeninvesteringen geven vaak ook status
Het is veel slimmer om dingen te kopen die je geld besparen, waar je echt wat aan hebt en die niet hun waarde verliezen. Een zonnepaneel of nog beter: zonnecollector geeft ook status (‘kijk hen eens milieubewust bezig zijn!’), maar is een investering die je heel wast energie kan besparen. Zo zijn er meer investeringen voor vrekken die een veel hoger rendement geven dan spaargeld of beleggen in een dubieus bedrijf. Huizen zijn in Nederland nog steeds veel te duur, maar een goedkoop huis spaart je heel wat huur uit.