Nationale Denktank over verduurzaming voedselketen

De Nationale Denktank komt voort uit een stichting, die in 2004 is opgezet, met als doel om met vernieuwende ideeën de Nederlandse samenleving verder vooruit te helpen, door wetenschap en maatschappij dichter bij elkaar te brengen. De stichting wordt ondersteund door het bedrijfsleven, die een twintigtal jongeren selecteert om een maatschappelijk probleem aan te gaan. Dit zijn studenten die in de eindfase van hun studie zijn, en vertegenwoordigen een variëteit aan studierichtingen als geneeskunde, technische studies en filosofie.
In de eerste editie (2006) bogen de deelnemers zich over de zorg, in de tweede editie (2007) over het thema onderwijs, in de derde editie (2008) was het thema de levenstijl van jongeren en in de vierde editie (2009) over energiebesparing. De vijfde editie (2010) was het onderwerp ‘vertrouwen’ en de zesde editie (2011) behelsde het thema ‘het werken van de toekomst’

bron

Project 2012
In 2012 hebben de studenten drie maanden lang samen nagedacht over onze voedselketen. Het heeft resulteert in een cirkeldiagram waar analyses van de betrokken partijen wordt gemaakt, waarvoor voorstellen zijn gemaakt, die zouden moeten leiden tot een meer duurzamere voedselketen. Een samenvatting daarvan volgt hieronder;

Voor de boer;
  • verduurzaming rendabel maken – hoe kunnen boeren duurzamer werken?
  • ander veevoer – nu wordt soja gebruikt dat van verre landen wordt ingevoerd
Verwerker of producent;
Klik hier voor de samenvatting in PDF
Klik hier voor de samenvatting in PDF

  • transparantie – m.b.t. meer informatie over de productieketen
  • reststromen benutten- hergebruiken van ‘afval’
supermarkt;
  • duurzame keuzes stimuleren – door erop in te spelen
consument;
  • leren waarderen – stukje bewustwording
  • minder verspillen – gedoseerd inkopen, minder bereiden, minder weggooien

Kringloop sluiten  – de verantwoordelijkheid ligt uiteindelijk bij de consument zelf

Bedenkingen
Het initiatief is aansprekend; jonge mensen die minder beïnvloed zijn, met  minder restricties in hun wereldbeeld, bijeenzetten om innovatieve ideeën te creëren  Vraag die hierbij rijst is in hoeverre de voorstellen haalbaar zijn. Voor succesvolle implementatie zouden alle vier genoemde partijen mee moeten doen, die daar tijd, energie en geld in moeten investeren, zonder een direct voordeel te kunnen behalen. Een ei van columbus is niet gevonden, het blijft toch veelal afhangen van de consument. En deze wordt toch vaak geleidt door de prijs van het product.

Een concreet punt, wat in het voorstel niet wordt genoemd, is de THT datum (tenminste houdbaar tot). Veel consumenten nemen aan dat producten na de THT datum beter niet meer zijn te gebruiken, terwijl de genoemde datum als garantie geldt om de kwaliteit van het product garanderen. Je zou kunnen stellen dat de producenten erop uit zijn om meer te verkopen, maar in mijn ogen is dit slechts onwetendheid, waar meer aandacht aan zou kunnen worden besteedt, dan er bij dit project is gedaan.