Tui

infographic; overzicht religies van de wereld

Religie heeft een belangrijke plaats in het leven van mensen. Van oudsher geeft het een handvest en verklaring voor zaken die mensen niet begrijpen. De religieuze leiders waren vaak hele belangrijke mensen in een gemeenschap, omdat zij toegang leken te hebben tot deze kennis. Maar dit veranderde langzaam met de ontwikkeling van de wetenschap. Deze scheen een nieuw licht op het hoe en waarom van het bestaan. Er waren rationele oorzaken denkbaar en niet een hand van hoger af die het leven bepaalde.

In de onderstaande infographic een overzicht van religies van dit moment. De islam, christendom en het jodendom hebben dezelfde kleur gekregen, omdat ze eenzelfde oorsprong hebben. Binnen een religie worden verschillende stromingen zichtbaar gemaakt met een aantal en van de belangrijkste is er een korte beschrijving van wat hun kenmerkt. Kleinere en minder bekende godsdiensten vinden ook hun plaats in deze infographic. Zo worden de religies van de wereld in een beeld gevangen.

religionworld_4f9c6b14112c11

De mindset van Dweck

Carol Dweck is een Amerikaanse psychologe die de termen van een groei en een statische mindset heeft ontwikkeld. Ze heeft voor grote Amerikaanse universiteiten als Stanford, Yale en Harvard gewerkt met specialisatie motivatie, persoonlijkheid en de ontwikkeling ervan. Er was mij aangeraden om haar boek (Nederlandse titel; Mindset, de weg naar een succesvol leven) te lezen, omdat ik nogal kritisch ben, zowel op mezelf als op anderen.

Mindset?
Mindset of mentaliteit van een persoon is het geheel van overtuigingen, bewust of onbewust, die het gedrag bepalen. Dweck maakt hierbij onderscheid tussen een groei of statische mindset.
Ik vind het boek uitermate Amerikaans geschreven, met een ‘if you want it, you can do it’ toon. Een groei mindset is goed, een statisch mindset is dat niet. Dweck haalt vele voorbeelden aan om haar theorie te bevestigen. Ze geeft daarbij voorbeelden aan uit de sport en uit het bedrijfsleven, maar ook van gewone mensen zoals uit haar omgeving.
Toen ik liet bezinken wat de mindsets zouden inhouden, kwam ik tot de conclusie dat het niet zo zwart/wit is als het boek voorhoudt. In het boek zelf is een kort paragraafje gewijd aan het feit dat de meeste mensen in verschillende situaties een statische en een groei mindset hebben. Maar door het boek heen wordt de indruk gewekt dat mensen een ‘fixed’ of ‘growth mindset’ hebben.

Hoe werkt het?
De mindset wordt grotendeels bepaald door onbewuste overtuigingen. Deze zijn sturend in emoties en gedrag. Als je je meer bewust van deze overtuigingen kunt maken, ontstaat er ruimte om deze te veranderen. Mensen met een fixed mindset neigen te geloven dat hun talenten en capaciteiten vastliggen en moeilijk te ontwikkelen zijn. Zij zoeken bevestiging en richten zich op om hun capaciteiten te bewijzen en intelligent over te komen. Ze gaan daarbij uitdagingen uit de weg en haken al snel af als iets tegenzit. Als iets niet snel tot succes leidt, is voor hen de conclusie dat ze daar blijkbaar geen aanleg voor hebben.
Mensen met een growth mindset daaraantegen gaan ervan uit dat hun capaciteiten te ontwikkelen zijn. Zij nemen van uitdagingen aan, zijn niet bang om te falen, zijn flexibeler en hebben daarmee een grotere sociale intelligentie. Dit geeft volgens Dweck een veel productievere instelling die tot meer succes en voldoening leidt.

Een bekende proef uit deze theorie is waarbij een eerste groep kinderen bij het oplossen van een puzzel werden gecomplimenteerd werden dat ze slim en getalenteerd zijn, en een tweede groep met dat ze hun best hebben gedaan. In de verloop van de test bleek dat kinderen uit de eerste groep daarna duidelijk minder gingen presteren als de kinderen uit de tweede groep, omdat ze eerder naar bevestiging zochten dan naar uitdaging om de grenzen van hun vaardigheden te verleggen.

Filmpje hierover

growth mindset

Mening
Ik zie deze theorie vooral als een reactie op de stroming dat er veel vast ligt. Mensen zijn zoals ze zijn en veranderen is moeilijk, IQ score zegt hoe slim je bent, talenten zijn genetisch bepaald, karakter ligt vast etc. Ik zie dit als een uitvloeisel van de wetenschappelijke cultuur van categoriseren, meten is weten en het oorzakelijk denken.
Een standpunt dat Dweck maakt is dat een mens tot veel meer in staat is dan wat zijn of haar talent aangeeft, wat overeenkomt met het idee van een plastisch brein. Maar dit zal veel werk, oefening, focus, toewijding en inzet vereisen. Het lijkt mij dat weinigen daartoe in staat zijn, omdat vrijwel iedereen begrenst zijn in hun tijd, energie of motivatie. Dan komt het toch neer op de eigenschappen en omstandigheden die een persoon heeft. En dat lijkt me toch lastig te sturen.

TEDx presentatie over dit onderwerp

Wat gebeurt er met de pensioengelden?

Premies gaan omhoog, pensioenuitkeringen omlaag. We gaan later met pensioen en de toekomstige pensioenen zijn onzeker. Hoe kan dat? We zijn wereldkampioen pensioensparen.
Zo begint de documentaire ‘Zwarte Zwanen’ over de pensioenindustrie. Cees Grimbergen interviewde bazen van pensioenfondsen en vermogensbeheerders en stelde daarbij kritische vragen in vrij openhartige gesprekken.

De pensioenpot
Het gaat over zo’n 870 miljard wat er in de pensioenpot zit. Dat is zo’n 60.000 per persoon, ongeacht afkomst, leeftijd of sociale status en het is meer kapitaal dan wat Nederlanders in hun huizen hebben zitten. Het is bedoeld om mensen ook na hun werkende leven een bepaalde levenstandaard te kunnen verzekeren. Wat wordt er gedaan met dat geld? Hoe stellen ze dat geld veilig?

Drie pijlers van de pensioen
De eerste pijler is de AOW. Deze wordt betaald door de staat d.m.v de inkomsten via de loonbelasting. De tweede pijler is hetgeen wat u opbouwt via u werkgever. Dat is een bepaald percentage over uw loon wat in een pensioenfonds wordt gestort. De derde pijler is hetgeen wat u persoonlijk regelt voor uw oude dagvoorziening.

Wat er in de docu naar voren komt is de verantwoordelijkheid die die fondsen hebben. De deelnemers vertrouwen erop op het fonds om het kapitaal te beheersen en te laten renderen, zodat ze in de toekomst er gebruik van kunnen maken.
Om dit te bereiken kan men gebruik maken van geldmarkten als obligaties en aandelen (bv. via hedgefondsen) of beleggingen in de reële economie (bv. via private equity) Dit is de geldindustie waar het geld rouleert, waar met kapitaal op zoek gegaan naar winst en daarvoor de geschikte mensen en partijen nodig hebben.

Beheerskosten
Een van de grootste pensioenfondsen is die van de ambtenaren, de ABP. Een topman van hun is uitgebreid en het woord en heeft het over hun beheerd vermogen van bijna 300 miljard. Dit is gigantische berg met geld die wordt verspreidt over duizenden partijen om het risico te spreiden. Elke belegging bedraagt daarbij vele miljoenen. Het gaat dus over grote bedragen met daarbij grote budgetten. En een vraag die gesteld wordt is wat er aan de spreekwoordelijk strijkstok blijft hangen.
In de docu wordt een anekdote verteld over de jongen en de pruimenboom van de buurman. De boom hangt vol met pruimen en de jongen denkt dat het niet zo erg is als hij een paar pruimen pakt, omdat er toch zoveel zijn. Dit gaat ook op voor het grote geld. Het gaat hierbij over zo’n enorme bedragen, dat beloningen van tonnen of miljoenen in het niet vallen, als er miljoenen of miljarden kunnen worden verdiend. In de docu wordt een bedrag van 4,5 miljard euro genoemd aan kosten om de pensioenfondsen te managen, want neer komt op een beheerspercentage van 0,5%.

Vragen
Een andere vraag die wordt gesteld of het geldsysteem niet zo ingewikkeld is geworden en dat het nog wel begrijpelijk en beheersbaar is. Men zou de suggestie kunnen maken dat mensen zelf hun pensioen gaan regelen. Maar er is dermate veel informatie, zoveel keuzes te maken, dat elke beslissing hierin een gok is. Vandaar dat (duurbetaalde) experts (schijnbaar) nodig zijn.

Waar de titel van de docu, zwarte zwanen, is door geinspireerd is het onwaarschijnlijke wat kan gebeuren. De economie is gebaat bij stabiliteit en een voorspelbaarheid. Economen maken modellen om het beheersbaar maken. Zolang dit zo is, is het pensioen veilig. Maar de toekomst laat zich moeilijk voorspellen en je zou kunnen stellen dat zekerheid maar schijn is. Maar een pensioen is de enige zekerheid die er is, dat we ook na ons werkende leven nog de rekeningen kunnen betalen. Waar zou men anders op moeten vertrouwen?

http://www.youtube.com/watch?v=6bNYHqzVPxU

Reactie ABP naar aanleiding van de documentaire.

Spirit Science over enlightment

Spirit Science is een website die spiritualiteit promoot. Ik stuitte op een filmpje van hen wat ik wel leuk in elkaar vond gezet. Het behandelt een variëteit aan thema’s als energie, dimensies, chakra’s, religies vanuit zowel spirituele als wetenschappelijke visie. Nogal ambitieus, maar ze hebben er een amusant product van gemaakt.

Patchman, de mascotte van Spirit Science.
Patchman, de mascotte van Spirit Science.

Een terugkerend thema dat ze hebben gebruikt is licht. Licht in figuurlijke zin als bij bewustzijn en in spirituele zin als enlightment. Licht komt terug als belangrijke factor in culturen en religies als brenger van leven. Licht is energie en energie manifesteert zich in verschillende vormen.

Een doel van de website en van de video is om een spirituele verandering in gang te zetten. Het legt uit hoe de industriële revolutie een cultuur tot stand heeft gebracht die mensen in een dwangbuis zet en pleit ervoor dat mensen weer vrij worden om het licht te zien.

Spirit Science website

Mensverbetering; een persoonlijke insteek

In navolging op het artikel van Lennart over menselijke verbetering, wil ik door middel van een persoonlijke verhaal verder ingaan op het onderwerp, met zijdelings in gedachten mijn rol binnen Visionair. Zoals ik weleens op deze site verkondig, ben ik iemand die uitgaat van een eigen verantwoordelijkheid; ‘focus on what you can control’. Ik mag erg gelukkig zijn met mijn 38 jaar en wat ik daarin een bereikt hebt. Maar ik ben nog steeds constant op zoek naar verbetering.

Uiterlijke verbeteringen
Ik ben niet ijdel, maar ik begrijp dat een uiterlijke verschijning belangrijk is. Dus ik was me, scheer me elke dag, laat mijn haren knippen en heb een stifttand. Mijn kleren worden gewassen en gestreken en probeer er verzorgd uit te zien. Zaken die vrij vanzelfsprekend zijn, maar waar behoorlijk wat technologie achter zit om het mogelijk te maken. Vanuit een bepaald perspectief kan het als overbodig worden beschouwd, omdat het oppervlakkige zaken betreft, maar het wordt in het algemeen als teken van beschaving beschouwd.
Verder heb ik mijn ogen laten laseren en als ik wil kan ik me een nieuw gebit laten aanmeten, rimpels laten glad trekken en haar laten transplanteren mocht dat in de toekomst nodig zijn.
Toen mijn broek te klein werd ben ik gaan sporten. Naast dit goed voor mijn lichaam is, was het ook een bewuste stap om mezelf te verbeteren. Een anderhalf uur per week in de sportschool heeft me wat meer spiermassa gegeven, waardoor ik fysiek beter overkom.

Keuzes, zijn er goede en slechte?
Keuzes, zijn er goede en slechte?

Inwendige mens
Naast op uiterlijkheden, richt ik me ook op het innerlijk, waar gezondheid belangrijk is. Ik ben op een leeftijd dat de jaren gaan tellen en dat mijn lijf zich niet meer zo hersteld als vroeger; ik heb links en rechts wat pijntjes, ben weleens ziek en fastfood verteerd niet meer zo goed als vroeger. Dus naast sporten ben ik ook iets bewuster gaan eten. Minder vet en meer groenten en fruit. Op internet en de gewone media is genoeg te lezen over wat je wel of niet zou moeten eten. Nu is mijn discipline niet een van mijn betere eigenschappen en doe ik net voldoende om gezond te blijven. Als ik stap verder zou gaan, zou ik bv. kunnen omschakelen naar biologisch of vegetarisch voedsel of me kunnen richten op zoiets als superfoods zoals visolie, groene thee of besjes.
Voor de lichamelijke balans zou ik yoga of tai chi kunnen gaan beoefenen. Ik hem weleens een workshop bezocht van Wim Hof, waar het gaat over specifieke ademshalingsoefeneningen, afwisseling van warmte en koude en aandacht.

Nu ik richting middelbare leeftijd ga, is niet meer de vraag van belang wat ik met mijn leven wil doen, maar hoe ik de rest van mijn leven wil doorkomen. Ouderdom komt met gebreken en zal vooral op het eind meer afhankelijk worden. Ik wil me verzekeren dat we genoeg hebben om zorgeloos mogelijk die tijd tegemoet te zien. Er is al veel mogelijk en er zijn doorbraken te verwachten op dit gebied. Maar om dit in mijn bereik te houden zal een goedgevulde bankrekening nodig zijn. Vandaar dat ik geld als doel snap.

Maar mijn focus gaat meer uit naar mijn ‘denkwereld’. Ik ben een informatiejunkie en neem zoveel mogelijk informatie in me op en pak daaruit wat naar mijn gevoel belangrijk is. Ik heb een tijd stimulerende middelen (cannabis) gebruikt met het idee dat het mijn denkwereld verbreedde. Een coach heeft me toen op het tegendeel gewezen en op andere gedachten kunnen brengen. Nu komt door dat artikel ritalin in beeld als een mogelijkheid. Ik zou meer willen doen met de informatie doen die ik verzameld heb, maar het is moeilijk om er iets mee te doen, bv. een goed verhaal van te maken. Om dat te verbeteren zou veel inzet en oefening vereisen en een ‘shortcut’ in de vorm van smartdrug is daarbij aanlokkelijk.

Persoonlijke of grotere doelen
Voor een idealist heb ik een vrij pragmatische instelling en zie zaken als functioneel. Ik ben eigen baas, ben vrij onafhankelijk, maar omdat ik ook maar een beperkte reikwijdte heb, moet ik kiezen waar ik mijn aandacht in steek. Als ik mijn aandacht meer op mijn zaak richt dan leidt dat bij de juiste keuze tot een financieel resultaat, als ik dat doe in relaties of mijn gezondheid, dat zullen die versterkt worden. Maar als als ik verder kijk dan mijzelf, mijn gezin of mijn naasten, dan komen er grotere doelen in beeld.

Waarheen, waarvoor?
Waarheen, waarvoor?

Met geld is veel mogelijk, bv. het genoemde mensverbetering. Deze zijn vooral persoonlijk gericht, maar persoonlijke motieven drijven ook vooruitgang op een maatschappelijk niveau. Altruistische doelen zijn ook vaak terug te leiden zijn naar zelfzuchtigheid. Ik zie een meer fundamenteler verbetering die mogelijk zou moeten zijn. Een betere wereld is niet slechts aan het oppervlak, er is een dieper liggend aspect wat de aandacht nodig heeft. Om dat idee over te brengen te maken, zou ik moeten werken aan mezelf.

Alles is verbonden
Zoals ik het zie is alles met elkaar verbonden door causaliteit. Mensen hebben bewustzijn en kunnen daardoor keuzes maken die natuur overstijgen. Ons bewustzijn is ontstaan uit de natuur, maar we hebben keuze. Een keuze leidt tot een andere en heeft geleid waar we nu zijn. Onze ervaringen zijn rijker en we leven langer. Als ik ouder word, wat behoedt me dan voor de onheil dat me zelf kan treffen. Wat goed is voor de een kan slecht zijn voor de ander? Wat goed is voor de mens, kan slecht zijn voor de aarde. En in dat traject heeft elk zijn koers. En misschien dat ‘verbetering’ daarbij de drijvende kracht is. En verbetering is daarbij slechts een waardeoordeel.
choices1

Sustainocratie

Recentelijk ben ik via Prosument in contact gekomen met het concept van sustainocratie. In dit denkbeeld zitten elementen in waar op deze website over gesproken wordt, kortgezegd een cultuuromslag. De omslag die volgens sustainocratie gemaakt moet worden is van de materialistische cultuur naar meer duurzame menselijke vooruitgang.

Het concept pakte mij omdat het idealisten uitnodigt om de stap van denken naar doen te maken. Toevallig woont de grondlegger Jean-Paul Close, een paar kilometer bij mij vandaan en we hebben een verkennend gesprek gehad of er een sustainocratisch project in mijn woonplaats kan worden opgezet. Ik wil sustainocratie voorleggen door middel de onderstaande tekst die van zijn website is overgenomen en ben benieuwd naar jullie reacties.

Wat is duurzame vooruitgang?
Het grote verschil met onze gekende democratie is juist dat het maatschappijdoel vast staat, namelijk, duurzame menselijke vooruitgang. De democratische discussie, de vrijheid van meningsuiting en handelen vanuit verantwoordelijkheden is dan volledig gericht op dat hogere doel. Dat is leuk en aardig en zal ook iedereen wel begrijpen maar we zaten bij het ontwerp nog met één groot probleem. Wat verstaan we onder woordem als duurzaamheid, duurzame vooruitgang en duurzame menselijke vooruitgang? Er zijn veel definities in omloop maar geen enkele gaf ons voldoende handvaten om er dagelijks verantwoordelijkheid voor te nemen, noch als instelling, noch als individu. Dit kwam tot uiting als ik tijdens congressen vroeg ‘wat verstaat u onder duurzaamheid?’. Het antwoord hierop was altijd iets tastbaars op gebied van energie, fair trade, gezond eten … maar niemand keek naar een breder evolutionair menselijk perspectief, onze levensstijl of de kijk op de wereld die wij hanteren en waarop wij onze dagelijkse verantwoordelijkheden afstemmen. Wij hadden een definitie nodig die ons kon helpen om verantwoordelijkheid te nemen voor de mens zelf. Na interne zelfreflectie kwamen we finaal tot volgende definitie :

‘duurzame menselijke vooruitgang’
Samen blijven werken aan een gezonde, vitale, veilige, vooruitstrevend zelfredzame menselijke maatschappij, binnen de context van onze aldoor veranderende natuurlijke omgeving.

Deze definitie is van een heel andere orde dan de manier waarop onze maatschappij vandaag de dag democratisch is ingericht rondom geldgedreven eigenbelang zonder verwijzing naar concrete verantwoordelijkheden voor de mens zelf, laat staan de relatie die wij hebben met onze omgeving. We zien de dingen die we willen hebben als externe zekerheden waarmee we ons omringen. We debatteren heel democratisch over het in stand houden van deze zekerheden die we ooit verworven hebben en stemmen op politieke partijen die daar allerlei beloftes over doen. Ondertussen dragen we onbewust bij aan de aftakeling van onze omgeving en onszelf en straks is er geen democratische keuze meer mogelijk omdat onze heb- en heerszucht roofbouw heeft gepleegd op onszelf en de natuur. Vaak gaat dat zonder dat we er veel van merken omdat we omringd zijn door allerlei geruststellende geluiden van overheden en instellingen die ons proberen aan te tonen dat het wel goed zit. Dat is natuurlijk niet zo, laat ons hier vooral eerlijk blijven met onszelf en jegens anderen.

Co-creatie
Als we het BAGE-proces doormaken dan worden we er ons bewust van en zien we ook hoe we veelal door die belangenpartijen gemanipuleerd worden, inclusief het rechtsysteen. We noemen dit ‘het systeem’ dat we hebben opgebouwd met elkaar en waarin we een gelukkig leven hebben geleid en daar is de moderne democratie ook voor bedoeld. Dat kan nog altijd, zeker gezien de technologische en wetenschappelijke ontwikkelingen die we hebben doorgemaakt, maar dan moeten we ons de definitie van duurzame menselijke vooruitgang eigen gaan maken. Dit is een fijne gedachte maar dat blijkt toch moeilijker dan we denken, beschouw de maatschappij even vanop een afstand en we weten dat er nog heel wat werk aan de winkel is.

Begrippen zoals gezondheid, veiligheid, vitaliteit zijn niet te waarborgen uitsluitend met geld. Het zijn begrippen die gefundeerd zijn op ethiek terwijl een systeem van regels en wetten niet strikt gebaseerd is op morele zingeving, hooguit straffen van immoreel of onethisch gedrag volgens een normering binnen het systeem. We zien dat deze begrippen noodzakelijkerwijs gepaard gaan met de ontwikkeling van ons bewustzijn rondom de manier waarop wij met onszelf en elkaar omgaan. We zien dan ook hoe we onze omgeving vervuilen en daarbij ook onze eigen gezondheid en vooruitstrevendheid. Het is niet moeilijk in te zien dat als een ‘gezonde leefomgeving’ de maatschappelijke norm zou moeten zijn er een heleboel zou moeten gaan veranderen in de maatschappij, in onze eigen levensstijl maar ook de hele maatschappelijke organisatie, tot aan de grondwet toe.

We willen dan al snel de opgebouwde structuur van onze maatschappij als vaststaand feit aanvaarden en oplossingen trachten te zoeken binnen de gestelde kaders. Maar ook de geschiedenis toont dat af en toe die blinde toevlucht tot oude kaders juist leidt tot de instorting van het systeem. Sustainocratie schept op eenvoudige wijze een alternatief dat zich voor uiterst concrete belangen van harmonie, balans en stabiliteit bedient van de bestaande pilaren van de huidige maatschappij maar in een andere co-creatieve verhouding met elkaar. Heb- en heerszucht zullen wij nooit elimineren uit de menselijke natuur maar kunnen het wel ondergeschikt maken aan vrede en vooruitgang.

Door de mens centraal te stellen staat meteen de maatschappij ter discussie die decennia, bijna eeuwen lang, rondom geld heeft gedraaid en zich op die manier heeft ontwikkeld. De verschillen tussen maatschappijbeelden – mens of geld centraal – zijn in de onderstaande tekening ondergebracht.

Sustainocratie positioneert zich met welzijn boven hebzucht zonder hebzucht ter discussie te stellen
Sustainocratie positioneert zich met welzijn boven hebzucht zonder hebzucht ter discussie te stellen

Sustainocratie laat een maatschappij niet cyclisch meer vervallen in chaos zoals dat in het verleden gebeurde met oorlogen, recessies en depressies. Door de maatschappelijke context te verleggen naar welzijn kan hebzucht een ondergeschikt belang zijn dat aan banden wordt gelegd ten behoeve van duurzame menselijke vooruitgang. Een sustainocratie zet daarom geen streep onder onze menselijke evolutie maar vult het aan met wat we over de eeuwen heen geleerd hebben. Het is een aanpak die de mens centraal stelt rondom een structuur van hoger bewustzijn waarin macht en autoriteit erkend blijft maar wel als toegevoegde waarde voor mens en natuur en niet ten koste hiervan. Sustainocratie ziet er dan zo uit:

Sustainocratie is een tafel met fysieke mensen die autoriteit toevoegen aan co-creatie voor menselijk belang, harmonische relaties met mens en omgeving, en ethiek
Sustainocratie is een tafel met fysieke mensen die autoriteit toevoegen aan co-creatie voor menselijk belang, harmonische relaties met mens en omgeving, en ethiek

bron

TV serie; Touch

De entertainment industrie heeft een grote impact op hoe we tegen het leven aankijken. Naast o.a. films en documentaires, talentenshows zijn er TV series die de blikveld op de wereld verbreden en onze fantasie prikkelen. Door science fiction series als Star Trek willen kinderen astronaut of wetenschapper worden. Ziekenhuis series als House en ER maken dat jongeren medicijnen willen studeren, en de verpleging willen ingaan. Door politieseries willen kinderen agent, of nog beter een geheim agent zijn.

Tijdsgeest

Ook geven TV programma’s de tijdgeest aan. Binnen TV series worden regelmatig maatschappelijke onderwerpen aangehaald over ethische vraagstukken en maatschappelijke ongelijkheid. In de jaren ’80 was er de glamour van Dallas en Dynasty, en series als Magnum en Miami Vice met kerels die in te dure auto’s rondrijden. De X files hebben in de jaren ’90 naar het occulte, paranormale en over buitenaardse wezens. Na 9/11 werden over terroristen populair als 24 en Homeland. Big bang theory maakte nerds meer mainstream.

Touch

Filmposter van Touch

Touch gaat over een autitische jongen en zijn vader. De jongen is ook een mutist en zegt dus niks in de serie. De proloog en epiloog van een aflevering wordt wel door hem ingesproken. Het heeft vaak iets diepzinnigs, wat dat is de insteek is van de serie.
Het brengt het idee dat de wereld en de mensen erop met elkaar in verband staan, met wiskunde en nummers. De jongen ziet het verband, en hij geeft de nummers aan zijn vader, die op zoek gaat naar de betekenis erachter. De vader komt erachter dat zijn zoon de balans in de wereld wilt herstellen, door mensen een persoonlijk geluk te geven.

De serie is wat pretentieus, maar wordt gedragen door het gevoel het goede te doen. Elke aflevering is op gebouwd uit een aantal verhaallijnen die op het einde bij elkaar uit komen. Het is soms een beetje klef, maar de intentie is goed. De hoofdpersoon in de serie, gespeeld door Kiefer Sutherland, was een stoere geheim agent uit de serie 24, heeft een knappe verandering gemaakt naar een gevoelige huisvader, en speelt nog steeds een held.

Dubai; stad met visie

Dubai is een van de zeven emiraten, die samen de Verenigde Arabische Emiraten vormen. Van oudsher is het een handelsstad vanwege een gunstige ligging aan zee. In de Emiraten zijn er veel oliereserves, maar die bevinden zich vooral in de emiraat van Abu Dhabi. Dubai zelf heeft maar een beperkte voorraad olie, en daarvoor waren er andere bronnen nodig om zich in de toekomst te verzekeren van inkomsten.

5 dagen Dubai
Ik was recentelijk toe aan wat zon en binnen Europa kwam de temperatuur nauwelijks boven de 20 graden. Toen kwam Dubai bij me op. Ik had er over gelezen en TV programma’s over gezien. Omdat in de deze periode niet de extreem hoge temperaturen zijn, zoals in de zomer, en was dit een uitstekende periode om daar eens naar toe te gaan.
De in Dubai gevestigde vliegmaatschappij, Emirates, heeft met een persoonlijk entertainment systeem een uitstekende service aan boord. Een uitgebreide selectie van films, documentaires, games en muziek maken de vlucht van 6-7 uur goed te doen. Ik ging er heen met mijn vrouw en twee kinderen, en had een middenklasse hotel geboekt, in wat naderhand bleek, het oudere gedeelte van Dubai. We kwamen daar midden in de nacht aan, en wilden nog even iets eten. Zodra we uit het hotel de boulevard opliepen, viel me de hoeveelheid wachtende dames daar op. Naar wat ik later hoorde van de taxichauffeurs is dat ook een van de aspecten die Dubai aantrekkingskracht geven.

Dubai Marina bron; wikipedia
Dubai Marina
bron; wikipedia

Ik ging daar voornamelijk voor het eten, mijn vrouw houdt van winkelen, en binnen de winkelcentra, is er vertier voor de kinderen in de vorm van een groot aquarium en speelhallen. We hadden we een woestijnsafari gepland, en een boottochtje langs de kust om de skyline en de eilanden te bewonderen. Dubai heeft prachtige hotels waar je als toerist kan aanschuiven in de daarbinnen gelegen restaurants. Prijzen zijn niet veel hoger als je wat je hier in Nederland voor een restaurantbezoek betaald, en de keuze is enorm uitgebreid. En als je op internet op zoek gaat naar kortingsbonnetjes, dan wordt het zelfs verhoudingsgewijs goedkoop. Zeer de moeite waard zijn de dessert en gebak die daar gepresenteerd worden. Die zijn van een varieteit en niveau die je in Nederland zelden tegenkomt.

Identiteit

Dubai is een Engelse kolonie geweest, dus je kan er met Engels goed terecht. De service in hotel en restaurants is uitstekend en vervoer gaat grotendeels via de taxi. De chauffeurs zijn netjes en vriendelijk, en de ritprijzen zijn ook goed te doen. Omdat ik met mijn gezin was, had ik niet helemaal de vrijheid om te doen wat ik wilde. Jetskien op zee, buggy rijden in de woestijn, racen op de baan, daar kwam ik niet aan toe. Maar dat zijn ook prijzige avontuurtjes. Liefhebbers van auto’s en paarden kunnen ook hun hart ophalen daar, er schijnen prachtige golfbanen te zijn, ruime mogelijheden voor watersport en duiken, en prachtige stranden en spa resorts. Volgende keer gaan we een oppas voor de kinderen regelen, en zorgen dat de zakken diep genoeg zijn.

Ik was ook benieuwd naar het nachtleven. Ik ben niet zo’n uitgaanstype, maar ik wilde het wel meemaken. Maar mijn vrouw en ik hadden het snel gezien in de nachtclubs. Harde muziek, en te kort gerokte dames maakte dat we ons niet zo op ons gemak voelde, dus we hielden het bij een cocktailtje aan de bar. Wat ze trouwens zeggen over Arabieren en auto’s is waar. Auto’s met de prijs van een huis zijn heel normaal daar. Het aantal superrijken is onzettend hoog daar. Dankzij een uitgekiende marketing heeft het de faam vergelijkbaar met Las Vegas en Monaco.

Stad van superlatieven

Skyline downtown Dubai met in het midden de Burj Khalifa Bron; skyscrapercity.com
Skyline Dubai financieel centrum met in het midden de Burj Khalifa
Bron; skyscrapercity.com
Dubai is wereldwijd bekend geworden door megalomaan aandoende bouwprojecten. Als centraal punt tussen Azië, Europa en Afrika, heeft de focus op toerisme en een functie als zakencentrum. In twintig jaar tijd is het van een regionaal centrum, tot een kosmopolitische wereldstad verworden. Dit dankzij een een torenhoge ambitie en de vele oliedollars, die de ambitieuze projecten mogelijk maakten.

Momenteel heeft Dubai met de Burj Khalifa de hoogste wolkenkrabber ter wereld (in Jeddah zijn al met een andere bezig, met daarin de het hoogst gelegen restaurant, het hoogst gelegen zwembad en moskee, en de snelste lift ter wereld. Aangelegen aan de Khalifa is de Dubai Mall, het grootste winkelcentrum qua oppervlak ter wereld.
Dubai heeft een groot aanbod van stijlvolle vijf sterren hotels. En met de Burj al Arab heeft het naast de hoogste, ook de meest luxueuze hotel ter wereld, met een claim van zeven sterren. In Dubai bevindt zich de grootste indoor skihal ter wereld, het hoogste appartementen gebouw, de grootste jachthaven, grootste kunstmatig aangelegde handelshaven, het grootste kunstmatige eiland in de vorm van de bekende Palmeiland.

Crisis en de toekomst van Dubai

Toekomstvisie van de kunstmatige eilanden. Links het bestaande Palm Jumeirah, midden het in aanbouw zijnde 'The world' en er omheen het geplande 'The Universe' en rechts het geplande Palm Deira. Bron; wikipedia
Toekomstvisie van de kunstmatige eilanden. Links het bestaande Palm Jumeirah, midden het in aanbouw zijnde ‘The world’ en er omheen het geplande ‘The Universe’ en rechts het geplande Palm Deira.
Bron; wikipedia
Want mij aanspreekt, is de visie waaruit Dubai is opgebouwd. Met behulp van oliegeld is wat sommige mensen een luchtkastelen zouden noemen, werkelijkheid gemaakt. De stad bruist

De financiële crisis had ook in Dubai hard toegeslagen, en de prijzen van de vastgoed waren met de helft gedaald, waardoor projecten als het 2e Palmeiland en ‘The World’ eilanden vertraging hebben opgelopen. Maar momenteel wordt er weer stevig doorgebouwd in Dubai, en staan er nog meer andere megaprojecten in de planning.
Tijdens mijn bezoek leerde mij hoe de stad is opgebouwd, het oude gedeelte, het financiële centrum, en het nieuwe jachthavengedeelte, Dubai Marina.

Het is opmerkelijk dat al die kamers in die dure hotels gevuld raken. Ik ben niet onbemiddeld, maar duizenden euro’s voor een verblijf, dat vindt ik al best decadent. En de bedoeling is dat er nog veel meer luxe hotels bijkomen. De aantrekkingskracht is enorm, en met een groeiende middenklasse en toenemende welvaart in de opkomende economieën in Arie als Afrika is er nog genoeg markt voor mensen die hun geld willen uitgeven. En daar is een Dubai een uitstekende plek voor.

Een hut opgeblazen in de ruimte

Ruimtevaart duur? Goedkoop zal het niet snel worden, maar de Amerikaanse zakenman Robert Bigelow laat zien dat het wel anders kan. Deze man, die zijn geld heeft verdiend met budget hotels en ontroerend goed, heeft een bedrijf opgezet, die een verblijf in de ruimte een stuk toegankelijker kan maken.

ISS 

De International Space Station viert binnenkort zijn vijftiende verjaardag. Het was een historische trede op de weg om de ruimte te exploreren. Uit een samenwerking van aantal landen, die enkele decennia nog in staat van oorlog waren, zweeft nu daar 400 kilometer hoog, een 150 miljard kostende, 450 ton zware en uit 38 modules bestaande ruimtestation, met een inhoud van 916 m³. Elk kuub ruimte kost daarmee zo’n 150 miljoen.

Ontwikkeling

Genesis, de prototype van de BEAM.
Genesis, de prototype van de BEAM.

Recentelijk heeft NASA de laatste ontwikkeling aangekondigd . Het betreft het contracteren van een opblaasbare module geproduceerd door de Bigelow Aerospace. Het idee van een opblaasbare module is niet nieuw, en werd eerder ontwikkelt door NASA zelf onder naam Transhab. Maar toen de Amerikaanse overheid in 2000 besloot dit project niet meer te financieren, nam de Bigelow de licenties over.

Sinds 2006 werd er getest met prototypes van een opblaasbaar ruimtevaartuig, genaamd ‘Genesis’ (zie afbeelding). De capsule is nu goedgekeurd door NASA en gaat Bigelow Expandable Activity Module, ofwel BEAM heten.  Opgeblazen zal het 4 meter in doorsnede en 3 meter lang zijn en de huid bestaat uit een aantal verschillende lagen, met als hoofdbestandeel de kunstof Vectran. Deze is uitstekend gebleken als bescherming tegen om beschadigingen van micrometeoriten en als isolatie tegen de extreme omstandigheden in de ruimte.

Perspectieven

De doelstelling is om de BEAM in 2015 aan de ISS gekoppeld. Het zal dan nogmaals uitgebreid getest worden, met astronauten erin, om de weg voor te bereiden voor een grotere, commerciële versie. Deze is genaamd BA-330 en belooft dertig maal groter zal zijn als de BEAM, en zal daarmee een veel extra ruimte (330 m3) toevoegen aan de ISS.

Het grote voordeel van een opblaasbare ruimtecapsule is dat de kosten vele malen lagen zijn als van metaal, zowel qua productie kosten als lancering. De BEAM kost slechts 18 miljoen dollar, en is een schijntje in vergelijking met de 150 miljard die de ISS tot nu kostte. Ook  is de koppeling van een particulier gefinancierd project aan de ISS een belangrijke mijlpaal voor de commerciële ruimtevaart, waar overheden door de crisis en binnenlandse vraagstukken hun ruimtevaartprojecten geen hoge prioriteit meer geven.

En Bigelow wilt verder gaan dan dit, en wil al in 2014 beginnen met zijn eigen ruimtestation en hint verder op de mogelijkheid, om verschillende BA-330 aan elkaar te koppelen, naar de maan te brengen en zo een maanbasis te realiseren.

http://www.youtube.com/watch?v=T_Tzk5eyZrQ

Enkeltje Mars?

Waar overheden hun ruimtevaartprojecten op een laag pitje zetten, en de vooruitgang afhankelijk lijkt te worden van particuliere en zakelijke investeerders, is er ook een Nederlandse non-profit organisatie, Mars one, die meedoet om de grenzen van ons bestaan te verleggen.
015516-mars-one
Het team achter het Mars One project bestaat momenteel uit 8 mensen, waaronder een technische, financiële, en sociaal-psychologische specialist. Ze zijn 2011 gestart met een strategisch plan en een haalbaarheidsstudie. De technische mogelijkheden blijken er te zijn, maar alleen voor een enkeltje, omdat een retourvlucht het veel gecompliceerder zou maken. Ze spreken dan ook over een emigratie.
Om hun plan werkelijkheid te maken, hebben ze het over ‘momentum’. Ze willen zich via de media gaan profileren en 3 van de 8 teamleden houden zich dan ook bezig met de communicatie. Dit hebben ze uitstekend gedaan, want de presentatie en de onderbouwing van hun plan komt vrij sterk over, en ze halen wereldwijd het nieuws.

qoute van hun website;

Mars One brengt de mensheid naar Mars. In 2023 zullen de eerste vier mensen zich er vestigen. Zij vormen de basis van een permanent bewoonde Marsbasis, van waaruit we zullen leren en groeien. Als de eerste bemanning landt, zal er een bewoonbare en duurzame basis klaar staan om de astronauten te huisvesten. Iedere twee jaar zal een nieuwe groep mensen aansluiten. Om dit plan mogelijk te maken heeft Mars One een nauwkeurig en realistisch plan ontworpen dat volledig is gebaseerd op het gebruik van bestaande technologieën. Het plan is technisch en financieel haalbaar dankzij de bundeling van kennis en expertise van bestaande ruimtevaartleveranciers en experts in diverse vakgebieden.
Mars One nodigt jou uit om deel te nemen aan dit avontuur, door erover te vertellen aan je vrienden, ons project te steunen en misschien wel door zelf de volgende Marsastronaut te worden.

‘Astronaut selection process’
Waar ze recentelijk de aandacht mee trokken, is er een selectieprocedure voor astronauten is gestart. Hiermee geven ze aan dat ze serieus verder met hun plan willen gaan. De selectieprocedure staat open voor iedereen, en er is de intentie om het een wereldwijd media-evenement ervan te maken, van astronaut selectie tot opleiding, van lift-off tot landing, waarmee het project gefinancierd kan worden. De trainingsfase zal ook 8 jaar gaan duren.

Hieronder in het Engels de voorwaarden die aan de kandidaten wordt gesteld;

Characteristic Practical Applications
Resiliency
Your thought processes are persistent.
You persevere and remain productive.
You see the connection between your internal and external self.
You are at your best when things are at their worst.
You have indomitable spirit.
You understand the purpose of actions may not be clear in the moment, but there is good reason—you trust those who guide you.
You have a “Can do!” attitude.

Adaptability
You adapt to situations and individuals, while taking into account the context of the situation.
You know your boundaries, and how/when to extend them.
You are open and tolerant of ideas and approaches different from your own.
You draw from the unique nature of individual cultural backgrounds.

Curiosity
You ask questions to understand, not to simply get answers.
You are transferring knowledge to others, not simply showcasing what you know or what others do not.

Ability to Trust
You trust in yourself and maintain trust in others.
Your trust is built upon good judgment.
You have self-informed trust.
Your reflection on previous experiences helps to inform the exchange of trust.

Creativity / Resourcefulness
You are flexible in how an issue / problem / situation is approached.
You are not constrained by the way you were initially taught when seeking solutions.
Your humor is a creative resource, used appropriately as an emerging contextual response.
You have a good sense of play and spirit of playfulness.
You are aware of different forms of creativity.

bron

Mocht je na het lezen van dit artikel geïnteresseerd of slechts nieuwsgierig zijn, bezoek hun website. Naarmate er meer aandacht voor dit project komt, hoe groter de kans dat ze het gaan realiseren. Het zou een luchtbel kunnen zijn, want het zal niet makkelijk zijn om 10 jaar lang de interesse van het publiek vast te houden, en daarmee een cashflow te genereren die de ontwikkeling zal bekostigen. Maar het hele concept heeft het visionaire in zich en daarom wil ik er aandacht op deze website aan geven.